Achtergrondsinformatie
We have found most of this material by seeking on the internet or in newspapers. The copyrights and responsability of the content of this material rests by the owners. We have used this information only for educational purposes. The material on this server may not be reproduced without permission of the original owners. If you are owner of the proposed material and you find it inconvenient to find your material on this site, please give a sign and we will immediatelly remove the information from this site. If you don't have problems with it, we will thank you for your interest and kindness. gerardgielen@telenet.be

De meeste onderstaande informatie vonden we op internet of in kranten. De copyrechten en verantwoordelijkheid voor de inhoud blijven eigendom van de oorspronkelijke uitgevers/schrijvers/auteurs. We hebben de aangetroffen informatie enkel op deze website vermeld voor educatieve doeleinden. Het materiaal op deze site mag niet vermenigvuldigd of verspreid worden zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaars. Als u eigenaar bent van de onderstaande informatie en u vindt het ongepast dat deze informatie via deze site wordt aangeboden mag u een email sturen naar de ontwerper. Wij zullen de informatie ogenblikkelijk van deze website verwijderen.website verwijderen.gerardgielen@etlenet.be


We zouden het heel erg appreciëren mocht u , indien u over belangrijke informatie over deze thematiek in digitale vorm zou beschikken, ons deze informatie via email willen bezorgen. We voegen deze informatie dan toe aan dit overzicht.

Je kan onderstaande bestanden met het Acrobat-logo (PDF-formaat) enkel downloaden als je eerst Acrobat Reader installeert. Klik op de link hiernaast om het (gratis) programma te installeren. (http://www.adobe.nl). Je hoeft deze installatie maar éénmaal uit te voeren. De artikels met dit logo verschijnen omwille van de leesbaarheid in een nieuw venster. U dient het verster telkens te sluiten om naar deze pagina terug te keren.

Over schoonheid valt niet te twisten. Zelfs heel jonge baby's kijken liever naar mooie gezichten. Lees hier verder.

Mooi, maar ontevreden. De Maastrichtse onderzoekers Sandra Mulkens, Chritine Kerzel, Harald Merckelbach & Anita Jansen toonden met wetenschappelijk onderzoek begin 2006 aan dat ook na een chirurgische ingreep sommige patiënten ontevreden blijven over hun uiterlijk. Ze zijn dus niet altijd tevreden(zoals de reclame en de media ons willen doen geloven) Meer dan de helft van de onderzochte personen die chirurgie ondergingen lijkt nu te kampen met psychische klachten. Klik hier voor het onderzoeksrapport. Bron : http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=4552#search=%22mooi%20maar%20ontevreden%20mulkens%22

Uitzending © Vitaya Er is een nieuwe generatie jonge kinderen (5-13jarigen) die zich obsessief met hun lichaam bezighoudt. Kinderen van deze leeftijd waren traditioneel vrij van zorgen en niet bewust met hun uiterlijk bezig. Maar in een samenleving waar schoonheid centraal staat, weerspiegelen kinderen wat er leeft in de wereld van volwassenen. Deze kinderen zijn niet zwaarlijvig, ze zijn normaal en gezond maar ze mengen zich al op jonge leeftijd in onze 'thin is beautiful' cultuur. Deze reportage neemt een kijkje in de wereld van jonge meisjes die ernaar streven perfect te zijn. Klik hier om de uitzending via Windows Media Player te bekijken. Weergave op deze site louter om educatieve doeleinden.Copyright Vitaya !

De pijn van het mooi willen zijn Worden esthetische ingrepen even vanzelfsprekend als een bezoek aan de kapper?
Lieven Sioen De Standaard 16/04/2005 Meer dan drie maanden na haar facelift lijdt Margriet Hermans nog altijd vreselijke pijn, dat is vreemd zeggen plastisch chirurgen. Nee hoor, ze is zeker geen uitzondering, zeggen critici. Over één ding is iedereen het eens : de commercialisering en de mediahype vertroebelen het beeld van de esthetische chirurgie. Bron : http://www.hcb.be/dmm/download/MediaPijnMooi.pdf Lees hier het interview uit de Standaard

Waarom je uiterlijk accepteren als je je van top tot teen kunt laten ‘verbouwen’? Strakke huid, gevulde lippen, grotere of net kleinere borsten. Steeds meer vrouwen én de laatste jaren ook steeds meer mannen laten zich om niet-medische redenen opereren. Cosmetische chirurgie – op het uiterlijk gerichte chirurgie zonder medische noodzaak - wordt steeds alledaagser. Een aantal jaren geleden stuitten mensen die tot een esthetische behandeling overgingen nog op flinke weerstand, tegenwoordig ontstaat er steeds meer begrip voor een dergelijke beslissing. Als we veel geld mogen uitgeven aan kleding, kapper en cosmetica, waarom dan ook niet aan verbouwingswerken aan het lichaam, luidt de redenering. Bron : http://www.hcb.be/dmm/download/MeerLezen-MaakbareSchoonheid.pdf Lees hier het artikel

Mooie mensen zijn ook slimmere mensen. Amerikaans onderzoeksrapport van Satoshi Kanazawaa & Jody L. Kovar bewijst dat mooie mensen ook slimmer zijn. Engelse abstract : Empirical studies demonstrate that individuals perceive physically attractive others to be more intelligent than physically unattractive others. While most researchers dismiss this perception as a ‘‘bias’’ or ‘‘stereotype,’’ we contend that individuals have this perception because beautiful people indeed are more intelligent. The conclusion that beautiful people are more intelligent follows from four assumptions. (1) Men who are more intelligent are more likely to attain higher status than men who are less intelligent. (2) Higher-status men are more likely to mate with more beautiful women than lower-status men. (3) Intelligence is heritable. (4) Beauty is heritable. If all four assumptions are empirically true, then the conclusion that beautiful people are more intelligent is logically true, making it a proven theorem. We present empirical evidence for each of the four assumptions. While we concentrate on the relationship between beauty and intelligence in this paper, our evolutionary psychological explanation can account for a correlation between physical attractiveness and any other heritable trait that helps men attain higher status (such as aggression and social skills). Lees hier het volledige onderzoeksrapport

29 juli 2003 VPRO-uitzending over BDDMet Hessel Zondag, psycholoog verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen. Zondag heeft zich gespecialiseerd in narcisme, dat veel met schaamte te maken heeft. En later in het uur een gesprek met klinisch psycholoog en Gronings universitair hoofddocent Theo Bouman. Hij behandelt mensen met body dimorfie disorder (BDD); ernstige ontevredenheid met en schaamte voor een bepaald onderdeel van lichaam. Sommige mensen met BDD zijn ontevreden met hun neus, anderen met hun haar of penis. Dat kan erge vormen en iemands leven verpesten.

Verslaafd aan schoonheid Mooie mensen reizen altijd eerste klas. De goodwill die hun uiterlijk oplevert, geeft ze in alle omstandigheden een streepje voor. Schoonheid blijkt op het brein van de toeschouwer een vergelijkbaar effect te hebben als drugs. Ad Bergsma

Ooit had plastische chirurgie van doen met het normaliseren van 'abnormale' lichaamsdelen. De laatste jaren echter ziet Kathy Davis een ander verhaal rond het snijden in gezonde lichamen ontstaan: het zou een middel zijn om de essentiële gelijkheid tussen mensen vorm te geven, en sekse- en etnische verschillen te overstijgen. In deze bewerkte voorpublicatie uit haar nieuwe boek Dubious equalities and embodied differences, dat in januari 2003 is verschijnen, legt Davis enkele gevaren van dit nieuwe gelijkheidsdiscours bloot. Lees hier verder

Hongeren in het duister Martin van der Laan (Bespreking in Dagblad Trouw 17/09/2003) Lang voor er Miss-verkiezingen waren werd er al obsessief gemagerd. Anorexia nervosa is van alle tijden en alle culturen. Bulimia daarentegen komt alleen in de westerse wereld voor. Amerikaanse onderzoekers zoeken naar de betekenis van die merkwaardige patronen. ,,Vecht voor elke hap!'', gebood de Britse arts William Gull zijn collega's eens. Zelf had hij dat ook gepoogd bij vier meisjes die zichzelf dreigden te verhongeren. Drie van hen overwonnen het syndroom, dat Gull in 1874 de naam anorexia nervosa gaf. Toen al zat het lijf deze meisjes in de weg, in een tijd zonder tv, zonder kiosken vol modebladen, zonder het geraamte Twiggy en zonder Miss-verkiezingen met een stoet van sprieten. Het huidige slankheidsideaal sluimerde nog hooguit, maar ook in Gulls dagen werd toch al gemagerd tot aan de dood. En dan meestal om een ongrijpbare reden, en niet om het motief van goddelijke zuiverheid dat heilige vastenden in vroegere eeuwen voor hun geheelonthouding aanvoerden. Is anorexia echt van alle dagen, en niet een hedendaagse gril van jonge vrouwen dromend van het postuur van de slanke den die in de schijnwerpers van de westerse schoonheidscultus glorieert? Inderdaad, voor zover de historische blik reikt zien we jonge vrouwen aan extreme magerzucht ten onder gaan. Een opsomming in het septembernummer van Psychological Bulletin bewijst het: anorexia is geen cultuurgebonden ziekte. Lees hier verder.

Schoonheid telt .Twee onderzoekers van de University of Texas, professor Daniel S. Hamermesh en zijn studente Amy M. Parker, hebben wetenschappelijk vastgesteld dat mooie docenten betere studieresultaten opleveren. Fysieke aantrekkelijkheid zou bijdragen aan de aandacht die studenten voor de colleges weten op te brengen. De onderzoekers baseren hun conclusie op vraaggesprekken met niet meer dan zes studenten, wat op het eerste gezicht geen sterke indruk maakt. Maar het werd wel gepubliceerd door het prestigieuze Amerikaanse National Bureau of Economic Research. Professor Hamermesh beschikt, afgaande op de foto die hij op internet heeft gezet, zelf over een sympathieke oogopslag, maar verder hooguit middelmatige schoonheid.(Bron:)http://www.eco.utexas.edu/faculty/hamermesh

Kinderen die leuk zijn om te zien hebben een extra beschermengel. (Berscheid en Walster) Lees hier verder

Het is weer zover: de zomervakantie is begonnen. Velen zullen zich de laatste maanden al wel geërgerd hebben aan die paar kilootjes te veel. Diëten vlak voor het bikinimoment, iedereen heeft het al wel eens gedaan. Maar hoe komt dat toch? Waarom willen we er allemaal als topmodellen uitzien? Vanwaar die schoonheidsdrang? En isCover van het tijdschrift UVV-info met het dossier rond schoonheidsidealen dit altijd zo geweest?Het moet gezegd: schoonheid is een begrip geworden. Iedereen wordt er mee geconfronteerd via televisie, advertenties in kranten en tijdschriften, reclameposters in bushokjes, … We komen allemaal in aanraking met het zogezegde ‘perfecte’ lichaam. Vooral vrouwen lijken hiervan het slachtoffer te zijn, maar de laatste jaren zijn mannen hun schade aan het inhalen: ook zij bezoeken wellnesscentra, nemen deel aan verkiezingen, verzorgen hun uiterlijk en smeren crèmes en allerhande producten op hun huid om er op en top uit te zien. Het tijdschrift UVV Info van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen publiceerde in juli 2003 een volledig dossier rond schoonheidsidealen. Van de hoofdredactie van het tijdschrift kregen we de toestemming om betrokken artikels in pdf-formaat op deze website te plaatsen, waarvoor we hen zeer hartelijk danken. Meer info over de organisatie en de publicaties vindt u op : http://www.uvv.be
Het concept schoonheid (evolutie schoonheidsideaal met gevolgen voor levensgeluk en ontstaan van eetstoornissen) door Veerle Magits
Interview met Johan Braeckman en Griet Vandermassen over de verklaring waarom schoonheid mensen in de ban houdt aan de hand van de evolutionaire psychologie door Sonny Van de Steene
Het schoonheidsideaal vandaag (een cultuurfilosofische benadering van het begrip ‘schoonheidsideaal’, waarin hij verwijst naar het platonisme, een link legt tussen schoonheid, kunst en kwaliteit) door Willem Elias
Interview met Frank Stevens Veerle Magits (Schoonheid en het mooi vinden van iets draait niet enkel draait om uiterlijkheden. Waarom mensen een bepaald iets mooi vinden, en iets anders lelijk, hangt af van een aantal achterliggende structuren. De auteur doet dit aan de hand van de muziekkeuze bij jongeren. )
Jongeren en gezondheid door Veerle Magits (Dat vele meisjes aan hun lijn werken, blijkt uit een onderzoek van de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde van de Universiteit Gent. Heel wat meisjes, maar ook jongens, die helemaal niet te dik zijn, doen iets aan hun gewicht en dit niet altijd via al even gezonde methoden.)


De enige echte voor 99% onbetrouwbare liefdestest. Passen jullie bij elkaar ? Vul beide namen met voornamen in en kijk of je bij elkaar past ? Klik hier voor de berekening.

Dikke kinderen : wat kan je eraan doen, wat zijn gevaren, valkuilen en risico's : folder van de onafhankelijke ziekenfondsen

Bereken zelf je ideale gewicht (BMI-index)

Pygmalion anno2002 Het schoonheidsideaal is van alle tijden. De mode, de media en de maatschappij in haar geheel dringen jongeren vaak een onrealistisch schoonheidsideaal op. Mieke Vogels , Vlaams minister voor Welzijn en Gelijke Kansen lanceerde rond Valentijn een campagne rond de thematiek : het schoonheidsideaal en eetstoornissen. Ze maakte de resultaten van een onderzoek naar eetstoornissen bekend en kondigde initiatieven aan om de mentaliteit omtrent de 'ideale maten' te helpen veranderen. (G. Gielen, artikel in SociaaL,2002/4, 12-15)

Survival of the Prettiest The Science of Beauty, by Nancy L. Etcoff. © February 16, 1999 , Nancy L. Etcoff extract from book .The Nature of Beauty (http://www.amazon.com)
Philosophers ponder it and pornographers proffer it. Asked why people desire physical beauty, Aristotle said, "No one that is not blind could ask that question." Beauty ensnares hearts, captures minds, and stirs up emotional wildfires. From Plato to pinups, images of human beauty have catered to a limitless desire to see and imagine an ideal human form.

De marktwaarde van een knap gezicht
Jeanne Doomen Marion Schiphorst (Bron :
http://www.jeanne-doomen.net/volkskrant/schoonheid.html) en (http://www.hacom.nl/~arjen/index.html?mooiste.html)
Schoonheid is onbelangrijk, zeggen vriendelijke mensen die onaantrekkelijke mensen willen opbeuren. Het gaat erom of je aardig bent, geestig en invoelend. Een mooi gezichtje, een goed figuur, wat koop je ervoor? Een goed hart, een opgeruimd karakter, dat zijn de zaken die tellen. En natuurlijk is dat waar. Maar toch hebben de vriendelijke sprekers ongelijk. In Het recht van de mooiste toont de aan de Harvard Medical School verbonden psychologe Nancy Etcoff aan dat schoonheid er wel degelijk toe doet. Het uiterlijk, stelt zij, is het meest publieke deel van het zelf. We nemen het uiterlijk van anderen waar en in een fractie van een seconde stellen we vast of we die ander aantrekkelijk vinden. Of dat zo is toetsen we aan een ideaalplaatje van de menselijke gedaante dat in onze hersens is gegrift. En vervolgens verbinden we er consequenties aan.

Ik ben zoals ik ben, dat mag gezien worden. (Perstekst) Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mieke Vogels heeft op 22 mei haar campagne "IK ben zoals ik ben, dat MAG GEZIEN WORDEN", voorgesteld. Het is een brede publiekscampagne dat tot doel heeft het huidige schoonheidsideaal te relativeren.
Er verschenen op woensdag 22 mei advertenties in de kranten en ook in de tijdschriften. De poster van de campagne, met aan de achterzijde info over het opzet van de campagne, kan aangevraagd worden via de Vlaamse Infolijn. (0800/30201)
http://www.maggezienworden.be

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand .De invloed van fysieke aantrekkelijkheid op kinderen. Drs. T. de Vos- van der Hoeven Zou Marilyn Monroe even succesvol en geliefd zijn geweest als ze minder aantrekkelijk zou zijn geweest? Zou Richard Gere net zoveel films hebben gemaakt als zijn neus scheef had gestaan en zijn oren te groot zouden zijn geweest? Met andere woorden gezegd: hoe belangrijk is uiterlijk in ons leven?
Het eerste beeld dat men zich van iemand kan vormen, is dat op basis van het uiterlijk. Bij de eerste ontmoeting is het uiterlijk de eerste informatie die men over een persoon krijgt. En vaak wordt er naar aanleiding van dit uiterlijk meteen een oordeel gevormd over deze persoon. Een net geklede vrouw maakt een betere indruk dan een vrouw in oude, versleten, niet bij elkaar passende kleding. Maar is het nu ook zo dat het uiterlijk waarmee je geboren bent de manier waarop je beoordeeld wordt beïnvloed? Worden er positievere persoonlijkheidskenmerken verwacht bij aantrekkelijke mensen dan bij onaantrekkelijke mensen? Zorgt aantrekkelijk zijn voor voordelen in het leven, omdat je positiever beoordeeld wordt? En hoe belangrijk is fysieke aantrekkelijkheid voor kinderen?Meer info : http://www.opvoedadvies.nl/

Minirok of mantelpak: Heeft je uiterlijk invloed op je werkprestaties ? Artikel van Lisette Thooft in Feeling

In de ban van het lichaam of de mythe van de schoonheid Voordracht gehouden Frida Bogaerts(*)
op 7 maart 2002 op de Hoorzittting Gewichtsproblematiek van het Vlaams Parlement (Bron :http://143.169.1.181/zorrabackupsite/)
(*) Pedagoge-seksuologe, Supervisor Huwelijk en Gezin - Seksuologie - Gynaecologische Psychosomatiek. Consulent Oncologie, Multidiscip
linair Borstcentrum, Oncologische dagkliniek en Palliatieve Zorgen - Universitaire Ziekenhuizen, Leuven.Ik spreek tot u vanuit een klinische ervaring.
Ik ben seksuologe, met een vooropleiding in de pedagogie en werk sedert '75 in de universitaire ziekenhuizen van Leuven. Werkzaam op een seksuologische raadpleging, was ik tevens consulent op een gynaecologische afdeling (7 jaar), een plastische en reconstructief chirurgische afdeling met brandwondencentrum (10 jaar) en nu op een oncologische en palliatieve afdeling (1 jaar). Hierbij werd/word ik als `psie' geconfronteerd met o.m. jonge meisjes, geboren zonder schede, die een operatieve vagina (vagina-plastic) ondergaan; met brandwondenpatienten, die van de ene moment op de andere, moeten leren (over) leven met een (soms gruwelijk) verminkt lichaam en verloren ledematen; met mannen en vrouwen, ontevreden over een bepaald lichaamsdeel (neus, kin, boezem, buik, dijen ...) en de wens naar een operatieve verbetering ervan; met vrouwen getroffen door borstkanker en de belastende en vaak lichaamsverminkende behandeling (amputatie, operatieve ingrepen) en lichaamsherstellende behandeling (borstreconstructie) ervan ...

De Ruby-enquête uit 1997. Onderzoek van ZORRA (Zien Opsporen en Reageren op Rolpatronen in Advertenties)
In oktober 1997 is door The Body Shop, in Vlaanderen in samenwerking met ZORRA , een meldpunt voor reacties in verband met de representatie van mannen en vrouwen in reclame) de campagne `Eigenwaarde en schoonheid' gestart, die zich ten doel stelt het gangbare, eenzijdige, schoonheidsideaal ter discussie te stellen en het zelfbeeld en gevoel van zelfrespect van mensen te bevorderen en te ondersteunen. Eén van de voortreksters van deze campagne in Vlaanderen was Prof. Dr. Magda Michielsens, die vanaf het begin de link heeft gemaakt tussen de academische wereld (vanuit het Centrum voor Vrouwenstudies) en vrouwenorganisaties (via ZORRA).
In het kader van deze campagne is door het NISSO (Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek) een enquête ontworpen (zie bijlage) die peilt naar de zelfwaardering, lichaamstevredenheid, attitudes over het schoonheidsideaal en de consumptie van media (tijdschriften en bepaalde televisieprogramma's). Deze vragenlijsten zijn in Vlaanderen en Wallonnië via de winkels van The BodyShop en via vrouwenorganisaties verspreid en werden voor België door Dimitri Mortelmans (UIA) en Sonja Spee (ZORRA, UIA) geanalyseerd.In totaal hebben 313 vrouwen en 25 mannen deze vragenlijst ingevuld. Dit verslag beperkt zich tot de bevindingen voor de vrouwelijke respondenten. In bijlage vindt u alle onderzoekresultaten. Meer info vindt u op :http://www.zorra.be

Is het vóórkomen van eetstoornissen een gevolg van het slankheidsideaal? Trynke de Jong
(Bron : Helix jaargang 14, nummer 3 nr.16 (http://www.biol.rug.nl/helix/helix143/helix143.pdf)Zorgen de hyperslanke modellen en playgirls ervoor dat de ontevredenheid over het lichaam bij steeds meer mensen ongezonde proporties aanneemt? Intuïtief nemen veel mensen aan van wel. Er zijn ook een aantal argumenten die voor deze theorie spreken. Bijvoorbeeld het feit dat 90 % van de mensen die aan een eetstoornis lijden vrouwelijk is. Het feit dat in de westerse samenleving het slankheidsideaal veel prominenter aanwezig is, en er tegelijkertijd meer mensen met eetstoornissen zijn dan in niet-westerse samenlevingen.Er is een toename van mensen met een eetstoornis terwijl de modellen in de loop van de tijd steeds slanker worden.

Eetstoornissen zijn meer dan een modegrill of een ontspoord dieet. Interview door Gert Christens
DNA-sociocultureel magazine Antwerpen, september 2001
Als we vaststellen dat jonge meisjes meer en meer roken, alle antirookcampagnes ten spijt, dan kunnen we ons afvragen of dit ook geen middel is om slank te willen zijn. In sommige gevallen blijft het niet bij tijdelijke diëten en goede voornemens maar verglijdt de slankheidwens tot een ware eetstoornis. Wat eetstoornissen precies zijn en hoe we ze kunnen herkennen vernemen we van Prof. Dr. Walter Vandereycken, hoogleraar psychiatrie aan de K.U.Leuven en hoofd van de afdeling directieve therapie van de Kliniek Alexianen te Tienen. Bron:http://www.alexianentienen.be/terberken/Problemen/3.1.2%20Modegril%20of%20ontspoord%20dieet.htm

Dik zijn is niet zo ongezond (Bron : http://www.jojoclub-afslanken.com/diknietongezond.html)
Dikke mense eten te veel, leven ongezond en omdat zij zich niet aan een dieet kunnen houden, worden zij niet slanker. Elly Jeurissen en Mieke van Spanje schreven een boek om voor eens en altijd korte metten te maken met de nonsens die volgens hen over dikke mensen de ronde doen. De meeste boeken over zwaarlijvigheid gaan enkel over lijnen. Wat heb je daaraan, als je al jaren hebt geprobeerd af te vallen? Veruit de meeste dikke mensen hebben vele diëten gevolgd, anders waren zij nooit zo dik geworden', zegt Mieke van Spanje cynisch. Samen met Elly Jeurissen (37) besloot Van Spanje (51) een boek te schrijven waar dikke mensen wél wat aan zouden hebben. Jeurissen, die zich als statisticus al jaren bezighoudt met de relatie tussen gezondheid en overgewicht: ,,In veel boeken wordt de lezer voortdurend gewezen op de medische problematiek van overgewicht. Inderdaad blijkt uit onderzoek dat dikke mensen minder gezond zijn en minder oud worden dan andere mensen. Maar komt dat door overgewicht? Dat is niet aangetoond. Misschien komt dat wel door het lijngedrag. Het is moeilijk te onderzoeken, omdat vrijwel alle dikke mensen wel eens hebben geprobeerd te lijnen.''

SVV in het harnas tegen het domme blondjes imago (Bron : http://jbas1166.kpn.be/svv/downloads/reactie-laatstenieuws.doc)
25, blond, knap en uitgelaten vrolijk. Toch ongelooflijk die Vlaamse media. Als vrouwenorganisatie moeten we hemel en aarde verzetten om nog maar een fractie van onze standpunten en grieven onder de aandacht te brengen. En dit moet liefst gepaard gaan met een ludieke acte de présance van een BV, anders kunnen we het helemaal vergeten.

Schoonheid is talent. (Bron : uittreksel uit boek : Glenn Wilson & David Nias ,Liefdes Geheimen. De psychologie van de seksuele aantrekkelijkheid.Amsterdam Uitgeverij De Arbeiderspers. 1978. p.9-24) Aantrekkelijke mensen genieten niet alleen vanwege esthetische en seksuele connotaties de voorkeur. Er lijkt zich een algemene norm of stereotypie ontwikkeld te hebben volgens welke alle mogelijke goede eigenschappen aan deze mensen worden toegeschreven. De auteurs refereren naar een aantal typische Amerikaanse onderzoeken waarin deze fenomenen wetenschappelijk worden aangetoond. Men heeft nagegaan in hoeverre er vooroordeel in het spel is ten gunste van aantrekkelijke personen op school, voor de rechter en in andere situaties. Ook heeft men bekeken wat het effect is van de verschillende aspecten van aantrekkelijkheid voor sociale aanpassing, geluksgevoelens, inzicht in eigen persoonlijkheid, maatschappelijke attitude en gevoel voor humor.

Jongeren die zichzelf lelijk vinden Peter is 14. Hij ontloopt zijn vrienden en gaat naar geen enkel feestje. Zelfs naar de bioscoop gaat hij op zijn eentje. Hij isoleert zichzelf vrijwillig. Hij schaamt zich voor zijn gezicht vol puistjes. Anneke van 13 wil niet mee gaan zwemmen. Niet dat Anneke niet graag holt, springt en in het water pletst, maar ze geneert zich voor zichzelf, zo dik als een ton.En dan Gerda, 14 jaar en nogal snel in de lengte gegroeid. Ze durft niet eens op te staan als ze in de bus zit. Volgens haar denkt iedereen : wat een reuzin.Ze is de tegenvoeter van David van 15 jaar die zichzelf zo belachelijk klein vindt, dat hij ook niet durft opstaan als er andere mensen om hen heen zijn. En dan de meisjes, die zijn allemaal veel groter dan hem. Hij is gedoemd om alleen te blijven.
In de ogen van grote mensen zijn dit allemaal pietluttigheden. Waar maakt zo'n kind zich druk om. De ouders, de vrienden uit de buurt en van de school merken nauwelijks dat er iets aan het veranderen is. Het gaat immers maar heel langzaam. Maar Peter, Anneke, Gerda en David hebben het gevoel dat hun omgeving met een blinddoek om loopt. Ziet niemand dan hoe lelijk ze zijn, hoe gek ze eruit zien. Vreselijk, ze zouden soms in de grond willen zinken. Bron : Humo en eigen documenten(G.Gielen)

DISCOVER Vol. 21 No. 2 (February 2000) Isn't She Lovely? If you think that physical appeal is strictly a matter of personal taste and cultural bias, think again. Who you find attractive, say psychobiologists, is largely dictated by evolutionary needs and hardwired into your brain By Brad Lemley

Women's body figure preferences across the life span. Concern with body weight in our society is common and particularly relevant for women. Images of the ideal shape as presented in the media have progressively become thinner over the last 3 decades (Wiseman, Gray, Mosimann, & Ahrens, 1992), whereas women have actually become larger. It is not surprising, then, that women perceive themselves as more overweight than do men and consequently diet more (Rothblum, 1992), even though their diets rarely work in the long term (Brownell, 1982). Restricted eating practices have, in turn, been implicated in the eating disorders anorexia nervosa and bulimia (Polivy & Herman, 1985; Striegel-Moore, Silberstein, & Rodin, 1986), which occur much more commonly among women than among men. Rodin, Silberstein, and Striegel-Moore (1985) argued, however, that those eating disorders lie on a continuum with women's "normal" concerns about weight. (Bron : http://eatingdisorderresources.com/journals/journalofgeneticpsychology030198.html)

Relationship between Female's Body Image and the Mass Media Sarah Durkin Sociocultural pressures are thought to play a very influential role in the prevalence of body dissatisfaction in contemporary Western society. An increasing incidence of body dissatisfaction and eating disorders has coincided with changes in sociocultural norms for females over the last few decades. In contemporary society the ideal female body is thin, tall and long legged, and there is a pervasive belief among women that you need to fit this "ideal" to be successful. These messages about the ideal female form are transmitted by a variety of means, including the family, peers and by the mass media2,7-9. The ubiquitous nature of the mass media makes it a particularly powerful force for influencing social attitudes. With a moderate level of body dissatisfaction now believed to be normal among females, many researchers have looked toward this far reaching medium as a driving force for the dissemination of notions that a slender body is desirable (Bron : http://www.internationalnodietday.com/Documents/RS-effect%20of%20media%20-%20update.doc)

The study investigated body image in young adults from two countries with different histories of media exposure. Questionnaires assessing body dissatisfaction, dieting, disordered eating, leisure pursuits, and media exposure were administered to 394 Australian university students and 415 Estonian university students. Although there were large gender differences between men and women, in contrast to prediction,there were relatively few differences on body concern between Australian and Estonian students.
MARIKA TIGGEMANN Flinders University of South Australia EHA RÜÜTEL Tallinn Pedagogical University (Bron : http://www.btinternet.com/~Negativecharisma/bodies/tiggeman.pdf)

Media's Effect On Girls: Body Image And Gender Identity Did you know? Gender identity begins in toddlerhood (identifying self as a girl or boy) with gender roles being assigned to tasks early in the preschool years (Durkin, 1998). A child's body image develops as the result of many influences: A newborn begins immediately to explore what her body feels like and can do. This process continues her whole life. A child's body image is influenced by how people around her react to her body and how she looks.
A pre-adolescent becomes increasingly aware of what society's standards are for the "ideal body." (Bron : http://www.mediaandthefamily.org/facts/facts_mediaeffect.shtml)

Studies about body dissatisfaction and media impact. Several brief descriptions about studies . Body-Image and Eating Disturbances Predict Onset of Depression Among Female Adolescents in correspondence with media: Bron : several resources : see page !

Attitudes of Health Professionals to Overweight and Obese People . Society and the negative stereotype Throughout history there have been stereotypes based on large body size, both positive (particularly in times of food scarcity, reflecting ideas of abundance, fecundity and wealth) and negative (often when societies are advancing socially and food is plentiful, reflecting sloth, gluttony and poor willpower). The negative stereotype of the overweight and obese has been with us a long time and can be traced back through history to pre-Christian times of Greek philosophy.Currently society holds a negative picture of overweight people that even young children are familiar with. Characteristics such as lazy, stupid, sad, ugly, lacking willpower, or awkward are attributed simply on the basis of body shape and size. It is a view found to varying degrees across gender, race and age.The other side of this coin is the association in the media and fashion industries of thinness with desirable characteristics such as happiness, youth, acceptance, self-confidence and meaningful romance . This reinforces the perception that overweight people are not these things, but that they can be obtained by losing weight. Overweight people stigmatised in this way do indeed tend to do less well in school, are less likely to enter some professions, and have been shown to earn less than thinner women and less than those with other chronic health problems (Bron : http://www.internationalnodietday.com/Documents/RS%20Health%20Profs-ed.doc)

Adolescenten zijn goede kandidaten voor plastische chirurgie
Veel pubers en adolescenten zijn ontevreden over hoe ze er uit zien. Sommigen lijden zo erg onder hun afwijkende uiterlijk dat ze er door de plastisch chirurg verandering in willen laten aanbrengen. Maar, gaat hun ontevredenheid niet vanzelf over en worden ze eigenlijk wel 'beter' van een chirurgische ingreep? En, is het wel gerechtvaardigd om aan hun wens tegemoet te komen? Dit zijn de vragen die beantwoord worden in het proefschrift 'Adolescents and plastic surgery: Psychosocial an medical-ethical issues' waarop Mw. Drs. Kuni Simis op woensdag 17 oktober aan de Erasmus Universiteit hoopt te promoveren. Bron : http://www.eur.nl/nieuws/2001/event_374.html

Sommige volwassen patiënten met overgewicht lijden ook aan een vorm van een eetstoornis. Of dit ook bij obese jongeren het geval is, weten we niet. Tot op heden werd bij deze groep weinig onderzoek gedaan naar het voorkomen van eetstoornissen. In de klinische praktijk bestaat een grote vraag naar meer kennis over eetstoornissen. Sinds enkele jaren loopt er aan de Universiteit Gent een onderzoeksproject naar de prevalentie van eetstoornissen bij obese jongeren. In wat volgt, wordt uitgelegd wat we bedoelen met eetstoornissen, in het bijzonder met Eetbuienstoornis of Binge Eating Disorder. Er wordt geschetst wat we hierover bij jongeren weten. Bron: http://allserv.rug.ac.be/~gbosmans/eetst/pdf/arteetst.pdf

Body Image Distortions: A common psychological condition in cosmeticsurgery cases. Arthur J. Anderson, Ph.D. Clinical Psychologist & Psychotherapist Deborah Sandler
Psychotherapist One of the most common psychological conditions associated with cosmetic surgery is a condition commonly referred to as Body Dysmorphic Disorder (BDD). BDD is a distressing body image condition that involves excessive preoccupation with physical appearance in a 'normal' appearing person. This condition is often associated with intrusive thoughts of body dissatisfaction, avoidance of exposure to body images situations, such as mirrors in public places, and excessive body checking and comparisons with others. Thus, in its extreme form it can be quite debilitating and cause a great deal of anxiety and dis-satisfaction.
However, as with most psychological conditions, there is a wide range of difference in how these excessive negative self image thoughts and avoidance behaviours are presented. The differences range from a 'normal' level of self consciousness to severely debilitating effects of anxiety and depression in more severely afflicted people. Bron : http://www.cosmeticsupport.com/info/bdd3.html

Mirror Mirror A summary of research findings on body image Motives: why we look in the mirror.We are all more obsessed with our appearance than we like to admit. But this is not an indication of 'vanity'. Vanity means conceit, excessive pride in one's appearance. Concern about appearance is quite normal and understandable. Attractive people have distinct advantages in our society. Kate Fox, 1997. Bron : http://www.sirc.org/publik/mirror.html

Eating Disorders: The Internalization of the Thin Body Ideal by Nicole Hawkins, Ph.D.
Research over the last two decades has indicated that the incidence of eating disorders appears to be increasing. Health care professionals have reported what some consider to be epidemic rates of these disorders in recent years, particularly among adolescents. One extreme (but possibly inflated) estimate is that 20% of the total female population between the ages of 12 and 30 suffer from a major eating disorder; this may represent a 10% increase from three decades ago (Nagel & Jones, 1992). Bron : http://centerforchange.com/articles/detail.php?i=24

Towards an Understanding of Self-esteem and Eating Disorders Melissa H. Smith, MA, NCC
During a session with a client who has long suffered with an eating disorder I was discussing what it would be like if she could feel positive about herself. I was shocked with the response she gave me. Instead of reporting a desire to feel better about herself, this client laughed at me and retorted, "Self-esteem is laughable to me. I hope to be rid of the disturbing behaviors of the eating disorder, but I know it's asking too much to like myself." This encounter has been as intriguing as it has been disturbing. In this interaction I believe I came to understand, in small measure, what many women who suffer from eating disorders must feel about themselves. And, I better understand that when therapists, dietitians, and other helpers meet these women, survival is often the goal rather than happiness or feelings of self-worth. This interaction has come to symbolize for me the lie of the eating disorder in that it so efficiently creates such hopelessness, self-hate, and shame in women. Bron: http://centerforchange.com/articles/detail.php?i=74

Facts about Eating Disorders By Pauline S. Powers, M.D.,Pauline Powers, MD provides recent statistics about eating disorders and a compares US funding for eating disorders with funding for other mental health issues. Bron : http://www.nationaleatingdisorders.org/p.asp?WebPage_ID=539

Facts about anorexia and bulimia. The campaign to increase the understanding of mental health problems and reduce their [stigma] and discrimination.THIS BOOKLET HAS BEEN DESIGNED TO MAKE YOU THINK TWICE ABOUT HOW YOU VIEW PEOPLE WHO SUFFER FROM ANOREXIA AND BULIMIA Bron : http://www.rcpsych.ac.uk/info/help/anor/index.htm

Facts about Body Dysmorphic Disorder To your dismay, your daughter has started to complain more and more about the appearance of her eyelids. She grudgingly compares them to those of her classmates. You frequently catch her standing before a mirror, scrutinizing their appearance. When you try to discuss your concerns, she becomes defensive. To make matters worse, you've observed her reading materials about cosmetic surgery. How do you know if your daughter is simply experiencing a typical stage in adolescence or if she has a more complex problem? Teens seem to worry incessantly about their weight and appearance, but some may become obsessed with a specific flaw or perceived defect. Along with eating disorders, body dysmorphic disorder (BDD) has become a growing concern for young adults. Bron : several sources see page.

Body Dysmorphic Disorder (BDD) (previously known as dysmorphophobia). BDD consits of a preoccupation with a perceived defect or ugliness in one's appearance. It leads to time consuming rituals such as checking one's appearance in the mirror and avoiding a wide range of social and public situations. Further information on BDD can be found here. The aim of this page is to answer common questions about the nature and treatment of Body Dysmorphic Disorder. It is designed for the lay public. Dr. David Veale , Correspondence:The Priory Hospital North London London N14 6RA United Kingdom Bron : http://www.veale.co.uk/

Body Dysmorphic Disorder In An Adolescent Male Secondary to HIV-related Lipodystrophy:
A Case Study This article presents a case study of a 17-year-old male with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), experiencing significant body changes secondary to human immunodeficiency virus (HIV) treatment. These physical changes led to dysfunctional preoccupation with his appearance and suicidal behavior, and he was eventually diagnosed with body dysmorphic disorder (BDD). This paper reviews the concepts of BDD and metabolic changes, with particular emphasis on lipodystrophic changes related to HIV medications. Sociodemographic characteristics, clinical manifestations, and treatment modalities with special focus on the role of the nurse practitioner in recognizing and managing these conditions are preThis article presents a case study of a 17-year-old male with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), experiencing significant body changes secondary to human immunodeficiency virus (HIV) treatment. These physical changes led to dysfunctional preoccupation with his appearance and suicidal behavior, and he was eventually diagnosed with body dysmorphic disorder (BDD). This paper reviews the concepts of BDD and metabolic changes, with particular emphasis on lipodystrophic changes related to HIV medications. Sociodemographic characteristics, clinical manifestations, and treatment modalities with special focus on the role of the nurse practitioner in recognizing and managing these conditions are presented.Bron : http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijanp/vol4n2/bdd.xml

Body Image and Self-Esteem I'm fat. I'm too skinny. I'd be happy if I were taller, shorter, had curly hair, straight hair, a smaller nose, bigger muscles, longer legs. Is there something wrong with me? Do any of these statements sound familiar? Are you used to putting yourself down? If so, you're not alone. As a teen, you're going through a ton of changes in your body, and as your body changes, so does your image of yourself. Read on to learn more about how your body image affects your self-esteem and how you can develop a healthy body image. Why Are Self-Esteem and Body Image Important? You may have heard the term self-esteem on talk shows or seen it in your favorite magazine. But what does it mean? Self-esteem involves how much a person values herself, and appreciates her own worth. Self-esteem is important because when you feel good about yourself, you enjoy life more. Bron : http://www.kidshealth.org/teen/your_mind/body_image/body_image.html

Body Dysmorphic Disorder: Recognizing and Treating Imagined Ugliness by Katharine A. Phillips, M.D. Peter, a 23-year-old single white male, was often suicidal over his hair. He thought about his supposedly receding hairline for more than eight hours a day, and described his distress as extreme and devastating. Peter frequently combed his hair and checked it in mirrors, asked his parents whether it was thinning and used hair spray and gel to "increase its size." He also searched his pillow each morning for hair, saved his hairs in a plastic bag and developed complex math formulas to determine the rate of hair loss.Sophie was excessively preoccupied with her nose, which she thought was toolarge. Although she'd often been asked to work as a model, she believed these requests were motivated by pity for her ugliness. After three rhinoplasties, she thought her nose looked even worse, and she contemplated suing the surgeon. Eventually, she was hospitalized after attempting suicide because of her "atrocious" appearance.Both of these patients had body dysmorphic disorder (BDD), a preoccupation with an imagined or slight defect in appearance. Although BDD is becoming increasingly familiar to clinicians, it remains an underdiagnosed, often secretive, disorder. Its underrecognition is problematic because BDD appears to be relatively common. In addition, emerging data, while preliminary, suggest that psychiatric treatment (serotonin reuptake inhibitors [SRIs] and cognitive-behavioral therapy) are promising for BDD. And while the symptoms might sound trivial, BDD is associated with significant suffering and impairment in functioning. In extreme cases, patients may commit suicide; others attempt their own surgery. Bron : http://php.iupui.edu/~flip/reading3.html

Building a Better Body Image According to Psychology Today's 1997 Body Image Survey, more people are dissatisfied with their bodies today than ever before. The 1997 survey followed the landmark survey of 1985, among the most widely quoted on the subject. Respondents were asked to fill a five page questionnaire on how they saw, felt and were influenced by their bodies. While respondents identified body image as their physical appearance or attractiveness, they credited that same body image with psychologically influencing their behavior and self-esteem. How we perceive, how we feel about and what we believe to be true about our bodies determines our overall view of what we can achieve and what we will settle for in life. Bron : http://weightloss.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http%3A%2F%2Fwww.emelina.com%2Fbuilding.html

Uiterlijk en sociale beoordeling. ‘Alleen oppervlakkige mensen oordelen niet op basis van uiterlijk’, grapte Oscar Wilde aan het einde van de 19e eeuw. Grapte, want hij wist als geen ander dat uiterlijke verschijning voor iedereen belangrijk is omdat we er op beoordeeld worden. Onlangs werd na een onderzoek onder personeelsmanagers bekend dat bij sollicitatieprocedures binnen 3 minuten, en dat is meestal de wandeling van de ingang van het bedrijf naar de kamer waar het gesprek plaatsvindt, al een oordeel is gevormd of iemand wel of niet geschikt is voor de baan. “Hoe weet je of je een 4 bent of een 8”, staat er in de Volkskrant, doelend op het onderwerp dat mensen met een rapportcijfer 8 voor hun uiterlijk nooit een relatie zullen aangaan met iemand die als een 4 te boek staat.Het uiterlijk. Het houdt ons dagelijks bezig en werkt in alles door. Bron : http://www.vmce.nl/nieuws/2002/4/item043.html

Onderzoek naar het zelfbeeld van vrouwen in Nederland Bron : http://www.vrouweninnederland.nl/mainindex.html?onderzoek.html?onderzoekzelfbeeld.html
De Nederlandse vrouw: een bijzondere kennismaking De vrouw. Voor velen - vooral hen van de andere sekse - een onbegrijpelijk fenomeen. Maar hoe zit dat met de vrouw zelf? En nog specifieker: hoe steekt de Nederlandse vrouw eigenlijk in elkaar?

Zit een eetstoornis in je aanleg? Een kind met een eetstoornis is een grote zorg. Eten moeten we allemaal en het hangt samen met het leven en de dood. Een kind dat niet goed eet, teveel of te weinig, maakt zijn of haar ouders al snel bezorgd. Eet je bordje leeg, is misschien wel een van de meest gehoorde opmerkingen uit je jeugd. Het laat meteen zien dat moeite met eten een gewoon verschijnsel is. Maar er is wel wat meer aan de hand als we over een eetstoornis spreken.De wetenschappelijke houding ten opzichte van eetstoornissen, en met name met betrekking tot anorexia, is de laatste jaren sterk veranderd. Jarenlang is gedacht dat anorexia een keuze was van het meisje (beduidend meer meisjes dan jongens) om te voldoen aan het schoonheidsideaal, als reactie op seksueel misbruik, als verzet tegen de ouders of als weigering om volwassen te worden. Er werd gedacht dat het een typische cultuurziekte was van de westerse culturen. Inmiddels komt onderzoek na onderzoek vrij dat al deze sprookjes afbreekt. Bron : http://leerlingzorg.kennisnet.nl/nieuwsbrief/bijdrage/eetstoorstoornissen.doc

Deze brochure wordt u aangeboden door de Vereniging Anorexia Nervosa vzw. (V.A.N.). De vereniging tracht zich in te zetten voor mensen met anorexia nervosa (A.N.) en bulimia nervosa (B.N.) en hun omgeving. Eén van de middelen daartoe is het geven van informatie over deze ziekten.A.N. en B.N. zijn eetstoornissen waarmee we in onze maatschappij meer en meer geconfronteerd worden. Onbegrip en onwetendheid leiden vaak tot een verkeerde aanpak van deze ziekten. Daarom is het goed te weten waarover het precies gaat, op de gepaste manier te reageren en deze patiënten te helpen naar en bij een genezingsproces. Aangezien A.N. en B.N. veel meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen spreken we alléén in de brochure over de patiënte.We hopen genoeg informatie te bieden om toe te laten deze ziekte tijdig te herkennen, bespreekbaar te maken en aldus de weg te vinden naar de hulpverlening. http://home.planetinternet.be/~mv050578/informatiebrochure.doc

Van het lijf houden ? I.D. de Beaufort Ethiek en uiterlijk is een fascinerend terrein dat ons confronteert met allerlei spannende vragen op het gebied van de ethiek en de medische ethiek. En ook op het gebied van de sociologie, de psychologie, de antropologie. Het bevindt zich op een snijvlak van disciplines als ik deze ongelukkige term mag gebruiken. Bovendien is het een relatief nieuw, onontgonnen terrein vol controversen. Het wordt dan ook in de medische ethiek met enig dedain of, als je geluk hebt, scepsis bekeken. Een terrein waar veel geld omgaat. Maar ook vermaak, welzijn, geluk en genot. Het heeft met seks en erotiek te maken. Het confronteert met existentiële vragen en gevoelens. Hoe belangrijk is het hoe ik eruit zie? Als ik er heel anders uit had gezien, was ik dan een andere persoon geweest? Was mijn leven heel anders gelopen als ik op de cover van Vogue had gestaan in plaats van op de cover van Erasmus Magazine? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? En dan gefilosofeerd over wiens uiterlijk u dan zou willen hebben? Ik weet het, het is 'uit' in de filosofie om te denken over absurde en onmogelijke hypothetische situaties. Maar desalniettemin ben ik van oordeel dat het heel verhelderend (en leuk) kan zijn. Bron : http://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/archief/tvs2000-04v.htm Tijdschrift voor Seksuologie, 2000, 24: 187-202 VAN HET LIJF HOUDEN Uitgegeven door de Stichting Tijdschrift voor Seksuologie.Het Tijdschrift voor Seksuologie is gekoppeld aan het lidmaatschap van de Nederlandse en de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie, de NVVS en de VVS.

Als je neus maar goed zit ! Body Dysmorphic Disorder: selectieve aandacht of esthetiek? Mensen met Body Dysmorphic Disorder (BDD) ofwel een ‘stoornis in de lichaamsbeleving’ zijn gepreoccupeerd met een vermeende onvolkomenheid in het uiterlijk. Als er al een geringe lichamelijke afwijking aanwezig is, dan is de ongerustheid van de betrokkene duidelijk overdreven. Sandra Mulkens en Anita Jansen deden een studie hierover en rapporteerden in het tijdschrift De psycholoog, jan. 2003 Een stoornis in de lichaamsbeleving, ook wel Body Dysmorphic Disorder (BDD) genoemd, is een intrigerende kwestie. Wie eraan lijdt meent dat één of meer lichaamsdelen afstotelijk zijn, terwijl buitenstaanders meestal niets opvalt. In het artikel wordt allereerst in het kort beschreven wat er bekend is over de stoornis, daarna wordt getracht een antwoord te vinden op de vraag wat er mis is met BDD-patiënten: hebben ze nou gelijk of niet? Uit deze zoektocht vloeien weer nieuwe onderzoeksvragen voort. (With english summary !) Bron : http://www.psynip.nl/dp/jan03.htm

Thirty-three cases of body dysmorphic disorder in children and adolescents.Ralph S. Albertini
Body dysmorphic disorder (BDD), a distressing and impairing preoccupation with an imagined or slight defect in appearance, has been described for more than a century and reported around the world (Phillips, 1991). Available data suggest that BDD is relatively common (Phillips et al., 1996; Simeon et al., 1995) and usually begins during adolescence. Despite receiving increasing clinical and research attention, this disorder remains virtually unstudied in children and adolescents. Bron :http://www.findarticles.com/cf_0/m2250/4_38/54405288/print.jhtml

Hollandse carrièremaker gooit uiterlijk in de strijd (Bron : http://www.mt.nl/magazine/33061/33372?version=2)
Het uiterlijk van de carrièremaker Zo stelde de Universiteit van Maastricht in 1996 door onderzoek vast dat aantrekkelijke mensen betere banen en hogere salarissen krijgen dan minder aantrekkelijke. Econome Ciska Bosman concludeerde in datzelfde jaar in een promotieonderzoek onder driehonderd Nederlandse reclamebureaus dat reclamebureaus met mooie directeuren meer geld verdienen dan minder riant bedeelde concurrenten. De Amerikaanse econoom en beauty-goeroe Daniel Hamermesh had dergelijke verbanden al eerder aangetoond.
Het is moeilijk om het belang van uiterlijkheden bij specifieke individuele carrières op waarde te schatten. Capaciteiten spelen vanzelfsprekend ook een cruciale rol. De bovengenoemde Ronnie Tober-kwalificatie kan ook zijn gevoed door ordinaire jaloezie en kinnesinne. Dat de carrières van mensen als Erik-Jan Nederkoorn (ex-Fokker) en 'mooie Frans' Sevenstern (ex-NedCar) niet zijn belemmerd door hun voorkomen is weliswaar geen al te gewaagde veronderstelling, maar bewezen is het allerminst. Hetzelfde geldt voor de lengte en het montere uiterlijk van Roel Pieper.

Mooi is beter Bron :http://www.intermediair.nl/starters/nr6/mooi.html
Met een mooie buitenkant kom je verder in je carrière, maar wat is het ongelijk verdeeld. Het kan zijn dat je je kop niet mee hebt, of dat je lichaam uitgezakt is, of vreemde verhoudingen vertoont. Dit gebeurt geheel buiten jezelf om. En toch wordt je levensloop in hoge mate beïnvloed door je uiterlijke verschijning. Dat begint al in de wieg, waar aantrekkelijke baby's vaker worden geknuffeld dan kale gerimpelde gedrochten.
Wetenschappelijke studies bevestigen dat het uiterlijk in hoge mate ons leven bepaalt. 'Achter een mooi uiterlijk gaat een mooi innerlijk schuil', denken veel mensen. Volgens Amerikaans onderzoek wordt van fysiek aantrekkelijke mannen en vrouwen verwacht dat zij betere banen zullen hebben, betere vrienden zijn en dat zij gelukkiger getrouwd zijn dan minder aantrekkelijke personen. Mooie mensen worden - op het eerste gezicht - gezien als intelligent, aardig, sociaal vaardig en interessant.
Studenten zijn door psychologen meerdere malen gebruikt als proefpersonen bij het onderzoeken van de relatie tussen uiterlijk en het beoordelen van personen. Bij een experiment werd een identiek, slecht geschreven essay door de studenten gunstiger beoordeeld als het werd geassocieerd met een mooie vrouw dan als de link werd gelegd met een lelijke vrouw.

De macht der schoonheid Bron: http://www.collegetermpapers.com/TermPapers/Psychology/de_macht_der_schoonheid.shtml By: violaine veen DE MACHT DER SCHOONHEID Inleiding Schoonheid speelt al sinds mensenheugenis een belangrijke rol in het dagelijks leven van de mens. Van kinds af aan krijgt men op verscheidene manieren de normen en waarden mee over het begrip. Er zijn zelfs algemene opvattingen en richtlijnen over schoonheid, die het mogelijk maken een grens te trekken tussen mooi en lelijk. Deze opvattingen zijn meestal wel tijdsgebonden, afhankelijk van cultuur en ook per persoon verschillend. Toch is in de meeste gevallen binnen een zelfde cultuur, de meerderheid het met elkaar eens of iets mooi of lelijk is. Dat geldt met name ook voor de uiterlijke schoonheid van een persoon.

Gewichtsobsessie .Wij worden overstelpt met beelden van slanke mensen en toch kreunt onze planeet onder ons uit de hand gelopen gewicht. Hoe komt het toch dat iets zo natuurlijks als eten en drinken zo ingewikkeld kan zijn?
Na de feestdagen gaan mensen uit alle hoeken van de wereld op de weegschaal staan en besluiten om af te vallen.
Maar wat zo simpel lijkt – minder eten, meer bewegen, dat stuk taart weigeren, wat minder boter op je brood smeren, één glas wijn in plaats van twee – is in deze tijd zeer ingewikkeld. http://www12.brinkster.com/physis/home.asp?subpage=artikel&id=22