Ik ben zoals ik ben, dat mag gezien worden (Perstekst)

Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mieke Vogels heeft op 22 mei haar campagne "IK ben zoals ik ben, dat MAG GEZIEN WORDEN", voorgesteld. Het is een brede publiekscampagne dat tot doel heeft het huidige schoonheidsideaal te relativeren.
Er verschenen op woensdag 22 mei advertenties in de kranten en ook in de tijdschriften. De poster van de campagne, met aan de achterzijde info over het opzet van de campagne, kan aangevraagd worden via de Vlaamse Infolijn. (0800/30201)

Met het gebruiken van 'gewone' mensen voor de campagne wil minister Vogels al wie niet beantwoordt aan het huidige schoonheidsideaal (voor vrouwen: maatje 36-38, grote borsten, strakke billen; voor mannen: gespierde torso, geen buikje) een hart onder de riem steken.

Ook vrouwen en mannen die niet meteen de 'ideale' maten hebben, mogen gezien worden. Nu overheerst, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, toch vooral het beeld van de ideale man en vrouw in het publieke leven.

Dat een dergelijke campagne beantwoordt aan een maatschappelijke nood, mag blijken uit de resultaten van een pretesting, uitgevoerd door het bureau Mythos. 82 procent van de ondervraagden vond het positief dat de overheid een dergelijke campagne zou opzetten. Velen vonden het zelfs 'de plicht' van de overheid om dit te doen. Ook de commentaar dat dit 'eindelijk' gebeurde, en dat 'het tijd' werd, sterkte de minister in haar overtuiging.

Uit het kwalitatief en kwantitatief onderzoek bleek ook dat 95 procent van de ondervraagden zich niet stoorde aan het naakt. Bovendien apprecieerde een overgrote meerderheid de positieve boodschap die achter de campagne zit.

Minister Vogels hoopt dat het voorbeeld om meer met diverse en realistische modellen te werken in de toekomst navolging krijgt in de reclame-, media- en modewereld. Een meer divers beeld van de samenleving ophangen, is een goede zaak volgens de minister van Gelijke Kansen.

Dit verhaal is natuurlijk ook gelinkt met de twee andere bevoegdheden van minister Vogels: Welzijn en Gezondheid. Al eerder gaven we aan dat heel wat jongeren in de knoei zitten met hun uiterlijk. Er is een maatschappelijke druk om zo goed als mogelijk te beantwoorden aan de idealen. Daar niet in slagen, levert vaak frustratie op. En produceert onwelzijn.

Natuurlijk mag het gezondheidsaspect niet uit het oog worden verloren. Minister Vogels onderstreept nog eens nadrukkelijk dat gevarieerd eten met veel groenten en fruit op het menu en veel bewegen onontbeerlijk is voor een gezond leven. Dit is geen campagne die overgewicht promoot.

Eetstoornissen zijn complexe aandoeningen. Het is te simpel om hier een rechtstreeks verband te leggen tussen de druk van het schoonheidsideaal en boulimie of anorexia. Toch kan de druk van het schoonheidsideaal het begin zijn van heel wat geestelijke en uiteindelijk ook fysische ongezondheid.

Deze campagne kadert in een breder project waarbij een aantal andere beleidsmaatregelen genomen zijn.
1. Omdat Mieke Vogels veel belang hecht aan een open dialoog met media, reclame en modewereld werd op donderdag 16 mei een Ronde Tafel gehouden in Antwerpen. Tijdens een aantal debatten werd constructief gepraat over de rol en de verantwoordelijkheid van overheid, consument, media, mode en reclame in deze thematiek. Het initiatief van minister Vogels om deze dag te organiseren werd door iedereen op applaus onthaald en werd aanzien als een eerste aanzet om te komen tot meer diverse rolmodellen in het publieke leven. Vertegenwoordigers van reclame, adverteerders en media engageerden zich om binnen hun eigen sector creatief mee te werken aan meer diversiteit. De VRT-woordvoerster, die deelnam aan het slotdebat, kondigde zelfs aan dat de VRT voortaan de ideale maten niet zo sterk meer zal laten doorwegen bij de selectie van omroep(st)ers. Ook de commerciële zender VT4 verklaarde achteraf 'waar nodig een meer bewuste politiek' te zullen voeren op dit vlak.

Ook binnen de modewereld is het initiatief van de minister besproken. De Modeacademie van Antwerpen zal bijvoorbeeld een modeshow organiseren met gewone 'mannen en vrouwen met uitstraling'. De academie organiseert op 1 juni tussen 11 en 16 uur in de C&A-winkel op de Antwerpse Meir een open selectie voor iedereen met uitstraling.

2. Een studie over eetstoornissen die in februari werd voorgesteld, leerde dat het tijdig opsporen van eetstoornissen heel belangrijk is. Ook werd een tekort aan netwerken van experten vastgesteld. Om daaraan te verhelpen, wordt, binnen de eerstelijnsgezondheidszorg een nieuw project gestart. Er zal onder meer een draaiboek worden opgesteld voor huisartsen en CLB's waardoor eetstoornissen beter en vlugger herkend worden. Daarnaast wordt de expertise rond eetstoornissen beter samengebracht en zullen netwerken binnen de geestelijke gezondheidszorg en andere tweedehulpsverleners gestimuleerd worden.

3. Gezonde voeding en meer bewegen is cruciaal. Het is hier al gezegd. Om dat deel van het preventieve gezondheidsbeleid meer dynamiek te geven, is aan het VIG (Het Vlaams Instituut voor gezondheidspromotie) gevraagd om in het najaar een creatief en positief actieplan uit te werken. Een onderdeel is alvast het promoten van gezonde eetgewoonten op school. Minister Vogels vindt bijvoorbeeld dat zoete frisdranken (cola, limonades…) niet thuishoren in een school. Ze zal daarom een brief schrijven naar de ouderverenigingen met de vraag of ze rond dit thema samen een actie kunnen ondernemen om zoveel mogelijk gezonde dranken aan te bieden in de scholen. Een aantal watermaatschappijen levert bijvoorbeeld nu al gratis drinkfonteintjes aan scholen.

 

"Ik ben zoals ik ben, dat mag gezien worden"

De campagne

Uitgangspunt
De campagne toont gewone mensen die fier zijn op zichzelf, die complexloos leven in een gezond lichaam en dat graag laten zien. In deze dubbele portrettenreeks gaat het stuk voor stuk om mooie mensen. Mensen met zelfvertrouwen, een mooi lichaam en met uitstraling, ook al hebben ze niet allen de maten die men tegenwoordig ideaal noemt. Het zijn gezonde mensen die elk voor zich de ideale maten hebben. En het zijn mensen waarin de Vlaming zich kan herkennen.

Door hen naakt af te beelden, wilden we het gevoel van herkenning nog versterken. Zo zien mensen zich immers dagelijks in de badkamerspiegel. Bovendien versterkt de kwetsbaarheid van de naakte portretten de kracht van de uitstraling en de boodschap.

Foto's
De foto's moeten mensen zo echt mogelijk weergeven. Tijdens de shooting werkte fotograaf Stephan Van Fleteren enkel met natuurlijk buitenlicht. Er werd ook geen beroep gedaan op visagistes of kledingadviseurs. Anders zouden we 'mooi zijn' opnieuw modelleren naar gangbare normen.

We kozen bewust voor een campagnebeeld dat bestaat uit verschillende portretten. Op deze manier wordt de verscheidenheid tussen mensen benadrukt. Het gaat immers niet om één type mens, maar om een doorsnede van de bevolking.

Slogan
De slogan 'ik ben zoals ik ben, dat mag gezien worden' brengt onder woorden wat in de beelden duidelijk gemaakt wordt. Het is een statement van de mensen die afgebeeld worden.

De overheid wil met deze campagne geen nieuwe norm opleggen door de gangbare norm af te wijzen. Ze wil integendeel vanuit het gevoel van eigenwaarde van mensen anderen inspireren om gezond en complexloos met hun lichaam om te gaan. Het is geen anti-ideale matencampagne, wel een campagne die ingaat tegen overdreven normering van wat men nu ideale maten noemt.

De slogan krijgt onderaan de poster een vervolg in een sublijn. Daar wordt gezegd dat te dik of te dun zijn ongezond is. Hiermee wordt aangegeven dat het niet gaat om een campagne die overgewicht of magerzucht goedkeurt. Dit blijft immers ongezond. Er zijn echter heel wat mensen die niet te dik of te dun zijn, maar zich toch zo voelen. Voor hen is deze campagne bestemd.

Onderzoek
Er werd een kwalitatieve en kwantitatieve pretest uitgevoerd over de perceptie van de boodschap bij een representatief deel van het publiek. In 72% van de antwoorden werd de campagne gepercipieerd als een gelijke kansencampagne, waarbij elke vorm van discriminatie wordt verworpen. Men bekijkt de campagne niet als een anti-ideale matencampagne, wel een campagne tegen een overdreven en opgedrongen normering.

82% van de ondervraagden ondersteunen dit initiatief van de Vlaamse overheid. In de randcommentaren werden meermaals reacties als 'eindelijk', goed dat dit eens gezegd wordt', 'het werd tijd', .. opgetekend. Hierin werd ook duidelijk men de thematiek als een reëel probleem ervaart.

De test werd uitgevoerd met foto's waarop de modellen volledig naakt waren. 5% van de ondervraagden vond het naakt storend. 95% vond het niet storend.
Reclamebureau
De campagne werd ontwikkeld door het reclamebureau choco uit Lier.

Mediaplan
De campagne wordt de komende week gevoerd via advertering in de volgende media:

Weekbladen:
We Knack, Dag Allemaal, TV-Familie, Libelle, P-Magazine, Humo, Flair
Dagbladen:
GVA/BVL, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk, De Morgen, Het Laatste Nieuws

Wie wenst kan de poster (met aan de achterzijde info over het opzet van de campagne) gratis aanvragen bij de Vlaamse infolijn. (0800.3.02.01)

Er is ook een speciale website gemaakt voor deze campagne: http://www.maggezienworden.be

 

Terug naar indeling achtergrondsinformatie