Referenties

  • In de periode februari-juni 2001 voerde een projectgroep studenten o.l.v. Gerard Gielen samen met Bart Demyttenaere een grootschalig onderzoek in Vlaanderen omtrent de houding van de bevolking ten aanzien van (ex-)gevangenen. De resultaten van dit onderzoek werden opgenomen in het boek van de auteur 'Levenslang'. In alle kranten en tijdschriften werd naar het boek en het onderzoek gerefereerd en in HUMO gaven criminoloog Brice de Ruyver en minister Vogels commentaar bij de resultaten van het onderzoek. Het boek met het onderzoek kwam ook aan bod in diverse regionale en nationale televisie-uitzendingen.
  • Sinds sept. 2000 werkt het departement SAW van de hogeschool mee in een project ter bevordering van de instroom, doorstroom en uitstroom van allochtone studenten in de welzijnssector. Dit project wordt gesteund door het ministerie van gelijke kansen en door het sociaal fonds voor de opvoedings- en huisvestingsinstellingen. (AASSAW-project)

  • In de periode februari-juni 2001 begeleidde een projectgroep derdejaarsstudenten een groep allochtone laaggeschoolde vrouwen in een kennismaking met de hulpverlening in de welzijnssector. (ACOPH-project) Dit project kreeg steun van de Koning Boudewijnstichting. In de periode januari-juni 2002 werd dit project vervolgd met steun van de Cera Foundation en het ministerie van gelijke kansen. Dit project verliep in samenwerking met Basiseducatie West-Limburg, het Lokaal Integratiecentrum van Heusden-Zolder en AGORA.
  • Ook tal van andere projecten werden succesvol afgerond : op de website http://www.khlim.be/saw in de rubriek 'dienstverlening & wetenschappelijk onderzoek' vindt u meer informatie over voorbije en huidige projecten en projecten van de derdejaarsstudenten.