Doelstellingen

Met deze website proberen we een brede sensibilisering op gang te brengen omtrent het overmatig belang dat gehecht wordt aan uiterlijk in de contacten met mensen.
Daartoe worden een aantal initiatieven genomen

  • De attitude van de brede bevolking toetsen omtrent de beeldvorming in de media van (on)aantrekkelijke personen en de campagne van ex-minister Gelijke Kansen Vogels om deze beeldvorming te beïnvloeden.
  • De eigen attitudes en zelfbeeld toetsen omtrent (on)aantrekkelijkheid en dit toetsen aan geluksgevoelen , succesbeleving in relatie tot de psychosociale hulpverlening
  • De relatie (on)aantrekkelijkheid & zelfbeeld & vooroordelen & gedragsproblemen nagaan bij jongeren in bijzondere jeugdzorg om van hieruit conclusies te formuleren naar het beleid en naar de hulpverlening.
  • Via rapportage en mediabekendmaking de bevolking en de mediaverantwoordelijken sensibiliseren voor het te grote belang dat wordt gehecht aan uiterlijk en aantrekkelijkheid.
  • Hulpverleners in de bijzondere jeugdbijstand wijzen op de valkuilen omtrent vooroordelen bij afwijkend of stigmatiserend uiterlijk.
  • Het onder de aandacht brengen van de problematiek dmv van deze website en publicaties