Links naar andere websites

Over onaantrekkelijkheid : divers

 • Maatschappelijke deelname van personen met functiebeperkingen bevorderen op lokaal niveau.  www.vzwtolbo.be 
   
 • Op deze website vind je allerlei werkmaterialen om met jongeren te werken rond zelfbeeld, schoonheidsideaal, enz. http://www.ophetbot.be/themamappen/schoonheidsideaal
   
 • De documentaire 'Beperkt Houdbaar' is een krachtige analyse van de huidige tijdsgeest waarbij de economie steeds verder ons lichaam binnendringt.
  In Beperkt Houdbaar laat Sunny Bergman zich, net als in haar vorige films, inspireren door haar persoonlijke leven. Op 34-jarige leeftijd is Sunny bang om binnenkort niet meer aantrekkelijk te zijn, terwijl ze tegelijkertijd boos is dat vrouwen voortdurend op hun uiterlijk beoordeeld worden. Deze innerlijke tegenstrijdigheid is de drijfveer voor een filmische zoektocht door een wereld waar vrouwen na hun 35ste niet langer houdbaar zijn. Je kan de documentaire volledig opnieuw op internet bekijken.Lees hier verder    http://www.beperkthoudbaar.info/ 
 • (NIEUW) Een engelstalige website die schoonheid propageert als het hoogste goed en lelijkheid absoluut verwenst....Uit de website inleiding. "This site is an attempt to uncover the mystery behind attractiveness. The goal is to stop treating attractiveness as a puzzle and treat it as a definable scientific physical condition.It also aims to encourage social honesty about attractiveness. We have a basic, gut dislike of ugly people. We have a basic, gut preference for attractive people. These facts are disturbing, but, they remain facts. Hiding behind cliches that "everybody is attractive" is unhelpful and just plain wrong. Its time to grow up about attractiveness, and realize that its a real condition, and its time to treat it properly as an objective science....We accept it because there's an innate biological preference for attractive people. As a matter of biological reality, we dont like the ugly and we prefer the beautiful. Onvoorstelbaar :: but this if life....http://www.looksaware.com/index.htm
 • Beautyonderzoek en -feiten/Schoonheidsideaal http://beautynieuws.nl/subcategories,272,Schoonheidsideaal.html
 • Wat is mooi en wat is aantrekkelijk : mooie mensen kennen vele voordelen, lelijke mensen worden gediscrimineerd http://www.weattract.com/
 • Kun je misdadigers aan hun uiterlijk ontdekken ? Doe de Lombrosotest. http://www.schooltv.nl/aspecten_van_maatschappijleer/jeugdcrimi/lombroso-begin.shtml
 • Encyclopedie over seksuele aantrekkelijkheid http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_attraction
 • Als kind kon ik terugvallen op familie en vrienden, zij beschouwden mij gewoon als een van hen en voor hen was er niets aan de hand.Ook later, als volwassene, deed ik het vrij goed, ik vond werk als opvoedster, leerde een man kennen, trouwde en kreeg twee kinderen. Met andere woorden, ik leefde een normaal, doorsnee leven. Geen reden tot klagen dus, en toch …Hoe ‘gewoon’ ik ook was voor familie, vrienden , collega’s, kennissen en hoe probleemloos ik mij ook kon bewegen in deze besloten leefwereld, eens daarbuiten was het een heel ander verhaal. Ik weet het, het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar u kunt zich niet inbeelden hoe vaak ik gekwetst werd door priemende blikkende, niet-aflatende ogen, onverholen blijken van afwijzing of medelijden .Nu nog altijd, op 48-jarige leeftijd, blijven deze diepgewortelde slechte herinneringen en dagdagelijkse nieuwe confrontaties mij achtervolgen. Zelden lukt het me echt ontspannen te genieten van een bezoek aan de bioscoop, een partijtje zwemmen met de kinderen.En zeker als ik ergens ‘alleen’ naar toe moet, is het telkens een gevecht met mezelf en mijn angsten voor de buitenwereld. Yvonne werd als kind getroffen door meningokokken sepsis; een aandoening die het afsterven van weefsel teweegbrengt indien niet tijdig ontdekt. Dit had bij haar amputatie van vingers en verminking van het gezicht tot gevolg. Zij heeft het nog steeds zwaar om dagelijks geconfronteerd te worden met reacties op haar afwijkend uiterlijk. Het liefst zou ze kunnen 'verdwijnen in de grijze massa', maar daar ze opvalt lukt dat niet steeds. Yvonne beseft ook wel dat veel reacties niet zo bedoeld zijn en zou graag met 'lotgenoten' de twee kanten bekijken: hebben jullie het ook moeilijk met reacties van 'ongeschondenen' en wat kunnen we doen om de kloof te verkleinen en de pijn te verzachten ? Mensen met een zichtbare fysieke handicap/verminking of afwijkend uiterlijk kunnen vrijblijvend aansluiten bij een zelfhulpgroep die regelmatig samenkomt in het Leuvense. Deelname is gratis, maar een seintje vooraf gewenst op de telefoonnummers 089/24.04.36 of 0476/936.144. yvonne.dendooven@pandora.be info op http://www.zichtbare-handicap.be/
 • Theatergroep Werktuig brengt een toneelstuk over 'Knap Lelijk' specifiek voor jongeren. Meer info http://www.theatergroepwerktuig.nl/projecten/knaplelijk.htm
 • Een super razend beroemd programma in de VS : The extreme make over. Drie mensen worden per uitzending van 'lelijk eendje' omgetoverd tot 'een sierlijke zwaan', of hoe plastische chirurgie invloed kan hebben op je uiterlijk, je persoonlijkheid, je hele leven. http://abc.go.com/primetime/extrememakeover/

 • De Jongerensite Mine van Fortis bracht een dossier uit rond lichamelijkheid, rolmodellen in de media, eetstoornissen, met interviews (o.a. de hoofdredactrice van flair), een quiz, links, een forum en nog veel meer. http://www.mine.be/nl/dossiers/overview.jsp?dossier=85202

  Je zal het maar hebben. Op deze enorm interessante site van BNN televisie krijg je allerlei informatie over alle mogelijke lichamelijke en psychische stoornissen waarmee jongen kunnen kampen :haarproblemen, stinken en zweten, huidaandoeningen, problemen met het gezicht, adhd, gilles de la tourette, enz. Het leuke aan de site is dat je via streaming video alle uitgezonden afleveringen op je eigen computer kunt bekijken. Er zijn heel veel getuigenissen en er wordt praktische info geboden. Deze site is echt de moeite. http://www.omroep.nl/bnn/jezalhetmaarhebben/
 • Of ergens in de genen bepaald ligt of mensen zich in hun leven aan make-up zullen vergrijpen, hebben we nog niet kunnen achterhalen, maar wie zichzelf eens een andere look wil aanmeten, geven we volgaarne een beautytip : http://www.MakeOverSolutions.com. Deze website buit de ontelbare mogelijkheden van de digitale era uit. Ben je in eerste instantie wat beducht voor deze schoonheidsoefening, ga dan met eyeliner en blush aan de slag op de twaalf modellen die er figureren. Gerustgesteld ? Upload dan meteen een foto van jezelf. Volgende levensvragen zullen er zeker ter sprake komen. Durven we een fris kapsel uittesten ? Is deze combinatie van lippenstift en blitse bril niet te gewaagd ? Zien we eruit als een paradijsvogel met purperen oogschaduw ? De confrontatie met uw herstyle ik dat zeker niet voor hilariteit zorgen.
  Website van Fortis met dossier rond lichamelijkheid
 • http://www.maggezienworden.be
  Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mieke Vogels heeft op 22 mei haar campagne "IK ben zoals ik ben, dat MAG GEZIEN WORDEN", voorgesteld. Het is een brede publiekscampagne die tot doel had het huidige schoonheidsideaal te relativeren.
  Er verschenen op woensdag 22 mei advertenties in de kranten en ook in de tijdschriften. De poster van de campagne, met aan de achterzijde info over het opzet van de campagne, kan aangevraagd worden via de Vlaamse Infolijn. (0800/30201)
 • http://www.kjt.org/jongeren/uiterlijk/index.html
  Al die ideeën over wat mooi of lelijk is maken het je dus niet altijd even gemakkelijk. Vaak is het moeilijk er met iemand over te praten. Of durf je het misschien niet.
  De Kinder- en Jongerentelefoon biedt dan een luisterend oor.
 • http://www.zelfbepaling.nl/ Wie ben ik? Ben ik gelukkig? Ben ik tevreden met wat ik heb? met wat ik ben? Wat wil ik bereiken? Wat vinden anderen van mij?
  Doe ik datgene wat ik zelf echt wil? Dit zijn vragen die iedereen zichzelf wel eens stelt. In een grootscheeps onderzoek van de Universiteit Nijmegen, faculteit psychologie, wordt in kaart gebracht hoe mensen denken over zichzelf, over hun leven, hun relaties met anderen. Over wat hen gelukkig maakt, wat hun doelen zijn, hoe ze zich voelen als ze die al dan niet bereiken. Kortom, de fundamentele vraag: wat beweegt de mens? Vanaf 15 december 2002 kunt u meedoen aan het onderzoek.We zien u graag vanaf die datum terug op deze site!
 • http://www.uni-saarland.de/fak5/ronald/ Duitse website met onderzoek over fysieke aantrekkelijkheid en de mogelijkheid om online aan wetenschappelijke experimenten deel te nemen.
 • Over het gezicht en (on)aantrekkelijkheid

 • http://home-1.tiscali.nl/~cretien/pub/gezicht.htm
  De aantrekkelijkheid van gemiddelde gezichten Crétien van Campen. Een mooi gezicht komt relatief weinig voor zou men denken. De knappen van uiterlijk zijn maar dun gezaaid onder ons massa van er gewoon uitziende mensen. Je zou veronderstellen dat er veel gradaties zijn in aantrekkelijkheid met aan het ene uiterste de onaards schonen, aan het andere uiterste de oerlelijken en in het midden de overgrote meerderheid van er gewoon en gemiddeld uitziende mensen. Het tegendeel blijkt. Niet alleen psychologisch studies maar ook kunstzinnige studies wijzen erop dat gemiddelde gezichten het aantrekkelijkst gevonden worden, zij het dat een 'te gemiddeld gezicht' weer aan schoonheid verliest.
 • Weet je nog hoe het was : jong zijn? Een leven zonder zorgen. Het ergste wat je kon overkomen was dat je het langste meisje of de kleinste jongen van de klas was.
  Als kind wou je vooral niet opvallen...Maar veronderstel eens dat je geboren werd met een gapend gat in plaats van neus en lippen, of dat de ene helft van je gezicht smaller toont daVoorkant van het boeiende boek 'Een gezicht met een toekomst' door Mariette Vermeylen-Nuyts. Klik hier voor de website met info over wijze van bestellenn de andere. Probeer je de pijn voor te stellen bij het kijken in een spiegel, of erger nog, jezelf gespiegeld te zien door de ogen van anderen. Om deze kinderen en hun ouders op alle mogelijke manieren bij te staan werd de Vereniging voor Aangeboren Gelaatsafwijkingen (VAGA) opgericht. Deze organisatie wenst zich vooral in te zetten om patiënten te begeleiden en te adviseren. In eenvoudige taal wordt omschreven wat het probleem is, wat eraan gedaan kan worden en hoe je er mee om kan gaan. Daarom probeert VAGA de zaken op een begrijpelijke manier voor te stellen en inzicht te verschaffen in mogelijke oplossingen. Ook geven wij informatie aan de hulpverleners, en proberen wij de buitenwereld te sensibiliseren.Vooral morele bijstand voor de getroffen families is essentieel - ieder bezoek aan de dokter brengt immers veel angst, pijn en onzekerheid met zich mee. VAGA wil in de eerste plaats de emotionele noden van kind én ouders helpen lenigen, zonder daarbij te vervallen in het medische jargon van de specialisten. Er wordt naar elkaar geluisterd en met elkaar meegevoeld. Wij hopen hierbij zowel het kind als de familie over gevoelens van schuld, verdriet, angst, ... heen te helpen.Vaak helpt het om een gesprek te hebben met ouders die net hetzelfde beleefd hebben als uzelf. VAGA probeert dit ondermeer te stimuleren door het organiseren van contactdagen en voordrachten.Samengevat bestaat het doel van de vereniging er vooral in om de getroffen kinderen en hun ouders nieuwe hoop voor de toekomst te geven. U bent niet alleen, ook anderen hebben dit meegemaakt en kunnen u helpen. http://www.vaga.be
 • http://www.psych.nmsu.edu/~vic/faceprints/ Als je naar deze site gaat verschijnen ideale gezichten. Meteen kom je in een experimenteel programma terecht om na te gaan wat ideale mannen/vrouwengezichten zijn. De gezichten zijn samengesteld door internetgebruikers. Je kan zelf deelnemen aan het experiment en daarna de voorlopige resultaten vaststellen. (zie ook nieuwsberichten "faceprints" voor meer informatie)
 • One in every 600-700 children in the UK is born with a cleft lip and / or palate.Yet most people have little knowledge of the condition. This site answers some of the most commonly asked questions about cleft lip and palate and provides information on the services and advice offered by CLAPA - The Cleft Lip and Palate Association http://www.clapa.com
 • Over schoonheidsidealen en reclame

 • Fear and Loathing in the Mirror. A well-designed Columbia University journalism graduate project with great links, tidbits, and graphics. ICONS OF BEAUTY are conning the American woman into a costly, dangerous and futile pursuit: the perfect body. http://nm-server.jrn.columbia.edu/projects/masters/bodyimage/toc.html
 • http://www.zorra.be
  ZORRA (Zien, Opsporen en Reageren op Rolpatronen in Advertenties en andere media-producten in Vlaanderen)
  Help ZORRA signaal geven aan reclamewereld tegen het nodeloos gebruik van het slanke tot superslanke lichaam in reclame. ZORRA zorgt voor de verzameling van de handtekeningen en het overmaken ervan aan de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame in België), samen met de ontvangen advertenties.
  De resultaten van de petitie met voorbeelden van reclames vindt u op :http://143.169.1.181/zorradiscussie/Actie/Results/RES_Slankheid02.htm
 • Adbusters en MediaWatchers http://www.about-face.org/
  About Face is een website over het vrouwbeeld in de reclame, met klemtoon op de steeds maar mager wordende fotomodellen. Met behulp van onderzoeksgegevens toont deze site aan dat vrouwen een negatief zelfbeeld overhouden van graatmagere modellen.
 • Over eetstoornissen en aanverwante onderwerpen

 • Twee documentaires over anorexia in relatie tot schoonheidsideaal : Filmje in het spaans http://video.google.com/videoplay?docid=-3688033611024876315&q=bulimia
  Filmje in het nederlands : http://beeldbank.schooltv.nl/oneclip.jsp?id=25624#

 • http://www.knooppuntvzw.be/ Knooppunt vzw is een vereniging die is opgericht voor en door mensen met een eetstoornis zoals anorexia en boulimia nervosa en binge eating disorder. Knooppunt beoogt voornamelijk het samenbrengen van mensen die een eetstoornis hebben of hebben gehad. Ook partner, familie en vrienden vinden bij Knooppunt een luisterend oor of kunnen er terecht voor meer informatie. Knooppunt vzw is opgericht door mensen die zelf een eetstoornis hebben gehad. Tijdens hun ziekte en hun weg naar genezing voelden zij zeer sterk aan hoe belangrijk het is om met mensen te kunnen praten die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben, vooral omwille van het begrip en de (h)erkenning. Weten dat je er niet alleen voor staat en dat er een uitweg is, geeft hoop en moed om verder te vechten. De hulp die Knooppunt biedt is dus uniek omdat zij vertrekt vanuit de persoonlijke ervaringen van de hulpverlener, de zogenaamde ervaringsdeskundigheid. Deze hulp kan een aanvulling zijn op de therapie die men volgt, maar mag deze evenwel niet vervangen. Het genezingsproces verloopt vaak langzaam en moeizaam. Genezen omvat immers veel meer dan het herstel van een gezond eetgedrag. Een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en de aanvaarding van het eigen lichaam zijn van het allergrootste belang. Knooppunt wil de patiënt en zijn omgeving bij dit moeilijke en lange gevecht helpen en steunen. Het is een veilige plek met veel (h)erkenning, begrip en betrokkenheid.
 • http://www.eetstoornis.be
  Eetstoornis.be' is een website over eetstoornissen, zoals anorexia, boulimia, binge eating en orthorexia. En eetstoornis.be is ook een centrum voor preventie en ambulante psychotherapeutische behandeling van eetstoornissen, dat werd opgericht Typische voorbeelden van anorexiamodemodellen Bron : onbekend.door An Vandeputte.
 • http://www.eetstoornis.info
  Nederlandse website met heel veel wetenschappelijke informatie voor behandelaars, onderzoekers en beleidsmakers. Met o.a.: diagnose volgens ICD-10 en DSM-IV, evidence based behandeling en een forum voor professionals. Informatie voor cliënten over eetstoornissen en behandelingsvormen. Wat zijn de oorzaken en gevolgen? Bij wie kunt u terecht? Stel uw vraag aan een professional. Informatie voor het brede publiek :hier vindt u: ´Wat kan de omgeving betekenen voor mensen met eetstoornissen?´ Informatie voor familie, vrienden en andere geïnteresseerden zoals docenten en studenten.
 • http://www.inevenwicht.com/eetstoornissen.htm Over eetstoornissen, anorexia,...binge eating disorder...
 • http://www.anbn.be Vanuit een voelbaar tekort aan opvang/begeleiding voor A.N. en B.N. patiënten en hun omgeving werd deze Vlaamse vereniging in 1980 opgericht om dit tekort aan te vullen .De doelstellingen en activiteiten van de vereniging zijn:
  - het verbeteren van de noodsituaties door de betrokkene en naaste omgeving op te vangen, te verwijzen naar contactpersonen.
  - lotgenoten in contact brengen met elkaar via Chat & Klembord
  - het verstrekken van informatie aangaande professionele hulpverlening.
  - het stimuleren van dit contact door het inrichten van ontmoetingsdagen.
  - het verspreiden van informatie om in een zo breed mogelijke kring A.N. en B.N. beter bekend, herkenbaar en bespreekbaar te maken.
  - het geven van spreekbeurten aan personen, diensten of instellingen die zich daavoor openstellen.
  - het aanleggen van een mediatheek rond A.N en B.N.
 • http://www.ouders.nl/mgez2002-dik1.htm In Amerika kennen ze het probleem al langer, maar ook in Nederland begint het alarmerende vormen aan te nemen: obesitas oftewel overgewicht. Of gewoon 'dik' in de volksmond. Ouders Online signaleert een zorgelijke trend, en geeft tips om het probleem op te lossen. Dit mini-dossier bevat twee artikelen: Campagne voor dikke kinderen (tips en analyse); Werkboek voor dikke kinderen (boekbespreking).
 • Afvallen door jezelf onder hypnose te brengen. Via deze link leer je alvast hoe je door zelfhypnose meer succes hebt om te vermageren. Zelfhypnose afvallen door sport.
 • http://www.nationaleatingdisorders.org Did you know? Young girls who are significantly underweight may be at risk for weak bones. To learn more about our Listen to Your Body print campaign
 • http://www.facetheissue.com/ Op deze engelse site worden een aantal thematieken omtrent oa uiterlijk op een ludieke, doch ingrijpende manier voorgesteld. Je kunt leuke animaties bekijken omtrent anorexia, bulimia, zelfbeeld,depressie, alcoholisme en drugs

 • Sites waar je je eigen schoonheid kan laten beoordelen
  Dit zijn zo van de sites waar je onmiddellijk denkt : hoe komen ze erbij. Je kan je eigen foto op het internet plaatsen en anderen laten stemmen hoe aantrekkelijk/lelijk/heet,... je bent. Meer commentaar willen we er niet over kwijt...bekijk het zelf eens. En als je niet genoeg kan krijgen vanVoorbeeld van positieve beeldvorming dit soort "aantrekkelijkheidstests" , probeer dan de andere een (op eigen verantwoordelijkheid...) :

 • http://www.knappejongens.nl/
 • http://www.benikknap.nl/
 • http://www.uglypeople.nl
 • http://www.liefde.nl/beniksexyofniet.htm
 • http://www.votemesexy.com/
 • http://www.amihotornot.nl
 • http://www.notorhot.com/
 • http://www.politiek-digitaal.nl/cgi-bin/coa/coa_start.cgi Stemmen op de aantrekkelijkheid van Nederlandse politici

 • Over body dysmorphic disorder

 • Nieuwe website (november 2005) over Body Dysmorphic Disorder Het doel van de site is om zo veel mogelijk informatie over deze vrijwel onbekende stoornis in de lichaamsbeleving te verstrekken. Ondanks deze relatieve onbekendheid komt de stoornis toch bij gemiddeld één tot twee procent van de bevolking voor. Dat onbekend vaak leidt tot onbemind is zeker ook hier van toepassing. Daarom hoopt de site ook een steun te zijn voor iedereen die vanwege Body Dysmorphic Disorder in een isolement is geraakt of dreigt te geraken. Alleen al het besef dat u niet alleen bent kan een grote steun zijn. De site is dan ook deels voortgekomen uit die behoefte aan meer contacten. Wie een bijdrage aan de site wil leveren wordt verzocht contact op te nemen met de beheerder. Het kan vaak veel betekenen. Het emailadres voor bijdragen aan en opmerkingen of vragen over de site (of voor vragen over BDD) is: reactie@bdd-info.nl. http://www.bdd-info.nl/
 • Het schoonheidsideaal van de moderne man is stevig en gespierd. De tijd is voorbij dat alleen vrouwen zich druk maken over hun lijf. Steeds meer mannen willen het uiterlijk van een Adonis: brede schouders, slanke taille en nog het liefst een wasbordje. Zembla (VARA /NPS) gaat vrijdag 12 juli 2002 over het Adonis Complex. Naar schatting tussen de 50.000 en 100.000 mannen in Nederland lijden aan een nieuwe welvaartsziekte, het Adonis complex. Het complex vernoemd naar de schone jongeling uit de Griekse mythologie is een ziekelijke neiging tot ijdelheid.Deze Zembla gaat over het streven om een moderne Adonis te worden, waarom mannen dat willen bereiken en tegen welke gezondheidsrisico’s. Zembla filmde een aantal dagen bij Sportschool Kneet’s Gym in Den Haag (uitzending integraal op internet te bekijken) http://www.omroep.nl/vara/tv/zembla/20020111/zembla.html
 • Een leuke Amerikaanse site van een studente kunst Sarah Moss, die enerzijds informatie geeft over BDD, maar anderzijds ook een kritische kijk heeft op hoe vrouwen in de media worden voorgesteld en wat daar de gevolgen van kunnen zijn.http://www.envf.port.ac.uk/illustration/ip/2002/sarahm/
 • http://sixtyminutes.ninemsn.com.au/60/stories/2001_07_08/story_364.aspStreaming Vdieo July 8, 2001 Reporter: Tara Brown, Amerikaanse poster ter verdediging van dat iedereen ok is hoe hij er ook uitziet.Producer: Kathryn Bonella. Chiara Noakes Is the media responsible for many women's poor body image? In a world where looks and image are everything, imagine feeling too ugly to even step out the front door, so ugly that you wanted to kill yourself.It might sound ridiculous, but for victims of a little known mental illness, it's a daily reality. No-one knows what causes Body Dysmorphic Disorder but it leaves once healthy teenagers crippled by their imagined ugliness.It's insidious and it's potentially deadly. In what is one of the hardest things they'll ever do, four brave victims step forward to tell Tara Brown their story Bron : http://sixtyminutes.ninemsn.com.au/60/stories/2001_07_08/story_364.asp
 • http://www.bddcentral.com A comprehensive site for victims of Body Dysmorphic Disorder. Neysa Jane, described as beautiful on the inside and out, felt she was too ugly to be loved. On February 19th, 2000, she lost her battle with BDD at the age of 26. Now, Kathleen Powley has created the Neysa Jane Body Dysmorphic Disorder Fund in loving memory of her daughter. Her aims are to educate the public and health care professionals about the disorder, as well as support research.
 • http://membres.lycos.fr/klutch1/ Bonjour, J'ai créé cette page web afin d'aider ceux qui souffrent de dysmorphophobie et de les guider vers des sites suceptibles de leur apporter une aide.Je souffre moi même de dysmorphophobie depuis l'âge de 5 ans ( j'en ai maintenant 26). Cette condition difficle et encore très peu connue du grand publique est la cause de nombreux suicides et opérations chirurgicales inutiles chaque année. J'espère que dans ces pages vous trouverez une aide qui vous permettra de trouver les aides nécessaires pour lutter et améliorer votre quotidien. Klutch
 • http://www.aafp.org/afp/991015ap/1738.html In Pursuit of Perfection: A Primary Care Physician's Guide to Body Dysmorphic Disorder JAMES R. SLAUGHTER, M.D., and ANN M. SUN, M.D. Body dysmorphic disorder is an under-recognized chronic problem that is defined as an excessive preoccupation with an imagined or a minor defect of a localized facial feature or body part, resulting in decreased social, academic and occupational functioning. Patients who have body dysmorphic disorder are preoccupied with an ideal body image and view themselves as ugly or misshapen. Comorbid psychiatric disorders may also be present in these patients. Body dysmorphic disorder is distinguished from eating disorders such as anorexia nervosa that encompass a preoccupation with overall body shape and weight. Psychosocial and neurochemical factors, specifically serotonin dysfunction, are postulated etiologies. Treatment approaches include cognitive-behavioral psychotherapy and psychotropic medication. To relieve the symptoms of body dysmorphic disorder, selective serotonin reuptake inhibitors, in higher dosages than those typically recommended for other psychiatric disorders, may be necessary. A trusting relationship between the patient and the family physician may encourage compliance with medical treatment and bridge the transition to psychiatric intervention. (Am Fam Physician 1999;60:1738-42.)
 • http://www.ocdvriendenkring.org/ De OCD-vriendenkring is bestemd voor mensen die lijden aan OCD (Obsessive Compulsive Disorder); ook wel bekend als Het beste zit van binnen. Jammer dat mensen zo vaak alleen naar de buitenkant kijken !dwangneurose. OCD is een stoornis waarbij de kwaliteit van het leven in aanzienlijke mate wordt aangetast door angst, dwanggedachten en dwanghandelingen. Mensen die hier aan lijden of er meer over willen weten, zijn hier op de goede plaats. Personen die lijden aan BDD (body dysmorphic disorder) kunnen bij deze vriendenkring terecht om ervaringen uit te wisselen.
 • http://linux.butler.org/bdd/ Op deze website vind je meer informatie over BDD (body dismorphic disorder). De site is in Engels. Een beet je meer info : What is Body Dysmorphic Disorder? People with body dysmorphic disorder (BDD) worry about their appearance. They worry, for example, that their skin is scarred, their hair is thinning, their nose is too big, or something else is wrong with how they look. When others tell them that they look fine or that the flaw they perceive is minimal, people with this disorder find it hard to believe this reassurance. People with BDD think a lot about their perceived appearance flaw, generally for at least an hour a day. Some say they're obsessed. Most find that they don't have as much control over their thoughts about the body flaw as they would like. The Body Image Program is one of the few specialty programs in the country for body dysmorphic disorder (BDD) and similar body image concerns. It is directed by Katharine A. Phillips, M.D., Associate Professor of Psychiatry at Brown University School of Medicine in Providence, Rhode Island. She works with Fedra Najjar, M.D, Child and Adolescent Psychiatrist at Butler Hospital and Assistant Professor of Psychiatry at Brown University School of Medicine. Dr. Phillips is internationally known for her expertise in Body Dysmorphic Disorder
 • http://psychiatry.uchicago.edu/grounds/010108/slides/ Presentatie van Body Dysmorphic Disorder: Recognizing and Treating De eerste stap. Leer van jezelf houden. De rest komt vanzelf.Imagined Ugliness
  Katharine A. Phillips, MD, Associate Professor of Psychiatry and Human Behavior, Brown University, Providence, RI January 8, 2001
 • http://www.rug.nl/cis/journ/archief%202001/044cursusBDD.docx.htm Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...Nieuwe cursus geeft inzicht in onvrede over het uiterlijk
  Onzekerheid, onvrede of lichte zorg over het uiterlijk is een normaal verschijnsel, dat na verloop van tijd overgaat of hanteerbaar wordt. Sommige mensen zijn echter zodanig met hun (vaak vermeende) lelijkheid bezig, dat hun dagelijks functioneren erdoor ernstig gehinderd wordt. Deze mensen hebben Body Dysmorphic Disorder (BDD). Voor hun heeft de afdeling Klinische psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen een cursus opgezet, die voor het eerst in Nederland wordt gegeven.
 • Engelstalige sites rond lichaamsaanvaarding en positieve lichaamsbeelden

 • Is beauty in the eye of the beholder?It's important to distinguish between beauty versus attractiveness. We use beauty to describe an objective aesthetic quality. If you say, "That's a beautiful sunset," you're probably stating it as a fact, not an opinion. When we describe models or actors as beautiful (or handsome), we're also pointing out objective characteristics that most people would agree fit a common definition of beauty. http://weattract.com/ASPhysBeautyInEye.html
 • Thoughts of inner beauty. http://www.magicglade.com/purplestar/innerbeauty/
 • The state of Minnesota will celebrate Inner Beauty - the beauty of conviction, caring and action - on May 21 with the third anniversary of Turn Beauty Inside Out Day. In celebration of the day, the Turn Beauty Inside Out campaign has teamed with the Minnesota Lynx of the WNBA for a fun and unique fundraiser. http://www.newmoon.org/events/tbio_lynx.htm
 • Mirror, mirror, a summary of research findings on body image http://www.sirc.org/publik/mirror.htmlCampagne van The Body Shop
 • http://www.mindonthemedia.org/
  The Turn Beauty Inside Out Campaign, is an ongoing public education effort started by New Moon® Magazine and now coordinated by Mind on the Media. This is a collaborative effort to foster participation, discussion and awareness of girls’ images in the media. For 2003 we are focusing on images and portrayals of girls and women in advertising. Your support is integral to making this project a success at local, national and international levels.
 • http://www.christiananswers.net/dutch/q-dml/dml-y020d.html"Waarom maakte God sommige mensen lelijk en anderen zo mooi? Dat is niet eerlijk. Ik kijk steeds in de spiegel en vraag me dan af waarom juist ik zo lelijk moet zijn en zo'n lelijk lichaam moet hebben, terwijl al mijn vrienden mooi zijn en een mooi figuur hebben. Waarom was God zo oneerlijk tegen mij?" Uiterlijk bekeken vanuit een religieuze bril. Lees verder
 • http://www.bodypositive.com/ BodyPositive looks at ways we can feel good in the bodies we have. Remember, your body hears everything you think. How to Make the Argument for Size Acceptance. What do you say when everyone around you is dieting?200 Ways to Love the Body You Have Read our selection from Marcia Hutchinson's wonderful book:
  If you fail to love your body, what will you miss out on?
 • http://www.thebodypositive.org/ Our mission is to empower people of all ages to celebrate their natural size and shape instead of what society promotes as the ideal body.
 • http://www.cbsnews.com/stories/2003/05/08/earlyshow/contributors/tracysmith/main552982.shtml
  If you think teenagers are overly concerned with their appearance, CBS News correspondent Tracy Smith says you're probably right. But now some young girls are working to change that. New Moon, a teen magazine with no diet tips, no ads for the latest jeans and no dating advice, is run by young women age 8 to 14. And it is read by about 30,000 girls worldwide. One of the things the magazine does annually is sponsor a beauty contest that has nothing to do with looks. "I'm beautiful because I'm smart and funny," says Olivia. "I'm beautiful because my mind is unique," declares Drew. "I think I'm beautiful because I love my family," explains Sunny. The girls are hoping to start a new beauty trend that's not about what's "in" or "out," but what's inside. More role models than supermodels, the girls are featured in the "25 Beautiful Girls" issue of New Moon magazine.
 • http://www.hify.com Welcome to Health Initiatives for Youth . You have the right to ask difficult questions and expect real answers. You have the right to have good friends, get a great education, feel safe and be healthy. You have the right to expect the most from your friends, teachers, doctors, coaches, counselors and parents! Health Initiatives for Youth (HIFY) has one mission - to improve the health and well being of young people. HIFY believes youth are their own best advocates. HIFY believe that youth and adults in partnership create opportunity and community. HIFY believes that communities must work together to change the system and improve lives. Come on in! If you're a youth, ask us questions and read our zines…if you're a parent, teacher or provider of youth services, check out our providers guides, training opportunities and community actions. Learn more about us and create ways to make an even greater difference in the lives of the young people with whom you live and work.
 • http://www.internationalnodietday.com/ Body Image and Health Inc. is a not-for-profit, health promotion organisation which works for social change - with the fitness, fashion, media and advertising industries, health and education professionals, government and the research community - so that people of all shapes and sizes can feel good about, and care for their bodies and themselves.In the early 1990’s, a group of health professionals became concerned at the high levels of unhealthy dieting among women, and the pressure on women and girls to conform to a very thin body ideal. They established Body Image and Health Inc and introduced International No Diet Day (May 6) to Australia, to inform Australians about the dangers of dieting and warn against the promotion of unrealistic body ideals.
 • Plastische chirurgie, borstoperaties, maagoperaties,enz.

 • Over borstvergrotingen Op de onderstaande pagina's kan je wat informatie vinden over de operaties en de (mogelijke) complicaties:
  http://www.ziekenhuis.nl/ziektebeelden/125.html

  http://www.mijn-lijf.nl/Borstvergroting.htm
  http://www.velthuiskliniek.nl/behandelingen/borst/
  http://www.velthuiskliniek.nl/faq/borst/

  http://www.borstenforum.nl
  http://www.beautiful.nl/pages/mam-aug.1-5.html

  http://borsten.pagina.nl/
 • Zin en onzin van plastische chirurgie http://www.jeanne-doomen.net/volkskrant/davis.html
 • http://giveboobs.com Liefdadigheid kent geen grenzen. Een 23-jarige Amerikaanse studente die naar de naam Michel luistert, roept via een website mensen overal ter wereld op om geld te schenken voor haar borstvergroting. Het meisje moet 4500 dollar bijeenkrijgen. Michel noemt zichzelf geen 'psycho' en is best tevreden over haar lichaam. Alleen haar boezem zou wat gevulder mogen zijn.
 • Maagverkleining en Lapbandsite:door een lotgenoot ; voor een lotgenoot http://maagverkleining.wereld.nl/ en http://www.maagverkleining.nl

 •  

  Websites rond het verwerven van een positief lichaamsbeeld voor volslanke mensen, eetstoornissen, enz.
  .

 • Welcome to AdiosBarbie.com, a body image site for every body. No matter what your size or background, we hope to inspire you to love your body through thick and thin! Veel informatie en je kunt een leuk spelletje spelen om modellen dikker te laten worden. http://www.adiosbarbie.com
 • Een jaar lang heb ik deze website gebruikt als uitlaatklep. Voor mijn frustraties en eetgestoorde gedachtes. Een aantal weken heb ik getwijfeld of ik deze site in de lucht zou houden, omdat ik er genoeg van had: het eetgestoorde na te jagen. Totdat ik besefte dat de eetstoornis nog wel bij me zal blijven. Het zal me nog omringen als ik overspoeld word door spanningen. Het zal altijd een valkuil blijven. Daarom behoud ik nog mijn dagboek en kun je mijn verhaal nog 's op je gemak nalezen, mocht je daar behoefte aan hebben. Zeven jaar van onregelmatig eten zijn nou eenmaal niet in een jaar opgelost. Maar wel de baas. Ik weet hoe de eetstoornis in elkaar zit. Ik weet hoe het voelt, wat de signalen zijn. Weet hoe ik goed moet eten en hoe ik mezelf moet dwingen dat ook te doen. Zorgen voor mezelf, is een belangrijke factor hierin geweest. De draai kwam toen ik mezelf bij een vriendin in de spiegel zag...en zag dat ik niet reeel naar mezelf keek. Die draai bleef de positieve kant opgaan toen ik me realiseerde dat de destructieve, oh zo sterke kant, ook constructief kon zijn.
  http://www.eetzonderdieet.com/

 • De Nederlandse Obesitas Vereniging zet zich in voor de belangen van alle dikke mensen in Nederland. Dat betekent dat zowel mensen die willen afvallen maar ook mensen die hun dikzijn willen accepteren of al geaccepteerd hebben zich thuis kunnen voelen bij de Vereniging. We vinden het van het grootste belang dat dikke mensen zich in de wereld geaccepteerd en gewaardeerd voelen. En dat er rekening met hen wordt gehouden daar waar zij extra aandacht of voorzieningen nodig hebben, of dat nu hele speciale zaken betreft of zoiets simpels als het beschikbaar hebben van een stoel zonder armleuningen. Wij werken aan een sterkere positie van dikke mensen in de maatschappij.
  http://www.dikke-mensen.nl
 • http://www.grotematenmode.com
  Op deze Nederlandse site staan ruim 2000 adressen van bedrijven die grote maten kleding en/of schoenen verkopen.
 • http://users.pandora.be/verkoelen/GroteMatenModeBelgie.htm
  De Belgische tegenhanger van bovenstaande site. Dringend moest er iets gedaan worden aan 'het slanke lijntje-patroon' in de maatschappij. De meer zwaarlijvige personen worden alsmaar met een verkeerd oog bekeken en geklasseerd in een vergeethoekje. Voor hun - maar ook voor mezelf - heb ik deze site opgezet. Hilde
 • Sexy lingerie voor maatje meer
  Lane Bryant, verkoper van mode in een maatje meer, opent de New York’s Fashionweek met een spetterende lingerieshow. Het spektakel trekt erg veel belangstellenden. ‘Maatje-meer-model’ Mia Tyler vertelt o.a. over haar halfnaakte verschijning. Klik hier voor de link naar de videopresentatie.
 • http://www.groteschoonheid.nl/contact/contacthtml/actiegrotematen.html
  Doe mee aan onze actie:Wij willen Grote Modellen voor Grote maten! Kijk naar deze foto's. Ze komen uit de catalogi van Wehkamp en Neckermann. De getoonde kleding is speciaal voor vrouwen met grote maten. Wat valt je op? De modellen hebben zelf geen grote maat! Grote Schoonheid vindt dat niet kunnen. Daarom zijn wij een actie gestart: Grote modellen voor Grote maten. Wij willen de kledingindustrie ervan overtuigen dat kleding voor vrouwen met een maatje meer ook door modellen met een maatje meer moet worden getoond. Wij willen Wehkamp en Neckermann een petitie aanbieden met 5000 handtekeningen en daar hebben wij jouw handtekening bij nodig. Ga naar het actieformulier en stuur je virtuele handtekening naar Grote Schoonheid.Doe met ons mee!Voor vrouwen met een maat groter dan 42 is het vaak moeilijk om leuke kleding te kopen. Vaak is de aangeboden kleding ouderwets of van het type hobbezak. De kledingindustrie lijkt niet te willen geloven dat dikke vrouwen er ook leuk uit kunnen en willen zien.
 • http://www.size-acceptance.org/ The MISSION of the International Size Acceptance Association (ISAA) is to promote SIZE ACCEPTANCE and fight SIZE DISCRIMINATION throughout the world by means of advocacy and visible, lawful actions.
  ISAA's primary purpose is to end the most common form of size discrimination and bigotry--that against fat children and adults; ISAA will strive to defeMiss Large Waarom niet ? nd the human rights of members affected by other forms of size discrimination as well. ISAA defines SIZE DISCRIMINATION as any action which places people at a disadvantage simply because of their size. ISAA defines SIZE ACCEPTANCE as acceptance of self and others without regard to weight or body size.
 • http://www.eskimo.com/~largesse/ Largesse, the Network for Size Esteem is an international clearinghouse for information on size diversity empowerment. Our mission is to create personal awareness and social change which promotes a positive image, health and equal rights for people of size. Since 1986 we have been helping to link individuals, groups, businesses and professionals in the size rights community with information, support and each other.
 • http://naafa.org/ Founded in 1969, the National Association to Advance Fat Acceptance is a non-profit human rights organization dedicated to improving the quality of life for fat people. NAAFA works to eliminate discrimination based on body size and provide fat people with the tools for self-empowerment through public education, advocacy, and member support. WHAT DOES NAAFA DO? The purpose of NAAFA is to: Work towards providing equal opportunity for fat people wherever obstacles and/or discrimination exist.
  Disseminate information about the sociological, psychological, legal, medical, and physiological aspects of being fat. Advocate and sponsor responsible research about the various aspects of being fat. Empower the large number of people regarded by the medical profession as "obese" to accept themselves, to live more fulfilling lives, and to promote acceptance of fat people within society. Serve as a forum where issues affecting fat people can be discussed in an unbiased setting
 • http://www.cswd.org/ A not-for-profit advocacy organization working to end discrimination against people who are heavier than average.
 • Over handicap en uiterlijk

 • De site over relaties en seksualiteit voor jongeren met een handicap http://www.zoenenenzo.nl/index.html
 • Persephone vzw - Publicaties - Geweld ... Vrouwen met een handicap beschouwt men immers als aseksuele wezens, die niet aantrekkelijk
  zijn en daarom ook geen slachtoffer kunnen zijn van seksueel geweld. ... http://users.skynet.be/tekstinfo/presentatie/ organisaties/20e1.html
 • Handicap en uiterlijk.Onderzoek over vriendschap en relaties bij personen met een handicap in 2002 http://www.jopla.nl/jopla_uitgaven/onderzoeksrapport_VRS.pdf
 • De ervaring leert dat een roze kneus - een lesbo met een handicap - niet echt lekker in de markt ligt. Niet in de gehandicaptenwereld, niet in damessferen. Zeldzaam zijn de dames die niet terugschrikken voor een aardige flirt met een rolpot; en even talrijk zijn de lesbo's die nog wel bereid zijn om een verantwoord gesprek te voeren over de aard, de oorzaak en de gevolgen van de handicap, maar de benen nemen op het moment dat er gedanst of verleid zou kunnen worden. http://www.spaink.net/xl/sek1990.html
 • In het algemeen geldt natuurlijk: "Hoe groter het aantal sociale activiteiten waaraan je meedoet, hoe groter de kans dat je andere mensen ontmoet". Het is moeilijk om niet ontmoedigd te raken, als je niet direct succes hebt in een contact. Het vinden van een nieuwe levensstijl na het krijgen van een handicap vereist tijd. Niettemin blijkt uit de successen van vele mensen met een dwarslaesie dat het vinden van een nieuwe, bevredigende levensstijl een bereikbaar doel is.
  Mensen met een dwarslaesie vragen zich vaak af: "Kan ik dan nog aantrekkelijk zijn, ook al zit ik in een rolstoel?".http://www.dwarslaesie.nl/teksten/sd4.html
 • Vrijen, seks, lichaamsbeleving. Welk woord je er ook voor kiest: wat je graag wilt, is op een prettige manier omgaan met je lijf. Soms doe je dat alleen en soms met een partner. Vrijen kun je op veel verschillende manieren doen en je kunt daarbij verschillende delen van je lichaam gebruiken. Je handen, mond, tong of je voeten. Naast het gebruik van je eigen lijf, kun je bij het vrijen gebruikmaken van hulpmiddelen: seksuele hulpmiddelen of speelmiddelen. Hulpmiddelen voor vrijen als je een lichamelijke belemmering hebt.http://www.cg-raad.nl/relaties/meerlol.html
 • Informatie over seksualiteit, hulp en zelfhulp bij seksuele problemen http://www.seksuologie-nijmegen.nl/media1.htm
 •