Methode

Het realiseren van een onderzoek (gebeurde in 2003)

  • Literatuuronderzoek omtrent het belang van aantrekkelijkheid, zelfbeeld en de invloed van de media in relatie tot hulpverlening
  • Veldonderzoek a.d.h.v. enquêtering bij de brede bevolking : streefdoel was om minimaal 3000 Vlamingen uit de vijf provincies van diverse leeftijden, beroep en geslacht schriftelijk te enquêteren via persoonlijke benadering. Daartoe werd postgevat in winkelcentra , markten en beurzen doorheen heel het land. Ook via email probeerden we zoveel mogelijk mensen te bereiken.
    De enquêtering en registratie gebeurde door een projectgroep derdejaarsstudenten van de opleiding bachelor orthopedagogie van de Katholieke Hogeschool Limburg in Hasselt in de periode februari-april 2003 en vormde een onderdeel van hun afstudeerproject. De meewerkende studenten waren : Nancy Broers, Lisbeth Cartenstadt, Sarah Ombelets, Leen Smets, Bjorn Wertelaers en Geraldine Wijnen
  • Veldonderzoek in 15 voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand. Afname van een enquête bij de gasten en bij het begeleidend personeel omtrent invloed van aantrekkelijkheid op zelfbeeld en gedrag en problemen daarbij. Deze enquête verliep via persoonlijke bezorging en ophaling, maar werd niet individueel afgenomen.
  • De verwerking en interpretatie van de gegevens van de vragenlijsten gebeurde met behulp van computer (ACCESS en EXCEL) door de projectleider in samenwerking met de groep studenten in de periode april -mei .
  • In januari 2004 werd via een studiedag op bredere welzijnsschaal informatie verschaft worden over de thematiek. Zie rubriek 'Resultaten'
  • Publicatie via een website en een boek met CD-ROM met werkmaterialen
  •