Media/Nieuws

We have found most of this material by seeking on the internet or in newspapers. The copyrights and responsability of the content of this material rests by the owners. We have used this information only for educational purposes. The material on this server may not be reproduced without permission of the original owners. If you are owner of the proposed material and you find it inconvenient to find your material on this site, please give a sign and we will immediatelly remove the information from this site. If you don't have problems with it, we will thank you for your interest and kindness. gerardgielen@telenet.be

De meeste onderstaande informatie vonden we op internet of in kranten. De copyrechten en verantwoordelijkheid voor de inhoud blijven eigendom van de oorspronkelijke uitgevers/schrijvers/auteurs. We hebben de aangetroffen informatie enkel op deze website vermeld voor educatieve doeleinden. Het materiaal op deze site mag niet vermenigvuldigd of verspreid worden zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaars. Als u eigenaar bent van de onderstaande informatie en u vindt het ongepast dat deze informatie via deze site wordt aangeboden mag u een email sturen naar de ontwerper. Wij zullen de informatie ogenblikkelijk van deze website verwijderen. gerardgielen@telenet.be


We zouden het heel erg appreciëren mocht u , indien u over belangrijke informatie over deze thematiek in digitale vorm zou beschikken, ons deze informatie via email willen bezorgen. We voegen deze informatie dan toe aan dit overzicht.  

02/09/2015 Meer dan drie op de vier Vlaamse vrouwen vinden zichzelf te dik. En geen klein beetje: ze willen gemiddeld tien kilo minder wegen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van tv-zender Vijf. ‘Slank zijn staat nog steeds gelijk aan succesvol zijn’, zeggen experts, die waarschuwen voor de gevolgen van zoveel onzekerheid. ‘Het is dringend tijd voor andere rolmodellen.’ ‘We hebben nood aan meer vrouwen als Maggie De Block. Rolmodellen die bewijzen dat je als zwaarlijvige ook succesvol kan zijn’, zegt kinderpsychologe Marijke Bisschop. Want de Vlaamse vrouwen worstelen nog steeds met hun gewicht. Nog meer dan objectief gezien nodig is.

Zwaarlijvigheid is ook bij vrouwen een groeiend probleem, maar een grote groep dames is medisch perfect gezond en maakt zich toch zorgen. Dat blijkt uit een rondvraag bij 1.000 Vlaamse vrouwen tussen de 18 en de 49 jaar, in opdracht van tv-zender Vijf. De verklaring voor al die onrust zit ingebakken in onze cultuur, zegt Myriam Vervaet, psychiater van het UZ Gent en expert in eetstoornissen. ‘We willen allemaal graag uitstralen dat we sterk in onze schoenen staan. En wie slank is, heeft zijn leven in de hand, zo lijkt het. Dikke mensen zijn zogezegd zwak en laten zich te veel gaan. Zo simpel is het natuurlijk niet. Er is geen directe relatie tussen karakter en gewicht. Maar het is wel nog steeds een overtuiging die leeft.’ Uit de enquête blijkt ook dat de zorgen die vrouwen zich maken over hun gewicht, op hun gemoed wegen. Als de weegschaal ’s morgens slecht nieuws brengt, is hun humeur voor de rest van de dag om zeep, geeft een op de drie toe. Maar de gevolgen gaan vaak veel verder dan een slecht humeur, waarschuwen experts. (Bron http://www.hbvl.be)

16/01/2015 Onzeker over je lijf . Bijna een op de drie meisjes is ontevreden met haar lichaam. Maar liefst 40 procent van de meisjes volgt (weleens) een dieet en 7,5 procent denkt weleens aan plastische chirurgie. Bij jongens liggen deze cijfers ongeveer tweederde lager. Deze cijfers komen uit het onderzoek 'De deugd van tegenwoordig'. Hoe ga je als ouder om met een maatschappij waarin uiterlijk zo'n enorme impact heeft op hoe je wordt gezien en je jezelf ziet? Door te blijven benadrukken dat je kind goed is zoals het is, dat te menen en zelf ook vóór te leven. Gelukkig sta je niet alleen. Misschien helpt een van de vele campagnes dat je goed bent zoals je bent?   Bron : http://www.zininopvoeding.nl/Themas/%28On%29gelukkig_met_je_lijf/Onzeker_lijf/?cookietest=1

10/12/2014 De tegenstellingen tussen oud / jong of allochtoon / autochtoon rijk / arm zouden toenemen.  Of dat zo is en welke gevolgen dat heeft, is onderzocht door het Centraal Plan Bureau en de uitkomsten verrasten henzelf ook…
Goede looks en zelfvertrouwen zijn factoren die niet alleen succes in de persoonlijk sfeer bepalen, maar ook in de maatschappelijke sfeer en dus het inkomen. Daarover schrijft en discusseert vandaag dagblad TROUW.
Het SCP-rapport ‘Verschil in Nederland’ toont aan aantrekkelijke mensen 20% meer kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Fotootje bijsluiten is dus een goed idee. Knappe mensen hebben het ook makkelijker in het maatschappelijke leven. Ze worden 30% vaker uitgenodigd voor etentjes en 20% vaker geholpen door buren of vrienden als hen iets mankeert. Uiterlijk en attitude zijn in banen in de dienstverlening op een laag niveau zelfs doorslaggevend, ze leggen meer gewicht in de schaal dan opleiding, etniciteit, leeftijd en geslacht. Bij hogere beroepen zijn uiterlijk en zelfvertrouwen even belangrijk als opleiding en ervaring. Zelfvertrouwen speelt juist weer minder bij vriendschappen. En voor het geven van hulp maakt het niet uit of iemand stevig in de schoenen staat.  En mensen kunnen er zelf wat aan doen. De onderzoekers constateren dat het al heel gewoon is om met sporten het fysiek op te krikken. Ook voor de mentale kanten is volop aandacht. Alleen op het ethische vlak zien ze nog veel taboes. Verbeteren van de presentatie begint bespreekbaar te worden op het werk, maar het is volgens hen niet geaccepteerd om collega’s te corrigeren of te adviseren over hun uiterlijk en kleding.

Matthijs van Leeuwen van de Nijmeegse Radboud Universiteit constateerde het een paar jaar terug reeds. Seks of seksuele voorkeur hebben geen enkel effect op de neiging aangetrokken te zijn tot mooie mensen. Ze verdienen daardoor meer, worden vaker geloofd en krijgen kortere gevangenisstraffen.  Goede bedoelingen en politieke correctheid kunnen dit niet voorkomen. Sterker nog: niemand is zich hiervan bewust, dus zal het ook wel nooit veranderen…………. Bron : http://relatie.blog.nl/onderzoek/2014/12/10/mooie-mensen-hebben-met-alles-een-streepje-voor

8/11/2014 De ogen en het IQ : dat is waar de man voor valt. Dat blijkt uit een online-onderzoek uitgevoerd door de universiteit Utrecht in opdracht van de Volkskrant naar het heersende schoonheidsideaal van vrouwen. Lees hier verder.

29/08/2014 De mythe van rijke mannen vs mooie vrouwen. Rika Ponnet Een van de hardnekkigste overtuigingen inzake partnerkeuze is tot op vandaag dat er op de relatiemarkt 'wetten' heersen en dat een oude, springlevende wet de uitwisseling van schoonheid voor geld is. De mooie, jonge vrouw die een relatie begint met een rijke, oudere man en alzo promotie maakt op de sociale ladder, het is een cliché dat nooit in vraag wordt gesteld. Dat de relatiemarkt een soort van competitieve omgeving is waar wetmatigheden heersen gelijkaardig aan economische markten, ligt ten grondslag aan die analyse. Elizabeth Mc Clintock, een sociologe aan de universiteit van Notre Dame, nam deze ingeburgerde, algemeen aanvaarde waarheid onder de onderzoeksloep Lees hier verder

01/07/2014 Volgens een langdurige studie bij 15.000 mannen en vrouwen tussen 24 en 35 jaar oud is er een duidelijk verband tussen hoe aantrekkelijk je bent en hoe hoog je risico is op specifieke aandoeningen, waaronder verhoogde bloeddruk, depressie, suikerziekte en ADHD. "Hoe knapper, hoe beter de gezondheid (en de genen)", luidt de conclusie. (Goed Gevoel) Lees hier verder

12/02/2014 Wie gezegend is met goede looks krijgt sneller een job.  Aantrekkelijkheid en zorgvuldigheid zijn belangrijke determinanten van de aanwervingskansen van jobkandidaten, naast emotionele stabiliteit. Verder waarderen vrouwen openheid voor ervaringen en ideeën meer dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek aan de Gentse universiteit. Dr. Stijn Baert en masterstudente Lynn Decuypere kwamen tot die bevindingen via een laboratoriumexperiment, waarin 159 deelnemers in de rol van werkgevers aanwervingsbeslissingen moesten nemen over 22 fictieve jobkandidaten, die ze enkel via een foto kenden. De bedoeling was om de impact van schoonheid én persoonlijkheid te onderzoeken op de kans om uitgenodigd te worden op een jobgesprek. Wat persoonlijkheid betreft werden de zogenaamde 'big five' persoonlijkheidsdimensies getest: inschikkelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit, openheid voor ervaringen en ideeën en extraversie.
"Uit het onderzoek blijkt dat vooral aantrekkelijkheid en ingeschatte zorgvuldigheid een belangrijke rol spelen op de arbeidsmarkt", zegt Stijn Baert. "Kandidaten die ervaren worden als beduidend aantrekkelijker of zorgvuldiger dan gemiddeld hebben ook beduidend meer kans om uitgenodigd te worden voor een jobgesprek. Het belang van emotionele stabiliteit blijkt ongeveer half zo groot. Ook extraversie en openheid hebben een - weliswaar lagere - positieve impact op de kans voor een jobgesprek. Enkel inschikkelijkheid schijnt geen rol te spelen."
Als de onderzoeksresultaten worden opgedeeld naar het geslacht van de selectieverantwoordelijke, valt op dat het persoonlijkheidskenmerk "openheid voor ervaringen en ideeën" wordt gewaardeerd door vrouwen, maar geen significant effect heeft op de beslissing van mannen om een kandidaat uit te nodigen. Verder blijkt dat "zorgvuldigheid" minder een rol speelt voor aantrekkelijke kandidaten.
De literatuur ter zake geeft een productiviteitsgerelateerde verklaring: knappere werknemers hebben gemiddeld meer zelfvertrouwen wat hun productiviteit ten goede komt. Ofwel kan er sprake zijn van ongelijke behandeling op basis van aantrekkelijkheid en persoonlijkheid, zelfs wanneer deze de productiviteit niet beïnvloeden.  (Bron : http://www.hln.be/)

18/01/2014 Een bloedmooie vrouw uit Aalst is door de politierechter vrijgesproken van dronken ­rijden. Want na een eerste ademanalyse gingen de agenten vrolijk op de foto met de vrouw én haar al even mooie vriendinnen. Ook stuurden ze nadien vriendschaps­verzoeken via Facebook. In alle opwinding kwam er nooit een tweede ademanalyse. Resultaat: vrijspraak voor de ravissante S.B  Lees hier verder

27/12/2013 Knappe en aantrekkelijke studenten krijgen betere punten en hebben meer kans om naar de universiteit te gaan. Uit een nieuwe Amerikaanse studie blijkt dat studenten met een mooi uiterlijk gemiddeld genomen hogere punten krijgen op school. Mede daardoor wordt hun kans om aan de universiteit te studeren groter. Onderzoekers volgden 9.000 personen vanaf de middelbare school tot aan hun dertigste levensjaar. Wat bleek? Studenten die als 'knapper' werden beschouwd, kregen hogere punten van hun leerkrachten. Lees hier verder

08/05/2013 Evolutionair is het goed uit te leggen dat een man vooral een knappe vrouw zoekt, terwijl een vrouw zich laat leiden door de bankrekening van een man. Die stelling wordt nu onderuitgehaald door psycholoog Paul Eastwick. Als je mannen en vrouwen vraagt wat ze zoeken in een ideale partner, dan zullen mannen meer belang hechten aan schoonheid, terwijl vrouwen liever een ambitieuze en goed verdienende partner hebben. Eastwick ging grasduinen in een honderdtal studies over het fenomeen met in totaal tienduizenden proefpersonen, en maakte een meta-analyse van de studies. Zijn onderzoek werd vorige maand gepubliceerd in het vakblad Psychological Bulletin. Daaruit bleek dat mannen én vrouwen zich verliefder voelen bij een partner die mooier was en betere financiële vooruitzichten had, zonder dat daarbij sprake was van sekseverschillen. Lees verder in De Standaaard

04/01/2013 Tel Aviv, Israël Een Israëliër loopt voorbij een reclamebord in de hoofdstraat van de Witte Stad. Een nieuwe Israëlische wet gaat de strijd aan met de schoonheidsindustrie door een verbod te stellen op het adverteren met vrouwelijke modellen die duidelijk ver onder hun gewicht leven en daardoor het verkeerde en vooral ongezonde signaal geven aan de vrouwen van de wereld. Vanaf 1 januari 2013 wil Israël ook geen hongerartiesten of jonge uitgemergelde vrouwen die op flessen mineraalwater leven meer zien op de catwalk. Lees hier verder

26/10/2012 Vrouwen die een relatie hebben met een lelijke en onderdanige man worden kritischer en kieskeuriger tijdens hun eisprong. Ze voelen zich dan meer aangetrokken tot een sexyer exemplaar. Lees hier verder

23/10/2012 (Bron Het Nieuwsblad) Bikinifoto van volslanke studente veroorzaakt rel op sociale media. Lees hier verder.

15/10/2012 Spaanse wetenschappers claimen dat aantrekkelijkheid wel eens de doodsteek zou kunnen zijn voor vrouwen die verdacht worden van moord, ook al pleiten ze voor zelfverdediging in het kader van aanhoudend huiselijk geweld. Hiermee spreken ze het stereotype tegen dat schoonheid criminele verantwoordelijkheid juist afwendt. Lees hier verder

10/10/2012 Women charged with murdering an abusive spouse are more likely to be deemed guilty if they have blonde hair and “smooth, harmonious facial features”. (Source :http://www.newstatesman.com/print/189734) Lees hier verder

05/09/2012 Waarom mannen een groen blaadje lusten.Vrouwenhersenen zijn geëvolueerd om statusrijke mannen aantrekkelijker te vinden. Voor mannen speelt geld echter geen rol, althans bij hun partnerkeuze. Lees hier verder. Lees hier verder

29/08/2012 Mijn nieuwe borsten en ik. Vorige week las ik over een deprimerend onderzoek: een meisje met cup A werd aan een bar gezet en wetenschappers vinkten af hoe vaak ze werd aangesproken: dertien keer precies. Elke avond kreeg ze er met behulp van schuimrubber een cupmaatje bij: met cup B werd ze negentien keer gevraagd, met C maar liefst 44 keer. Cup D is niet getest, dat vonden de wetenschappers mogelijk onverantwoord. Dus moest ik het zelf maar doen. Lees hier verder de column.

01/08/2012 Het is een bevinding die kan verklaren waarom er in cafés zoveel mislukte versierpogingen zijn: alcohol doet ons denken dat we aantrekkelijker zijn dan in werkelijkheid het geval is. Zelfs verwachten dat je een beetje tipsy zal worden, is al genoeg om je ego te boosten. (Bron : HLN) Lees hier verder

30/06/2012 Het komt maar zelden voor dat we onze partner als onaantrekkelijk omschrijven. Hoe dat komt? Door positieve illusie, zo meent de Rijksuniversiteit Groningen te weten. (www.she.be ) Lees hier verder

27/06/2012 Acht op de tien Belgische jongeren willen iets aan hun lichaam veranderen. Zo’n 15 procent overweegt daar-voor plastische chirurgie.
Als het zonder chirurgische ingreep kon, zou 91 procent van de Belgische meisjes tussen 15 en 25 jaar meteen iets aan haar lichaam veranderen. Ze zijn het minst tevreden over hun buik (43 procent), hun dijen (33 procent) en borsten (22 procent). Bij jongens zou ‘slechts zeven op de tien een correctie willen, het liefst aan de spieren (18 procent), buik (17 procent) en hun geslachtsdeel (11 procent). Dat blijkt uit een onderzoek bij 4.065 jongeren in zestien landen, uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau InSight Consulting. Lees hier verder  of lees hier verder

27/06/2012 Vrouwen voelen zich aangetrokken door mannen met goede genen. Dat geeft evolutionaire voordelen. Dennis Verhoeven ontdekte in zijn masterscriptie handelsingenieur dat dames die in de vruchtbare periode van hun cyclus zijn, nog betere evolutionaire keuzes maken. Lees hier verder

31/05/2012 Met een maatje 46 in bikini verschijnen, je moet het maar durven. Dat dacht althans Gabi Gregg, blogster voor de website xojane.com, die 31 volslanke vrouwen wist te overtuigen een foto van zichzelf in bikini met de wereld te delen. Lees hier verder. Bekijk hier de foto's.

31/05/2012 Een seksonderzoek onder Leuvense studenten leert dat zeven op de tien jongens probleemloos een dronken meisje mee naar bed zouden nemen. Drie studenten uit het vierde jaar politieke en sociale wetenschappen aan de KU Leuven hebben voor hun vak ‘statistiek' het seksuele gedrag van Leuvense studenten onderzocht. ‘We bevroegen 2.500 Leuvense studenten', vertelt Peter Cassiman. ‘Opvallend is dat de meeste man-vrouw clichés bevestigd werden.' Ongeveer de helft van de bevraagde studentenpopulatie heeft meer dan vijf keer per maand seks. Van de bevraagde studenten was tweederde single, de rest had een relatie. ‘We hebben ook gevraagd wat studenten het aantrekkelijkst vinden bij het andere geslacht. Meisjes noemen vooral spieren, op de tweede plaats kwamen de ogen. Mannen vallen vooral voor borsten en het achterwerk, met pas op de derde plaats de ogen.'  Lees hier verder

15/05/2012 Mensen die verslaafd zijn aan hun smartphone of laptop lopen meer kans op rimpels of een onderkin, dat beweren plastische chirurgen althans.
Het gebruik van smartphones en laptops zou ervoor kunnen zorgen dat de huid en spieren aan de kaken hun elasticiteit verliezen omdat steeds meer mensen langere tijd met hun hoofd voorovergebogen zitten. Artsen bedachten er zelfs een term voor: een 'smartphone-gezicht  Lees hier verder op HLN

08/05/2012 Vrouwen moeten 'mannelijker' naar hun lichaam kijken. Op die manier zijn ze niet alleen meer tevreden over wat ze zien, maar kunnen zelfs eetstoornissen voorkomen worden. Dat denken onderzoekers van de Universiteit van Maastricht. Lees hier verder op HLN   Lees hier verder Nieuwsblad Lees hier verder dieetfitness.  Lees hier het onderzoek in De Psycholoog mei 2012

26/04/2012 Laat jij je punten bewust of onbewust afhangen van het uiterlijk van je leerlingen? Die vraag stelde TV.Klasse aan enkele studenten uit de lerarenopleiding tijdens de Canon Cultuurdagen in deSingel. “Ik denk dat ik het soms doe, maar als ik het besef dan stop ik er onmiddellijk mee”. In welke mate beïnvloedt het uiterlijk van je leerlingen jou? Klik hier door naar het artikel 'Welke leerling lijkt het slimst' van Klasse voor Leraren. Bekijk hier het filmpje van TV Klasse

11/04/2012 The good, the bad and the ugly. Teaching evaluations, beauty and abilities .It’s conceivable that good looks might correlate with qualities that actually have something to do with good teaching, such as confidence. But researchers exploring the role of teachers’ looks on student evaluations largely ruled out that explanation:
Using data from an Italian University we relate student evaluations of teaching quality to physical attractiveness of instructors, controlling for a number of teachers’ and courses’ characteristics. We first show that the beauty of teachers strongly affects teaching evaluations. To investigate whether the impact is due to productivity or discrimination, that is, if the better evaluations obtained by good-looking instructors are determined by their possess of greater abilities or by Becker-type customer discrimination, we propose a simple theoretical framework and build a measure of teachers’ abilities that is used as control in the empirical model explaining teaching evaluations. We show that beauty affects teaching evaluations even controlling for ability, suggesting that customer discrimination is the key factor explaining the role of beauty. “Engaging in Becker-type customer discrimination,” incidentally, is a nice euphemism for ogling your literature professor. But researchers exploring the role of teachers' looks on student evaluations largely ruled out that explanation Lees hier verder/Read more.  (Source http://blogs.wsj.com/ideas-market/2012/04/10/shocking-attractive-professors-get-better-student-evaluations/?mod=google_news_blog)

02/04/2012 (Nieuwsblad) Mensen die enkele glazen op hebben, voelen zich knapper en aantrekkelijker zolang ze denken dat die glazen alcohol bevatten. Psychologen van de Université-Pierre-Mendes France in Grenoble onderzochten het verband tussen alcohol en zelfvertrouwen en doken daarvoor de kroeg in. Ze vroegen 19 mensen, waarvan twee derde mannen, om hun eigen uiterlijk te beoordelen. Daarna moesten de proefpersonen een blaastest afleggen, waaruit bleek dat wie meer alcohol gedronken had, een positiever zelfbeeld had. Lees hier verder

01/04/2012 Wetenschappers hebben ontrafeld waarom minder aantrekkelijke mensener beter lijken uit te zien als je een aantal glazen op hebt. Bier zorgt voor een 'bierbril', die het inschattingsvermogen vertroebelt. Bier zorgt voor een 'bierbril', die het inschattingsvermogen vertroebelt. Wetenschappers hebben ontrafeld waarom minder aantrekkelijke personen er beter lijken uit te zien als je een aantal glazen op hebt, meldt de Britse krant The Independent. Het fenomeen "beer goggles", dat in het Nederlands minder sexy bekt als "de bierbril", stoelt op het feit dat alcohol ervoor zorgt dat we minder goed de symmetrie van iemands gelaat kunnen inschatten.  Lees hier verder

24/03/2012 Women seeking a lifelong mate might do well to choose the guy a notch below them in the looks category. New research reveals couples in which the wife is better looking than her husband are more positive and supportive than other match-ups. Lees hier verder/Read more

01/03/2012 Er wordt altijd gezegd dat het innerlijk belangrijker is dan het uiterlijk, maar de meeste jonge vrouwen zijn het daar niet mee eens. Bijna de helft van de 18- tot 25-jarigen verkiest namelijk grote borsten boven een hoog IQ. Eén derde zou zelfs onmiddellijk haar hersencellen willen inruilen voor een grotere cup. Lees hier verder

15/02/2012 Mode-ontwerpers, modemagazines en modellen mogen ontkennen wat ze willen, maar anorectische meisjes kijken wel degelijk op naar graatmagere modellen. Hun favorieten? De 'engels' van lingeriemerk Victoria's Secret, en in het bijzonder Miranda Kerr en Karlie Kloss. Ook Kate Moss ligt nog altijd goed in de pro-anamarkt Lees hier verder.

08/02/2012 Waarom je beter niet te lang in de spiegel staart.Per dag kijkt de gemiddelde vrouw maar liefst 38 keer in de spiegel. Sommige doen het uit ijdelheid, terwijl anderen niet tevreden zijn met hun looks en er iets aan willen veranderen. Maar waarom je ook kijkt, het zou wel eens schadelijker kunnen zijn dan je denkt.
Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat mensen die gedurende tien minuten naar hun spiegelbeeld keken, steeds onzekerder werden over hun uiterlijk. Zelfs mensen die vooraf perfect gelukkig waren met hun looks, voelden zich achteraf teneergeslagen. Lees hier verder op HLN

03/01/2012 Een écht mooie vrouw lijkt op een kleuter - of op een colaflesje. Dat was vóór de operatie. Een plastisch chirurg zette op haar eigen verzoek het mes in haar perfecte trekken. Haar ogen werden groter gemaakt en haar kaak werd ter versmalling afgevijld. Het resultaat van deze ongetwijfeld pijnlijke procedure stond ook in de krant. Na de ingreep zag de voormalige schoonheid eruit als een willekeurig exemplaar van het Asian Airlines-type. Leuk snoetje, volstrekt inwisselbaar. (www.trouw.nl) Lees hier verder.  Reportage over de operaties lees hier verder.

08/12/2011 Het principe van Facemate gaat terug op het uitgangspunt dat goede koppels in hun voorkomen vaak gelijkenissen vertonen. Daarvan zijn ettelijke voorbeelden aan te halen, van Victoria en David Beckham tot Brad Pitt en Angelina Jolie. Facemate heeft een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt op basis van twee foto's een inschatting te maken van de kans dat mensen op elkaar zullen vallen. Lees hier verder

21/10/2011 Heel wat jonge meisjes vinden het leuk om zichzelf uitgebreid te bekijken en te keuren in de spiegel, maar voor vrouwen vanaf 45 is dat helemaal anders. Zij proberen hun spiegelbeeld zoveel mogelijk te vermijden, omdat ze niet willen zien hoe ze verouderen. Dat werd duidelijk na een enquête bij 3.000 Britten, die uitgevoerd werd door de Transform Cosmetic Surgery Group. Lees hier verder op HLN

1/10/2011 Ongeveer een kwart van het kledingaanbod in België voor meisjes van 10 tot 12 jaar oud is geseksualiseerd. Daardoor krijgen kinderen vroeger te maken met het schoonheidsideaal en de druk om daaraan te beantwoorden. (Klasse, oktober 2011) Lees hier verder

23/08/2011 Ben je aantrekkelijk, pronk dan met je schoonheid; ben je het niet, ga dan naar de fitnesszaal, zoek een beter kapsel uit en ontwikkel een aantrekkelijkere lach. Op die manier zal je ook wat meer met jezelf kunnen pronken. Dat is het advies dat Catherine Hakim, die sociologie doceert aan de aan de London School of Economics, meegeeft in haar boek Honey Money: The Power of Erotic Capital. (www.express.be) Lees hier verder

9/08/2011 Je partner is minder knap dan je denkt. Uit recent onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat partners mekaar knapper vinden dan ze daadwerkelijk zijn. Dat betekent dat ze hun partner een stuk aantrekkelijker vinden dan ze zichzelf vinden én dan hun partner zichzelf vindt. Aan de studie van psychologen Pieternel Dijkstra en Dick Barelds namen 203 koppels deel die gemiddeld al 22 jaar bij elkaar waren. Deze zogenaamde positieve illusie -de neiging om een positieve draai te geven aan het uiterlijk van je partner- blijkt overigens zeer goed te zijn voor de relatie. Hoe sterker de illusie, hoe gelukkiger men is met zijn relatie en hoe beter men omgaat met eventuele problemen. Dat geldt volgens de vorsers vooral wanneer men 35 jaar of ouder is. Wellicht omdat een mooie buitenkant voor oudere mensen minder vanzelfsprekend is dan voor jonge lieden. (HLN 9/08/2011)

28/07/2011 Vrouwen die doorheen een relatie wat verdikken, lopen een behoorlijke kans om door hun man te worden gedumpt. De helft geeft te kennen geen vrede te nemen met de extra kilootjes van vrouwlief. 48% van de mannen geeft eerlijk toe hun vriendin te dumpen wanneer ze zou bijkomen. Opmerkelijk genoeg geeft slechts 20% van de vrouwen een gelijkaardig antwoord. Volgens 1 op de 3 mannen vervagen de goede looks van een vrouw na hun 40ste aanzienlijk. 1 op de 4 gelooft dat het goede eraf is nadat een vrouw de 50 gepasseerd is. 23% van de vrouwen zegt dan weer dat een man nooit zijn aantrekkelijkheid verliest, ongeacht de leeftijd. Volgens de onderzoekers onderstreept deze enquête nog maar eens dat het uiterlijk van ongekend belang is bij heel wat mannen. (Bron http://www.she.be/nl/jij/aid1066131/te-dik-dan-word-je-als-vrouw-gedumpt)

02/05/2011 Er zijn gemiddeld 15% minder beschikbare 40-jarige single mannen dan vrouwen. En dat resulteert in een ware klopjacht op de beschikbare zielen. Erg positief voor de mannen hun ego, al gaan ze er soms wel door zweven. Volgens de Australische demograaf Bernard Salt gaan heel wat mannen in de 40 hun aantrekkelijkheid overschatten door het overaanbod aan vrouwen. Lees hier verder

20/04/2011 De vingers van een man onthullen hoe aantrekkelijk een vrouw zijn gezicht zal vinden. Dat schrijven internationale vorsers in het tijdschrift Proceedings B van de Royal Society. De onderzoekers gingen na of de aantrekkelijkheid van de stem, lichaamsgeur en gelaatstrekken samenhangen met de vingerlengte. (Bron : www.she.beLees hier verder

02/04/2011 In Ierland en Groot-Brittannië worden bij kinderen van amper 6 jaar eetstoornissen zoals anorexia en boulimia vastgesteld. Dat ontdekten wetenschappers aan de universiteit van Londen (UCL).
Dat blijkt uit een studie die 14 maanden duurde. In de periode van het onderzoek kregen 208 Ierse en Britse kinderen te horen dat ze aan een eetstoornis lijden. Onder hen bevonden zich kinderen van amper 6 jaar oud die moesten behandeld worden voor onder andere anorexia. In 82 procent van de gevallen ging het om jonge meisjes.  Lees hier verder

30/03/2011 Push-up bikini voor zevenjarige meisjes roept controverse op.  De huidige trend lijkt het zo jong mogelijk seksualiseren van meisjes te zijn. Professor sociologie Gail Dines, van het Wheelock College in Boston, is van mening dat het bewuste bikinitopje jonge meisjes laat denken dat ze sexy zijn, voordat ze daar überhaupt aan toe zijn. De moeders zijn het daarmee eens. "Het is verschrikkelijk", zegt een Amerikaanse moeder. "Het maakt dat deze kleine meisjes te snel opgroeien en dat zou niet mogen!" Lees hier verder

22/01/2011 Op de Italiaanse televisie zijn vrouwen vrijwel alleen nog maar te zien als sekspoezen. Lorella Zanardo is een campagne begonnen om de ‘vernedering' van vrouwen aan de kaak te stellen. ‘Ik denk niet meer, ik doe.' (Bron De Standaard.) Lees hier verder   Bekijk hier de uitzending (engelse onderschriften)

06/01/2011 Vrouwen die gedumpt werden, zijn aantrekkelijker voor mannen dan vrouwen die zelf dumpten. Dat toont de University of Michigan in een nieuwe studie. Bij vrouwen is het omgekeerd: zij zullen eerder achter een man aangaan als hij de relatie verbrak dan als hij werd gedumpt.  Lees hier verder

03/01/2011 Mannen schijnen een pak aantrekkelijker als ze in het gezelschap van een andere vrouw vertoeven, zo toont wetenschappelijk onderzoek aan. De bevinding bewijst hiermee dat getrouwde mannen een pak attractiever lijken dan een vrijgezel. Lees hier verder

17/12/2010 De gemiddelde Nederlandse man spendeert 58 euro aan een date met een gemiddelde vrouw, voor een afspraakje met een aantrekkelijke dame heeft hij 146 euro over, blijkt uit een recente enquête. Lees hier verder

15/12/2010 Naarmate een vrouw financieel meer onafhankelijk wordt, valt ze op een oudere, meer aantrekkelijke, mannelijke partner. Lees hier verder

08/12/2010 Knappe vrouwen minder kans op job ? Lees hier verder (De Standaard)  Lees hier verder (Jobat)

02/12/2010 Hoe groter de keuze, hoe meer we letten op uiterlijk bij date. Wat partnerkeuze betreft, geldt dat hoe meer potentiële dates je ontmoet, hoe meer je beslissing beïnvloedt wordt door het uiterlijk, dat blijkt uit recent onderzoek. Lees hier verder.

27/10/2010 Momenteel loopt in het Gentse Museum Dr. Guislain de expo Het gewichtige lichaam. De tentoonstelling brengt de fascinerende omgang van de mens met zijn uiterlijke verschijning in beeld. Psychiater Walter Vandereycken, expert in eetstoornissen, werkte mee aan de expo: “Wie het slankheidsideaal in de massamedia wil bekampen, vecht als David tegen Goliath. We kunnen beter onze kinderen kritisch leren omgaan met die media. En we moeten een positief verhaal vertellen: dat mollig niet per se slecht is, als dat gepaard gaat met een gezonde levensstijl.”  Lees hier verder of klik hier

25/10/2010 Vrouwen voelen zich niet minder mooi als ze naar foto's van mooie vrouwen kijken. Dat blijkt uit onderzoek van psycholoog Zwenny Bosch die bekeek hoe vrouwen zichzelf met seksegenoten vergelijken. Zij noemt deze conclusie verrassend, omdat gedacht wordt dat het kijken naar knappe andere vrouwen altijd een negatief effect op het zelfbeeld heeft.(www.trouw.nl 25/10/2010) Lees hier verder

10/09/2010 Het grootste probleem van tienermeisjes? Geen jongens, geen puistjes en al zeker geen rare lichaamsveranderingen. Het grootste probleem van tienermeisjes is een pak volwassener dan heel wat ouders zouden vermoeden, de helft maakt zich namelijk zorgen niet altijd even sexy en aantrekkelijk. Lees hier verder

25/08/2010 Niet borsten ,maar verhouding heup/taille bepaalt aantrekkelijkheid. Wiskunde klinkt niet meteen sexy, maar de juiste afmetingen bepalen binnen enkele seconden of een man een vrouw seksueel aantrekkelijk vinden. Een onderzoek ontdekte ook dat dames onbewust een slanke man boven een gespierde hunk verkiezen. Lees hier verder

18/08/2010 Mensen die veel alcohol hebben genuttigd, kunnen asymmetrische gezichten moeilijker herkennen en beoordelen anderen daardoor eerder als aantrekkelijk. Dat hebben Britse wetenschappers aangetoond met een nieuwe studie.Het drinken van veel alcohol zorgt er voor dat mensen niet meer goed kunnen zien of anderen een symmetrisch of juist een asymmetrisch gezicht hebben. Ook lijkt de menselijke voorkeur voor symmetrische gezichten enigszins te verdwijnen door het overmatig nuttigen van alcoholische versnaperingen. Dat schrijven wetenschappers van de Universiteit van Roehampton in Londen in het wetenschappelijk tijdschrift Alcohol. Lees hier verder

29/07/2010 (Bron :) HLN Een Britse minister pleitte vurig voor een maatje 42 'voor iedereen'. De redenering is dat vrouwen zich niet moeten spiegelen aan een onbereikbaar schoonheidsideaal, maar blij moeten zijn met hun lichaam. Het voorbeeld dat de minister aanhaalde was dat van actrice Christina Hendricks, een volputueuze en sensuele vrouw met (behoorlijke) rondingen. Lees hier verder  Elke vrouw moet streven naar maatje 42 Lees hier verder deel 2   Meer artikels van HLN over het schoonheidsideaal Lees hier verder

17/06/2010 Hersenen zeggen 'Vrouw, je bent te dik'. Lees hier verder

15/06/2010 Vrouwen schatten zichzelf te klein en te dik in. Wanneer vrouwen van zichzelf een beeld moeten scheppen is dat een pak dikker en kleiner dan in werkelijkheid is. Zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Londen. Lees hier verder. 

30/05/2010 Maine Sunday Telegram Posted: 30 may 2010 Our culture of beauty is gettin' ugly Appearance does matter, but an emphasis on how we look can cross the line to discrimination. Lees hier verder

19/05/2010 Ontwerper: "Anorexia is schuld van vrouwen zelf"  Ontwerper Alber Elbaz: "Eetstoornissen worden niet gestimuleerd door graatmagere modellen, het zijn gewoon de vrouwen zelf die slank willen zijn. Mode-ontwerpers krijgen vaak te horen dat zij de reden zijn waarom zoveel modellen anorexia hebben. Lees hier verder

19/05/2010 Mannen krijgen stress van mooie vrouwen. Het stresshormoon cortisol neemt bij mannen een vlucht zodra zij in de buurt komen van een mooie vrouw. (Bron Knack) Lees hier verder

19/05/2010 Vreemdgaan zit dus in de genen, al hebben we het toch deels zelf in de hand, zo blijkt uit onderzoek van de Canadese psycholoog John Lydon. Hij onderzocht hoe mensen in een vaste relatie reageren op verleiding. De deelnemers aan zijn onderzoek kregen foto's te zien van mensen van het andere geslacht. Vervolgens werd hen gevraagd om punten te geven aan deze mensen. Zoals verwacht kregen de aantrekkelijkste mensen de hoogste cijfers. Maar toen de foto’s nog een keer werden getoond, nu met de mededeling dat de persoon op het beeld het proefkonijn wilde ontmoeten, werden plots lagere punten gegeven. Lees hier verder

18/05/2010 Maken mooie mensen meer kans om aangeworven te worden? Ja, zo blijkt uit onderzoek van Ralf Caers (HUB), Evi Vanderheyden (studente HUB) en Cind Du Bois (KMS). Zij lieten 549 Vlaamse selectieverantwoordelijken enkele keren na elkaar hun favoriete sollicitant kiezen uit telkens drie sollicitatiedossiers. Aantrekkelijke kandidaten hadden vooral bij jonge rekruteerders duidelijk een streepje voor. Lees hier verder

06/05/2010 Dikke jongens zijn minst populair bij klasgenoten. Onderzoek in Groot-Brittannië Lees hier verder

29/04/2010 Lelijk? Gebruik dan een condoom!  De Zuid-Amerikaanse condoomfabrikant Olla zorgt voor controverse met zijn nieuwste reclamecampagne. Daarin worden lelijkaards aangespoord om een condoom te gebruiken zodat ze zich niet kunnen voortplanten… Lees hier verder

22/04/2010 There is more to beauty than meets the stranger's eye, according to results from three studies examining the influence of non-physical traits on people's perception of physical attractiveness. The results, which show that people perceive physical appeal differently when they look at those they know versus strangers, are published in the recently released March issue of Evolution and Human Behavior. Lees hier verder/Read more.

14/04/2010 Lelijke mensen verdienen minder dan knappe. Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat mooie advocaten vijftien jaar na het afronden van hun studie 6,5 procent meer verdienen dan hun fysiek minder goed bedeelde studiegenoten. Dat zegt de uit de VS afkomstige econoom Daniel Hamermesh bij de aanvaarding van zijn leerstoel Arbeidseconomie aan de Universiteit Maastricht. Hamermesh vraagt zich af of de overheid lelijke mensen niet positief zou moeten discrimineren, omdat zij net als andere minderheidsgroepen achterbijven op de arbeidsmarkt. Lees hier verder

14/04/2010 Ouders reageren geschokt nu kledingketen Primark in Groot-Brittannië roze bikinietjes met opvulkussens voor zevenjarige meisjes op de markt heeft gebracht. Het bovenstuk met voorgevormde en opgevulde cups zou van de kinderen seksuele objecten maken voor perverten
Lees hier verder

08/04/2010 The most important factor in what men find attractive is physical appearance. Youth is by far one of the most attractive physical traits. Younger women are usually fitter than older women are to bear children and have more time to give birth to as many descendants as possible. A low waist-to-hip ratio is also an indicator of a woman’s ability to bear children. Lees hier verder/Read more.

06/04/2010 Don’t judge a book by its cover, especially when that “book” is your professor.A recent study published in 2006 in The Journal of General Psychology found students tend to give better evaluations to more attractive professors.The study, conducted by psychologists at Medaille College in Buffalo, N.Y., took four schools and their usage of the popular Web site, Rate My Professors, into account, including JMU. The other colleges included were Grand Valley State in Michigan, the University of Delaware and San Diego State University.“For all four schools studied, attractive professors (both men and women) received statistically significantly higher teaching evaluations than their ‘non-hot’ counterparts,” the study stated. Lees hier verder/Read more

03/04/2010  Diverse internetstudies omtrent (on)aantrekkelijkheid. Lees hier verder

02/04/2010 Nieuw boek : Lichaam en Levensadem. Pastorale zorg voor de hele levende mens. Red. Goedele Van Edom.Deel 12 in de reeks Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie. ‘Toen boetseerde de Heer God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen’ (Gn 2,7).
De relationele benadering van de mens en zijn lichaam in het boek Genesis staat in schril contrast met de benadering van het lichaam in de huidige samenleving, die sterk op het ‘ik’ gericht is.
Lees hier verder

11/03/2010 (GVA)Vrouwen moet niet langer wanhopen wanneer ze een rimpeltje in hun gezicht opmerken. Uit onderzoek van de Amerikaanse wetenschapsjournaliste Jena Pincott blijkt namelijk dat bepaalde mannen een vrouw met rimpels verkiezen boven een jonger gelaat. Mannen wiens moeder ouder was dan 30 bij hun geboorte, vinden een rimpeltje erg aantrekkelijk bij vrouwen. Ze stellen zich meer tolerant op dan mannen met een jonge moeder, die vaak nog steeds op zoek zijn naar een jong, fris groen blaadje. De bevindingen van Pincott bevestigen de theorie dat mannen op zoek gaan naar een vrouw die op hun moeder lijkt.

10/03/2010 5GVA)Wanneer mannen onder druk staan verandert hun normale voorkeur voor vrouwen. Dit ontdekten psychologen die de seksuele smaak van de man onderzochten. Onder normale omstandigheden vallen mensen op partners met dezelfde fysieke eigenschappen. Als mannen gestrest zijn hebben ze meer interesse in types waar ze zich anders niet tot aangetrokken voelen. Maar of dat ook echt in daden wordt omgezet is nog niet onderzocht.De wetenschappers vermoeden dat de aantrekking van gelijkaardige partners er komt doordat we een bekend gezicht meer vertrouwen. Deze factor is vooral belangrijk bij het zoeken naar langdurige relaties. Maar bij stress is dat dus niet meer van belang. Bovendien wordt de eeuwenoude voortplantingsdrang van de man extra gestimuleerd door stress, waardoor ze minder snel voor het vertrouwde kiezen.

25/02/2010 (GVA) Kleine mannen en dikkere vrouwen zijn niet populair op datingwebsites. Zo moeten mannen gemiddeld 24.000 euro meer verdienen om toch gewild te zijn. Bij dikke vrouwen is er zelfs geen heil. Dat blijkt uit een onderzoek bij 22.000 daters door datedaily.com.Vrouwen gaan tijdens het online daten steevast op zoek naar een man van minstens 1m74. Kleinere mannen moeten gemiddeld 24.000 euro meer verdienen per jaar om toch even gewild te zijn als de grote seksegenoten. Bij dikkere vrouwen is er zelfs geen manier om toch populair te worden. Zij worden enkel gecontacteerd door mannen die zelf wat overgewicht met zich meeslepen.

22/02/2010 (GVA) Oudere vrouwen willen graag een toyboy, een man die een pak jonger dan hen is. Een trend die zich nu ook bij vrouwelijke dertigers lijkt af te spelen. Oudere vrouwen zijn erg aantrekkelijk voor mannen omdat ze onafhankelijk zijn en over meer levenservaring beschikken. Ze zijn vaak op financieel vlak succesvoller en genieten meer van seks dan leeftijdsgenoten. Voor vrouwen staan jongere mannen dan weer garant voor meer plezier. Jonge mannen maken zich minder snel zorgen en genieten meer van het leven. Ze zijn ook virieler en genieten meer van seks. Volgens wetenschappers staat een dertigjarige vrouw op hetzelfde seksuele vlak als een twintigjarige man. Vrouwen hebben dan namelijk minder remmingen en concentreren zich meer op de seks, net wat twintigjarige mannen ook doen.

22/02/2010 (GVA) Ouders trekken aantrekkelijke kinderen voor op de rest van hun kroost. Dat blijkt uit een onderzoek bij 121 gezinnen met kinderen tussen 4 en 11 jaar oud. Wanneer het kind aantrekkelijker is dan de andere broertjes of zusjes, krijgt deze meer aandacht van zijn of haar ouders en wordt het kind minder snel gestraft. Wanneer kinderen daarenboven hetzelfde karakter hebben als hun moeder, hebben ze nog een extra voetje voor bij hun mama. Volgens onderzoekers is deze voorkeur genetisch bepaald. Zo zien aantrekkelijke kinderen er gezonder uit, waardoor de kans op voortplanting vergroot. Bij mannen komt daar nog bij, dat als het kind op hen lijkt ze meer het gevoel hebben dat het kind echt van hen is.

18/02/2010 (GVA) Een fitte man is een aantrekkelijke man. Tot die conclusie kwamen onderzoekers na het vergelijken van de fitheid en aantrekkelijkheid van een groep sporters. De resultaten werden in het vaktijdschrift New Scientist gepubliceerd. Wanneer vrouwen het gezicht van een sportieve man te zien krijgen, zullen ze die persoon aantrekkelijker vinden. Bovendien geldt: hoe sportiever, des te aantrekkelijker. Volgens onderzoekers associëren vrouwen fitheid met een grotere kans op een gezond nageslacht.

10/02/2010 (GVA) Uiterlijk is nog steeds te belangrijk voor singles. Doordat ze enkel maar naar de looks kijken lopen ze heel wat perfecte partners mis. Dat blijkt uit een enquête van de datingwebsite eHarmony bij 598.000 leden. Wanneer singles gevraagd wordt naar de belangrijkste eigenschappen van een toekomstige partner staat het uiterlijk op nummer 1. Daarna volgen passie en persoonlijkheid. Opvallend is dat gescheiden singles andere kenmerken belangrijk vinden. Zij zullen eerder kijken naar waarden, emotionele intimiteit en relationele vaardigheden. "Wat we aantrekkelijk in iemand vinden, is niet moeilijk te achterhalen. Maar het is heel wat moeilijker om achter die façade te kijken en na te denken wat je nodig hebt om een goede, stabiele relatie uit te bouwen. Beschikt je partner niet over deze eigenschappen, dan zal je relatie niet slagen", aldus de website.

26/01/2010 Het schoonheidsideaal voor vrouwen is momenteel: blonde haren, blote borsten, bruine teint en een slank lijntje. Dit beïnvloedt heel wat jonge meisjes, ze geloven dat enkel een aantrekkelijk lichaam hen succesvol zal maken. Lees hier verder

15/01/2010 (GVA) Vrouwen die op een date bier bestellen hebben zonder ze het weten het hart van de man weten veroveren. Dat blijkt uit een onderzoek van BitterSweet partnership bij 2.000 mannen. Vrouwen die op date gaan, kiezen meestal voor een erg vrouwelijke rok. Ze bestellen een salade om de indruk te wekken dat ze nooit of te nimmer zullen verdikken en drinken wijn ook al hebben ze zin in bier. Ze hopen hiermee het hart van de man te veroveren. Een nobel probeersel, maar het slaat de bal volledig mis. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat mannen vooral een vrouw met broek, die steak en bier bestelt zien zitten. Ze vinden het aantrekkelijk, sexy en een teken van onafhankelijkheid.

06/01/2010 Zijn modellen met vetrolletjes, volle borsten en echte konten de toekomst?  Lees hier verder

23/12/2009 Dik model bewijst dat designermode elk figuur flatteert  Lees hier verder

22/12/2009 Ook tienerjongens nemen gezondheidsrisico's voor uiterlijk  Lees hier verder

21/12/2009 Modebijbel Vogue belooft 'dikke' modellen te gebruiken  Lees hier verder

18/12/2009 Aantrekkelijkheid kan je meten. De afstand tussen ogen en mond maken of iemand mag gezien worden. Beter nieuws is dat het gemiddelde vrouwengezicht aan de ideale afmetingen voldoet. Dat ontdekten Amerikaanse wetenschappers. Lees hier verder 1      Lees hier verder 2     Lees hier verder 3

16/12/2009 "Te dikke meisjes zijn mooier dan te dunne" 
Lees hier verder

10/11/2009 De elite datingsite Mooiemensen.com heeft tijdens zijn expansietocht in het buitenland bijna 1,8 miljoen onaantrekkelijke mensen uit 190 landen afgewezen. Slechts 360.000 nieuwe leden werden toegelaten. De mooiste mensen komen uit Zweden, Brazilië en Noorwegen. Duitsland en Groot-Brittannië waren het minst succesvol. Lees hier verder

25/10/2009 – An exclusive online dating website that attempts to weed out unattractive members, allowing only the beautiful through the door, launched in China and several other countries today. Prospective members of the BeautifulPeople site submit a picture and profile, and other members of the opposite sex rate the applicant over a 72-hour period, deciding whether they're worthy of joining the elite community. Lees hier verder/Read more

23/10/2009 De perceptie van het gewicht bij tienermeisjes beïnvloedt de kans op onveilige seks. Dat meldt Foxnews na een onderzoek bij 7.200 Amerikaanse schoolmeisjes. Tijdens het onderzoek werden de meisjes gevraagd naar hun seksuele gedrag, hun gewicht, lengte en zelfbeeld. Uit het onderzoek blijkt dat niet zozeer het gewicht, als wel de perceptie ervan, een grote invloed hebben op het seksuele gedrag van meisjes. Zo waren meisjes die zichzelf dik vonden vaker ontmaagd. "De oorzaak is nog niet duidelijk. We denken dat meisjes met een negatief lichaamsbeeld minder bereid zijn te onderhandelen met hun seksuele partners. Hierdoor verhoogt de kans op risicovol seksueel gedrag", besluiten de onderzoekers. (HBvL 23/10/2009)

22/10/2009 Slanke modellen geven vrouwen een verkeerd zelfbeeld, maar ook dikkere modellen zorgen voor een laag zelfbeeld. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd in Amerika, Duitsland en Nederland. Vrouwen met overgewicht worden depressief van dikkere modellen. Ze worden dan herinnerd aan hun eigen zelfbeeld. Bovendien zijn deze modellen vaak zo gefotografeerd dat ze nog mager lijken, en is de make-up en kledij tot in de puntjes afgewerkt. Obese vrouwen krijgen daardoor het gevoel een buitenbeentje te zijn, zelfs bij vrouwen die een maatje meer hebben. (HBvL 22/10/2009)

10/10/2009 Lang leve lelijk. Mooi zijn is ook niet alles en lelijk zijn kan ook voordelen hebben. Quest ( www.quest.nl )oktober 2009 wijdde een artikel aan deze thematiek. Lees hier verder.

24/09/2009 The female of the species, as Rudyard Kipling told us, is more deadly than the male. But are females becoming more beautiful? That question has become a matter of heated debate, following a recently published piece of research.It was sparked off by a paper for the journal Evolution and Human Behaviour by the Finnish psychologist Markus Jokela, entitled Physical Attractiveness And Reproductive Success In Humans: Evidence From the Late 20th Century United States.As Jokela points out, our concept of physical attractiveness must have evolved as a predictor of mate quality and reproductive success. Read more. Lees hier verder (english) Read more

31/08/2009  Aantrekkelijkheid man beoordeeld op verschillende niveaus  De aantrekkelijkheid van de man wordt op 2 verschillende niveaus beoordeeld. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek. "Vrouwen evalueren een mannengezicht op 2 niveaus: een seksueel en een non-seksueel niveau", aldus psycholoog Robert G. Franklin van de Penn State University. Het eerste, seksuele niveau houdt rekening met de gelaatskenmerken van de mannen. Vooral de kaaklijn en de lippen zouden iets over het reproductiepotentieel van de mannen zeggen. Het tweede, non-seksuele niveau houdt dan weer rekening met de algemene esthetiek van het mannengezicht. Hierbij wordt vooral gekeken naar de verschillende proporties, de oogkleur, de baardgroei etc. (Bron : http://www.vandaag.be/lifestyle/14304_aantrekkelijkheid-man-beoordeeld-op-verschillende-niveaus.html

08/09/2009 Conventional wisdom tells us that girls are made from sugar, spice and everything nice, and we all know that everybody’s crazy about a sharp-dressed man. But a recent study has shown that these traits, along with physical attractiveness, actually affect a high school student’s GPA.    In a recent study published in the journal Labour Economics, University of Miami professors Michael French, Philip Robins, Jenny Homer and Lauren Tapsell showed that high school students’ grades may not be completely merit-based. Read more

28/08/2009 Als het aankomt op het kiezen van een partner, zouden vrouwen wel eens zo ingewikkeld kunnen zijn als mannen altijd beweren. Dat zeggen Amerikaanse psychologen na een onderzoek over hoe vrouwen beslissen of ze een gezicht aantrekkelijk vinden of niet. Het bericht wordt gemeld door de website physorg.com.(Bron HLN) Lees hier verder

 

18/05/2009  Beautiful people make more money: study While many might believe that beauty has nothing to do with one's payment, a new study claims there is a strong relationship between physical looks and income. According to a US study, intelligence is not the only factor putting job seekers at the top of the pay scale; Physical attractiveness and self confidence also play an important role in earning higher salaries. In the study published in the Journal of Applied Psychology , which looked at 191 men and women between the ages of 25 and 75, the participants were interviewed about their educational and financial background and then were asked to do several cognitive and intelligence tests. In the next step, their physical appearance was judged and scored by several randomly chosen people, adding up to an average beauty score scaling from one to seven. The study found that although education and intellectuality still had a greater payoff on people's level of income, those rated attractive made more money, had a stronger educational background and enjoyed a higher self-esteem. (Bron/Source :http://www.presstv.ir:80/detail.aspx?id=95158&sectionid=3510212)

22/04/2009 Do personal traits predict success in school? If so, which dimension of one's outward appearance can tell the most about academic achievement? The answers to these questions are found in a new study by researchers from the University of Miami Health Economics Research Group. The study is the first to demonstrate that non-cognitive traits play an important role in the assignment of grades in high school. Read more

19/04/2009 The reality though is that we are an extremely looks obsessed culture. Bella is absolutely correct: The people we (at least initially) perceive as physically attractive seem to follow a very predictable pattern. They look like Amanda Holden [4] (one of the judges on Britain's Got Talent) or this girl on the left (actual picture taken from the website hotornot.com [5] where people rate others physical attractiveness based solely on a picture). There are most certainly evolutionary reasons why we (again, at least initially) perceive these individuals as physically attractive (although the media can without a doubt amplify these perceptions). But there are evolutionary reasons why non-physical traits can also inform our perceptions of physical attractiveness. In a very interesting paper, evolutionary psychologists Kevin Kniffin and David Sloan Wilson point out that from an evolutionary perspective, even though beauty is an assessment of fitness value, the fitness value of a potential social partner can be influenced by both physical and nonphysical traits Read more

13/04/2009 Physical attraction may be as old as time, but new studies are beginning to uncover the science behind sex appeal. Unexpected factors -- like biochemical odors, face shape and voice pitch -- just might have more to do with your choice of mate than anyone ever expected. Karl Grammer and Elizabeth Oberzaucher are leading the research on the human scent's influence on sexual attraction. They've found that when women are ovulating, they produce copulins, a scent that attracts men. Read more
 

13/04/2009 Huisvrouw verbaast jury en publiek in Britse talentenjacht. De 47-jarige Britse huisvrouw Susan Boyle is de sensatie van de derde editie van Britains Got Talent,  een talentenjacht, te vergelijken met 'Idool'. Als Susan Boyle zich tijdens de auditie in een niet echt hippe jurk aandient, krijgt ze van jurylid Simon Cowell volgende vraag: ' Vertelt u eens, wie bent u dametje ?' De cynische ondertoon druipt van het scherm. Waarom? Omdat Susan een werkloze huisvrouw is, 47 is, niet in een strak T-shirt steekt en (nog) niet door de handen van een marketing en stylingteam gegaan is. Maar Susan laat zich niet van haar stevige benen slaan en begint te shaken met haar heupen. Applaus vanuit de zaal, kritische blikken van de jury. En dan begint Susan te zingen: de zaal plat van verbazing. Amanda Holden, één van de drie juryleden, veert uit haar stoeltje op en applaudisseert, terwijl Susan nog twee strofes te gaan heeft. Na haar vertolking van I dreamed a dream uit de musical Les Misérables geven de juryleden toe dat ze sceptisch waren en zich lieten misleiden door haar voorkomen. Susan krijgt uiteindelijk drie keer een overduidelijke ja naar de volgende ronde te gaan. Op internetfora is er nu veel te doen rond Susan. De eerste editie van Britains Got Talent werd overigens gewonnen door de 37-jarige Paul Potts. Ook over hem werd aanvankelijk minnetjes gedaan, omdat hij geen showbizzgehalte had.  13/04/2009 http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GEU28V36C   Bekijk het filmpje op youtube http://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk
Lees hier ook een kritische reactie (engels) over de vraag wat er zou gebeurd zijn mocht Susan Boyle niet de stem van een engel had gehad.
Lees hier verder (english)

24/03/2009 60 procent denkt dat uiterlijk carrière beïnvloedt. Hebben looks een invloed op de carrière? Zestig procent van de vrouwen denkt van wel.  Gérard Gielen is pedagoog-seksuoloog aan de Katholieke Hogeschool Limburg en bestudeert het belang van onaantrekkelijkheid in de samenleving. 'Beeldschone vrouwen hebben inderdaad een dikke streep voor. Schoonheid verbloemt en straalt af op andere eigenschappen. Mooie vrouwen zijn ook vlotter, want van kindsbeen af vinden ze het normaal dat ze in de aandacht staan.'  Zeker voor de iets molligere vrouw is het hard. 'Zwaarlijvigheid wordt automatisch gekoppeld aan luiheid en wat nog meer. Ze worden al na de eerste ontmoeting afgerekend, terwijl ze soms competenter zijn.' (Bron : Het Nieuwsblad 24/03/2009)

18/02/2009 Afstudeerscriptie Shari Spoelders (Lessius Hogeschool Dep Toegepaste psychologie Bachelor in de Toegepaste psychologie 2007-2008) Mooi vanbuiten, mooi vanbinnen? Een onderzoek naar vooroordelen bij kinderen omtrent fysieke eigenschappen. Lees hier verder

25/01/2009 Why are taller people more intelligent than shorter people? Lees hier verder/Read more

22/12/2008 Als we dronken zijn, zien de wereld en de mensen er vaak heel wat mooier uit. Uit recent onderzoek blijkt dat alcohol langer dit effect bij vrouwen heeft dan bij mannen. Zelfs nuchtere vrouwen die regelmatig drinken, vinden lelijke mannen aantrekkelijker. 45 nuchtere vrouwen zonder een alcoholprobleem moesten in het onderzoek de symmetrie van 60 mannelijke gezichten vergelijken. Hoe meer alcohol deze vrouwen de laatste zes maanden hadden gedronken, hoe slechter ze waren in het inschatten van de symmetrie bij mannen. Een symmetrisch gezicht is bij hen een teken van aantrekkelijkheid en goede genen. De onderzoekers noemen deze resultaten verontrustend. Zelfs vrouwen die minder dan 5 porties alcohol per maand drinken, scoorden lager dan de vrouwen die helemaal niet dronken. Lees hier verder

20/11/2008  Geloof, seks & (wan)hoop 2 Geloof, Seks & (Wan)hoop 2 is een zoektocht naar de beleving van seksualiteit in Nederland. Is de huidige ophef over de 'pornoficatie' van ons dagelijks leven terecht, zijn we verworden tot een oversekste maatschappij of is er sprake van een dubbele moraal? Wat is de feitelijke werkelijkheid achter de nationale kakofonie over seks en moraal? In zes afleveringen haalt programmamaakster Ingeborg Beugel de onderste steen boven.

17-11-2008 22:55  Afl.1 : Zorgen om seks. De vrouw is nog nooit zo'n lustobject geweest als nu. De beleving van seksualiteit gaat vooral over prestaties: de omvang van de borsten, de lengte van de penis en de intensiteit van orgasmen. 'Van seksualiteit wordt een soort ding gemaakt dat je kunt kopen. Het gaat niet over de potentie die seksualiteit heeft om boven jezelf uit te stijgen', zegt psychologe Liesbeth Woertman. Ingeborg Beugel voert de kijkers mee naar een balletvoorstelling met overwegend naakte dansers. De voorstelling is een aanklacht tegen de rauwe, onverschillige manier waarop mannen en vrouwen nu met elkaar omgaan: ieder verlangen naar intiem contact wordt gesmoord in kille afwijzing en egoïstische zelfbevrediging. In vergelijking met vroeger zijn de normen ten aanzien van seks sterk veranderd, constateert Beugel. Dit blijkt uit de buitengewoon openhartige gesprekken die zij voert met hoogbejaarde mannen en vrouwen over de betekenis van seksualiteit in hun leven in een tijd waarin seks en zonde in één adem werden genoemd. Beugel praat ook met jongeren over hun seksleven: over de invloed van porno en drugs, over plat neuken en scoren. In de beeldcultuur is de vrouw nog nooit zo'n lustobject geweest als nu. Het feminisme heeft op dit terrein niets ten goede veranderd. Volgens hoofddocent psychologie aan de Universiteit van Utrecht Liesbeth Woertman, speelt de beeldcultuur een doorslaggevende rol in de veranderende normen over seksualiteit: 'De invloed van die schoonheidsbeelden is de illusie dat de vrouw niet zweet, geen vlekken heeft, niet glimlacht, helemaal zonder vet is behalve bij de borsten en billen en altijd seksueel beschikbaar is.' Woertman ergert zich aan het niveau van het publieke debat: 'Wat ik in dit debat heel erg mis is de enorme schoonheid en kracht van seksualiteit als bron van vreugde, als bron van energie, als bron van vitaliteit. Als het prachtigste instrument om onszelf uit te drukken en om affectie uit te wisselen.' Regie: Ingeborg Beugel.
Bekijk hier de uitzending via internet

12/11/2008 Researchers have found that the bigger the group of potential mates to choose from the more likely individuals are to make a decision based on looks and sex appeal alone. This is because their mind blanks at the choice and they revert to basic instincts, scientists believe. Read more (English)

10/11/2008 Spotten met onaantrekkelijke mensen is gemakkelijk... Klier in HBvL (Bron HBvL 10/11/2008)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/11/2008 Elite verheft 15-Jarige met anorexia-look tot ideaal Dweilen met de kraan open : anorexia-look blijft norm in de mode-industrie. Jonge meiden worden steeds jonger toegelaten tot de catwalk. Meisjes nemen hier een voorbeeld aan. (Bron www.mijnkindonline.nl ) Oordeel zelf

3/11/2008 Dikke vrouwen zijn mooi in Israël Schoonheidswedstrijden zijn er in alle soorten en maten. In Israël werd zaterdag voor de vijftiende keer de 'Fat and Beautiful' wedstrijd gehouden. Twintig jonge vrouwen paradeerden met hun volle lichamen over de catwalk. (Bron : http://www.nuvideo.nl/video/show/19904)

25/10/2008 Botox maakt je sportiever en seksueel meer populair. (Bron HBvL 25/10/2008)
Lees hier verder

23/10/2008 Partners moeten vooral knap en slank zijn;(Bron HBvL 23/10/2008) 
Lees hier verder


01/09/2008 (Bron Psychologie Magazine sept 2008) Mooie vrouw maakt bezitterig Mannen met een mooie vrouw zijn spekkopers, zou je denken. Maar het maakt ze ook kwetsbaar. Aantrekkelijke vrouwen krijgen immers meer kansen om vreemd te gaan. Mannen met een mooie vrouw laten hun verovering echter niet zomaar wegkapen, zo ontdekten psychologen van de Atlantic University in Florida. Ze ondervroegen 277 mannen met een langdurige relatie, en wat bleek: degenen die hun vrouw erg aantrekkelijk vinden, houden haar nauwlettend in de gaten en doen alles om haar voor zichzelf te houden. Ze stellen hun vrouw bijvoorbeeld niet voor aan hun mannelijke vrienden, lezen vaker haar persoonlijke post en kopen vaker cadeautjes voor haar. Het bleek dat mannen die dit soort tactieken gebruiken, ook meer seks met hun vrouw hebben. Het lijkt logisch dat mannen met mooie vrouwen vaker zin hebben in seks, maar waarschijnlijk gebruiken deze mannen seks óók om hun vrouw sterker aan zich te binden en zo andere mannen de pas af te snijden. (Personality and Individual Differences, september 2008

)31/08/2008 Schoonheidsoperatie om pesten te vermijden ? (HBvL 30/08/2008) Lees hier verder

31/08/2008 Beauty obsession .  Hungry fashion models, sexed-up tweens and 50-year-old actresses with baby-plump faces. Today's pursuit of beauty ideals is an all-too-familiar narrative steeped in medical wizardry, sexual objectification and sheer self-deprivation. Lees hier verder (English) Read more

25/06/2008 Onze jongeren hebben veel complexen. Dat blijkt uit een enquête van het jongerenblad Joepie, dat bij 8.848 jongeren tussen twaalf en achttien jaar naar hun zelfbeeld peilde. Vijf opmerkelijke vaststellingen. (Bron De Standaard) Lees hier verder   Lees hier nog andere bijdragen hierover

24/06/2008 Tegen de tijd dat een meisje 12 is, heeft ze al meer dan 77.000 reclamefilmpjes gezien. Volgens onderzoek van cosmeticamerk Dove heeft dat nefaste gevolgen voor hun zelfbeeld. Dus maakten ze er een reclamefilmpje over. (Bron De Morgen) Lees hier verder

03/06/2008 Waitresses with Bigger [Ahem]s Get Bigger Tips .waitresses’ tips varied with age in a negative, quadratic relationship, increased with breast size, increased with having blond hair, and decreased with body size. These findings, which are discussed from an evolutionary perspective, make several contributions to the literature on female physical attractiveness. First, they replicate some previous findings ... Finally, they highlight the need for more ecologically valid tests of evolutionary theories about the determinants and consequences of female beauty...
The Determinants and Consequences of Female Attractiveness and Sexiness: Realistic Tests with Restaurant Waitresses [pdf], Michael Lynn, Ph.D., Cornell University, Ithaca, NY.  Lees hier verder(English)

21/05/2008 Teenage girls who consider themselves attractive are 35 per cent more likely to be the victims of emotionally damaging bullying - including being socially excluded or having rumours spread about them, says a new study. Lees hier verder

18/04/2008 Vrouwen in de reclame hebben zelfs geen poriën meer. Pleidooi voor label 'photoshopvrij' na ontnuchterend onderzoek. (Bron HBvL 18 april 2008)Lees hier verder

22/03/2008 Maatje 44 kan Miss Engeland worden. (Bron Het Laatste Nieuws)
Lees hier verder

25/02/2008 In de verloren strijd tegen de tijd en de zwaartekracht worden de vreemdste wapens ingezet op de gekste plaatsen' Het beeld van het weekend is wat mij betreft een mevrouw die 24-karaat bladgoud op haar gezicht laat leggen. Ze straalde. Het gebeurde in de Expo van Kortrijk op een beurs die My New Look heette. Lees hier verder

10/02/2008 Drie Britse modellen mogen niet deelnemen aan modeshows in de Spaanse hoofdstad Madrid omdat ze te mager zijn. Dat melden verschillende Spaanse media Lees hier verder

09/02/2008 Physical attraction may have more to do with oxytocin levels than social cultural constructs. The secret of sexual attraction has long mystified those held in its throes, but it perplexes scientists and academics too, who have been squabbling about the inner workings of our sexual proclivities for eons Lees hier verder

21/01/2008 Psychologen Viren Swami en Adrian Furnham claimen de geheimen van de fysieke aantrekking te kennen. Ze schreven enkele attractieve kenmerken neer in hun
boek 'The Psychology of Physical Attraction'.
Lees hier verder

13/01/2008 Wanneer je slank, mooi en succesvol bent, is het een hele taak om dat imago de hele tijd op te houden. Zeker als je ook omringd bent door even mooie, slanke en/of succesvolle vrouwen. Afspreken met je minder slanke, mooie of succesvolle vriendinnen, kan dan een echte boost voor je zelfvertrouwen betekenen. Mannen kijken nu enkel naar jou, jij krijgt de groep binnen in een exclusieve club en je voelt je alleen aan mooier door naast je vriendinnen te staan. (Bron Het Laatste Nieuws) Lees hier verder

01/01/2008 Heupwiegen mag dan al een grote aantrekkingskracht op onze jongens hebben, een sexy loopje betekent uiteindelijk dat we niet zo vruchtbaar zijn. Vrouwen die dat wel zijn, wiegen minder met hun heupen en lopen met hun knieën dichter bij elkaar. Dat concluderen Britse onderzoekers. Lees hier verder

30/12/2007 Beauty does count. A reader sent me an interesting academic article from the European Journal of Political Research. It is a study of whether physical attractiveness affects the electoral success of candidates, using the North Rhine-Westphalia state election of 2005 as the test.There were 512 candidates and around 1,000 people rated their official photos for attractiveness (not being told they were candidates) on a scale from 1 to 7 (heh should have been 1 to 10).They found that variations in candidate attractiveness thus can cause a change of up to 4% in the vote.They also found having more attractive candidates increases turnout. For every grade higher on the 1 - 7 attractiveness scale, the turnout increases by 1.15%, meaning attractive candidates can lead to an increased turnout of up to 6.9%.Applying the study to the election result, they found that in the 128 constituencies, from 6 to 17 constituencies could have changed hands if the losing party had a more attractive candidate. So for 13% of electorates, candidate attractiveness can make a difference. (Source : http://www.kiwiblog.co.nz/2007/12/beauty_does_count.html)

27/12/2007 Tired of Beauty Pageants? Enter an Ugly Contest! We've all seen Miss Teen South Carolina give us her wisdom on giving maps to the Iraqis and South Africans, or generically beautiful girls parading around in swimsuits, but how many of us have ever seen a contest where it's not the most beautiful, but the ugliest who wins the crown? This past week Shenzhen, China hosted an Ugly Contest, where everyone who entered received 100 RMB (which is about $14) and the winner walked away with 10,000 RMB, the equivalent of a year's salary for local migrant workers.  Not surprisingly, this type of a contest hasn't been without controversy and critics who blame the contest organizers of profiting from the pain of others.   Shenzhen isn't a city wth a less than attractive population, but it is a city swarming with unlicensed or aspiring plastic surgeons. Read more

12/12/2007 Mollig is ook mooi.Je weet wel dat je er niet naar moet luisteren, maar subtiele opmerkingen over truien die je slanker doen lijken komen toch hard aan. Voor al deze vrouwen, hebben wij een positieve boodschap: 'big girl, you are beautiful'. Met dank aan zanger Mika  Lees hier verder

10/12/2007 Meisjes zijn liever sexy dan slim. Feministes klagen huidige bimbocultuur in videoclips, films en reclamespots aan. (Bron: Het Belang van Limburg, 10/12/2007) Lees hier verder

8/12/2007 Uiterlijk van politicus speelt rol om verkozen te worden. De boodschap is belangrijker, maar het geschikte imago kan helpen om gemakkelijker verkozen te worden. Dit stelt Philippe De Vries. Hij verdedigde vrijdag met succes zijn doctoraatsverhandeling aan de Universiteit Antwerpen. (Bron Het Belang van Limburg 8,9/12/2007)  Lees hier verder

01/12/2007 T-Shirt dating : Een nieuwe rage. Dating via internet was een paar jaar geleden nog iets waar mensen vreemd van opkeken. Wie zoekt nu een lief via de computer ? Sinds kort is er weer een nieuwe rage echter. Welkom in de wonderlijke wereld van T-Shirtdating. Het principe is eigenlijk vrij eenvoudig. Via een t-shirtdating website schrijf je je in met een naam of speciale code. Die code of je naam kan je vervolgens via de online-shop van deze site op een kledingstuk laten drukken. Dit kledingsstuk krijg je per post toegestuurd. Als je met dat t-shirt rondloopt of ergens uitgaat waar iemand die jou wel ziet zitten ook aanwezig is maar dat niet dadelijk durft zeggen dan kan hij/zij de code of de naam die op je t-shirt staan onthouden en achteraf via die website contact met jou maken. Er zijn ook t-shirtdatingsites die rechtstreeks met SMS werken en waar een geintereseerd persoon dadelijk via een sms bericht naar de code of de naam die op het t-shirt staat dat je draagt een berichtje kan sturen. Heel handig voor mensen die de eerste stap niet durven zetten dus. Als je niet geïnteresseerd bent in de persoon die jou een bericht stuurt dan wis je het gewoon ,of je negeert het. Je privé-gegevens of gsm nummer worden nooitMoeder Linda en dochter Sanne. Linda (links): ‘Oké, er staan borsten op de foto. Maar dat is volgens mij niet het eerste wat de kijker ziet.’ Bron en copyrights De Standaard 01/12/2007 vrijgegeven aan de persoon die je contacteert dus je zit safe op dat gebied. Lees hier verder.

01/12/2007 Mooi en gelukkig met cupmaat A. Weg met het valse ideaalbeeld van de babes. Je ziet het niet elke dag: moeder en dochter samen halfnaakt op de cover van een boek over borsten. ‘Het is zo fijn dat ze geen babes met ideale maten hebben gekozen, maar twee heel gewone vrouwen, met heel gewone borsten’, zeggen Linda (45) en Sanne (18) uit Essen. (Veerle Beel in De Standaard 01/12/2007) ‘Borsten’, van Saskia Reusens, is uitgegeven bij BMP, telt 192 bladzijden en kost 22,50 euro.Lees hier verder deel 1    Lees hier verder deel 2

01/12/2007 A new study published in Personal Relationships examines the way in which perceptions of physical attractiveness are influenced by personality. The study finds that individuals - both men and women - who exhibit positive traits, such as honesty and helpfulness, are perceived as better looking. Those who exhibit negative traits, such as unfairness and rudeness, appear to be less physically attractive to observers. Read more Lees hier verder(English)

14/11/2007 In Nederland is er een nieuwe datingsite opgestart, die enkel toegankelijk is voor knappe mannen en beeldschone vrouwen. Kandidaten gaan na aanmelding door een strenge selectie, pas daarna kunnen ze zichzelf aanprijzen op de site mooiemensen.com. Lees hier verder    Klik hier om naar de site van de mooie daters te gaan. Maar dit zou Nederland niet zijn, moest er niet prompt een ander persoon een datingsite voor lelijke mensen opgezet hebben. Lees hier verder     Klik hier om naar de site van 'lelijke' daters te gaan.

12/11/2007 Ronde vrouwen zijn slimmer. Goed nieuws voor goedgebouwde vrouwen. : de Sunday Times meldt dat rondingen niet alleen op prijs worden gesteld door het andere geslacht en de bezitster langer doet leven. Nu blijkt ook dat vrouwen met een zandlopersfiguur intelligenter zijn en slimmere kinderen krijgen dan vrouwen zonder. Lees hier verder

10/11/2007 Reclamefilmpje op VTM drijft spot met onaantrekkelijke mensen. De reclame voor de Sara-tas van JBC is wel erg grof voor onaantrekkelijke mensen. Twee dames keuvelen op een terras. Ze discussiëren over 'die is lelijk', 'die is mooi'. Tot blijkt dat het niet over de dame maar over de tas gaat. Dan stelt de ene dame dat ze dacht dat het over de lelijke dame ging, de tas vindt ze wel mooi. Bekijk hier het reclamefilmpje op internet.

07/11/2007 You can alter your attraction to the opposite sex simply by looking straight at them and smiling, research suggests.A study of hundreds of volunteers at Stirling and Aberdeen Universities found averting the eyes even a fraction can make you appear less attractive. In the Royal Society's Proceedings B journal, they say the direction of gaze plays a role alongside a symmetrical face or healthy skin. An expert said it may stop people wasting energy on pointless courtships. Lees hier verder Read more

19/10/2007 The National Organization for Women (NOW) celebrated its ninth annual Love Your Body Day yesterday. The Women's Center, the Dedman Center for Lifetime Sports and the Health Center marked the event, which seeks to raise awareness about the negative body image promoted by Hollywood, advertising and the fashion industry. Several activities were held throughout the day, including a presentation from SMU staff member Brook Dabbs about her own battle with eating disorders. "We all have images of our body," Women's Center Director Karen Click said. "We all have opinions on how we look and how that makes us feel. Some people have very positive body images.
Others do absorb messages from others, and this can lead to a distorted body image. We hope for an increased awareness on body image issues and hope that the discussion begins on campus that we need to be changing the way we feel about ourselves."
Lees hier verder(English)/Read more

04/09/2007 While humans may consider themselves highly sophisticated beings, a new study says that when it comes to choosing a mate, we resort to the most basic of selection processes: looks. Lees hier verder(English)/Read more

17/08/2007 The shameless exploitation of little girls by commercial interests is poisoning a generation. Living in a sex-saturated society we are used to seeing the image of women cheapened. But baby dolls who know how to "flaunt" their sexuality? Provocative underwear for little girls, and "pole dancing" kits for them to entertain their families and friends with suggestive moves - and be paid in play dollars for it. Lees hier verder (English) Read more

08/08/2007 Women who get breast implants are more likely to take their own lives, says a recent study.The study, published in the August edition of Annals of Plastic Surgery, revealed that women who underwent surgery to enlarge their breasts were three times as likely to commit suicide as those who did not have the surgery. Lees hier verder Read more (English)

29/06/2007 'Evolution', de virale campagne van Dove, is een succes. In de onlinevideo zien we een gewone vrouw die tot een model wordt omgetoverd met behulp van veel make-up en Photoshop. Het filmpje werd intussen al meer dan 7 miljoen keer bekeken en won onlangs de Grand Prix op het reclamefestival in Cannes.
'Evolution' toont hoe een gewone vrouw omgetoverd wordt tot een onaardse schoonheid. Het filmpje doorprikt de leugen die vele lagen make-up en kunstgrepen met Photoshop ons dagelijks vertellen. (Bron De Morgen 29/06/2007)
Lees hier verder

13/06/2007 It hasn't exactly replaced part-time jobs or family vacations on the summertime to-do list, but plastic surgery has become more popular among teenagers this time of year, doctors say. And for the families that can afford it, a nose job or new breasts are showing up on graduation-gift lists that have traditionally included a car, computer or a trip to Hawaii. The American Society of Plastic Surgeons reported that nearly 94,000 teenagers, ages 19 and under, underwent some kind of cosmetic surgical procedure in 2006, not including minimally invasive treatments like Botox or chemical peels. In 1996, about 11,500 cosmetic surgeries were performed on patients 18 and under. In 2002, the number had grown to nearly 81,000. Read more (English)

05/06/2007 In the Catholic mostly boys high school I went to, I observed a physical attractiveness pattern. Most ugly students get lower grades, are the last one to be pick in basketball by the member of the class, are blamed most of the time for a trouble they didn’t started, are suspended a lot, and alone most of the time.On the other hand, handsome students get good grades with the same effort or less of those of ugly students, are varsity player or president of a club, get excused most of the time for starting trouble, never suspended, and have lots of friends. And of course there are us, the average blokes, en masa. Lees hier verder/Read more(English)

23/05/2007 Researchers have discovered that not only does body shape relate to how attractive we find others, but also in the way they carry themselves.The findings reflect the views of over 700 individuals who participated in a series of five studies, three of which involved animated representations of people walking. The attractiveness ratings for perceived women increased by about 50 percent when they walked with hip sway, and attractiveness ratings for perceived men more than doubled when they walked with a swagger in their shoulders. Lees hier verder/Read more(English)

18/05/2007 Legislation to add "weight and height" to anti-discrimination law in Massachusetts has been proposed to give special protection to short and fat people.The bill, which would make Massachusetts the second state in the United States to offer such protections, applies mainly to the workplace but also covers landlords and real estate interactions.Rep. Byron Rushing, a Boston Democrat who is sponsoring the bill, said it is a question of civil rights. Lees hier verder/Read more (English)

01/05/2007 Among young teens, race and gender affect whether self-esteem is linked to body weight, University of North Carolina at Chapel Hill researchers have found. Lees hier verder(English)

13/04/2007 Hoe vind je vrienden of een geliefde als je elke dag vastzit in een rolstoel? Als je elke dag moet wachten tot een begeleider je komt wassen? Een probleem waar veel andersvaliden mee zitten. Wim De Smet, zelf epileptisch, startte daarom een online relatiebureau voor gehandicapten op. Gratis online relatiebureau voor andersvaliden
Oprichter hoopt via groot netwerk eenzaamheid bij gehandicapten te bestrijden
Lees hier verder

11/04/2007 Actief op de datingmarkt en niet gezegend met het uiterlijk van een filmster of fotomodel? Grote kans dat een eerste afspraakje meteen de laatste is. Een onaantrekkelijk uiterlijk blijkt de voornaamste reden te zijn om een potentiële relatiekandidaat direct te dumpen. Het slechte nieuws wordt overigens in bijna de helft van de gevallen wel op een nette, definitieve manier gebracht zodat valse hoop is uitgesloten. Dit blijkt uit een recent gehouden onderzoek door Online Magazine Singlessite waaraan 511 mannen en vrouwen deelnamen. Lees hier verder

03/04/2007 Ware schoonheid... Het laatste jaar is het merk Dove druk bezig met het benadrukken van de echte schoonheid. Vol trots vertellen ze aan wie het maar wil weten dat ze niet van die perfecte vrouwen willen voor hun reclames maar echte mensen. Geen rimpelloze ouderen, geen vrouwen waar geen gram vet aan zit en vooral niet te veel nep. Een prima idee dacht ik een jaar geleden. De vrouwen die in reclames langskomen ken ik namelijk niet, een beetje realisme, dat kan geen kwaad. Maar na een jaartje begin ik toch steeds meer aan de bedoeling van Dove te twijfelen, of liever gezegd, aan de uitwerking. In de reclames zijn nog steeds vrouwen te zien die weliswaar wat meer vorm hebben dan wat we tot nog toe gewend waren, maar echte volle vrouwen, die heb ik nog niet gezien. De drie vrouwen die nu vrolijk door het beeld springen zijn nog steeds slank en de oudere die in een andere Dove-reclame langs komt is wel heel erg goed natuurlijk geconserveerd. Ik snap dat Dove zijn best doet het realistischer te maken, maar zet er dan ook af en toe iemand neer die echt een paar kilo te veel heeft, en niet een paar gram. En een oudere zonder echte rimpels, kom, dat kan echt niet. Ik heb nog meer rimpels dan de oma uit de reclame. Jammer dat Dove ondanks de goede bedoelingen toch te veel lijkt te hechten aan de vaste waarden en normen en dat ze niet echt een willekeurige vrouw van straat plukken om model te staan. Dat zou de reclameblokken in ieder geval een stuk gevarieerder aanzicht geven.Bron : http://www.mvlife.nl/
   

21/03/2007 Ugly defendants 'more likely to be found guilty than attractive ones' The study found that good-looking defendants were more likely to be cleared by jurors in a court. Good looks could help guilty defendants dodge justice, researchers have said. They reported that in an experiment jurors were more likely to convict suspects deemed ugly than those seen as attractive. It is thought that the principle applies elsewhere in life, with beauty being associated with kindness, intelligence and sporting ability. Read more Lees hier verder

17/03/2007 ABSOLUTE AANRADER !!!! Tom en Helen lopen elkaar in een restaurant letterlijk tegen het lijf. Zo moeilijk is dat niet, want Helen neemt op z'n zachtst gezegd nogal wat ruimte in: ze is ronduit dik. Ze leren elkaar beter kennen, worden verliefd en genieten van elkaar. Maar alleen als niemand het ziet. Helen heeft het er niet makkelijk mee, maar toont begrip. Tom ontkent, maar kan zijn gêne over Helens lichaam niet wegsteken. Wanneer Toms collega Carter en zijn ex-liefje Jeannie lucht krijgen van zijn relatie met 'die vette koe', komt die nog meer onder druk te staan. Een bedrijfsfeestje met een partijtje 'beachvolley' wordt de ultieme relatietest. De Queeste dropt opnieuw een straffe actuele toneeltekst in de theaterzalen. 'Soort zoekt soort': dat is de regel. Met scherpe en extreem grappige dialogen roept de Amerikaanse theaterauteur Neil LaBute een wereld op met een groot tekort aan tolerantie tegenover iedereen die niet probeert aan de perfectie te beantwoorden. LaBute schreef eerder o.a. Bash, The Shape of Things, The Distance from Here (vorig seizoen als Hoe ver het is van hier in 't Arsenaal), maar ook verschillende filmscripts. Met scherpe en extreem grappige dialogen schetst de Amerikaanse theaterauteur Neil LaBute een pijnlijk herkenbare samenleving waar een genadeloze slogan geldt: ‘soort zoekt soort’. In deze wereld bepalen reclameadvertenties je idealen en word je slank in 20 dagen. Iedereen die hier niet streeft naar dé perfectie wordt genadeloos gedumpt.Lees hier verder

12/03/2007 Tijdschriften gaan niet in op wens realistische beeld van oudere vrouwen in media. Gekleed in alleen een badpak eisten acht vrouwen van 50+ op 11 maart 2007 een realistisch beeld van oudere vrouwen in tijdschriften. Namens 4.500 Nederlandse mensen overhandigden zij een petitie aan de tijdschriften Libelle, Nouveau, Zin en Felderhof om een einde te maken aan de anti-age mentaliteit die leeftijd alleen maar wil verstoppen in plaats van vieren. Het resultaat was teleurstellend. Lees hier verder

07/03/2007 Good-looking bosses considered more competent, MSNBC survey finds "Physical attractiveness creates a halo around a person," said management psychologist Ken Siegel, summarizing a vast body of research. "We still place a premium on physical attractiveness as a mediator of other things, and we do not attribute favorable qualities to people we deem unattractive. Lees hier verder/Read more

21/02/2007 Media images of sexed-up girls and women posing as adolescents can cause psychological and even physical harm to adolescents and young women, a study has found. The pressure of what experts call "sexualisation" can lead to depression, eating disorders, and poor academic performance, said the report, released by the American Psychological Association. Lees hier verder Lees hier verder

14/02/2007 Opnieuw model aan uithongering gestorven. MONTEVIDEO (ANP) - In Zuid-Amerika is opnieuw een model overleden aan de gevolgen van uithongering. De 18-jarige Uruguayaanse Eliana Ramos overleed dinsdag in de hoofdstad Montevideo. Haar 22-jarige zus, eveneens fotomodel, overleed vorig jaar augustus tijdens een modeshow als gevolg van anorexia. In Europa laaide onlangs een discussie op over veel te magere modellen. Dit gebeurde onder meer naar aanleiding van de dood van het Braziliaanse model Ana Carolina Reston. Zij woog bij haar overlijden 40 kilo. Zij zouden een rol kunnen spelen in het voorkomen van anorexia bij bepaalde groepen meisjes. Op een internationaal modefestijn in Madrid in september stelden de organisatoren een voorbeeld door magere modellen te weren. Uit studies blijkt dat ongeveer een op de zes anorexiapatiënten aan de gevolgen van de ziekte overlijdt. Slechts de helft van de patiënten geneest voorgoed van de eetstoornis. (Dagblad Trouw)

13/02/2007 Men who are good-looking, single, and earn a fortune are not as attractive as good-looking men who have an average kind of job, according to the research. Simon Chu of the University of Central Lancashire and colleagues studied how women weigh up male physical attractiveness and socio-economic status when considering a long-term relationship. Lees hier verder

12/02/2007 You’ve heard of the "numbers game" in dating--the theory that the more people you express a romantic interest in, the more likely you are to succeed with at least one of them. A new study suggests that you should be wary of this strategy. In fact, the research shows that prospective partners can sense your lack of selectivity without being told--and that it's a big turnoff. Lees hier verder

09/02/2007 De documentaire 'Beperkt Houdbaar' is een krachtige analyse van de huidige tijdsgeest waarbij de economie steeds verder ons lichaam binnendringt.
In Beperkt Houdbaar laat Sunny Bergman zich, net als in haar vorige films, inspireren door haar persoonlijke leven. Op 34-jarige leeftijd is Sunny bang om binnenkort niet meer aantrekkelijk te zijn, terwijl ze tegelijkertijd boos is dat vrouwen voortdurend op hun uiterlijk beoordeeld worden. Deze innerlijke tegenstrijdigheid is de drijfveer voor een filmische zoektocht door een wereld waar vrouwen na hun 35ste niet langer houdbaar zijn.
Lees hier verder      Klik hier om de documentaire volledig te bekijken.

09/02/2007 Forget Mr Right - women want Mr Medium JULIE WHELDON It has long been assumed that when women look for love then a large salary, a fast car and a high-flying job will make a gentleman more attractive. But scientists have found that women actually prefer a man of medium status rather than one who is a soaraway success. This is because they think attractive successful men are "too good to be true" and the relationship won't last. They also fear such a man is more likely to be unfaithful and will lack the time and dedication to help raise children. Lees hier verder

08/02/2007 Waarom mensen mooier lijken als je drinkt. Die toogwijsheid is nu ook in een wetenschappelijke formule gegoten. (HBvL 08/02/2007) Lees hier verder

31/01/2007 Dove brengt vrouwen van 50-plus in beeld zoals ze zijn. Mijn lichaam is het boek van mijn leven, vertelt de Limburgse Elsie 60 jaar die naakt poseert.(HBVL) Naaktkalender portretteert rijpe vrouw. Recht op rimpels. De naaktkalender die Lieve Blancquaert voor Dove maakt bewijst het : op schoonheid staat geen leeftijd. Het cosmeticamerk dat het heersende schoonheidsideaal op de korrel neemt, richt ditmaal de schijnwerper op de schoonheid van ouder wordende vrouwen (De Morgen). Lees hier verder

31/01/2007 De Morgen : Vrouwen zwichten vaker voor liposuctie. Het verlangen van de dikke mens om de dunne in zichzelf naar boven te halen zorgt voor een boom in de cosmetische chirurgie. Vrouwen die het beu zijn gewichten te heffen of konijnevoedsel te ete, nemen steeds meer hun toevlucht tot liposuctie. Lees hier verder

23/01/2007 Datingshow voor verminkte mensen op Nederlandse televisie. Lees hier verder

27/12/2006 Gordon Patzer wants you to know one thing: Beauty is ugly."We put too much importance on physical attractiveness," says the Roosevelt University business school dean. "It plays a big role in how we raise our kids, how we choose mates and how we elect politicians." Patzer's been researching the impact of physical attractiveness for 35 years, since he was an undergraduate student. Though differential treatment has plagued the human race since its start, it has only been recently that scientists have documented it. While the 1960s and '70s gave birth to the notion that beauty is power, subsequent decades have expanded on the theory and produced mountains of research to back it up. Patzer's been at the forefront of that research. "Once I got into it, I grew more interested and excited at how big a role physical attractiveness plays in society," Patzer said. His latest book, "The Power & Paradox of Physical Attractiveness" (BrownWalker Press; $29.95), offers a slew of evidence to support what many of us now know but do not necessarily like. Lees hier verder/Read more(English)

23/12/2006 Van alle dokters zijn chirurgen het knapste. U wist het al toen George Clooney voor het eerst in de ziekenhuissoap Emergency Room (ER) aantrad, nu hebben Spaanse onderzoekers het zeer wetenschappelijk bewezen. Lees hier verder (Bron: Het Belang van Limburg)

23/12/2006 Beautiful politicians win more votes, according to Australian National University research released today that asked an independent group of ‘beauty raters’ to assess the looks of 286 major party candidates who ran in the 2004 federal election.The study, conducted by ANU economist Dr Andrew Leigh and University of South Australia student Amy King, found that voters tend to opt for the better-looking candidate. Lees hier verder/Read more

04/12/2006 ‘Lelijke’ sollicitanten maken 29% minder kans op een jobinterview. Uitzondering: als de job rechtstreeks contact met klanten inhoudt. Dan verdubbelt het aantal brieven van ‘lelijke’ kandidaten dat in de prullenmand terechtkomt. Lees hier verder

03/12/2006 Messages about physical attractiveness in animated cartoons. Hugh Klein and Kenneth S. Shiffman. Body Image Volume 3, Issue 4 , December 2006, Pages 353-363
Abstract : Relying upon a content analysis of one specific type of medium to which young people are exposed beginning at an early age, on a regular basis, and for many years (i.e., animated cartoons), the present study examines what types of messages are provided about being physically unattractive, physically attractive, and ordinary-looking. This research concerns itself with identifying the characteristics that tend to be associated with being good-looking or unattractive, and then discussing the implications of the findings. Results indicate that many variables were found to differ based on cartoon characters’ physical attractiveness, including gender, age, intelligence, body weight, emotional states experienced, prosocial behaviors, antisocial behaviors, and overall goodness/badness. Whenever differences were found, the overriding tendency was for cartoons to provide positive messages about being attractive and negative messages about being unattractive.

18/11/2006 Psychologists have long demonstrated that we tend to perceive physically attractive people as not just easy on the eye but more intelligent and competent as well. That this perception might not be strictly rational could be concluded from the finding that the beautiful are seen as better than the rest of us in such apparently unrelated tasks as piloting an aircraft. This tendency to see the attractive as bearing a host of other desirable qualities also explains why an attractive defendant is likely to be given a more lenient sentence or even be let off by a jury. The effect is profound - both genders see physically attractive men and women as more intelligent and good. Even very young children perceive better-looking teachers as more intelligent. As it is unlikely that children are prejudiced by personal biases arising from their own feelings of attraction or of falling in love, it would appear that something profound is at work. The evolutionary psychologists Satoshi Kanazawa from the London School of Economics and Jody Kovar of the University of Pennsylvania in the US have published research that argues that the beautiful really are more intelligent. Lees hier verder/Read more

15/11/2006 Het uitstralingsonderzoek. Het uitstralingsonderzoek. 4048 mannen en vrouwen gaven hun mening. En het resultaat is hoopgevend:
elke man of vrouw heeft wel uitstraling voor iemand. Gemiddeld zelfs voor 4 op de 10 mensen! Hét heeft niets te maken met ideale maten en een perfect gezicht, wel met je présence. En we geven je een paar simpele vuistregels om zelf aan je uitstraling te werken.
Lees hier verder Het hele uitstralingsonderzoek kan je hier downloaden.

15/11/2006 (De Standaard)Charter rolmodellen eerste keer getekend.Vijf damesbladen ondertekenden als eerste het (rol)modellencharter van minister Vervotte. Uitgeefdirecteur Sandra De Preter van Sanoma Magazines ondertekende gisteren als eerste het (rol)modellencharter van minister Inge Vervotte (CD&V). De vrouwenbladen Flair, Evita, Feeling, Glam*it en Libelle beloven daarmee een gezond en realistisch modebeeld naar voren te schuiven in hun publicaties. Lees hier het krantenbericht

14/11/2006 An advertisement for Revlon lip gloss in Seventeen magazine reads as follows: “Silky, Sexy, Brilliant... It’s the gloss of glosses.” This slogan sends the message out to young women that they can become beautiful, sexy and loved by others with a simple splash of gloss on their lips. Media advertisements throughout America are sending out false messages to adolescents. Since children and teens are the most easily influenced age group in society, the mass media has a profound impact on the way that teenagers view themselves and the decisions that they make. Magazine images with models, actors and actresses cause teens to compare their own body images with air brushed photos. These beautified photos are a part of the foundation for adolescent insecurity. Lees hier verder/Read more(English)

10/11/2006 What do Seton Hall professors Gita Das-Bender, Susan King, Kristin Kucsma, Claudine Metallo, Mary Mueller, Lauren Murphy, Ines Murzaku, Kathy Rennie, Susan O’Sullivan, Susan Teague and Deborah Ward have in common?Probably the standard by which students at this university will pick their classes this semester. That’s right. These professors are the hottest female professors at the Hall with at least 25 rankings, according to ratemyprofessor.com. And now that it’s that time again, the last time for seniors to type in that PIN number and register, it’s time to examine this practice of picking the hottest professors, as opposed to the best professor.Lees hier verder/Read more(English)

09/11/2006 At a time when beauty is important and affects the lifestyle of each and everyone of us, it turns out everyone is concerned with how they look. A subject tackled by the series "Nip/Tuck," we all have our insecurities and these two dashing surgeons Sean and McNamara are here to grant us our aesthetic wishes.
Pushing the envelope further, pet owners also have an ideal perception of how their canines should look like. Dog liposuction is costly. It's like buying an airline ticket for your dog when you take him with you to trips. This vanity of all vanities are still pursued by those who could afford it.
It may sound outrageous, but dogs in California are getting wrinkle removal. It is like their owner's concern on their faces are rubbing off on these barking hounds. But do not expect this trend to go trickling down to the other states aside from the City of Angels.
Lees hier verder/Read more(English)

09/11/2006 Van complimentjes word je zichtbaar mooier. En niemand raapt een gsm van straat op als er een cirkel omheen is getekend. Niet te geloven? Kijk dan naar 'Hoofdstad Weesp', een tv-serie van Teleac in samenwerking met de Open Universiteit Nederland over de psychologie van alledag. Presentator Bas Westerweel laat u zien waarom we doen zoals we doen en wat er met ons gebeurt in alledaagse én onverwachte situaties. Vijf straten in Weesp en haar bewoners zijn na onderzoek van directmarketingspecialisten van Wegener DM representatief gebleken voor heel Nederland. Bas Westerweel laat de bewoners meedoen aan talloze opdrachten, testjes en experimenten. Klik hier om de uitzending te bekijken.

03/11/2006 Adverts that use thin models can make you reach for the biscuit tin.Young women obsessed with their own body image eat more food after looking at magazine adverts that feature the 'ideal' thin body, research shows. But those with a healthier body image, who you might expect to be less influenced by the adverts, eat less. The Australian study shows that advertising affects eating behaviour, just not necessarily the way we think. The researchers publish their study in the November issue of the journal Eating Behaviors.Fiona Monro, a PhD student at the University of New South Wales, tries to explain the results. "We would expect people who value the way they look would be reminded by viewing the image and not eat," she says. Lees hier verder/Read more(English)

01/11/2006 In contrast to face-to-face relationships physical attraction is not a factor in computer mediated relationships. This can be a positve thing when developing a romantic relationship. "Unlike face-to-face relating, the importance of physical attractiveness in CMR, as a relationship determinant, is minimized by the ability to know someone through intense mutual self-disclosure and intimate sharing of private worldviews" Lees hier verder/Read more(English)

30/10/2006 En toch was 'Beauty& de Nerd' meer dan lachen, gieren, brullen alleen. Het programma een sociaal experiment noemen, gaat ons wat te ver, maar de nog prille kruisbestuiving tussen de sociaal gehandicapte bollebozen en de minderbegaafde schoonheden was op zijn minst boeiend om te zien. Want hoe je het ook draait of keert : in het dagelijkse leven zouden de beauties deze nerds geen blik waardig gunnen. Het omgekeerde gebeurt vast wel - zó sociaal gehandicapt zijn ze nu ook weer niet - maar we durven wedden dat daar zelden een passionele nacht op volgt. Lees hier verder.

28/10/2006 The study, published in the latest issue of the journal Evolution and Human Behavior, used three-dimensional imaging and morphing software to remove wrinkles and furrows from pictures of women, leaving skin tone as the only variable. Researchers were then able to determine exactly what impact facial skin tone has on how young, healthy and attractive people perceive the women to be. A new study is revealing that wrinkles aren’t the only cue the human eye looks for to evaluate age. Facial skin color distribution, or tone, can add 10-12 years to a woman's perceived age. Lees hier verder

26/10/2006 Plastische chirurgie om lelijker te worden. Een jonge Chinese uit Chongqing kan niet langer leven met haar uiterlijk en wil plastische chirurgie ondergaan... om haar gezicht minder aantrekkelijk te maken. Ze is het namelijk meer dan beu dat elke man die ze ontmoet als een verliefde kwezel achter haar aanloopt. Bovendien hoopt ze zo ook haar ex-vriend terug te winnen, want die zette na zes jaar een punt achter de relatie wegens "te veel succes bij het andere geslacht". De wens van de 23-jarige vrouw om lelijker te worden dringt echter niet door tot de dokters. Volgens hen heeft ze last van een mentale stoornis en kan enkel een psychotherapeut haar helpen. (Bron : http://www.lnm.eu/news.html?newsid=20850)

25/10/2006 (Bron Klasse voor Ouders 98) Julie was erg veeleisend voor zichzelf», vertelt haar mama Jeanique...Ze vond zichzelf lelijk, haar neus, de blokjes op haar tanden, eigenlijk alles. We hebben de orthodontist de blokjes vroeger moeten laten verwijderen omdat ze er zo depri van werd. We dachten dat het de puberteit was, dat het wel zou overwaaien. Ook haar leerkrachten voelden dat er wat scheelde.In september liep het helemaal fout. Leren zag ze niet meer zitten, ze vond zichzelf te dik, vroeg zich af wat nog de zin van het leven was. Alles was sleur: opstaan, wassen, eten, naar school gaan, leren... Ze ging zwaar diëten. We gingen op zoek naar hulp, maar Julie wilde dat niet. Op school had ze een groene leerkracht gekozen. Daar kon ze met al haar probleempjes terecht. Ze heeft haar dan een briefje geschreven. Dat ze het leven niet meer zag zitten.....Nu stond ze daar. Met Julie. Ze had tijdens het examen chemie geprobeerd op de toiletten van de school haar polsen over te snijden en zich op te hangen. Veerle liet haar armen en benen zien. 'Lelijke dikke' had ze er in gekrast met een scherp mes en 'Ik haat mezelf'. We wilden en konden Julie niet meer in huis hebben. Ze moest naar de psychiatrie....Lees hier verder

24/10/2006 Blue eyes the window to paternity. Researchers suggest before requesting a paternity test you spend a few minutes looking at your child's eye colour.Under the laws of genetics, two parents with blue eyes will always have blue-eyed children - so a blue-eyed man can know his blue-eyed wife or partner has cheated on him if their child has brown eyes. Researchers in Norway say blue-eyed men may have unconsciously learned to value that physical trait - and unconsciously prefer blue-eyed women. The scientists asked 88 students to rate the attractiveness of models based on pictures manipulated so that half of them had blue eyes and the other half had brown eyes. The blue-eyed men in the group showed a preference for blue-eyed women. But brown-eyed men, who get no clues about paternity from a child's eye colour, had no preferences. Women also had no preferences.

22/10/2006 Online media-lesje voor meiden. De campagne van Dove roept veel reacties op. Afgelopen weekend in de Volkskrant werd de zeepfabrikant nog hypocriet genoemd omdat ze jonge meiden hun gevoel van eigen schoonheid wil teruggeven, terwijl ze toch en vooral zeep en producten willen blijven verkopen en misbruik maken van de goedgelovigheid van moeders en meisjes. Je krijgt koude rillingen van de reclame waarin die onzekere meisjes geportretteerd worden. En deze op YouTube is ook prachtig. Lees hier verder.

20/10/2006 (De Standaard) Vrouwen met borstvergroting plegen vaker zelfmoord.Vrouwen die hun borsten hebben laten vergroten, hebben een drie keer zo grote kans zelfmoord te plegen als vrouwen zonder implantaat. Dat staat donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift New Scientist. Volgens Amerikaanse en Canadese onderzoekers hebben vrouwen die plastische chirurgie willen ondergaan, mogelijk een persoonlijkheid die hen vatbaarder maakt voor suïcidale gedachten. Lees hier verder


20/10/2006 (AD Nederland) Kalendermiss met handicap UTRECHT/’T GOY Straks te koop: ‘sprookjesachtige’ kalender met twaalf mooie vrouwen, met handicap. Het is idee... ... is van Mis(s) 2006 zelf: Roos Prommenschenckel uit ’t Goy. Van 150 kandidates met handicap bleek zij eind mei de mooiste/beste tijdens de TROS-verkiezing gepresenteerd door Lucille Werner. Ze was net verkozen tot ambassadrice voor gehandicapt Nederland, toen ze struinend over internet op een kalender stuitte. ,,Ik dacht: leuk, dat moeten wij ook doen. Twaalf finalistes, twaalf maanden.’’
Lees hier verder

07/10/2006 Sinds ik 14 jaar ben, zit ik al in een rolstoel en daar voel ik me, eerlijk gezegd, heel goed bij. Voor zover ik me kan herinneren, heb ik me er nooit rouwig om gevoeld. Nu ben ik bijna 25 jaar, en ik vind mijn rolstoel nog altijd super. Het feit dat ik in die rolstoel zit, ervaar ik nog altijd als een enorm voorrecht. Geloof me, ik meen dit uit de grond van mijn hart. Het gezever over een sterk karakter hebben en de noodzaak om jezelf te ‘aanvaarden’, is ook niet meer dan wat het is, rasechte zever. Bij die zever hoort volgens mij ook: je kan pas van een ander houden, wanneer je van jezelf hebt leren houden. Lees hier verder.

05/10/2006 (HBvL) Borstvergroting aan halve prijs. Volop solden bij Genkse chirurg Jeff Hoeybergs....Groter zelfmoordrisico bij vrouwen met valse borsten. Lees hier verder. (zie ook dit artikel voor meer achtergronden) Lees hier een (niet in de krant gepubliceerde) lezersbrief als reactie.

04/10/2006 Surveys find that most teenagers are unhappy with the way they look.Why do teenagers feel that way? Why are teens unhappy with the way they look? Because from the time they're born until their teen years, teenagers have been taught that there is a norm; there is a guideline to compare oneself to, when, realistically, there's not. In my eyes, "normal" doesn't exist because nowhere in the world today are there two individuals who look the same, talk the same, feel the same or act the same. Contrast and "abnormality" make up real life, and until we accept that, no teen is going to be happy with her looks because she'll never realize that it's normal to be different. Lees hier verder/Read more (English)

03/10/2006 Twee keer zoveel stemmen na bezoek aan kapper en boetiek.Jonge politica's kunnen maar beter aan hun uiterlijk.werken. Een foto genomen na een restyling wekt zowel bij mannen als bij vrouwen meer vertrouwen,en dat levert tot dubbel zoveel stemmen op in het kieshokje. Lees hier verder.

02/10/2006 Checking Facebook profiles or MySpace accounts, pondering what to wear to class or stacking resumes may sound routine for many college students. But one University professor thinks it’s a sign that students today are different than their predecessors. College students today are more narcissistic than any previously studied generation according to trends W. Keith Campbell, a University psychology professor, has observed in his ongoing study on narcissism among young adults. Lees hier verder/Read more (English)

25/09/2006 Look at the people around you until you find someone attractive. Try to describe the physical characteristics that make their face so attractive. Stuck for words? British scientists now have the answers.Everyone agrees on whether a face is attractive; men and women agree, people from different cultures agree, newborn babies and sometimes even other species agree. How symmetrical a face is determines the degree of attraction. But detecting symmetry and preferring symmetry require two different mechanisms in the brain, according to a report published in the British journal Proceedings of the Royal Society. Lees hier verder/Read more(English)

23/09/2006 (Bron: De Standaard 23/09/2006 ) Er is een mannequin doodgevallen naast de catwalk. Niet verwonderlijk, nu kindermaatje 34 het nieuwe schoonheidsideaal wordt. Maar de modewereld heeft geen zin in het debat over uitgehongerde modellen en dus zal er wellicht niets veranderen. Tot de mode verandert. Het is geen gezichtsbedrog. De modellen op de catwalk zijn dit seizoen nog magerder. De modeweek in New York gaf vorige week aan wat de look wordt van de modellen die volgende week in Milaan en daarna in Parijs de vrouwenmode voor de zomer van 2007 zullen lopen. Een volwassen vrouw kan niet magerder worden zonder in te boeten op haar gezondheid. De nieuwe lichting voor de catwalk is daarom niet alleen heel mager, ze is ook heel jong. De modellen, draagsters van het schoonheidsideaal, zijn gemiddeld vijftien of zestien, bonenstaken die hun groeischeut kregen en nog geen borsten of heupen ontwikkelden. Als ze twintig worden, krijgen ze vrouwelijke vormen en is het afgelopen. Lees hier verder

17/09/2006 Are unattractive people better in bed?I can’t lay claim to the theory, however, the more I think about it, the more I have to agree… ugly people are great screws. Now I know it’s rather superficial to be labeling people ugly. I can already hear the complaints and ‘there’s more to a person than just their looks’ type rhetoric. Now before you decide to start ranting, put away the soapbox and take it all with a grain of salt. As my mother once said, “we’re all beautiful in our own special way.” So don’t take offense, just wallow in the inner beauty and know that whilst you may not be visually appealing, with the lights off you’re a damn good shag. I can’t exactly say that I’ve been bless with a healthy dose from the attractive gene pool. So I’ll happily bear the insult as much as anyone else.Lees hier verder/Read more

16/09/2006 We liegen onszelf voor dat we persoonlijkheid belangrijker vinden dan uiterlijk. Geslaagd met voldoening. Dat vindt acht op de tien mannen en vrouwen over zijn of haar uiterlijk. Toch vinden ze dat niet voldoende, want bijna een op de twee Vlamingen wil iets aan zijn of haar uiterlijk veranderen. Zelfs bij jongeren tussen 12 en 16 jaar gaat het al om een op de drie. Dat blijkt uit het onderzoek dat het socialistisch ziekenfonds De VoorZorg van de provincie Antwerpen liet uitvoeren. Volgens de onderzoekers zijn diëtisten, plastische chirurgen en schoonheidssalons er in geslaagd om mensen een schuldgevoel aan te praten. Twee derde van wie niet tevreden is, vindt zich te dik. Maar uit nader onderzoek blijkt dat in werkelijkheid 8 procent van die mensen met ondergewicht kampt en 43 procent een normaal gewicht heeft. De helft voelt zich dus ten onrechte te dik. Lees hier verder

15/09/2006 (De Standaard) Heel wat Vlamingen lijden aan Body Dysmorphic Disorder (BDD) of ingebeelde lelijkheid en ondergaan daarom een esthetische ingreep. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Voorzorg, het Antwerps netwerk van het socialistische ziekenfonds, uitvoerde bij ruim duizend Antwerpenaren. De Voorzorg denkt dat het fenomeen alleen maar zal toenemen en vraagt daarom om maatregelen. Lees hier verder

09/09/2006 Ondervoede modellen geweerd op modeshow in Madrid. Te magere modellen zijn niet welkom op de grote Madrileense modeshow Pasarela Cibeles. Modellen die in aanmerking willen komen voor het défilé mogen geen BMI (Body Mass Index) van minder dan 18 (56 kg voor 1m75) hebben. De organisatoren van het evenement willen zo vermijden dat er een slecht voorbeeld wordt gegeven aan jonge Spaanse meisjes, voor wie de strijd tegen de kilo's vaak een obsessie is. Lees hier verderhttp://www.unilever.nl/onzemerken/beautyenstijl/Doveonderzoek.asp

08/09/2006 Meeste vrouwen vallen niet op kleine mannen, kleine mannen verdienen minder...met lelijke mannen is het nog erger. Die verdienen volgens dezelfde studie zelfs 15% minder. Lees hier verder

05/09/2006 Beautiful people are more aggressive ? Are beautiful people more intelligent but also agressieve than the rest of us? Satoshi Kanazawa and Jody Kovar think so. In a 17-page study called Why Beautiful People Are More Intelligent, they explain bluntly: "Individuals perceive physically attractive others to be more intelligent than physically unattractive others.Lees hier verder/Read more(English)

04/09/2006 Girls as young as five are sensitive about their bodies in a “weight-hostile” environment that equates popularity and attractiveness with thinness, an international conference of experts heard on Monday. And the problems continue through to adult life, where overweight women are at increased risk of depression, the 10th International Congress on Obesity was told. Lees hier verder/Read more(English)

02/09/2006 Meisjes onderling: eet zo min mogelijk.Meisjes moedigen elkaar op internet aan om zo min mogelijk te eten. Dat doen zij op zogenoemde pro-ana (pro anorexia) weblogs en internetsites. Lees hier verder

01/09/2006 Money more important than looks in a man Jennifer Hill LONDON (Reuters) - Women regard healthy finances as more important than good looks in a man, according to a survey on Friday.Almost half (45 percent) said a healthy bank balance is more significant than physical attractiveness in a potential partner, according to National Savings & Investments' (NS&I) latest quarterly savings survey. Just 22 percent of men, however, rate finances above looks in women. A salary of almost 50,000 pounds a year is demonstrative of male financial success, according to women.Men need to earn at least 49,247 pounds a year before women consider them successful and wealthy, the study found. And more than one in 10 women would only consider a partner to be successful if they are earning 100,000 pounds or more. Lees hier verder/Read more(English article)

01/09/2006 Green is beautiful Ashley Schwellenbach.Women invest cash and time in the ever-evolving beauty industry but is it worth it?Beauty may be in the eye of the beholder, but its origin is in the wallets of the millions of women spurring a billion-dollar industry that grows more demanding every day. Television commercials, magazines, billboards even your friendly local "healthcare provider" wield images of youthful women who've attained a level of physical perfection previously reserved for Aphrodite alone. And the source of this beauty is the latest and greatest cosmetic product or procedure, an item that, however effective, must be used in conjunction with an everyday beauty routine.For every commercial promoting the beauty industry, there's some horror tale of beauty gone awry: According to the California Department of Consumer Affairs, two laser clinics in San Luis Obispo closed after their owner was arrested on suspicion of practicing medicine without a license. Elsewhere, in San Jose, a woman recently died of an infection after her foot was cut during a pedicure. Lees hier verder/Read more(English article)

31/08/2006 Jonge meiden lijden onder schoonheidsideaal. Veel jonge meiden hebben moeite naar school te gaan uit ontevredenheid over hun uiterlijk. Dat zegt 22 procent van de meisjes die hebben meegedaan aan een Nederlands onderzoek naar schoonheid en de invloed daarvan. De studie, in opdracht van huidverzorgingsmerk Dove, is onderdeel van een wereldwijd onderzoek onder 4000 meiden en vrouwen in de leeftijd van 15 tot 64 jaar, dat tot stand kwam in samenwerking met de Harvard University in Amerika. "Veel meisjes ontwikkelen minderwaardigheidsgevoelens over hun uiterlijk, waardoor ze niet hun volle potentieel benutten", stellen de onderzoekers. Zo komt 34 procent van de meiden niet voor haar mening uit, als ze geen goed gevoel over hun uiterlijk hebben. Lees hier verder

27/08/2006 As a parent with a young daughter, I'm becoming increasingly concerned that society's obsession with the perfect female body image is influencing too many, too young. When a 15-year-old British girl decided a few years ago to get breast implants for her 16th birthday, it made world headlines. The case served as a wake-up call for those who thought plastic surgery was the exclusive domain of wealthy older women and Hollywood tragics. But since then, evidence has come to light suggesting the case in Britain was not an isolated one - and alarm bells should be ringing closer to home. Lees hier verder/Read more (English article)

24/08/2006 Het schoonheidsideaal dat door de media wordt opgedrongen, beperkt zich niet alleen tot vrouwen. Ook voor mannen wordt de druk om er 'perfect' (=gespierd) uit te zien steeds groter, en dat zet hen aan tot een ongezonde leefstijl.
Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers uit een nieuwe studie. "Dat mannen zich niks aantrekken van wat anderen over hen zeggen, en ook niet van het schoonheidsideaal dat de media uitdragen, is een mythe," aldus onderzoekster Dr. Tracy L. Tylka. "Uit onze resultaten blijkt duidelijk dat veel mannen hierdoor wel degelijk beïnvloed worden. Ze doen hun best om er gespierd uit te zien, en sommige mannen vervallen daardoor in ongezond en potentieel gevaarlijk gedrag."
Lees hier verder.

24/08/2006 Software maakt mensen fotogenieker Bron: New Scientist Tech - Submitter:Israëlische wetenschappers hebben software ontwikkeld die mensen er in een mum van tijd een stuk beter laat uitzien op foto's. Lees hier verder.

21/08/2006 Schoonheidsideaal maakt meisjes onzeker (Bron : Dagblad Trouw) Uit een onderzoek van Dove blijkt dat meisjes steeds vaker onzeker zijn over hun uiterlijk. Is dat echt zo? Bekijk video: smalband/breedband 

30/07/2006 Mooie mensen krijgen vaker dochters.Het zou geen toeval zijn dat Pitt en Jolie een dochter hebben.Het zal weinig mensen zijn ontgaan dat hét koppel van het moment, Hollywoodsterren Brad Pitt en Angelina Jolie een kindje hebben. Minder bekend is dat het in dit geval wel een dochter moest worden, zoals nu wetenschappelijk is vastgesteld. Want zoals de Sunday Times meldt zorgt de evolutie ervoor dat mooie ouders vaker een dochter dan een zoon ter wereld brengen(De Standaard 30/07/2006) Lees hier verder in het Nederlands      Klik hier voor het oorspronkelijk bericht in The Sunday Times

29/07/2006 Hongerige mannen zien liever mollige vrouwen. Een Britse studie toont aan dat hongerige mannen zich meer aangetrokken voelen tot dikkere vrouwen dan verzadigde mannen. De studie, die werd uitgevoerd bij 61 mannelijke universiteitsstudenten, toonde ook aan dat hongerige mannen minder aandacht besteden aan de vorm van een vrouwenlichaam dan mannen met een volle maag. Het is nog niet duidelijk welke invloed honger uitoefent op aantrekkelijkheid, maar uit onderzoek blijkt dat sociale factoren een rol spelen. In gemeenschappen waar voedsel schaars is, wordt er opgekeken naar dikkere mensen. In het Westen is voedsel in overvloed aanwezig en hier wordt de voorkeur gegeven aan een lager lichaamsgewicht.(HBvL 29;30/07/06

18/07/2006 Vrouwen voelen zich onaantrekkelijk op het strand (Bron Het Laatste Nieuws)De Nederlandse vrouwen zijn niet trots op hun lichaam, maar oordelen tegelijk ook keihard over dat van anderen, blijkt uit een onderzoek bij 500 Nederlanders. Minstens 4O procent van de vrouwen voelt zich wit en dik op het strand of in een zwembad. Een te zwaar iemand is lelijk voor 28 procent van de ondervraagden, en acht procent vindt het afstotelijk. Lees hier verderBron : www.hln.be  18/07/2006

16/07/2006 What women really want. Sixty-four percent of women say that they would rather be with a man who is poor and attractive than rich and unattractive. That's just one of the findings from the latest Woman's Day/AOL survey, "What we wish men knew," an in-depth look at what today's women think about the opposite sex, intimate relationships, and what they really mean when they say they're "fine." Woman's Day and AOL surveyed over 1,500 women nationwide.

10/07/2006 Mooie mensen halen betere examenresultaten. Dat het voordelen heeft om er goed uit te zien weten we allemaal. En dat dit pluspunt niet beperkt blijft tot het vinden van een partner, wordt bevestigd door nieuw Italiaans onderzoek, waarvan de details te lezen staan in de Sunday Times.
Want daarin wordt aangetoond dat studenten die er goed uitzien ook beter presteren tijdens de examens.
Lees hier verder

02/07/2006 Toen Ellen solliciteerde als verkoopster in een kledingzaak, vroeg de rekruteerder naar haar maat. Ze greep naast de job omdat ze niet paste in de collectie kleren. Althans, dat was de officiële reden. Mensen met overgewicht hebben het vaak moeilijk om werk te vinden en hogerop te raken, zo blijkt uit verschillende Amerikaanse studies. Lees hier verder

17/06/2006 Men assume sexual interest when they may be none. Turns out men don't have to be living on Mars and women on Venus for communication problems to muck up dealings between the sexes.Even when they're seated across a table from each other in a first-time, five-minute conversation, a man tends to sexualize a woman and incorrectly assume sexual interest on her part, new research finds."We initially got started on this research thinking if we could identify men who tended to over-sexualize women, we could then interview them [to learn why] and stop sexual harassment on the job and date rape," said lead researcher Maurice J. Levesque, an associate professor of psychology at Elon University, in North Carolina. Lees hier verder/Read more

14/06/2006 Twee op drie Belgen willen vermageren. Meer dan twee op drie Belgen willen gewicht verliezen en een kwart wil dat dit snel gebeurt. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Obesitas Forum. Acht op de tien Belgen geloven dat snel gewichtsverlies niet mogelijk is zonder inspanning. Slechts 17 procent heeft ooit een produkt gebruikt dat gewichtsverlies belooft. Ruim zes op tien Belgen vinden zulke geneesmiddelen gevaarlijk. Volgens het Obesitas forum kende de verkoop van vermageringsproducten in 2004 nochtans een recordgroei in Europa. De verkoop ervan (uitgezonderd geneesmiddelen) steeg in Belgische apotheken en gespecialiseerde winkels met 14 procent. Die nettogroei ligt hoger dan in Groot-Britannië, de grootste markt in Europa. Meer dan vier op tien Belgen stippen sport en aangepaste voeding aan als de middelen om te vermageren. Slechts één procent noemt psychologische begeleiding, volgens het Obesitas forum nochtans een essentiële derde peiler, een goede behandeling. (Bron HBvL 14/06/2006)

14/06/2006 Men More Likely To Think Of Sex In First Meeting. A study from North Carolina researchers conducted in the United States, reveals that men are more likely to think of sex when they meet a woman even in their first meeting. Lead author Maurice J. Levesque, an associate professor of psychology in North Carolina's Elon University and other researchers, studied 43 men and 43 women and concluded that when a man and woman meet for the first time, men may be more likely to think about sex or to say the least more likely to admit it. The lead author revealed that: "Men's ratings of women were also associated with physical attractiveness but unrelated to whether he saw her as agreeable or felt the conversation was enjoyable."According to study report published in June's issue of 'Psychology of Women Quarterly' the researchers also said that it was not quite clear as to whether men paid an extra amount of attention to women's sexual traits, or did women suppress their ratings of men's sexual traits, but that it has bought up a good question for future studies.(Bron : http://www.allheadlinenews.com/articles/7003896108)

09/06/2006 Men infer sexual interest before women do. In the latest issue of Psychology of Women Quarterly, researchers find that men rate themselves and the women they just interacted with higher on sexual traits, such as flirtatiousness, than women rate men. The authors find that after a five-minute conversation with a stranger of the opposite gender, men were more likely to interpret ambiguous or friendly behavior as indicating sexual interest. "The findings suggest that men generally think in more sexual terms than women," the authors explain.
Within their brief conversation, partners introduced themselves and talked about college experiences. There was no significant difference in how men, compared to women, rated their conversation partners on agreeableness or extroversion. Nor was their evidence of sexual chemistry, as partners did not share a tendency to find each other attractive or desire a future interaction. If women found their male partner as more partner physically attractive and saw him as more agreeable, they rated the partner higher on sexual traits. Men's ratings of women were also associated with physical attractiveness but unrelated to whether he saw her as agreeable or felt the conversation was enjoyable. (Bron : http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-06/bpl-mis060806.php)

07/06/2006 (NRC Handelsblad)Schoolmeisjes doodmoe van angst en depressie. Eén op de vijf schoolmeisjes tussen twaalf en achttien jaar is ernstig vermoeid. Naarmate ze ouder zijn, worden de klachten heviger. Jongens hebben hier amper last van. Dit blijkt uit een onderzoek van Maike ter Wolbeek, psychologe aan de Universiteit van Utrecht, onder 3460 scholieren. Zij concludeert dat opmerkelijk veel scholieren vermoeid zijn. De meesten zijn het langer dan een maand, enkelen langer dan drie maanden. Ze hebben bovendien vaak last van spierpijn, hoofdpijn, slaap waarvan ze niet uitrusten, geheugenstoornissen en concentratieproblemen. Ze moeten veelvuldig lesuren overslaan en een aantal blijft zelfs hele dagen thuis. De vermoeidheid heeft nauwelijks te maken met de leefstijl van de jongeren. Tot nu toe werd vaak aangenomen dat scholieren hoofdzakelijk moe zijn omdat ze veel feesten, alcohol drinken en een bijbaantje hebben. Het onderzoek toont echter aan dat de vaak ernstige klachten vooral samengaan met angsten en depressie. Ter Wolbeek wil nader onderzoek doen om er achter te komen of ernstig vermoeide scholieren een risico lopen om het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) te ontwikkelen. Volgens een ander onderzoek van dezelfde universiteit hebben moeders van kinderen die aan CVS lijden bepaalde symptomen die vergelijkbaar zijn met die van hun zieke kinderen. Kinderarts Elise van de Putte vergeleek de ouders van veertig chronisch vermoeide kinderen tussen de 12 en de 18 jaar met de ouders van 36 gezonde kinderen. De meeste moeders zeiden dat ze niet alleen doodmoe zijn, maar ook meer psychische problemen als angst en depressie hebben. Bij de vaders ontbraken deze symptomen.

02/06/2006 A generation under the tyranny of 'thin-is-good' Pressure on women to be thin and beautiful is greater than ever. At the heart of the problem is celebrity culture, says Sheena Hastings. LYNDA Taylor had a vivaciously attractive face and sparkling smile. She obviously cared about her appearance, so when she accumulated extra weight over the last few years, it would have hit hard. But some people are better at losing weight than others.
After Lynda's death, following a gastric bypass operation that was meant to reduce the size of her stomach and make her eat less, an inquest heard that she was a self-confessed chocaholic, who had tried both dieting and an anti-obesity drug. But the weight she lost always crept back on to her 5ft 1in frame.
Carrying 16 stone and a body mass index of 46 seriously depressed the 33-year-old mother-of-one, from Rotherham. Against husband Peter's advice, Lynda was referred to a surgeon who put her on the NHS waiting list for the operation.
Lees hier verder/Read more

27/05/2006 Broken homes make unattractive girls. Divorce is ugly: A study suggests that girls from broken homes may groe up to be less attractive.
London: While appearances are usually genetically transmitted, a research published by the Royal Society suggests that a girl coming from an unhappy home may grow up to be a less attractive woman, even though she has inherited some of the best features of her parents.
Lees hier verder. Read more.

Bron : http://www.klier.be20/05/2006 (HBvL) Uitspraak tekenaar Klier : "De figuren die ik teken zijn met opzet lelijk : tanden die naar alle kanten uitsteken, zwevende ogen, bierbuiken, kale koppen, noem maar op....Een lelijk uiterlijk als symbool voor een lelijk innerlijk ? Euh ja. Mijn figuurtjes zijn gewoon dom. Op het onheil dat ze overkomt reageren ze eerder gelaten dan kwaad."

15/05/2006 (HBvL) Spelen met Barbiepoppen kan eetstoornissen veroorzaken. Londen. Omgang met Barbiepoppen kan meisjes eetstoornissen opleveren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Sussex (Groot-Britannië) . De blondines met de slanke taille veroorzaken een schoonheidsideaal dat meisjes van reeds vijf tot acht jaar willen opvolgen, aldus het onderzoek. De onderzoekers toonden zowat 200 meisjes van vijf tot acht jaar foto's van poppen, waaronder ook Barbie en een pop die normale proporties had. Aansluitend moesten de kinderen zeggen of zij tevreden waren met hun eigen lichaam. In de groep met de Barbie's was de ontevredenheid duidelijk hoger.(Belga)

09/05/2006 Beauty and the beholder: Why pretty faces don't always help sales
Beautiful young models are used to sell everything from computer processors to motor oil. But is it really effective to use a pretty face to market something that has nothing to do with physical attractiveness? New research from the June issue of the Journal of Consumer Research argues that an attractive model can actually negatively influence product perception if the model is irrelevant to the quality of the product and the consumer had a very high interest in the product to being with.
"Whether people are persuaded by spokespeople in advertisements depends on their ability and motivation to think about the relation between the spokesperson and the advertised product," explains Paul M. Herr (University of Colorado). "When consumers are either unable or unwilling to consider the spokesperson's credibility, they rely on the spokesperson's attractiveness."
Lees hier verder/Read more

03/05/2006 (De Morgen) Hema :Misschien gaan wij wel verder dan Dove. Hema toont volslanke vrouwen in lingerie in reclamebrochure. Lees hier verder

30/04/2006 Now, a new study by a University of Missouri-Columbia researcher found that both men and women experience an increase in self-objectification after viewing sexually-objectifying material over time. "The relationship between the body and sex is unambiguously portrayed in contemporary media," said Jennifer Aubrey, assistant communication professor in the College of Arts and Science. "Conforming to a thin body is crucial to sexual attractiveness. We see this message in a variety of ways and in a variety of media, especially in popular magazines and television programs." Read more/Lees hier verder

25/04/2006 Recent studies investigating individuals’ perception of themselves as becoming better looking across time have found that we think we really do get more attractive each day. This research is revealed today in the European Journal of Social Psychology. Read more/Lees hier verder

25/04/2006 Dit meisje is 'te dik' Internationale modellen worden steeds dunner, België doet niet mee (Het Nieuwsblad) Lees hier verder

15/04/2006 Do blondes have more fun? Maybe. We do know that white blondes soliciting door-to-door for charities can raise more money--70 percent more--than brunettes or non-white females. Lees hier verder/Read more

13/04/2006 Facing up to the ugly truth.If you’re lucky enough to be born with a pretty face, chances are, you’ll be more successful in life than your plainer sisters. Studies show good looking students get more attention and score higher marks from their teachers.Pretty hospital patients also receive more personalised care from their doctors and if you happen to be a handsome crook, chances are the jury and judge will be less harsh on you. Sounds unfair? You’re absolutely right. Lees hier verder/Read more

11/04/2006 Amsterdam. Lelijke mensen mogen gratis spookhuis binnen in Amsterdam. Lelijke mensen mogen morgen gratis Some girls strive for the “Perfect” body and judge themselves by their looks, appearance, and above all thinness.binnen bij de Amsterdam Dungeon. 'Rechters' van de horrorattractie beoordelen bij de deur of iemand lelijk genoeg is. Als iemand is 'goedgekeurd', krijgt die een speciaal op maat gemaakte papieren zak over zijn hoofd om de attractie binnen te gaan. "Iemand die net zo lelijk is, als bijvoorbeeld mr Bean of Ozzy Osborne" komt zo binnen aldus de woordvoerster. "Amsterdam en omstreken telt genoeg lelijke mensen." Het spookhuis wil met de stunt laten zien dat het in de wereld niet alleen om knappe mensen draait. "We hopen dat mensen het met een korrel zout nemen. Het is niet onze bedoeling te beledigen".

05/04/2006 LONDON (Reuters) - The old adage that women look for wealth in a man appears to be under threat after research on Wednesday showed women are starting to put physical attractiveness above solvency.The shift is occurring because women have been freed from the constraints that previously dictated how they chose a mate as they increasingly control their own finances, the study said.Lees hier verder/Read more

01/04/2006 The next time you see a child wandering lost and alone in the grocery store, sneak a peek at the parents.There's a good chance they're ugly, suggests new research from the University of Alberta. "Unattractive parents are less likely than attractive parents to supervise their children closely," said Andrew Harrell, the same social scientist who started a media storm last year when he presented evidence that showed that parents neglect unattractive children more than attractive ones. He argued that evolution was at play: Since pretty children have the best genes, parents will pay them the most attention to ensure their strong genetic material carries on. Now, he's on to new findings on parental ugliness. Lees hier verder/Read more

15/03/2006 Dikke vrouwen krijgen eigen bladVanaf mei verschijnt in Nederland (d)Ik, een vrouwenblad voor vrouwen met een maatje meer. Lees hier verder

13/03/2006 Feel more beautiful with Dove As recent studies showed, more than 98% of women do not consider themselves beautiful Lees hier verder/Read more

08/03/2006 Belgische vrouwen niet tevreden met hun uiterlijk
Achtentachtig procent van de Belgische vrouwen en 92 procent van de Belgische meisjes wil minstens een aspect van hun uiterlijk veranderen. Bijna de helft (42 procent) vermeldt hier het gewicht als bron van ontevredenheid. Dat blijkt uit een studie, die in opdracht van het verzorgingsproductenmerk Dove in elf landen werd uitgevoerd. De resultaten werden naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag bekendgemaakt.
Lees hier verder

06/03/2006 Toen Racheal Baughan tot Miss Groot-Brittannië verkozen werd, was iedereen het roerend eens: het 25-jarige meisje was betoverend mooi. Iedereen, behalve Racheal Baughan zelf. De jongedame lijdt immers aan het Body Dysmorphic Disorder of kortweg BDD-syndroom en vindt zichzelf maar nik Lees hier verder

21/02/2006 Vrouwen kijken liever naar beelden van slanke modellen. Studie noemt trend in reclame contraproductief. Reclamemakers die in hun campagnes uitpakken met 'gewone' lees rondere vrouwen zouden wel eens het omgekeerde kunnen bereiken van wat ze beogen. Lees hier verder

17/02/2006 The ugly face of crime. Not only are physically unattractive teenagers likely to be stay-at-homes on prom night, they're also more likely to grow up to be criminals, say two economists who tracked the life course of young people from high school through early adulthood. "We find that unattractive individuals commit more crime in comparison to average-looking ones, and very attractive individuals commit less crime in comparison to those who are average-looking," claim Naci Mocan of the University of Colorado and Erdal Tekin of Georgia State University. Lees hier verder(English)/Read more

11/02/2006 Teens & Self Image. From designer jeans to plastic surgery, young people today are going to extremes to fit in. They're sacrificing their health and draining their wallets. "If you're too fat, then people will turn you down as a friend," says one 8th grader. Another adds "no one wants to be friends with an ugly person because it will rub off on them." Psychologists say young people are becoming obsessed with their self-image at a younger age. One study showed almost half of 10 year old girls polled had been on a diet, and felt they were already overweight. San Diego plastic surgeon Dr. Wendell Smoot, who has been in practice since 1979, says he's had girls come in for breast implants as young as 14 and 15 years old. He turns them away, and refuses to operate until they are at least 18. Young people are also turning to high-fashion at a younger age, spending hundreds of dollars on brnad-names, such as Louis Vuitton and Seven Jeans.The ramifications of this trend can be devastating. Psychologists say young people are becoming depressed, stressed out, some even develop severe eating disorders or attempt suicide. Parents should be taling to their kids, reenforcing a positive self-image, and making sure they lead by example. Parents should not criticize their child's appearance, or their own. (Source : http://www.fox6.com/news/local/story.aspx?content_id=EC21799A-7095-4A90-96B6-D783791B27A7)

10/02/2006 In between the fluorescent blurbs “Love Your Hair!” and “Sex & Men Special: Pro Tips You Deserve to Know and Other Hot Tips,” the February issue of Marie Claire magazine slips in a more provocative caption: “Why America Hates Fat Women.”The magazine devotes several pages to the prejudice Americans hold against obese females, comparing it to racism, sexism and homophobia. And who graces Marie Claire‘s glossy pink cover? Sensual and slim Penelope Cruz. The United States is fanatically obsessed with body image. Television feeds this nauseating addiction with shows from Fat Actress and The Biggest Loser to America’s Next Top Model, Nip Tuck and Dr. 90210. Wander into any bookstore and you can peruse all sorts of titles about losing weight or achieving celebrity glamour. According to the Skincare Foundation, the United States is home to more than 18,000 tanning salons, with more than one million people frying in them daily. Lees hier verder(English)/Read more

06/02/2006 Last week, much agonizing went on over the declining interest in Miss America. Should they ditch the swimsuits? Jettison the talent show? Get off the platforms?According to the latest in scientific research, none of it is necessary for picking who's the fairest in the land. A study released last month out of the University of Pennsylvania and Yale showed that it takes about a hundredth of a second to assess the attractiveness of a human face.We have speed dating. Now we can have speed pageants.Ingrid Olson, the Penn psychologist who co-authored this study, said she set up the experiment by flashing a series of faces on a screen - pretty and ugly, male and female.Lees hier verder(English)/Read more

04/02/2006 Women Suffer from Obsession with Weight Some girls strive for the “Perfect” body and judge themselves by their looks, appearance, and above all thinness.
Being a teenager is a time of major change. Besides the obvious changes in size and shape, teenagers are faced with how they feel about themselves. Listen to their conversation, the talk centers around dieting and how many pounds can be lost with the latest diet. They think about aspects of physical appearance, attractiveness and beauty.
Lees hier verder(English)Read more

02/02/2006 Artsen en psychologen zijn boos op topmodel en tv-presentatrice Heidi Klum omdat de Duitse in een show jonge meisjes zou aanzetten tot anorexia. In de nieuwe tv-competitie Germany's next topmodel, waarin de winnares een internationaal modellencontract krijgt aangeboden, werd een van de 32 deelneemsters weggestuurd omdat zij volgens de jury en Klum 'te dik' was. Deze negentienjarige Irina uit Bonn is 1.76 meter en ze weegt (slechts) 52 kilo. Lees hier verder

01/02/2006 In a recent global study conducted among women, nine in 10 Arab females revealed they are unhappy with their physical attributes. A further 65% of those questioned admitted to avoiding activities due to feeling self-conscious about their appearance. In a bold and creative move, Unilever Arabia has announced its plans to launch the Campaign for Real Beauty in the Middle East during February 2006. Lees hier verder(English)/Read more

29/01/2005 Low-income women prefer money, looks in short-term mates Shannon Burke In mate preference research, some findings have shown that men place a high level of importance on the physical attractiveness of a long-term mate, whereas women have indicated that they were willing to trade a mate's attractiveness for his status and resources. Now, a University of Missouri-Columbia researcher is exploring whether a woman's socioeconomic status and other factors, such as education, play a role in the trade-offs they make when choosing potential mates. Lees hier verder(English)/Read more

25/01/2005 College students are taking control when it comes to the good, the bad and the ugly of their professors. Thanks to Web sites such as Rate My Professor and Pick-A-Prof, students are using computers, complaints and compliments to rate their professors. Lees hier verder(English)/Read more

25/01/2006 Charles University researcher pulls good science out of odoriferous armpit study Jacy Meyer for The Prague Post. Dr. Jan Havlícek has either one of the best or worst jobs in the world. The Charles University anthropologist has developed a research specialty in women's body odors — a subject about which, despite the plethora of perfumes and deodorants, surprisingly little is known. Havlícek's latest study, for example, found that contrary to accepted belief, a woman's odor changes perceptibly during her monthly cycle. "In species like chimps and baboons, ovulation is advertised, while in humans it was believed to be concealed," he says. "This study found that it's not concealed. It's not apparent, but it is perceivable." Lees hier verder(English)/Read more

19/01/2006 First impressions explain beauties' success. People can pick a pretty face in just a fraction of a second and attractive faces are generally associated with positive traits, which may explain why beautiful people prosper according to US scientists. The researchers found that beauty bias has a significant unconscious influence and urged that people should be aware of this when dealing with others. "Attractive people are paid more, are judged more intelligent and will receive more attention in most facets of life," said Ingrid Olson from the University of Pennsylvania, who authored a new report on the subject. Lees hier verder/Read more(English)

15/01/2006 Tell me something I don’t know. Please. I don’t need a survey to tell me that one in 10 young people would drop out of school for the chance of being on a reality TV programme. When we were 13, we would probably all have jumped at the opportunity. That businesses prefer Scots accents to those from Liverpool or Birmingham is no great surprise. And sadly, I suspected that some women were more worried about the state of their thighs than anything else. But I didn’t know how bad it was. According to a recent survey, 19 out of 20 would rather be slim than have a higher IQ. Why is it more important to have a flat stomach than to be clever? I don’t value one over the other but I’m sick of this poisonous obsession with appearance over everything else. Lees hier verder/Read more(English)

14/01/2006 Jackson Syndroom wijdverspreid NOS Journaal Stel: je hebt een pukkel op je neus en je denkt dat je om die reden geen baan kunt krijgen. Of geen partner. Of je hébt helemaal geen pukkel op je neus en denkt dat je die wel hebt. Het wordt zo'n obsessie dat je naar de huidarts of zelfs de plastisch chirurg gaat. Het fenomeen heeft een naam: Body Dysmorphic Disorder, afgekort: BDD. Of in populair Nederlands: het Michael Jackson Syndroom.In ons land lijdt bijna 1 op 20 mensen die naar de plastisch chirurg gaan aan dat syndroom. Voor de bezoekers aan de huidarts ligt dat getal twee keer zo hoog: 1 op de 10 bezoekers van de dermatoloog hoeven daar eigenlijk helemaal niet te zijn. Lees hier verder

14/01/2006 The face of the future: Why Eurasians are changing the rules of attraction. Sorry, pale blonds. People with mixed-race faces appear healthier and more appealing, so have evolutionary advantages, research reveals. By Steve Bloomfield Lees hier verder/Read more (English)

14/01/2006 Physical attractiveness. Some people might see this quality as being superficial or shallow but it's not. The first thing we notice about anyone we come into contact with is what they look like. The good thing is that we all have different definitions and concepts of what physical attractiveness is. Someone I think is gorgeous may not be gorgeous to you at all. That's exactly what happens when we see couples that don't "go together" physically. We think one is much more attractive than the other and we wonder how they got together. They got together because the only thing important about physical attractiveness is in the eye of the beholder. If I think the woman I'm in love with is gorgeous, then she's gorgeous to me, whether she is to you or not. Lees hier verder(English)

10/01/2006 Women who feel the urge to cheat on their mates a few weeks before "that time of the month" can point to evolution as the reason for their desire, according to a new study.The study, conducted by researchers from UCLA and the University of New Mexico, found women are more inclined to cheat on their mates with more sexually attractive males during the middle of ovulation, when they are most fertile. Lees hier verder/Read more (English)

03/01/2006 03/01/2006 Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken begint een onderzoek naar een mogelijk schandaal bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Londen. Ambtenaren zouden buitenlanders visa hebben verstrekt in ruil voor seks. Lelijke meisjes kregen geen verlenging. Lees hier verder

24/12/2005 Uren voor de spiegel staan, in de wetenschap dat het zinloos is. Dat je onder de vlekken en puisten zit, die zich niet laten wegwerken. Dat je afschuwelijk haar hebt of een walgelijk grote neus. Een bddpatiënt schaamt zich kapot, iedere dag weer. Lijden aan je uiterlijk is van alle tijden, van alle culturen en doet zich voor bij zowel mannen als vrouwen. Het is niet een nieuwe modeziekte, want de Italiaanse psychiater Enrico Morselli introduceerde al in 1880 het begrip dysmorphophobie voor patiënten die bij hem kwamen met een verwrongen zelfbeeld. Pas in 1987 werd Morselli's term vervangen door 'Body Dysmorphic Disorder', oftewel bdd; vrij vertaald 'ingebeelde lelijkheid'.
De bddpatiënt gruwt van zijn spiegelbeeld en is door zijn omgeving niet op andere gedachten te brengen. De weg uit het bddmoeras leidt niet langs schouderklopjes en harten onder de riem. Het is er een van hard werken en afzien. Klinisch psycholoog Theo Bouman (49), verbonden aan de universiteit van Groningen, kwam tien jaar geleden bij toeval in aanraking met mensen met bdd. ,,We waren bezig met mensen met ziektevrees, die zich dus vooral zorgen maakten over de binnenkant, maar we kregen steeds meer mensen die problemen hadden met hun buitenkant. En daar was heel weinig over bekend.'
Lees hier verder Lees hier het verhaal in pdf formaat.

12/12/2005 It's a fact: Good-looking people get the breaks when it comes to the workplace.We at Workbytes naively thought that shining in the workplace meant showcasing your skills and flexing your brain — not flaunting a body fit for the runway at New York's Fashion Week or brandishing toned biceps. We were wrong. Past studies have shown that being good looking will get you ahead in your career and boost your income. New research considered the impact of what you wear to work on your professional status.Lees hier verder/Read more (english)

02/12/2005 Artikel over BDD in het Volkskrant Magazine van zaterdag 3 december 2005 Schrijfster en copyright van het artikel: Nicole Gommers Illustraties: Tzenko Stoyanov. Mensen die lijden aan Body Dysmorphic Disorder (BDD) zijn ervan overtuigd dat niet alleen zijzelf, maar ook anderen gruwen van hun uiterlijk. Dus slaapt bijvoorbeeld Carla half zittend, om haar kapsel niet in de war te maken. Lees hier verder. (opm je moet de pdf file roteren om de tekst recht te kunnen lezen)

29/11/2005 Feeling fat can be 'in the mind' UK scientists have identified the part of the brain that determines whether a person perceives themselves as fat.
The area is called the posterior parietal cortex which sits at the side of the head, just above the ear.
Lees hier verder/Read more

27/11/2005 Uitzending © Vitaya Er is een nieuwe generatie jonge kinderen (5-13jarigen) die zich obsessief met hun lichaam bezighoudt. Kinderen van deze leeftijd waren traditioneel vrij van zorgen en niet bewust met hun uiterlijk bezig. Maar in een samenleving waar schoonheid centraal staat, weerspiegelen kinderen wat er leeft in de wereld van volwassenen. Deze kinderen zijn niet zwaarlijvig, ze zijn normaal en gezond maar ze mengen zich al op jonge leeftijd in onze 'thin is beautiful' cultuur. Deze reportage neemt een kijkje in de wereld van jonge meisjes die ernaar streven perfect te zijn. Klik hier om de uitzending via Windows Media Player te bekijken. Weergave op deze site louter om educatieve doeleinden.Copyright Vitaya !

11/11/2005 Study: 21% of women feel unattractive Thu 10 Nov 2005 03:15 PM CST PENNSYLVANIA (myDNA News) Penn State researchers, who analyzed the responses of midlife women, ages 35 to 55, to a survey on body image, have concluded that the emphasis in U.S. culture on being young and thin has a more important influence than menopause on sexual functioning and satisfaction. Lees hier verder(english)

03/11/2005 Nieuwe website over Body Dysmorphic Disorder Het doel van de site is om zo veel mogelijk informatie over deze vrijwel onbekende stoornis in de lichaamsbeleving te verstrekken. Ondanks deze relatieve onbekendheid komt de stoornis toch bij gemiddeld één tot twee procent van de bevolking voor. Dat onbekend vaak leidt tot onbemind is zeker ook hier van toepassing. Daarom hoopt de site ook een steun te zijn voor iedereen die vanwege Body Dysmorphic Disorder in een isolement is geraakt of dreigt te geraken. Alleen al het besef dat u niet alleen bent kan een grote steun zijn. De site is dan ook deels voortgekomen uit die behoefte aan meer contacten. Wie een bijdrage aan de site wil leveren wordt verzocht contact op te nemen met de beheerder. Het kan vaak veel betekenen. Het emailadres voor bijdragen aan en opmerkingen of vragen over de site (of voor vragen over BDD) is: reactie@bdd-info.nl. http://www.bdd-info.nl/

03/11/2005 Feminine Beauty Linked to Estrogen Levels Ron Gara| Although researchers found a link between attractiveness and estrogen levels in women, no relationship was found in women wearing cosmetics. Make-up may mask cues normally seen in the face, they believe. A woman's physical appeal is linked to her hormone levels, scientists have found. Women with higher levels of the female sex hormone estrogen have more attractive-looking faces, according to a study published in the Proceedings of the Royal Society. The new findings could explain the underlying reason why men prefer women with feminine faces. It is the first study to demonstrate that a woman's facial appearance is linked to her underlying health, because estrogen is the hormone that affects reproductive health and fertility. These effects on appearance are likely to depend on the action of estrogen throughout puberty. Psychologist Miriam Law Smith and colleagues of the University of St. Andrews photographed the faces of 59 women between 18 and 25 years of age and analyzed their sex hormone levels. Women with higher levels of estrogen were rated as more attractive, healthy and feminine looking than those with lower levels. Interestingly, no relationship between appearance and estrogen was found in women wearing make-up. Researchers believe that while make-up improves facial appearance, it may be masking cues normally seen in the face. 3Women are effectively advertising their general fertility with their faces," says Law Smith. "Our findings could explain why men universally seem to prefer feminine women's faces. In evolutionary terms, it makes sense for men to favor feminine, fertile women," she adds. "Those that did would have had more babies."

22/10/2005 WHEN JAPANESE women ask themselves, "Mirror, mirror upon the wall, who is the fairest of all?" they don't seem to rate themselves very highly. In fact, their perception of their outward beauty is much lower when compared with their counterparts in other countries, recent surveys show. A telephone survey by global beauty products company Unilever in May this year covered 2,100 women aged 15 through 45 in 10 Asian countries and regions, including Thailand, China, Japan and the Philippines. It showed that Japanese women had the lowest evaluation of their beauty. Lees hier verder/Read more

22/10/2005 Uit krant Jobat Knap uiterlijk biedt jobkansen. Tal van voorbeelden wijzen erop dat jobkansen recht evenredig zijn met een knap uiterlijk. Professor Gielen schreef een boek over diverse aspecten van fysieke aantrekkelijkheid: Onaantrekkelijk? Lees hier verder.Bron : http://www.hln.be/hln/cch/det/art_132546.html

17/10/2005De Dove-campagne heeft de ZORRA-publieksprijs 2005 voor de "meest vrouwvriendelijke en/of roldoorkruisende reclame" gewonnen. De campagne van de zeepproducent haalde het met ruime voorsprong van de televisiespot van IKEA en die van Radio Donna. ZORRA, de afkorting van Zien, Onderzoeken en Reageren op Rolpatronen in Advertenties, is een waakhond van het Centrum voor Vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen die erop toeziet dat het man-vrouwbeeld correct wordt weergegeven in advertenties. De publieksprijs was dit jaar toe aan zijn zevende editie. Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen Katleen Van Brempt reikte de prijs uit in het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR). Daar vond zondag het Confèttia Festival plaats, ter gelegenheid van de nationale vrouwendag Lees hier verder

17/10/2005 Say you're a man in search of that special lady to spend time with. What, exactly do you look for?I can already hear the women out there amending the question: It's not a matter of what he's looking FOR, it's what he's looking AT. I know, guys. I know. We men have long had to put up with hurtful suggestions that we choose our mates by using our eyeballs and other body parts that aren't our brains. They say we judge women by what's outside, not what's inside.Well, now comes some good news for my beleaguered brothers: Women do the same thing, only with different criteria. Lees hier verder/Read more

28/09/2005 America's plastic surgery craze mocks society's values By aia Veenis, Journalism Senior and Senior Opinion Columnist Published: Wednesday, September 28, 2005
They say beauty is in the eye of the beholder, but these days the only beholder that matters is Hollywood. When people turn on their TV sets, they're inundated with best-dressed lists and makeover shows. Judging by these shows alone, viewers are led to believe no virtue is greater than a perfect body.Recently, a lawsuit against ABC Television has put a $1 million price tag on this distorted idea of beauty. Deleese Williams, 30, is suing the network after it cancelled her appearance on the plastic surgery show "Extreme Makeover," according to The Associated Press.
Lees hier verder/Read more

25/09/2005 Opinie TV-Limburg © In dit discussieprogramma o.l.v. Luc Moons vertelt kersverse Miss Limburg Virginie Claes samen met haar prof Eric Lefrebre van de Universiteit Hasselt waarom miss-verkiezingen belangrijk zijn en reageren ze op kritische reacties van Gerard Gielen en Sonja Claes.
Klik hier om de uitzending te bekijken

21/09/2005 Need to be an Ash to get a job? Vibhuti Agarwal New Delhi, September 19, 2005 It’s a truth nobody will admit to. But good looks are a definite plus in the job market.A first good impression is decisive; beautiful people benefit from their appearance. Most of us are trapped by the false conclusion:what is beautiful is also good. But how much do looks matter at work? Do attractive people get better treatment than others? PR guru Dilip Cherian insists that it is the appear-ance of confidence that is attractive, not the presence of physical beauty.Read more/Lees hier verder

20/09/2005 Professor Eric Lefebre van de Universiteit Hasselt moedigt zijn mooiste studente economie aan om deel te nemen aan de verkiezing van Miss Limburg en is haar grootste fan. Mannen houden nu eenmaal van mooie vrouwen is zijn slogan. Of de studente ook door haar schoonheid geslaagd is, laten we in het midden, maar ze won wel prompt de verkiezing tot mooiste Limburgse meisje.
Klik hier om het nieuwsitem van TV-Limburg te bekijken.

18/09/2005 Does evolution explain the dating game? Researchers say psychological adaptations have ensured certain traits always sell well in the 'mating market.' What the researchers discovered was that men and women chose their dates on the basis of "generally agreed upon mate values," the mating market hypothesis. Also, both sexes relied mainly on physical attractiveness, largely disregarding factors such as income and social status. Read more/Lees hier verder

06/09/2005 Moderne man kiest brunette. Het cliché dat mannen meer van blondjes houden dan van brunettes en roodharigen, klopt niet. Uit een onderzoek aan de universiteit van Londen bleek dat mannen positiever reageerden op foto's met een brunette of een roodharige vrouw, dan op foto's met blondines. Lees hier verder

06/09/2005 Sterren leggen zwangere vrouw ideale maten opJonge moeders zeggen dat ze onder druk staan om na de geboorte van hun kind zo snel mogelijk gewicht te verliezen én om tijdens de zwangerschap slank te blijven. De schuldigen van deze trend zijn sterren zoals Victoria Beckham en Elizabeth Hurley. Lees hier verder

05/09/2005 Nike's nieuwste printadvertenties 'My butt is big', 'My legs were once two hairy sticks' en 'I have thunder thighs' doet Adrants concluderen dat Nike de minitrend (gestart door Dove) richting real beauty heeft ingeslagen. Alleen jammer dat het beeld in de offline advertenties niet aansluit op de modellen die online te zien zijn. http://www.nike.com Lees hier verder

03/09/2005 Blote borstencampagne veroorzaakt rel. Toon je borsten en je kan geld verdienen...verlaging van de vrouw tot een prostituee ?, een melkkoe zoals sommige lezers opmerken....persoonlijk vind ik het een aanfluiting voor de eerlijke moeder die borstvoeding geeft,... De liberale mutualiteit is er enkel voor mooie mensen ? Lees hier verder

29/08/2005 What the researchers discovered was that men and women chose their dates on the basis of "generally agreed upon mate values," the mating market hypothesis. Another finding: Both sexes relied mainly on physical attractiveness, largely disregarding factors such as income and social status. Lees hier verder/Read more

17/08/2005 Who wants them bigger? By Daily News Wire Services A survey of 50,000 American adults finds 70 percent of female respondents desiring more ample or rounder breasts - even though the majority of male respondents say they are perfectly happy with their partner's breast size. Lees hier verder/Read more

09/08/2005 We've all had those bad days when only a family bar of Dairy Milk will do, but this week worrying new figures show that comfort eating is on the rise again amongst teens and young women ... and increasingly, as Catrin Lois Griffiths reports, it's all tied in with their love lives.Ever finished off a tub of ice cream after a disastrous date or polished off a cheeseburger meal or three because everyone else seems to have a better love life than you? Well, you're not alone. According to new research, a third of young people in Britain comfort eat when they are unhappy with their love lives. This information comes after The Priory Group, which treats people with eating disorders, questioned 1,000 people and found that people aged between 15-24 years had the worst relationship with food. Lees hier verder/Read more

29/07/2005 NEW YORK, July 28 /2005 PRNewswire/ -- While many equate looks, athleticism, wealth, and graduating from the "right" school as key components of attraction, the Tanqueray Social Magnetism Study released today found that having a sense of humor, the ability to fit into many different social groups, and wit are the top three attributes of social magnetism. Conducted by Professor John Czepiel ["CHEP-yell"] of New York University (NYU) Stern School of Business, the survey of more than 1,000 men and women ages 21+ also revealed intelligence and having a "refreshing sharp perspective" were key to being a social magnet. Lees hier verder/Read more

25/07/2005 An author and speaker for InterVarsity Christian Fellowship says women do not have to buy the lie that their bodies must be perfect to be acceptable. In her new book, Wanting to Be Her: Body Image Secrets Victoria Won't Tell You (InterVarsity Press), Michelle Graham explores the body image problem that she says affects nearly every woman, including her. The book is Graham's effort to expose the ongoing barrage of deceitful messages about women's bodies that come from the media and contemporary culture -- messages that can result in women and girls developing a negative perception of their physical appearance or becoming obsessed with their "imperfections" as defined by the magazine "cover girls" and TV "supermodels" so often paraded before them. Lees hier verder /Read more

13/07/2005 Compliment maakt mensen mooier ls je je goed voelt en ‘lekker in je vel zit’ ben je aantrekkelijker voor anderen. Tenminste – dat is de lekentheorie. Maar het zou net zo goed andersom kunnen zijn: mensen die er leuk uitzien worden daardoor gelukkiger. Uiterlijke aantrekkelijkheid heeft in het sociale verkeer immers grote voordelen. Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie, bedacht samen met drie studenten een proefopzet die de richting van het effect aantoont. De leken hebben gelijk: een compliment doet wonderen. Lees hier verder

30/06/2005 ONLINE dating is one of the most popular paid services on the Internet. Recently, three economists - Günter J. Hitsch, Ali Hortaçsu (both from the University of Chicago) and Dan Ariely (from the Massachusetts Institute of Technology) - examined the experiences of a sample of users of a major online dating service and subjected it to empirical scrutiny. A 2003 report by comScore Networks stated that 40 million Americans had visited an online dating site, and JupiterResearch reported early this year that industry revenue will reach $516 million in 2005. What are people looking for? The most important variable, for both men and women, is looks. Furthermore, posting a photo is a big help: women who post photos receive about twice as many e-mail messages as those who do not, even when they report that they have "average looks." Lees hier verder (English)/Read more

28/06/2005 It takes more than hard work to earn good wages. Kristina Greene puts some questions to Professor Daniel Hamermesh about how physical attractiveness affects earnings. University Of Texas economics professor Daniel Hamermesh rates himself "middle range" on the beauty scale, but there is a price for being ugly. Why is beauty a factor in earnings? For some reason we are almost biologically programmed to prefer better-looking people – in ancient times those people were viewed as likely partners for reproduction. Symmetry of face indicated good health. Now, of course, this doesn't matter, but we still like to deal with good-looking people. I like looking at good-looking people. It's the same when I'm in an art gallery. Lees hier verder(English)/Read more

25/06/2005 The Aesthetic Surgery Education and Research Foundation announced this week results of a new study that showed patients have significant and sustained improvements in body image after surgery. The researchers found that patients were not only satisfied with their surgery, but experience a decrease in the frequency of negative body image emotions in specific social situations for as long as 12 months after surgery. The study was funded by a research grant from ASERF. Results of the study were published in the May/June issue of Aesthetic Surgery Journal (ASJ).Lees hier verder/Read more

19/06/2005 Does size really matter? Ask any women if she is happy with her body. "Of course the size of your body matters", a 28-year-old Port of Spain accountant said. "I'd kill to have a 24-inch waist 36-inch bust and a 38-inch hip and some more butt," she added without any hesitation. She has been in the gym for the last two years and is still not happy with the results. She wants to be thinner and younger. The body business-dieting, exercising, sculpting, surgery is a billion-dollar epidemic that has been sweeping the globe for the last 20 years. The body beautiful craze has made women more unhappy and unsatisfied with their bodies. So it's not rocket science that size does. Lees hier verder/Read more.

17/06/2005 Ponticelli: Beauty lies in the eyes of the beholder “She’s gorgeous”… “You’re kidding, right?”….What a beautiful home!”..”I don’t think so”…What he said was downright “beautiful”…”Na, he was just trying to make an impression.” Everyone has their own opinion of what they think is beautiful (or not!). The saying “Beauty lies in the eyes of the beholder” states that a person’s view of beauty is individualistic. What one person perceives as his/her standard of beauty may be challenged by another who disagrees and has their own opinion of what is beautiful. Bron Het Belang van Limburg & DoveLees hier verder/Read more

10/06/2005 Wat is de waarheid over schoonheid? Onlangs heeft Dove 3600 vrouwen uit 11 verschillende landen geïnterviewd om daar achter te komen. Slechts 2 % van deze vrouwen omschreef zichzelf als “mooi” Ongeveer driekwart vond zichzelf “gewoon” Bijna de helft meende dat ze “te zwaar” zijn .En de waarheid gaat nog verder. Ook in België werd onderzoek gedaan naar wat vrouwen nu denken over schoonheid. Van 25 tot en met 29 november 2004 kregen 400 Belgische vrouwen identiek dezelfde vragen voorgelegd. De resultaten van deze enquête werden evenwel niet opgenomen in het Wereldwijde Onderzoek omdat deze op een vroeger tijdstip plaatsvond. Dove lanceert nieuwe campagne met gewone vrouwen in Belgie. Lees hier verder

05/06/2005 Some women turn to genital plastic surgery, seeking prettier look or better sex Read more/Lees hier verder(English)

05/06/2005 Miss Ugly wins £ 7000 of plastic surgery. Source : Moneyplans.net Archives The winner of China`s Miss Ugly competition has beaten 50 rivals to clinch £7,000 worth of cosmetic surgery. Zhang Di, 26, won on the basis that her appearance would most benefit from plastic surgery. "My small eyes, flat nose and poor skin have been such a burden to me," she said. The manager of the plastic surgery centre that will treat her promised to make her "a totally different girl" within a matter of two weeks. More than 100 of the world`s most beautiful women are in China for the finals of the Miss World contest on December 6th on Hainan Island. Plastic surgery has become more popular in China in recent years.

03/06/2005 Research News Study: Unattractive Children Get Less Parental Attention News & Notes with Ed Gordon, June 3, 2005 · According to a recent study, unattractive children receive less attention from their parents than "traditionally attractive" kids. Farai Chideya speaks with the author of the study, Andrew Harrell, executive director of the Population Research Laboratory at the University of Alberta, Canada. Listen to the interview

27/05/2005 FRIDAY, May 27 (HealthDay News) -- A survey of 50,000 American adults finds 70 percent of female respondents desiring more ample or rounder breasts -- even though the majority of male respondents say they are perfectly happy with their partner's breast size.Men have their own insecurities: The same survey finds nearly half of American males wishing for a larger penis. At the same time, however, 85 percent of females say they are "very satisfied" with their partner's endowment. Lees hier verder/Read more

20/05/2005 I picked up my copy of Aesthetic Surgery magazine at the bookstore last night. Not, I hasten to add, because I'm thinking of having some work done, however necessary some people might feel that is. No, I bought it by mistake, thinking that it was the latest issue of Alien Monthly. I was fooled by the model on the cover, a weird creature from the planet Plastik, with eyebrows like Spock's from Star Trek, ears that appeared to have been nibbled by Mike Tyson, and a nose that had obviously been built by a poorly trained team of alien disguise experts. When I got the magazine home, and started reading it, I was amazed. There's actually a magazine about cosmetic surgery? The cover lines were a clue to the content. Lees hier verder/Read more

11/05/2005 he Double Standard of Aging by Susan Sontag “How old are you?” The person asking the question is anybody. The respondent is a woman, a woman “of a certain age,” as the French say discreetly. That age might be anywhere from her early twenties to her late fifties. If the question is impersonal-routine information requested when she applies for a driver’s license, a credit card, a passport-she will probably force herself to answer truthfully. Filling out a marriage license application, if her future husband is even slightly her junior, she may long to subtract a few years; probably she won’t. Competing for a job, her chances often partly depend on being the “right age,” and if hers isn’t right, she will lie if she think she can get away with it. Making her first visit to a new doctor, perhaps feeling particularly vulnerable at the moment she’s asked, she will probably hurry through the correct answer. But if the question is only what people call personal-if she’s asked by a new friend, a casual acquaintance, a neighbor’s child, a co-worker in an office, store, factory-her response is harder to predict. She may side-step the question with a joke or refuse it with playful indignation. “Don’t you know you’re not supposed to ask a woman her age?” Or, hesitating a moment, embarrassed but defiant, she may tell the truth. Or she may lie. But neither truth, evasion, nor lie relieves the unpleasantness of that question. For a woman to be obliged to state her age, after a “certain age,” is always a miniature ordeal. Read more/Lees hier verder (English)

09/05/2005 (Bron Het Belang van Limburg) Ouders zullen het niet snel toegeven, maar ze schenken onbewust meer aandacht aan mooie dan aan lelijke kindjes. Lees hier verder.

03/05/2005 (Bron Het Belang van Limburg) Brenda wil buitengewoon model zijn. De motorisch gehandicapte Brenda Van der Aa uit Sint-Katelijne-Waver droomt er van om minstens een keer fotomodel te kunnen zijn. Lees hier verder.

25/04/2005 Dik of dun doet er niet meer toe.Mannen en vrouwen hechten niet zoveel waarde aan het postuur van hun partner, zeker als ze op zoek zijn naar een relatie. Lees hier verder

19/04/2005 (Bron Het Belang van Limburg) Enkel wie mooi is, mag binnen. In Engeland is gisteren http://www.beautifulpeople.net van start gegaan. Het bijzondere aan de nieuwe datingsite is dat enkel mooie mensen zich mogen registreren. Zo vermijden de leden opgezadeld te worden met minder aantrekkelijke partners. Op de site moeten kandidaten zich aanmelden met een foto. De leden mogen dan beslissen of de kandidaat erbij mag of wordt afgekeurd. Leuk detail : mannen beoordelen de vrouwen en omgekeerd. Dat de normen hoog liggen, blijkt uit volgend cijfer : slechts één op vijftien inzenders wordt toegelaten. Geen probleem, aldus de oprichters, want elke dag zouden 500 foto's worden ingestuurd. Voor het overige werkt beautifulpeople als een klassieke datingsite.

18/04/2005 An American survey has provided alarming evidence that employers are resorting to appearance discrimination in recruiting for jobs and giving promotions. The survey, conducted by the Employment Law Alliance, the world's largest network of employment lawyers, found that 'lookism' was subjecting those workers considered overweight, unattractive or unconventional in appearance to discrimination.According to the research, 33 per cent of American workers believe that those who are more physically attractive are more likely to get promoted, and 16 per cent say they have suffered this kind of discrimination because of the way they look.Lees hier verder/Read more

13/04/2005 The aristocracy of the beautiful is becoming increasingly pronounced in the Western world, with looks and figure trumping talent and effort in the professional marketplace. Even in such serious professions as broadcast journalism, appearance has become more important than substance. Just try to find a new female TV anchor who doesn't look like a Nordic goddess, or if she has to be a brunette, isn't glamorous, thin and beautiful. The practice of valuing a woman based on her high cheekbones instead of her intelligence reached its zenith when CNN advertised its new anchor, Paula Zahn as, "just a little bit sexy." Why shouldn't reading the news be like playing sports? Shouldn't it be the best qualified, instead of the best looking? But newswomen are not primarily valued for their minds and the intellectual contributions they can make, but for the images they project. Lees hier verder/Read more

13/04/2005 The major eating disorders of bulimia, anorexia and binge eating are usually associated with white women of the upper and middle classes. However, recent studies conducted by the University of Alabama show that all women, including minorities, are at risk of these eating disorders. Researchers at the University of Missouri in Columbia previously studied Black and Latino cultures and found that they were generally attracted to more voluptuous figures. But now that more cases of eating disorders are showing up, Western values of thinness may have crossed over to minority groups showing more minorities concerned with dieting and losing weight. Lees hier verder/Read more

09/04/2005 Bron :http://www.ad.nl/artikelen/Nieuws/1112937601431.html 'Mooie mensen verdienen meer' St. Louis Mooie mensen hebben gemiddeld een hoger salaris dan mensen die als lelijk worden ervaren.Dat blijkt uit een onderzoek van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Ook lengte kan een factor zijn bij hoeveel er maandelijks wordt bijgeschreven op je rekening.In The Regional Economist, het tijdschrift van de centrale bank van St. Louis, beschrijven de econoom Michael Owyang en analist Kristie Engemann de invloed van uiterlijk op het gemiddelde salaris. Uit hun onderzoek blijkt dat mensen die algemeen als aantrekkelijk worden beschouwd, 5 procent meer verdienen dan gemiddeld. Mensen die als lelijk worden gezien, krijgen gemiddeld 9 procent minder loon, aldus Owyang en Engemann.Bij vrouwen is ook een opvallende relatie tussen gewicht en salaris: dikke vrouwen verdienen gemiddeld 17 procent minder dan slanke vrouwen. Bij mannen is lengte van invloed. Mannelijke managers en directeuren zijn gemiddeld 7,5 centimeter langer dan de gemiddelde man.De onderzoekers stellen dat niet duidelijk is of sprake is van discriminatie van lelijke mensen, dikke vrouwen en kleine mannen.Eén van hun stellingen is dat mensen die aantrekkelijker worden gevonden, betere sociale vaardigheden ontwikkelen en daardoor meer carrière maken, wat zich weer vertaalt in een hoger salaris.

07/04/2005 Mentor Corporation (NYSE:MNT), a leading supplier of medical products in the United States and internationally, today released results of a national online survey of breast augmentation surgery patients and women considering the surgery that revealed new insights about who is choosing breast implants and why they are choosing them.
In the 2005 survey, almost 90 percent of women surveyed agreed with the statement that "breast augmentation is a personal choice that helps women to achieve the confidence and well-being to flourish in other areas of their lives." Research has shown that satisfaction with one's own body image can be linked to improvements in confidence, health and well-being .
Lees hier verder/Read more

30/03/2005 Day, Berry & Howard, LLP, a leading Northeast law firm, today announced the latest national survey by the Employment Law Alliance (ELA). The survey reveals a nation deeply divided over regulating appearance - from weight to clothing, hairstyles to body piercing -- in the U.S. workplace. As the debate intensifies, more than half of those surveyed said their employers had no policy addressing employee personal appearance. 33% said workers who are unattractive, overweight, or generally look or dress unconventionally, should be given special government legal protection such as that given persons with disabilities.
Lees hier verder/Read more

30/03/2005 To wit: good-looking children are six times more likely to be buckled into shopping cart seats than kids who are, well, not as pleasant to behold. After all, Harrell's decision to test whether the attractiveness of a child might influence parental vigilance was no idle whim. He's well acquainted with a body of research that shows the impulse to judge others on the basis of physical appearance begins shortly after birth -- and suggests even parents can fall prey to the scourge of lookism when dealing with their own children. Lees hier verder/Read more

26/03/2005 Can plunging necklines and tight skirts hamper a career?You bet they can, management experts say. "Dress influences the image that people create about you and how they fill in the blanks," said David A. Thomas, the H. Naylor Fitzhugh professor of business administration at Harvard Business School. When psychologist Diane Hatfield looked at the power of physical beauty, she found that others tend to project positive attributes onto highly attractive people. So, for example, the physically attractive are seen as interesting, good, vibrant and poised. But sometimes being attractive can backfire.Lees hier verder/Read more

25/03/2005 Norsigian devoted a significant amount of time discussing the effects of falsely marketed drugs toward women."Right now we are facing a number of drugs that are being marketed misleadingly," she said. "The risks we assume are there may not be there." Lees hier verder/Read more

23/03/2005 Campaign from DAD. In promoting the appointment of Dina Powell as one of the State Department’s senior officials, White chief of staff Andrew Card and budget director Joshua Bolton focused on her physical appearance before listing her actual qualifications. These comments about Dina Powell from Senior Administration officials are not “attractive” or right.Lees hier verder/Read moreA male face is altered to bear a resemblance to a female participant

23/03/2005 A male face is altered to bear a resemblance to a female participant.Students shown pictures of people with similar facial features said they looked trustworthy but unattractive, a study has found. Research at Aberdeen University involved 144 students being shown a series of paired faces. One of the images was altered to look like them, while the other resembled another person. Dr Lisa DeBruine, who conducted the research, said people trust kin but avoid them in a sexual setting. Lees hier verder/Read more

20/03/2005 It's not just girls who worry about their bodies. Social scientists say boys are under increasing pressure to be big and muscular, just like their real-life role models. And they are everywhere – filling up magazines, TV and movie screens, football fields, baseball parks, music videos. Lees hier verder/Read more

18/03/2005 Nieuw tijdschrift richt zich op 'vollere' dames. Het tweemaandelijks blad zegt een lijfblad voor de vollere vrouw te zijn. Lees hier verder

16/03/2005 Win nieuwe borsten voor Pasen. Acht vrouwen strijden op internet voor gratis borstvergroting. Lees hier verder

15/03/2005 HSHotties.com (www.HSHotties.com) an online community for high school students, is promoting the first of its kind online competition for students to win a college scholarship of up to $20,000 just for being hot. Students submit their photos to judge and be judged by their peers in the hopes of being voted the Hottest High Schooler in America. High School teens may also interact with other students across the nation, win daily and monthly give-a-ways, build relationships and help support charitable organizations. Lees hier verder.Read more (English)

14/03/2005 Women prefer men with deep voices, research from Northumbria University has discovered. Lees hier verder. Read more (English)

08/03/2005 Kinderen van 8 jaar met anorexia naar kliniek. Magere modellen op televisie zetten de toon. Inlvoed van slankheid als schoonheidsideaal ? Voorpaginanieuws in Het Belang van Limburg . Lees hier verder.

08/03/2005 Deze bank komt er tenminste recht voor uit : wie een job wil in de marketingafdeling moet vrouwelijk zijn en er heel goed uitzien. Toekomst verzekerd ! For the bank's latest contest, the main qualifications are talent, physical attractiveness and communication skills, according to Daranee Tanchaiswasd, a KBANK .Lees hier verder/read more (English)

06/03/2005 The basic reasons why men find certain women more attractive than others, are just as enigmatic as before. But today, the scope of what a man looks at in a woman has expanded considerably, finds Priya Pathiyan . The male gaze is sometimes appreciative, often critical and always all pervasive. Lees hier verder/read more (English)

02/03/2005 Everyone will tell you that snap judgments are made in the first few seconds of a job interview, which is why you should do everything you can to make a positive first impression. Then use the next 30 minutes, and even the days and weeks following, to build on that.Good grooming, professional clothing and a friendly, upbeat attitude are necessities. If you have trouble with any of these, ask an astute friend for some honest feedback. If weight is an issue, getting a good job should give you yet another reason to get in shape on top of the obvious advantage of improving your health. As someone who only recently started attending a step class, I can tell you that the world looks a little brighter when your glutes get a little tighter.Lees hier verder/Read more (English)

24/02/2005 MADISON, Wis., April 15 (AScribe Newswire) -- There is more to beauty than meets the stranger's eye, according to results from three studies examining the influence of non-physical traits on people's perception of physical attractiveness. The results, which show that people perceive physical appeal differently when they look at those they know versus strangers, are published in the recently released March issue of Evolution and Human Behavior. Lees hier verder/Read more(English)

20/02/2005 AS FAR as men are concerned, women seeking jobs in the media are judged equally on their "ability, personality and availability" and have nothing to complain about. But a new survey on the battle of the sexes tells a different story, revealing that women suffer from patronising, sexist behaviour by men and a "generally negative" attitude towards women. While men believe that young, attractive women get the upper hand when it comes to onscreen roles, it is men who continue to dominate senior positions, and women’s job prospects suffer as they get older. Lees hier verder/Read more (English)

19/02/2005 There are more than 220 derogatory terms for sexually promiscuous women while there are only 22 for sexually promiscuous men.This type of sexual discrimination is detrimental to a female’s psyche and society in general. Shows such as “Sex and the City” suggest that sex addicts are models for single women and that physical attractiveness and sexuality should be used to a female’s advantage. Lees hier verder/Read more (English)

15/02/2005 Vrouwelijk Volgens psychologen vallen vrouwen niet op dikbehaarde macho's, maar eerder op wat vrouwelijkere types. Op te maken uit de artikelen, is dat er eerder niet al te radicaal gedoeld wordt op licht afgeronde en gladgeschoren gezichten. Een niet-al-te hoekige kinnebakkes, geen doorlopende wenkbrauwen en geen Neandertaler-achtige oogkassen dus. Het idee achter die voorkeur voor wat meer 'vrouwelijke' mannen, is dat testosteron onbetrouwbaar maakt en vrouwen geen man willen die eruit ziet alsof hij zal vreemdgaan. Toch vallen sommige vrouwen wel op macho-mannen, volgens de BBC, namelijk vrouwen die zichzelf MOOI vinden. De verklaring die erbij wordt gegeven, is dat zulke vrouwen minder concurrentie vrezen en dus eerder een macho-man aandurven. Als je je er niet in kunt vinden, kun je hier je stem laten gelden in een online onderzoek. Lees hier verder


11/02/2005 Feb. 11, 2005 - Looking for love may take much less time than most people think. A new study suggests that people can assess a potential mate in moments rather than months. Researchers surveyed participants of a speed dating service and found that the men and women made their dating decisions based primarily on visible physical attributes, like height, weight, and attractiveness and placed relatively little importance on other factors.
Lees hier verder/Read more(English)

10/02/2005 De meest sexy vrouwen ter wereld zijn vooral slim.Hersens zijn ultieme verleidingswapens.Het Nieuwsblad Karen TORBEN NIELSEN10/02/2005. Lees hier verder.

24/01/2004 In Praise of Plastic Surgery Critics of cosmetic enhancement need an extreme makeover By Simon Smith Bron : http://www.betterhumans.com/Features/Columns/Forward_Thinking/column.aspx?articleID=2005-01-24-1 Lees verder/Read more (English)

18/01/2005 Jij bent lelijk? Pech ! De beste kans op een job heeft een goed uitziende blanke man van nog geen 50. Maar o wee als je gehandicapt bent, Mohammed of Malika heet, of lelijk bent. Werkgevers discrimineren er behoorlijk op los, al vanaf de behandeling van sollicitatiebrieven, zo blijkt uit een Franse studie.Het onderzoek gebeurde door professor Jean-François Amadieu (Université de Paris I) in opdracht van uitzendorganisatie Adia. Eerst verzon de prof zeven "profielen", personages zeg maar. Daarna reageerde hij op 258 verschillende vacatures voor bediendefuncties in de commerciële sector, bij een werkgever in Parijs. Voor elk van deze jobs verzond hij zeven sollicitatiebrieven, één per profiel -1806 brieven in totaal. Lees hier verder

15/01/2005 A 96-year-old grandmother from London is turning heads in Britain these days, creating a buzz by modeling in an unusual international advertising campaign. As a new "face" for Dove soap, Irene Sinclair hopes to spread the message that beauty takes many forms and knows no age limits.
Ms. Sinclair, who has never modeled before, wears her wrinkles proudly. Her only concession to makeup is lip gloss. The ad, which appears on billboards, in Tube stations in London, and in coffee shops, poses an intriguing question: "Will society ever accept that old can be beautiful?" Alongside Sinclair are the words "Wrinkled?" and "Wonderful?" - encouraging passersby to decide for themselves.
Lees hier verder/Read more

06/01/2005 96 jarige wordt model. Zepenproducent Dove kiest bejaarde vrouw als uithangbord. Klik hier voor het bericht in HBVL Klik hier voor het bericht in het Nieuwsblad (met commentaar van Gerard Gielen) Discussieer mee met Dove/Discuss with Dove

05/01/2005 Sparked by the results of the global study, Dove launched a major initiative designed to provoke discussion and encourage debate about the nature of beauty. The Campaign for Real Beauty asks women to give serious thought to a host of issues surrounding beauty, such as society's definition of it, the quest for "perfection," the difference between beauty and physical attractiveness, and the way the media shapes our perceptions of beauty. Lees verder(Engels artikel) Lees hier het volledige Dove rapport in acrobat reader pdf formaat.

05/01/2005 More teenage girls than ever before are feeling so pressured about their bodies they are turning to the Samaritans, it was revealed today.The news comes as a national survey of 2,000 girls, with an average age of 14, reveals increasing pressure to live up to the perfect body images of celebrities like Jennifer Lopez, Beyonce Knowles and Britney Spears.The survey, produced by a national teenage girl's magazine, stated only eight per cent of girls in the country were happy with their figure.Lees verder (Engels artikel)

03/01/2005 Vrouw gek op intelligente partner. Bericht in HBvL Lees verder.China's first Miss Artificial beauty

22/12/2004 People measure male attractiveness based on size rather than weight. Now there's a new way to measure how attractive he is.He may be tall and dark, but researchers in China suggest you check his height and volume to find out if he's handsome as well. Their study hints that body size matters more than weight when it comes to love at first sight. Lees verder(Engels artikel)

22/12/2004 Body Image Disorder in Adolescent Males: Strategies for School Counselors
In recent decades, men have been bombarded with images in society that depict the "ideal" male: strong, muscular, lean, with perfect features. What many adolescents do not realize is that most of the male bodies that they idealize can be acquired only with the use of anabolic steroids. Thus, many adolescent boys find themselves pursuing a body type that is impossible to obtain. By the time these boys reach adulthood, many have developed an eating disorder, such as bulimia, or an image disorder, such as muscle dysmorphia. In this article, the authors describe body image disorders in adolescent males and offer intervention strategies for school counselors.
Lees verder (Engels artikel)

18/12/2004 Feng says the surgery has changed her 'whole life' A 22-year-old student has been crowned China's first ever Miss Artificial Beauty at a pageant exclusively for women who have had plastic surgery. Feng Qian received gifts worth 50,000 Yuan ($6,000) after beating 19 other finalists aged 17 to 62 in Beijing.To prevent cheating, all contestants - who included one transsexual - had to provide a doctor's certificate to prove that they had indeed had surgery.China's fast-growing cosmetic surgery is now worth $2.4bn a year.Lees verder/Read more (English)

10/12/2004 In Amerika bestaat er zelfs een 'schoonheidswedstrijd' miss amputee. De winnares Jennifer Krum die een geamputeerde arm heeft na een ongeval won de wedstrijd en poseert nu ook naakt in Playboy. Lees verder

06/12 In the survival of the prettiest, research suggests the rewards of a beautiful face include higher grades, better jobs and now, even longer lives.Results published in the scientific journal Evolution and Human Behavior found attractive men outlast their unsightly counterparts on average by seven years, and attractive women live an average three years longer than their counterparts.Lees verder (Engels artikel)

01/12 (Gazet van Antwerpen)Populaire kinderen presteren beter op school Populaire kinderen presteren beter op school dan hun minder geliefde klasgenootjes. Dat blijkt uit onderzoek van M. Lubbers van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).Kinderen die goed in de groep liggen, blijven minder vaak zitten en zakken minder vaak af naar een lager schooltype. Lubbers ondervroeg voor haar onderzoek 20.000 leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het ging daarbij om vragen als "Wie vind je aardig in de klas?" en "Met wie werk je het liefst samen?". "Hoe vaker de naam van een kind genoemd wordt, hoe populairder hij of zij is", verduidelijkt de onderzoekster. Het onderzoek laat zien dat de meest geliefde kinderen in een klas 25 procent minder kans hebben om te blijven zitten dan de gemiddeld populaire leerlingen. De kinderen in een klas die het minst populair zijn, hebben juist een kwart méér kans dat ze het jaar over moeten doen. Lubbers vermoedt dat dit te maken heeft met de houding van de minst geliefde leerlingen. "Wellicht dat zij veel tijd kwijt zijn met het verbeteren van hun sociale positie binnen de klas, waardoor ze minder tijd hebben om op te letten tijdens de les". Volgens de onderzoekster is het niet zo dat geliefde leerlingen beter presteren omdat ze met meer plezier naar school gaan. Het onderzoek laat verder zien dat populaire tieners zich het beste voelen in een klas waar meer gepest en gescholden wordt omdat de pikorde duidelijker is. In klassen waar een socialere sfeer heerst, voelen minder populaire kinderen zich juist prettiger, aldus de onderzoekster.

29/11/2004 Most eating disorder sufferers are led to believe that in spite of the positive statistics indicating the high level of physical recovery, they will never truly be mentally relieved from their illness and consequently resign themselves to a lifetime of mental struggle. Contrary to this widely-held belief, there is a future for these ex-sufferers which does not necessitate an enduring preoccupation (however marginal) with food, weight and body image. The media, government and even the fields of psychological and scientific research are adept at describing the far-reaching effects of eating disorders, and are even positive in their presentation of the prospects of recovery and the futures which lie ahead for the recovered. But all seem to fall short of offering alternative viewpoints able to challenge the social preconditions which contribute to the disorders in the first place. Lees verder (Engels artikel !)

12/11/2004 'Het mooie meisje', Pieter van Oudheusden & Goele Dewanckel. Nieuw kinderboek gaat over thema 'aantrekkelijkheid'. Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Het is uitgegeven bij Eenhoorn, 52 blz, 15.95 euro.
Korte inhoud : “Het meisje was mooi. Zo’n mooi meisje had niemand ooit gezien.”
Zo begint dit sprookje over het meisje dat zo mooi was, dat niemand op haar verliefd durfde worden. Behalve de eenvoudige jonge brugwachter. Maar als hij haar zijn liefde verklaart, lacht ze hem uit. Waarop hij zich van haar afkeert met de bittere woorden: “Jij, jij hebt geen hart.”
Dan begint haar lange zoektocht naar een hart, want “wat heb je aan schoonheid als je geen hart hebt?”
Ze ontmoet verschillende personen die voor haar een hart maken. Maar geen enkel hart voldoet. In ruil moet ze hen telkens iets van haar schoonheid afgeven.
Zoals de steenhouwer die voor haar een hart van steen maakt. Bij hem verliest haar gezicht de gezonde kleur.
De schilder schildert een hart op haar kleed in ruil voor haar glimlach.
De slager geeft haar een vers hart van een koe in ruil voor haar mooie vlechten. Maar het hart wordt opgevreten door hongerige straathonden.
Zo zet ze haar zoektocht voort en takelt haar schoonheid verder af, tot ze een oude vrouw ontmoet die haar haar hart wil schenken eens ze gestorven is.
Het meisje trekt bij haar in en er ontspint zich een warme relatie tussen de twee.
Als de oude vrouw op een dag sterft heeft het meisje haar hart niet meer nodig
Meer info :
http://www.pluizuit.be/040905/het%20Mooie%20meisje.htm

10/11/2004 Amerikaanse vaders protesteren tegen onverantwoord speelgoed voor hun dochters. Dads en Daughters is een Amerikaanse non-profit organisatie die opkomt voor de rechten van vaders en hun opgroeiende dochters. DAD inspireert vaders om zich actief en verregaand te engageren in de opvoeding van hun dochters.Nu voeren de Amerikaanse vaders een nationale protestactie tegen speelgoedfabrikant BRATZ om de reden dat deze een datingpop op de markt hebben gebracht naar analogie van de gekende Barbie. Lees hier verder.(pdf-file)

09/11/2004 Wat vinden vrouwen nu echt aantrekkelijk aan mannen als zij de liefde bedrijven? Aantrekkelijkheid, verliefdheid of de ervaring van de partner spelen bijna geen rol. Nee, het is de geur. Dat is voor vrouwen het belangrijkste bij het bedrijven van de liefde. Op de tweede plaats staat ’de juiste stemming’, gevolgd door ’hygiëne’. Dat blijkt uit een onderzoek van een Berlijns ziekenhuis onder bijna zeshonderd vrouwen. Ook vertrouwen en openheid werden veel genoemd. De lengte van het mannelijk geslacht speelt volgens de ondervraagde vrouwen geen belangrijke rol. Bijna 90 procent gaf aan weleens een orgasme te hebben gesimuleerd, 10 procent deed dat wel vaker. De ondervraagde vrouwen hadden gemiddeld acht seksuele partners gehad.

29/10/2004 Mooie vrouwen maken mannen financieel driester. Onderzoek beschreven in Uw vermogen sept. 2004 Lees hier verder

23/10/2004 Algemeen Nederlands dagblad 23-10-2004 Vrouwen nauwelijks voorgelicht over risico's borstimplantaten. Siliconen toch onveilig.Siliconenimplantaten, in Nederland op grote schaal gebruikt voor borstvergrotingen, zijn toch schadelijk. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek van de Universiteit van Washington.Het EO-programma Knevel op Zaterdag komt vanavond met een reportage waaruit blijkt dat de implantaten, die in de VS zijn verboden maar in Nederland nog volop worden toegepast, niet veilig zijn.De implantaten bevatten elektrisch geladen platina, dat zeer giftig is, ontdekte toxicoloog Ernest Lykissa uit Houston. Het kan uit het implantaat lekken en door het lichaam zwerven. Lykissa vond het elektrisch geladen platina in de longen, hersenen en het beenmerg van vrouwen met siliconenborsten. ,,Het vernietigt het zenuwstelsel'', aldus Lykissa.Volgens het RIVM is het onderzoek van Lykissa 'goed en betrouwbaar'. Jaarlijks laten 12.000 tot 15.000 vrouwen in Nederland hun borsten vergroten met siliconen-implantaten. Naar schatting lopen 140.000 vrouwen met de implantaten rond. In de jaren 90 ontstond grote onrust over het toenemend gebruik van borstimplantaten, doordat steeds meer gebruiksters zich meldden met auto-immuunziekten en kanker. In de VS is het gebruik van siliconen voor cosmetische doeleinden sinds 1992 verboden.

10/10/2004 Je stem verraadt je aantrekkelijkheid What your voice sex, er, says about you
Lees hier verder (Engels)

04/10/2004 Is Plastic Surgery a Teen Thing?For some teens, plastic surgery can be a godsend. But it has to be for the right reasons.Lees hier verder(Engels)

29/09/2004 Only Two Percent of Women Describe Themselves as Beautiful New Global Study Uncovers Desire for Broader Definition of Beauty Lees hier verder(Engels)

24/09/2004 Mirror, mirror: Fostering a positive body image in your child By Heather Panahi/ Development Lees hier verder (Engels)

18/09/2004 (Bron HBvL) Zin voor schoonheid is aangeboren. Baby's hebben vanaf hun geboorte een zintuig voor schoonheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse psycholoog Alan Slater. Slater toonde tijdens zijn onderzoek aan 100 zuigelingen twee verschillende foto's. De ene toonde een mooi gezicht, terwijl op de andere een minder mooi gezicht stond afgebeeld. De pasgeborenen toonden een duidelijke voorkeur voor het mooiere gezicht. Volgens Slater reageerden de baby's in 80% van de gevallen op de mooie gezichten. De resultaten van Slaters onderzoek bevestigen dan ook vroegere resultaten van wetenschappers waaruit bleek dat gezichten die qua vorm en grootte symmetrisch zijn, als aantrekkelijker worden beoordeeld. In hetzelfde onderzoek werd ook gepeild naar de aangeboren muzieksmaak van kinderen. De borelingen moesten tweemaal naar een muziekstuk van Vivaldi luisteren, éénmaal voorwaarts en éénmaal achterwaarts afgespeeld. "Uit de resultaten bleek dat de kinderen de achterwaartse versie helemaal niet graag hoorden en dat bewijst dat ze dus ook over een aangeboren muzieksmaak beschikken.

16/09/2004 Jongeren van 10 tot 14 jaar staan op de drempel van de puberteit, de overgang naar de volwassenheid. Omgaan met de soms verwarrende lichamelijke veranderingen van deze periode, is een hele uitdaging in een samenleving waar de cultus van het lichaam meer dan ooit regeert. Hoe tevreden zijn we over ons lichaam? Hoe ver kunnen we gaan in het reduceren van het lichaam tot bouwpakket? Hoe dwingend is het keurslijf van de mode? Hoe mooi kan een lichaam zijn in al zijn onvolmaaktheid?LIJF geeft jongeren de ruimte om te reflecteren over deze en andere facetten van hun lichamelijkheid. Op een interactieve en filosofische wijze, die de vraagstelling naar aard en wezen van het lichaam stimuleert en bijdraagt tot het bespreekbaar maken van dit belangrijke - maar evengoed af en toe heikele - thema.Ook in de hedendaagse beeldende kunst wordt het lichaam op vaak indringende wijze bevraagd. RASA's nieuwe reizende tentoonstelling toont een uitzonderlijke selectie van een 30-tal werken van (internationaal gerenommeerde) kunstenaars als Marlene Dumas (schilderkunst], Robert Gligorov [mixed media], Anthony Goicolea en Yael Davids [video], Margi Geerlinks, Carla van de Puttelaar, Sabine Plamper en Daniele Buetti [fotografie], samen met werk van Belgische kunstenaars als Lieve Blanquaert, Freya Maes, Michiel Hendryckx, Ronald Stoops en Inge Grognard [fotografie], Chantal Grard, Hedwig Brouckaert en Jan Winkels [sculptuur], en installaties en objecten van Beatrijs Lauwaert en Walter Van Beirendonck. Door de herkenbaarheid van het thema en de kwaliteit van het getoonde werk is LIJF niet alleen op maat gesneden voor jongeren van 10 tot 14 jaar, maar eveneens door een breder publiek van individuele (volwassen) bezoekers te smaken.De tentoonstelling wordt vergezeld van een uitgebreid educatief pakket in de beste RASA-traditie : elke jonge bezoeker krijgt zijn eigen lijfschrift mee naar huis, leerkrachten en begeleiders worden verwend met een uitgebreide lesbrochure vol duiding en suggesties om op verder te bouwen... Klik hier voor de uitspraken van kinderen : RESULTATEN VAN DE BEVRAGING BIJ JONGEREN UIT VLAANDEREN, NEDERLAND, DUITSLAND EN RUSLAND VAN 10-14 JAAR OVER HUN LICHAAM Meer info http://www.rasa.be

10/09/2004 The breast ! What is emerging is the familiar pattern of woman’s body as a commodity in the male economy. Men can and do buy the nudity of women; the nakedness and the body of woman can be bought and rented. Pictures of her can be bought also-but always money must change hands, from one man to the next. And to protect the trade, what can be bought and is bought must never be given away, nor (Heaven forbid) controlled by the property itself: the woman. It is a blazing hot day in August, still and dusty, asphalt starting to melt in the streets…As you walk down to the Mall or along the beach, as you toil up a forest path or weed your yard, shirt plastered to your back with sweat, you see men pass by in shorts-just shorts. Now and then you think, in transitory anger, “But it isn’t fair!” Now and then you long whole-heartedly to shed your wet shirt and be comfortable too. But-save in very special, private and safe places-mostly, you don’t. Lees hier verder/Read more (English)

15/09/2004 Geinspireerd door J-Lo (zie foto) en Beyonce Knowles zijn dikke billen zijn weer in, zo meldt de digitale nieuwsbrief van de Telegraaf. Veel beter nieuws kun je je niet wensen op een maandagochtend. In Amerika hebben 4000 vrouwen zich inmiddels al van een dikker achterwerk laten voorzien. Dat is dan voor sommigen één ingreep waar men niet voor hoeft te sparen.

10/05/2004 What is beauty anyway? A speech by D. A. Clarke given at the 1983 Myth California protest against Miss California. Beauty as we see it enshrined here is an illusion, and it’s a big effort and a big business to keep it up. The shell of the perfect woman is stressful and expensive to maintain; the contest is to see who does it best. I’m here to say a few things about beauty. One thing I have to say is that talking about beauty leads you to talking about women. At one time the word ‘beauty’ was used to mean ‘women,’ and even today most of us apply the word ‘beautiful’ to women (and scenery) rather than to men. Lees hier verder/Read more

08/09/2004 GRONINGEN - Bij de keuze van personeel spelen seksuele oerdriften een grote rol. Vrouwen zullen niet snel een mooie vrouw aannemen, terwijl een knappe kandidate het bij mannen wel ver zal schoppen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van psycholoog M. Luxen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In een selectieprocedure maken mannen, in tegenstelling tot hun vrouwelijke collega's, geen onderscheid tussen mooie en lelijke seksegenoten. Bij vrouwen daarentegen spelen jaloezie en gevoelens van bedreiging wel een grote rol. Vrouwen nemen daarom liever een mooie man in dienst, hoewel die voorkeur niet zo sterk is als de voorkeur van mannen voor een mooie vrouw. In het kader van zijn onderzoek toonde Luxen aan ruim 200 personen, zowel studenten als ervaren managers, foto's van zowel aantrekkelijke als lelijke mensen. Luxen noemt het opvallend dat zelfs ervaren leidinggevenden zich door uiterlijk laten leiden. Hij promoveert 2 september. Bron:http://www.nu.nl

06/09/2004 06/09/2004 Newborn babies prefer to look at attractive faces, says a UK researcher, suggesting that face recognition is hardwired at birth, rather than learned.Alan Slater and his colleagues at the University of Exeter showed paired images of faces to babies as young a one day old and found that they spent more time fixated on the more attractive face.“Attractiveness is not in the eye of the beholder, it’s innate to a newborn infant,” says Slater. Lees hier verder (Engels artikel)

01/09/2004 (Het Belang van Limburg 01/09/2004) Drang naar schoonheid groter dan portefeuille. Interview met Dr Jef Hoeybergs nav de reeks op VTM 'De Wellnesskliniek' Lees hier verder.

01/09/2004 (Het Nieuwsblad 01/09/2004) Catwoman Halle Berry hekelt Hollywoods obsessie voor schoonheid . ,,Mannen worden ouder en sexy, vrouwen alleen maar ouder'' "In de film staan jeugd en schoonheid centraal. Hoe sta jij daar tegenover?,,Het belangrijkste thema dat hier naar voren wordt gebracht is een probleem dat in elk bedrijf kan voorkomen. De werknemers worden uitgebuit en slecht behandeld. We kozen bewust voor een cosmeticabedrijf, om aan te tonen dat je niet jonger moet lijken dan je eigenlijk bent. We proberen hier wel een morele boodschap mee te geven. Het wordt steeds erger met het streven naar een schoonheidsideaal. In Hollywood is het vaak zo dat mannen ouder en sexy worden, vrouwen daarentegen worden alleen maar ouder. Ik ben het daar natuurlijk niet mee eens. En mijn tegenspeelster Sharon Stone is het perfecte voorbeeld dat het niet zo is.''

21/08/2004 (HBvL 21/08/2004) Voor mooie kroost neem je een adonis.
Londen. Kleerkastafmetingen, een gebronzeerd lichaam en een leuk snoetje. Dit soort man ligt geheid goed in de markt bij de vrouwen. Bovendien, dames die met een aantrekkelijke heer aan hun zijde mogen flaneren, wijden zich in de toekomst ook meer aan de opvoeding van hun kinderen. Dat besluit een team van Nederlandse biologen uit hun onderzoek op ... pimpelmeesjes. Vrouwenmeesjes weten waarom ze eerder rond mannetjes fladderen met veertjes op hun kop die fel glinsteren in het licht van de zon. De vrouwtjes zullen bij een latere gemeenschappelijke kroost meer investeren in de opvoeding van die jongen. Goed uitziende vaders leveren immers een aantrekkelijker en ook succesvoller nageslacht op, 'redeneren' de wijfjes. Wijfjes die een 'lelijkerd' kozen als vader, voederden hun jongen minder en vlogen ook minder uit op zoek naar voedsel. Twee weken nadat ze uit het ei gekropen waren, waren de kuikens onderontwikkeld. Geldt dit ook voor de menselijke soort ? De onderzoekers nemen aan van wel. Of hoe de David Beckhams en Brad Pitts dezer planeet wellicht nooit rust zullen vinden.

12/08/2004 (De Morgen 11/08/2004 ) Wie heeft de dikste spieren van het land?Meer dan één op de drie mannen kampt met een negatief lichaamsbeeld, zo blijkt uit een Amerikaanse studie. Ze zouden gemiddeld het liefst 11 kilo meer spieren en bijna 4 kilo minder vet torsen. 'Een gevolg van de toegenomen druk van media en maatschappij op de man', zegt klinisch psycholoog Roberto Olivardia. 'Vele mannen denken dat vrouwen hen nog veel gespierder willen.' (Met commentaar van G. Gielen) Lees hier verder

09/08/2004 (Het laatste nieuws 09/08/2004) Zelfhulpgroep onaantrekkelijke mensen blij met single van broers Wauters over schoonheidsideaal. (Met commentaar van G.Gielen) Lees hier verder

06/08/2004 Eigen persbericht : Rond deze tijd brengt Clouseau zijn nieuwe singel uit 'Vanbinnen'. In deze singel en met de titel van de gelijknamige show stellen Koen en Kris Wauters de extreme aandacht voor uiterlijk-plastische chirurgie, make-up, tatoes, enz aan de kaak. Innerlijke schoonheid wint het in 'Vanbinnen' van uiterlijk vertoon. 'De tekst is ontstaan vanuit mijn ergernis voor het schoonheidsideaal, vertelt Koen Wauters in HBvL (01/08/2004), ook al klinkt dit natuurlijk een beetje cynisch uit de mond van een man die zelf behoort tot de categorie van knapste mannen, waar heel wat vrouwen nog steeds voor in zwijm zouden vallen. Mocht de song komen van Stijn Meuris zou het uiteraard meer logisch geweest zijn. (Stijn Meuris bekende onlangs in de media dat heel wat mannen zich met hem vergelijken qua lelijkheid, hoewel voor mij Stijn er best mag zijn en vooral zijn mooie muziek het belangrijkste is, hoe hij er ook uitziet).
Maar desalniettemin is het een goede zaak dat Clouseau aandacht vraagt voor het overdreven schoonheidsideaal en vooral de hype die er rond ontstaan is, zeker na de metamorfoseprogramma's op televisie (Beautiful, The Extreme Making Over). In deze laatste programma's wordt zeer sterk benadrukt dat er mooi uitzien dé kans op succes, carrière,respect, aandacht, contact en vooral succes in liefde en genegenheid en een relatie betekent, en worden de uiterlijk minder mooie mensen die niet over de financiële middelen beschikken om zich te laten vertimmeren nog meer gediscrimineerd en in de categorie van sukkelaars geduwd. Deze programma's hangen de schijn op dat je zelf de hand hebt in je eigen schoonheid en dat je er iets aan kan doen. Proficiat dus Koen en Kris voor jullie nieuwe song ook al klinkt het natuurlijk een beetje bitter uit de mond van twee goed uitziende mannen met geld (voor de plastisch chirurg en schoonheidsbehandelingen) en een mooie partner. Alle aandacht die naar dit onderwerp gaat is positief ! In onze samenleving krijg je een nieuwe tegenstelling : de mooi rijken (die zich plastische chirurgie kunnen veroorloven) en de arm lelijken. Vooral onaantrekkelijke vrouwen zijn er de dupe van omdat mannen het nog kunnen compenseren met succes, ¨rijkdom of aanzien. Waarom is deze zon-zomertijd zo'n vreselijke tijd voor onaantrekkelijke mensen. Met de zon verdwijnen de kleren en moeten mensen zich meer blootgeven. Als je een prachtig gevormd lichaam hebt is dat geen probleem : je kan als man je gebruinde borstkas en spieren tonen en het afgetrainde buikje en poepje komt in een miniscuul zwembroekje perfect tot zijn recht. Als vrouw kun je je maximale schoonheid tonen in een elegante bikini liggend of paraderend aan het strand of zwembad, waarbij ze de mooie vormen en rondingen optimaal kunnen etaleren. Daarentegen heb je (lelijke) onaantrekkelijke mannen en vrouwen (en meestal kunnen ze daar niets aan doen, zeker niet als ze niet over het geld beschikken om naar een plastisch chirurg of schoonheidssalon, dure tandartsen of make-up en haarspecialisten te gaan) die zich nu vreselijk ongemakkelijk en depressief voelen. Ze kunnen het zich niet permitteren om veel van zichzelf bloot te geven, want dan ziet iedereen de vetrolletjes, de te kleine of grote borsten, de acné op gezicht of rug, de uitgezakte armen of benen, de scheve verhoudingen van hun lichaam, het lelijke lichaam met de niet harmonische maten. Eigenlijk is de winter voor hen het meest ideaal : dan kunnen ze veel van hun uiterlijk verbergen in grote verhullende donkere kleren, mutsen en sjaals. Nu is het moeilijk om zich op straat en vooral aan het zwembad te vertonen. Waar de mooie dames begerig worden nagekeken door mannen én vrouwen, worden dikke dames weemarig en spottend bekeken. Hoe durft die matras zo op het strand gaan liggen : ik zou me doodschamen als ik zo dik was en me hier niet durven vertonen of ' ocharme, als ik zo lelijk was, bleef ik de hele dag thuis in de donkere kamer zitten'. Proficiat dus aan de onaantrekkelijke mannen en vrouwen die zich niet aan die (meestal verborgen gehouden) kritiek storen en het toch aandurven om naar zwembad of strand te gaan en de spottende of meelijwekkende blikken durven trotseren. Het overdreven schoonheidsideaal van de laatste jaren heeft er een groep van uitgestotenen bijgekreëerd, naast migranten, armen en personen met een handicap. Voor deze laatsten heeft men begrip en worden er allerlei acties georganiseerd, maar wat doet men voor mensen die niet het levensgeluk hebben gekend om mooi geboren te worden of diegenen die door een ongeval (denk aan de brandwonden van de slachtoffers van Aat) vreselijk verminkt werden. Men vergeet dat achter die mooie of lelijke façade een mooi mens schuil gaat met heel veel goede en mooie eigenschappen, maar door de overdreven aandacht voor de buitenkant ziet men die binnenkant niet meer en worden lelijke mensen afgeschreven als slecht, met een slecht karakter en om links te laten liggen. Zo krijgen ze geen kansen in de media, in de sport, in de showbiz, in de politiek, zelfs niet om succesrijk te zijn in bepaalde beroepen....Vaak vinden ze geen partner want iedereen vindt hen te lelijk om er verliefd op te worden. Zo blijven ze alleen of moeten bij gebrek aan tevreden zijn met een eveneens lelijke partner. Nochtans zijn dit vaak heel aardige en fijne mensen en zeer aangename mensen ook als partner. Maar het alleen maar tonen van mooie buitenkanten op televisie zonder aandacht voor de binnenkant is nefast. Dit is een jammerlijke ontwikkeling en van harte proficiat en een dikke 'chapeau' voor Clouseau en de gebroeders Wauters dat ze daar iets aan willen doen met hun nieuwe song....
Klik hier voor een kort geluidsfragment. Klik hier voor de songtekst (onder voorbehoud !)     Klik hier voor een interview in Het Nieuwsblad 12/08/2004
 Klik hier voor een kort interview met Clouseau in het VTM laat nieuws van zat 14/08/2004 (© VTM)

03/08/2004 (Bron : http://nu.nl/news.jsp?n=371907&c=62) Halle Berry veroordeelt plastische chirurgie. LONDEN - Actrice Halle Berry vindt vrouwen die onder het mes gaan om er jong en mooi uit te blijven zien niet goed bij het hoofd. Volgens Ananova heeft Berry dit gezegd op een persconferentie in Londen waar zij samen met Sharon Stone de film 'Catwoman' kwam promoten."Naar mijn mening zijn mensen tegenwoordig geobsedeerd met schoonheid en jeugd. Als ik zie hoe vrouwen, in hun zoektocht naar die twee dingen, hun gezicht laten verminken word ik eerlijk gezegd een beetje bedroefd," zei Berry. Volgens Berry is krijg je het domino-effect als je er eenmaal aan begint. "Heb je net de linkerkant van je gezicht gedaan, kijk je in de spiegel, zie je dat je dan de andere kant ook moet doen. En dit gaat zo maar door." De actrice zei het angstaanjagend te vinden om te zien hoe iedereen langzaamaan het uiterlijk aanneemt van plastic klonen. De 37-jarige Oscarwinnares vertelde onlangs dat haar schoonheid haar geen beter leven had bezorgd. "Mijn uiterlijk heeft mij niets bespaard in het leven; geen liefdesverdriet, geen moeilijkheden. Ook de liefde is er niet makkelijker op geworden. Schoonheid is oppervlakkig en maar van tijdelijk aard." Berry's tegenspeelster in 'Catwoman', Sharon Stone (46), was op de persconferentie in haar mening over plastische chirurgie iets toegeeflijker. "Ik ben er zelf niet dol op, maar veroordeel mensen die er aan doen niet", zei ze. "Iedereen moet doen wat voor hem of haar nodig is om zich prettig te voelen, ook al is het niet mijn ding."

01/08/2004 (Bericht uit HBvL) Clouseau brengt nieuwe singel uit rond 'schoonheidsideaal'. 'Vanbinnen' heet de eerste singel van het nieuwe Clouseau-album. "We hebben die singel gekozen", zegt Koen. "Het is een nummer met een tekst van mij....Na een rockintro klinkt het eerste zinnetje van 'Vanbinnen' : Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,... Het is de aanzet van opvallende song waarin de extreme aandacht voor het uiterlijk - plastische chirurgie- , make-up, hair extensions, en tatoeages aan de kaak worden gesteld. Innerlijke schoonheid wint het in 'Vanbinnen' van uiterlijk vertoon. Het is een van de meest boodschapperige Clouseau songs ooit, ook al wordt die boodschap er niet genadeloos ingeramd. "Die tekst is ontstaan vanuit mijn ergernis over het schoonheidsideaal", zegt Koen "Hoe knap je bent, bepaalt hoe langer hoe meer de mogelijkheden die je krijgt. Kijk naar de clips op tv, waarin superslanke vrouwen die ook nog eens fantastisch kunnen dansen de hoofdrol spelen. Ik denk dat er vandaag veel mensen zijn die het gevoel hebben dat ze er niet meer bijhoren. Och ik weet wel dat we niet alles kunnen veranderen met een liedje, maar misschien gaan sommigen dankzij 'Vanbinnen' er toch eens over nadenken." Kris "Overal, maar zeker ook in het werreldje van muzikanten en televisie, word je geconfronteerd met die overdreven aandacht voor het uiterlijk. Terwijl iedereen toch weet dat je mensen pas echt mooi kan vinden als je ze leert kennen. Er zijn zoveel vrouwen die vinden dat ze te dik zijn, terwijl wij mannen toch graag iets hebben om vast te pakken zonder een droge tok te horen. Zeg heb je ook gelezen dat er nu al een programma bestaat waarin je wordt omgebouwd tot je eigen idool. Stel je voor dat ze daar hier mee beginnen. (foto © LDW Bron : http://users.pandora.be/denbrabo/artikels/sbclouvanb.htm)

17/06/2004 De wereld is aan de mooie vrouwen. 'Koppen' gaat op stap met 'levende Barbie' Cindy Jackson. (HBvL 17/06/2004) Lees hier verder

22/05/2004 (HBvL) Een borstvergroting voor de kids. Plastische chirurgie ook in trek bij kinderen. Vitaya volgde vier meisjes bij hun metamorfose en vlooide uit waarom ze de stap zetten. 'Bij de meeste kinderen of tieners zijn die operaties allesbehalve levensnoodzakelijk', zei persverantwoordelijke Annemie Hoet van Vitaya. Lees hier verder

03/05/2004 (HBvL) Dikke kinderen meest gepest en grootste pesters Lees hier verder

15/04/2004 Het Laatste nieuws De verkiezing van de Russische Miss Universe dit jaar dreigde helemaal in het honderd te lopen door de onverwachtse kandidatuur van een “gewoon” meisje van 15. Alyona Pisklova kreeg dubbel zoveel stemmen als de andere kandidaten toen haar foto door een vriend op de officiële website van Miss Rusland werd gepost. Later kwam uit dat de foto de belangstelling had gewekt van een groep antiglobalisten die in Alyona een symbool zag in hun strijd tegen de “Barbificatie” van de maatschappij. Volgens de antiglobalisten was stemmen voor Alyona een stem tegen “onnatuurlijk uitziende schoonheden met valse emoties. Het was een stem tegen een soort schoonheid die wordt bepaald door een slanke taille en grote borstomvang. Ze riepen op om massaal te stemmen op de “gewone” Alyona. Alyona kreeg op de eerste dag meteen 10.000 stemmen achter haar naam en nam de eerste plaats in de schoonheidspoll. De organisatoren van de Russische Miss Universe schrokken zich een hoedje. Organisator Ivan Zassourky dacht “dat er iets fout was met de website. Hoe zouden we haar als een klassieke Russische schoonheid kunnen verkopen aan adverteerders?”De organisatoren diskwalificeerden Alyona omdat ze te jong was om deel te nemen aan de schoonheidswedstrijd. De organisatoren gaven haar wel een hondje en een stereoketen als troostprijs.

 

10/04/2004 Het Nieuwsblad Rubens verovert het strand. De nieuwe DOVE-modellen doen de wereld daveren. Een vlezige Rubensvrouw in lingerie op de cover. Klik hier voor het artikel

10/04/2004 Interview met Gerard Gielen, auteur van Onaantrekkelijk? in Het Nieuwsblad Bijlage Plaza Klik hier voor het interview.

20/03/2004 Hilda De Graaf (oprichtster van de site http://www.dzigz.tk) in Flair. Als er een pil zou zijn zodat ik meteen maatje 38 zou krijgen, zou ik hem niet nemen. Klik hier voor het volledige artikel.

20/03/2004 Dagblad Trouw 2004-03-20 De leeftijd waarop meisjes anorexia nervosa krijgen wordt steeds lager. Jeugdpsychiater Annemarie van Elburg spreekt vandaag, op de publieksdag van het Nationaal fonds geestelijke volksgezondheid, haar zorg uit over deze ontwikkeling.Klik hier voor het artikel.

17/03/2004 'Eindelijk heb ik borsten'. 'Beautiful' ruimt taboe rond esthetische chirurgie op. Nieuw programma op VT4 vanaf 17/03 (Het Belang van Limburg, 17/03/2004) Klik hier voor het artikel.

17/03/2004 Vrouwen zoals ze zijn. Ronde billen vervangen magere babes in campagne van cosmeticafabrikant. (Het Belang van Limburg 17/03/2003) Klik hier voor het artikel.

10/03/2004 Yvonne werd als kind getroffen door meningokokken sepsis; een aandoening die het afsterven van weefsel teweegbrengt indien niet tijdig ontdekt. Dit had bij haar amputatie van vingers en verminking van het gezicht tot gevolg. Zij heeft het nog steeds zwaar om dagelijks geconfronteerd te worden met reacties op haar afwijkend uiterlijk. Het liefst zou ze kunnen 'verdwijnen in de grijze massa', maar daar ze opvalt lukt dat niet steeds. Yvonne beseft ook wel dat veel reacties niet zo bedoeld zijn en zou graag met 'lotgenoten' de twee kanten bekijken: hebben jullie het ook moeilijk met reacties van 'ongeschondenen' en wat kunnen we doen om de kloof te verkleinen en de pijn te verzachten ? Mensen met een zichtbare fysieke handicap/verminking of afwijkend uiterlijk zijn welkom op een eerste ontmoetingsavond op 25 maart in Leuven. Deelname is gratis, maar een seintje vooraf gewenst op de telefoonnummers 089/24.04.36 of 0476/936.144. info op http://www.zelfhulp.be

02/03/2004 Plastische chirurgie op televisie is in. Plastische chirurgie is de nieuwste tv-hype -(Het Nieuwsblad 02/03/2004 )
Na de euforie rond de bevallingen op het scherm, hebben de televisiezenders de plastische chirurgie ontdekt. KanaalTwee start met een Britse reeks, VT4 maakt een Vlaamse versie van Extreme Makeover. Op VTM volgt dit jaar wellicht nog een andere reeks. De chirurgen hebben daar hun bedenkingen bij, tenzij ze zelf aan de reeks meewerken.
Lees hier verder.

19/03/2004 HBvL Dik-vriendelijk hotel beloond. Zijn hotels aangepast aan mensen met een maatje meer. Margriet Hermans zoekt het uit. De (ex)-zangeres heeft hotel 'Freedomparadise' -in Mexico speciaal omgebouwd voor zwaarlijvige mensen-beloond met het logo 'dikvriendelijk hotel' van haar vzw Abonese. In de aanloop van de internationale anti-dieetdag op 6 mei trok Margriet naar het Mexicaanse Freedomparadise. De Nederlandse Julian Klink kocht het oude hotel en verbouwde het op maat van zwaarlijvige mensen, na het zien van de website van de vzw Abonese van Margriet. In het hotel kan gebruik gemaakt worden van de ruimste badkamers, kingsize bedden en zelfs zwembaden met grijphendels. De meubels zijn extra stevig, er zijn een groot aantal stoelen en ligstoelen zonder armleuning en het aantal trappen is beperkt tot twee. Volgens Margriet, die morgen naar België terugkeert, moeten we de maatschappij opvoeden en dikke mensen een plaats geven. "Er is nog zoveel werk aan de winkel. Wij kweken ADHD-kinderen door al die surrogaatontbijten en suikers."

13/02/2004 Gazet van Antwerpen Aan de manier waarop een man en een vrouw op elkaar reageren valt te voorspellen of hun huwelijk zal standhouden.
Dat zegt een Amerikaanse onderzoeker die meer dan 600 echtparen twintig jaar lang heeft gevolgd en zijn observaties heeft vervat in een wiskundige formule.
Klik hier voor het volledige artikel

08/02/2004 Barbara Dex in De Zondag. "Ik zag eigenlijk niet in hoe belangrijk uiterlijk wel is voor de uitbouw van een carrière. Ik heb daar lang niet aan willen toegeven. Wat maakt het uit of ik nu graatmager ben of volslank ? Het gaat toch om mijn stem, dacht ik. Op den duur liet ik me toch overhalen om af en toe een dieet te volgen. Dan verloor ik vijf kilo om er nadien weer zeven bij te komen. Het idee alleen al dat ik moest diëten, bezorgde me vaak zoveel stress dat ik net daardoor méér ging eten. Iets meer dan een jaar geleden heb ik voor een drastische oplossing gekozen. Ik heb een maagband laten plaatsen. Daardoor raakte ik ondertussen 27 kilo kwijt. Nu ik die mollige figuur kwijt ben, merk ik toch dat alles een nieuwe wending heeft genomen. Ik kan ineens heel wat meer. Het is onbeschrijfelijk hoeveel energie ik gekregen heb door te vermageren. Is dat de reden waarom ik nu meer wordt gevraagd ? Wellicht wel.

28/01/2004 Bericht in De Morgen Liefde is dan toch niet blind. Het fabeltje dat echte liefde alle uiterlijkheden overwint, wordt bruusk tegengesproken door de merkwaardige bevindingen van een aantal onderzoekers uit de VS. Klik hier voor het volledige krantenartikel

18/01/2004 Sinds een half jaar vindt onze dochter van 7 ½ zichzelf te dik. Omdat ik zelf vroeger eetproblemen heb gehad, zou ik graag willen weten of ik daar nu al serieus op in moet gaan. Ik wil zeker niet dat ze mij achterna gaat! Antwoord van kinderpsychologe Joanna Sandberg. Klik hier voor het artikel. Bron http://www.ouders.nl/vpsycho.htm

12/01/2004 Column van Hugo Camps in De Morgen over 'Worstenbrood, dikke mensen en het skeletideaal. 'Alles slankt af,de staat, vrouwen,....nooit mag nog iets rond zijn.... ' Klik hier voor het artikel.

07/01/2004 De sekssymbolen van nu zijn ..knappe voetballers. Het negligeetje van veel vrouwen is vervangen door een voetbalshirt voorzien van de naam van haar droomprins. Klik hier voor het artikel.

06/01/2004 Nieuw (engelstalig) tijdschrift rond Body Image, BDD, etc. (met Vlaamse redactie-inbreng van prof.W. Vandereyken. Het eerste nummer kan volledig online gelezen worden. Klik hier voor het tijdschrift.

31/12/2003 Interview door Kristel Mauriën met Gerard Gielen nav het boek. 'De Vlaming vindt zichzelf behoorlijk knap. TV-familie nr. 1 31 dec. 2003 Klik hier voor het artikel in pdf-formaat.

30/12/2003 Zijn we tevreden over ons lichaam ? Kerstenquête Het Belang van Limburg : 40% van de mannen heel tevreden over uiterlijk. Klik hier voor het hele artikel.

28/12/2003 Wie is de lelijkste mens van 2003. Op zondag 28 december 2003 vindt de tweede editie van de 'Lelijke mens' verkiezing plaats. Meer info : http:www.lelijkemens.be Klik hier voor het artikel. (Bron : De Zondag 28/12/2003)

25/12/2003 Artikel in KHLim-focus. Hogeschooltijdschrift van de Katholieke Hogeschool Limburg. Klik hier voor het artikel in acrobat-readerformaat.

 

11/12/2003 Mooie vrouwen maken mannen irrationeel. Een leuk experiment uit het Canadese Hamilton toont dit aan. (Bron HBvL 11/12/2003) Klik hier voor het artikel.

3/12/2003 Het Nieuwsblad (03/12/2003) Dun is uit, mollig de mode - 03/12/2003 Goed nieuws voor vrouwen met _ nu volgt een politiek incorrect woord _ rondingen. Volgens Elle , het alvast in Frankrijk toonaangevende modemagazine voor de vrouw met stijl, is dun niet langer modieus. Neen, het zijn weer vrouwen met mollige, voluptueuze vormen die in Parijs de trend zetten. De fans van Catherine Zeta-Jones, Monica Bellucci en Jennifer Lopez mogen tevreden zijn. Borsten, billen en cellovormige silhouetten zijn terug van weggeweest. Ook al krijgen de lezeressen tips om voor de kerstdagen nog vier kilo af te slanken, toch pakt Elle op zijn cover uit met de slogans Les rondeurs sont sexy en Gardons nos kilos! . Op de cover prijkt als stimulerend voorbeeld het stevig gebouwde Amerikaanse supermodel Carre Otis (35), bekend van de Calvin Klein-pubs. Volgens het modeblad is de tijd voorbij van de dictatuur van de magerte, met vel over been-modellen als de Britse Kate Moss, die trouwens ook een paar kilo's blijkt te zijn aangekomen. Molliger vrouwen zouden zich beter in hun huid voelen en een evenwichtiger seksleven hebben, zo luidt het nog. Die "dictatuur van de magerte" bestaat wel degelijk. Volgens de Franse antropologe Annie Hubert zou slechts 14 procent van de Franse vrouwen zich goed voelen, terwijl 65 procent nog meer kilo's zou willen kwijtspelen ook al belanden ze daarmee onder hun hoogte-gewicht-ratio van 25. Te veel vrouwen dromen ervan een lichaam te hebben dat in feite dat van anorexia-patiënte is. Het was dan ook een trendbreuk van jewelste toen twee jaar geleden het mollige Britse topmodel Sophie Dahl in het Franse straatbeeld verscheen met de reclamecampagne voor Opium, de nieuwe parfumlijn van Yves St. Laurent. Maar Yves St. Laurent was dus blijkbaar weer z'n tijd vooruit. (DM) Bron : http://www.nieuwsblad.be/(ltkr1y453yk0yu45fhzq2y45)/article.aspx?id=63516&cat=lifestyle

2/12/2003 Britse pastor en ex-patiënte strijdt tegen abortus baby's met hazenlip Dagblad Trouw, Religie en filosofie 2/12/2003 (Bron : http://www.trouw.nl/religieenfilosofie/artikelen/1070344880229.html)   Klik hier voor het artikel

1/12/2003 VTM Telefacts De plastische droomfabriek Reportage: Lynn Wesenbeek & Liesbet Bussche "Ik heb mijn voorhoofd, mijn ogen én mijn gezicht laten liften. Plus een borstvergroting, een rimpelinspuiting en een nieuw gebit. Ik ben 6 weken van huis weggeweest en elke dag is er wel iets veranderd aan mezelf. In totaal is er voor meer dan 20 000 euro aan mijn lichaam veranderd," vertelt Ilonka, een Nederlandse vrouw die in Antwerpen woont. Toch hebben al die operaties haar geen cent gekost, want Ilonka is één van de 20 deelnemers aan het Nederlandse spelprogramma 'Make me beautiful', een programma waarin de deelnemers worden beloond met een plastische operatie. Een week geleden ontketent ook presentator Jurgen Verstrepen een golf van verontwaardiging als hij in zijn radioprogramma 'Zwart of Wit' een soortgelijke wedstrijd lanceert met als hoofdprijs een plastische operatie. De beruchte plastische chirurg Jef Hoeybergs zou de operaties uitvoeren. Vet wegzuigen, rimpels optrekken of een borstvergroting, het kan allemaal. En vooral, de radio betaalt. In zijn gekende stijl veegt Hoeybergs de vloer aan met zijn 'tegenstanders', die dit soort programma's wil verbieden. "Moeten we terug naar de tijd van Hitler misschien?," luidt het. "Als u dit gaat verbieden, wat is dan het volgende? Trouwens, als Verstrepen een auto of een luxe-vakantie had weggeven, was het ook een stormloop geweest. Als ik morgen gratis ga opereren, ligt de helft van de Belgen één keer per jaar op de operatietafel."Ook de 49-jarige Maria droomt er van om in de voetsporen van Ilonka te treden. Zij is één van de 700 kandidaten die zich inschreven voor de wedstrijd van Jurgen Verstrepen. "Ik heb me voor alle opties ingeschreven," zegt de Limburgse. "Zowel voor de borstvergroting, de liposuctie als de antirimpelkuur. Alles is welkom, al wil het liefst een borstvergroting. Mannen willen nu éénmaal een mooie, slanke en intelligente vrouw. Al de mooie dames worden bevoordeeld en ik blijf aan de kant staan. Ik heb er dan ook alles voor over. Zelfs het risico dat het fout gaat, neem ik er graag bij.""Maak u geen illusies, dergelijke programma's zullen niet alleen in Nederland furore maken," zegt Hoeybergs. "Ook in Vlaanderen zijn ze op komst. Ik ben al door àlle zenders benaderd." Meer info Klik hier

1/12/2003 Ik blijf thuis tot ze stoppen met pesten. Jelle Spooren (10 jaar) wil niet meer naar school. Ze wordt er uitgemaakt voor dikke, kromme, scheve en nog meer van dat fraais. Daar blijft het niet bij. Ze krijgt ook geregeld klappen. Klik hier voor het volledige artikel.

28/11/2003 Algemeen Dagblad Nederland Belgen in de rij voor borsten-prijs. Honderden Belgische vrouwen staan in de rij om nog vóór Kerstmis gratis hun borsten te laten vergroten. De Vlaamse radiozender Contact en tv-station Liberty bieden de normaal 2000 euro kostende ingreep aan als hoofdprijs in een zeer populaire prijsvraag. De politiek spreekt van een 'walgelijke wedstrijd' en zoekt naar mogelijkheden voor een verbod. Radiomaker Jürgen Verstrepen wilde in zijn debatprogramma Zwart of wit onderzoeken hoe ver de Vlaming bereid is te gaan om zijn lichaam een feestelijker aanzien te geven. Hij lanceerde een variant op het Amerikaanse Extreme Makeover en het Nederlandse Make me beautiful waarin vrouwen zich laten ombouwen. Als prijzen bood hij een stel nieuwe borsten, een liposuctie en een anti-rimpelkuur aan. Die laatste twee beloningen blijken echter minder in trek dan de eerste. Minister van volksgezondheid Rudy Demotte, een Franstalige socialist, en het Vlaamse Kamerlid Magda De Meyer, ook van de rode familie, vinden de prijsvraag niet door de beugel kunnen. Beiden willen met een wetsontwerp begin volgend jaar de 'platte commercialisering van plastische chirurgie', zoals Demotte het noemt, aan banden leggen. Hij vindt dat de twee zenders de ingreep 'banaliseren', terwijl deze operaties niet zonder gevaar zijn 'en vaak leiden tot nieuwe frustraties en nieuwe verlangens'. Het socialistische duo demonstreert daarmee vooral hoe groot de kloof tussen de politiek en burgerij is, want Verstrepen kreeg al na de eerste uitzending een kleine 400 sms-jes.

29/11/2003 Heel wat vrouwen durven 's avonds de straat niet meer op, omdat ze verbaal maar ook fysiek geweld moeten incasseren wegens hun uiterlijk of hun kledij. De minister van Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, Marie Arena (PS), gaat deze ,,nieuwe macho's''' te lijf, met boetes en een sensibiliseringscampagne. Klik hier voor meer informatie.

 

26/11/2003 Als je je dochter 's avonds in bed stopt, moet je toch twee keer nadenken welke verhaaltjes je haar vertelt.
Klassieke sprookjes zoals Assepoester, Sneeuwwitje en Hans en Grietje, zijn geladen met de subtiele en minder subtiele boodschappen dat schoonheid inherent goed is en beloond moet worden, terwijl mensen die lelijk zijn, slecht, verdorven en gemeen zijn. Deze boodschappen hebben meer effect op meisjes en hun zelfbeeld dan ouders realiseren, vertelt ons nieuwe research. 'Ouders moeten zich bewust zijn, dat alle literatuur kinderen iets leert, en we moeten ons bewust zijn, van de betekenis van die boodschappen', vertelt studieleidster Liz Grauerholz, geassocieerd professor in de sociologie van de Purdue University. 'Je moet vragen stellen en in dialoog gaan met je kinderen over de betekenis van die sprookjes.'
Klik hier voor meer informatie.

26/11/2003 De Vlaming in zijn blootje. Onderzoek van G. Gielen bij 3387 Vlamingen. Reportage in P-Magazine Klik hier voor het artikel.

23/11/2003 Gerard Gielen zat op 23/11/2003 met zijn boek 'Onaantrekkelijk' in het praatprogramma op Liberty TV en Radio Contact 'Zwart of Wit' met Jurgen Verstrepen van 11u tot 13u (samen met plastisch chirurg Jef Hoeybergs, Griet Van Beveren van Knooppunt vzw en Margriet Hermans) Het onderwerp van het debat waren voor of tegen plastische chirurgie. Info http://www.zwartofwit.be/

20/11/2003 Vlaming vindt lijfgeur de grootste afknapper. Hasselaar Gerard Gielen heeft zopas een boek gepubliceerd over wat Vlamingen precies (on)aantrekkelijk vinden en hoe mooi ze zichzelf vinden. Het Belang van Limburg, 20 november 2003 Klik hier voor het artikel.

20/11/2003 Gerard Gielen zat met zijn boek 'Onaantrekkelijk' in het panel van De Laatste show met Mark Uyterhoeven op donderdag 20/11/2003 Klik hier voor de aankondiging http://www.delaatsteshow.be/gasten/index.php?dag=508

19/11/2003 Schoonheid zit niet vanbinnen. Interview in Het Nieuwsblad & De Gentenaar 19 november 2003 Klik hier voor het artikel

19/11/2003 Gerard Gielen van de KHLim komt in het VTM-nieuws van 19u met een kort item (2min) over zijn onderzoek naar (on)aantrekkelijkheid. Klik hier voor het interview (in Windows Movie player formaat)

19/11/2003 Schoonheid zit van binnen. Verslag over het onderzoek in De Standaard 19 november 2003 Klik hier voor het artikel

19/11/2003 Vlaming vindt zichzelf behoorlijk knap. Seskuoloog Gerard Gielen doet onderzoek naar (on)aantrekkelijkheid en haar maatschappelijke gevolgen.De Morgen 19 november 2003 Klik hier voor het artikel.

18/11/2003 Kylie Minogues kontje benadert de perfectie. Professor Manning berekende de optimale verhouding tussen de taille en de derrière van vrouwen (PAI Perfect Achterwerk Index ? in het Engels bekend onder WHR-ratio, Whaist to Hip Ratio, taille tov heupen) Klik hier voor het artikel

11/11/2003 Chinese bijna 1000 keer afgewezen voor baan.Te lelijk om werk te vinden.Een vrouw in de Chinese stad Tianjin krijgt gratis plastische chirurgie omdat ze te lelijk is om een baan te vinden. Sinds 1993 is ze bijna 1000 keer wegens haar uiterlijk afgewezen voor een baan.Het verhaal van de 25-jarige Zhang Jing heeft diverse Chinese kranten gehaald. Naar aanleiding daarvan hebben twee klinieken haar gratis plastische chirurgie aangeboden. Eén ervan heeft haar al aan neus en ogen geopereerd en de andere zal de komende dagen haar voorhoofd en gebit onder handen nemen. ,,Ik verwacht geen schoonheid te worden, maar ik hoop alleen dat ik normaal kan leven'', zo citeerde de Hongkongse editie van de China Daily de vrouw. Bron :http://www.ad.nl/artikelen/Nieuws/1065763643418.html

07/11/2003 Bericht in HBvL, Sofie bij sint Steve. Miss Belgian Beauty krijgt van Stevaert de speculaas van de maand als verdienstelijke Hasselaar. We gunnen Sofie dit van harte, maar wat is de meerwaarde van haar buiten alleen maar mooi zijn voor de stad Hasselt. Mooie mensen krijgen zowiezo al voortdurend alle aandacht zonder daar iets voor te moeten doen. Ze zijn toevallig alleen maar mooi geboren en worden de rest van hun leven bedolven onder complimentjes, succes, meer kansen op een job, carrière, enz. Steve zegt dan ook nog 'Dat wilde ik niet missen. Voor mooie vrouwen moet je altijd tijd maken' Alsof de minder mooie vrouwen van hem geen aandacht zullen krijgen of veel meer moeite moeten doen. Lees hier het bericht en een reactie.

05/11/2003 Artikel in Psychologie Magazine, november 2003 Liesbeth Woertman verzet zich fel tegen de schoonheidsidealen van deze tijd.
Een slank en strak lichaam, wie wil dat niet? Menigeen doet verwoede pogingen om dat schoonheidsideaal te bereiken. Psycholoog Liesbeth Woertman vindt dat we hierin helemaal doorschieten. Ze schreef daarover het boek 'Moeders Mooiste'. De schone schijn van het uiterlijk. Lisse,Zwets&Zeitlinger, ISBN 9026517386
Klik hier voor meer informatie.

28/10/2003 Katholieke Hogeschool West-Vlaanderen sponsort op haar manier Miss-Verkiezing. Hogescholen gaan heel ver in het promoten van het talent van hun school. Klik hier voor meer informatie.

21/10/2003 Controverse in Amerika over de Miller Lite Beer campagne. Twee babes vechten hun discussie over het bier uit in een catch-wedstrijd. Vele Amerikanen vinden dat dit te ver gaat. "Miller Lite's 'Catfight' ad: Too sexist?Beermakers have been criticized for "beer and babes" ads that depict women as sexual objects. But a new Miller Brewing TV spot is being compared to some of the most notorious beer ads of the past, such as Old Milwaukee's "Swedish Bikini Team." Klik hier voor meer informatie (engels!)

16/10/2003 Zeta-Jones, Moore team up against anorexia Washington, Oct. 16 (ANI): Celebrity mums Catherine Zeta-Jones and Julianne Moore are lending their voices to a new TV commercial that warns the public about the deadly effects of anorexia. The ravishing actresses, who themselves have never suffered the dreadful eating disorder, are keen to help emphasize the problems anorexia can cause, especially in the case of teenage girls who go to extremes to stay thin.In the black and white pencil-drawn animated advertisements, young girls are seen throwing up inside toilet bowls.According to a TeenHollywood report, Moore is seen saying, "You'll be dead before you're thin enough", while Zeta-Jones adds, "You cannot flush away your problems". (ANI) http://in.news.yahoo.com/031016/139/28hzk.html
Catherine Zeta Jones en Julianne Moore hebben hun stemmen geleend aan een aangrijpende reclamespot die vrouwen waarschuwt voor anorexia. Zij hebben nooit aan een eetstoornis geleden. Maar ze stonden erop om de problemen die ontstaan door anorexia beter bekend te maken, als ze hoorden dat steeds meer en meer tienermeisjes tot extremen gaan om toch maar dun te blijven. In de spotjes, zwart-wit tekenfilmpjes worden jonge meisjes getoond die staan te braken over een toiletpot. Moore zegt : 'Je gaat dood voor je dun genoeg zal zijn.' Zeta voegt eraan toe :'Je problemen kan je niet doorspoelen'.

16/10/2003 Metro Gezelschap van dikkerds slecht voor imago Wie zijn goede imago hoog wil houden kan beter niet in het gezelschap van dikke mensen worden gezien. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepresenteerd in Fort Lauderdale in Florida. Voor het onderzoek, uitgevoerd door psychologen van de University of Liverpool, werd de reactie gemeten van 144 vrouwen op twee foto's: 1 waarop een mooi geklede, dunne man naast een slanke dame staat, en 1 waarop dezelfde man naast een zwaarlijvige vrouw staat. De man naast de dikke vrouw werd aanmerkelijk negatiever beoordeeld. Hij werd 22 procent vaker beschreven als triest, passief, vormloos, depressief, genotzuchtig, zwak, onbeduidend en onzeker; "Het laat zien dat mensen niet alleen negatieve opvattingen hebben over dikke mensen, maar ook over iedereen die met hen omgaat". aldus onderzoeksleider Jason Halford. Meer info en discussie : http://forum.vdab.be/forum/viewThread.jsp?forum=11&thread=8344

14/10/2003 (HBvL)TMF kan zich geen lelijke presentator genre Siegfried Bracke permitteren. Lees hier verder

11/10/2003 Bij telewerk minder discriminatie op basis van uiterlijk ? Wat niet ziet, dat niet deert? Bij het aantrekken van nieuw personeel en het bevorderen van zittend personeel worden door beoordelaar zeer vaak 'extra-functionele criteria' gehanteerd ('selection on appearance'). Bewust of onbewust spelen bij personeelsfunctionarissen of managers uiterlijke criteria die ontleend zijn aan directe face-to-face communicatie een rol. Selecteren op fysieke aantrekkelijkheid is hiervan een duidelijk voorbeeld. Het is al vaker aangetoond dat (voor)oordelen over fysieke aantrekkelijkheid een impliciete, maar soms doorslaggevende rol spelen bij aanstellings- en promotiebeslissingen. Etnisch-culturele minderheden, oudere vrouwen en gehandicapten zijn hiervan vaak het slachtoffer geweest. Bij het aantrekken van telewerkers speelt face-to-face communicatie een veel kleinere rol. Sommige onderzoekers - zoals Margrethe Olson - vermoeden dat hierdoor fysieke aantrekkelijkheid een minder belangrijke rol zal gaan spelen bij het aantrekken en promoveren van telewerkers en dat hierdoor meer gelijke kansen ontstaan voor minderheden, oudere vrouwen en gehandicapten. Er is overigens nog geen onderzoek bekend waardoor dit vermoeden is bevestigd. Bron :http://www2.fmg.uva.nl/sociosite/telewerk/benefits.html

04/10/2003 Meisjes roken vaak uit drang om te vermageren. Dat blijkt uit een enquête die Hanne Eerdekens in het academiejaar 2002-2003 uitvoerde bij 1179 eerstejaars aan de KULeuven in het kader van haar eindwerk van haar studie in Jeugdgezondheidszorg Lees hier verder

01/10/2003 Freya Van den Bossche moet alleen maar mooi zijn. Uit een interview met Luc Van der Kelen (Knack 01/10/2003) Lees hier verder

01/10/2003 Lelijke eendjes transformeren op tv. In Extreme Make Over kiezen mensen voor een totale metamorfose van lelijk naar mooi én op televisie. Lees hier verder

01/10/2003Bolsjoi-theater moet te zware ballerina weer in dienst nemen. (HBvL 01/10/2003) Lees hier verder

01/10/2003 Dikke mensen kunnen ook fit zijn. Fit en zwaarlijvig is geen contradictie. Bericht in De Standaard Lees hier verder

01/10/2003 (Bericht in het Het Laatste Nieuws) “ Ga op liefdesjacht in de supermarkt “. Vanaf 2 oktober kunnen alleenstaanden in een Parijse supermarkt ook een partner vinden. De Lafayette Gourmet in de Galeries Lafayette stelt paarse mandjes ter beschikking van alleenstaande klanten. Tijdens het winkelen kunnen de vrijgezellen elkaar dan aanspreken. De supermarkt opent ook een speciale kassa voor alleenstaanden en er is een bar aan de uitgang. De ‘Dating market’ zal elke donderdag van 18.30 tot 21 uur plaatsvinden. Lafayette vermoedt dat vooral hogeropgeleiden tussen de 30 en 40 geïnteresseerd zullen zijn, daar die weinig tijd hebben voor hun liefdesleven. Het idee van ‘daten’ in de supermarkt is niet nieuw. De Nederlander Otto Berchem vond het concept uit in Amsterdam en paste het ook in Zwitserland en Zweden uit. Berchem wil nu de Parijse supermarkt voor de rechter dagen.

28/09/2003 Theatergroep Werktuig brengt een toneelstuk over 'Knap Lelijk'. Knap lelijk. Over een lelijke jongen en een lelijk meisje waaraan alles schots en scheef staat. Een voorstelling die door humor weet te confronteren. Een project dat je aan het denken zet over schoonheid en zelfvertrouwen. In de voorstelling ontvouwt zich langzaam het verhaal van een jongen en een meisje die zichzelf heel lelijk vinden. Ze worden allebei gepest op school en worden op hun uiterlijk afgerekend in de supermarkt waar ze een baantje hebben. Hun zelfvertrouwen wordt danig op de proef gesteld. De voorstelling snijdt allerlei thema's aan die in de puberteit spelen: verliefdheid, vrijen, puistjes, vrienden, onzekerheid, de eerste borstharen, buitengesloten worden. Meer info http://www.theatergroepwerktuig.nl/projecten/knaplelijk.htm

27/09/2003 Bilvergroting bij vrouwen is helemaal in. In de klinieken voor plastische chirurgie gaan de woorden borsten en billen voortaan samen. (HBvL, 27/09/2003) Lees hier verder.

24/09/2003 Malaysian Airlines gooit oude of lelijke stewardessen eruit. Alleen jonge en knappe stewardessen mogen aan boord van het vliegtuig. Voor mannen geldt de regel niet. (Bericht in Metro 24/09/2003) Klik hier voor het volledige bericht.

11/09/2003 (Bron :http://www.delta.tudelft.nl/delta/laatste/02Kortnieuws.html) Schoonheid telt .Twee onderzoekers van de University of Texas, professor Daniel S. Hamermesh en zijn studente Amy M. Parker, hebben wetenschappelijk vastgesteld dat mooie docenten betere studieresultaten opleveren. Fysieke aantrekkelijkheid zou bijdragen aan de aandacht die studenten voor de colleges weten op te brengen. De onderzoekers baseren hun conclusie op vraaggesprekken met niet meer dan zes studenten, wat op het eerste gezicht geen sterke indruk maakt. Maar het werd wel gepubliceerd door het prestigieuze Amerikaanse National Bureau of Economic Research. Professor Hamermesh beschikt, afgaande op de foto die hij op internet heeft gezet, zelf over een sympathieke oogopslag, maar verder hooguit middelmatige schoonheid.http://www.eco.utexas.edu/faculty/hamermesh

25/08/2003 Het eerste dikkemensenhotel ter wereld : vakantie voor een maatje meer. Bedden van 2m op 2, hangmatten met kabels in plaats van touwen, aan het zwembad extra brede ligstoelen die voorzien zijn op een flinke 200 kilo, snacks en maaltijden tot 1 uur 's nachts. In Freedom Paradise op het Mexicaanse schiereiland Yucatan laten ze niks aan het toeval over om het de zwaarlijvige toerist naar de zin te maken. Het schijnt uniek in de wereld te zijn, het luxeresort dat op maat van het maatje-meer is gemaakt. Het hotelpark is begin juni opengegaan en er is veel kans dat het dit najaar goed vol zat zitten. Niet alleen met zware toeristen. Iedereen kan komen, maar alles is aangepast aan de corpulente medemens. Hij hoeft niet meer te gaan zitten op wankele stoeltjes waar ie zo doorheen zakt, of zich door de deuropening van een toilet of een douche te wurmen. Voor of tegen ? Margriet Hermans is wild enthousiast en vliegt dit najaar nog naar Yucatan om Freedom Paradise te bedenken met het Obese-label voor etablissementen die oog hebben voor het gemak van de mens met een maatje meer. Obesitas verenigingen vonden dat de maatje-meer mens nog maar eens in een hokje geduwd werd. De boekingen lopen vanuit België en Nederland nochtans niet zo schitterend : zowel Belgen als Nederlanders zijn slanker dan gedacht werd.... Naar een artikel ui het Nieuwsblad van augustus 2003 Bron: Antenne Driemaandelijks Contactblad Vereniging AN-BN vzw 4de trimester 2003

20/08/2003 Overgewicht is een groot maatschappelijk probleem. Er zijn meer te dikke mensen dan verstokte rokers of probleemdrinkers. Daarom moet de overheid accijns gaan heffen op kroketten, hamburgers en cola, vinden Henriëtte Maassen van den Brink en Wim Groot. AMERIKAANSE artsen pleiten deze week in het medische tijdschrift The Lancet voor een belastingheffing op fastfood en frisdranken. Deze belasting moet de consumptie van hamburgers en cola doen dalen. Enkele weken geleden kondigde de regering van de Verenigde Staten aan dat mensen met overgewicht in sommige gevallen de kosten van een afslankprogramma kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Deze twee berichten geven aan dat overgewicht wordt gezien als een belangrijk maatschappelijk probleem. Lees hier verder

20/08/2003 De 26 jaar oude Neysa Jane Powley pleegde zelfmoord op 19 februari 2000 n.a.v. BDD. Er werd een stichting opgericht ter hare nagedachtenis met de bedoeling om het probleem van BDD (Body Dysmorphic Disorder) meer bekend te maken. Er werd een Engelstalige DVD (en video) gemaakt met (algemene) informatie voor hulpverleners.(Neysa Jane BDD Fund, Inc.'In the Eye of the Beholder' 22min) Meer info op http://www.bddcentral.com of http://www.envf.port.ac.uk/illustration/ip/2002/sarahm/bdd4.htm . Wie meer over de inhoud wil weten kan mailen naar gerard.gielen@saw.khlim.be

17/07/2003 Lezersbrief in Het Belang van Limburg. (Naam en adres bekend bij de redactie)
Vermageren. Ik ben het beu dat mensen het altijd hebben over vermageren. Ze doen de ergste dingen om maar te kunnen vermageren, vooral de jeugd. Gisteren ging ik naar de stad met vier vriendinnen. We waren een grote spaghetti aan het eten en na het eten zei één van mijn vriendinnen : we kunnen toch zoveel eten als we willen, het komt er direct toch weer uit. Met dit bedoelen ze dat ze op het toilet gingen overgeven. Ik was echt verschrokken en blijkbaar was ik de enige die het niet deed. Ze zeiden dat ze het allang deden en dat hun ouders het niet eens in de gaten hebben. Ergens kan ik het de meisjes niet kwalijk nemen dat ze zich te dik voelen, want op tv zie je alleen nog maar skeletten. Ik zou willen dat de ouders hun ogen eens zouden opendoen, zodat ze oog hebben voor dit probleem en dat ze eens praten met hun kinderen.

12/07/2003 Heeft Daniela Hantuchova een eetprobleem of is dit een normaal uiterlijk ? Bericht in Story nr. 29 juli 2003 Lees hier verder.

2/07/2003 Het mag ook wel eens leuk zijn, daarom publiceren we hier het Amerikaanse alfabet van letters van BH-maten. Hopelijk beseft u ook de ironie van de cartoon in het kader van deze website. Lees hier verder.

26/06/2003 Onder het motto 'Het moet niet altijd negatief zijn', verwijzen we naar een reclame van Kanaal2 waar men het verkrijgen van een festivalmuts op festivals aanprijst. Op de foto zie je een jongen met op zijn T-shirt 'Rebel' die op een schouder een meisje torst dat duidelijk volslank is. De reclame is in die zin roldoorbrekend, dat men ook zogenaamd minder aantrekkelijke meisjes een kans geeft om in reclames op te treden. Toch is er een schaduwzijde : het gezicht van het meisje komt maar half in beeld. Is ze beschaamd om voluit in beeld te komen, wil men juist aangeven dat het niet om een volwaardig persoon gaat door haar gezicht te bedekken en men wil men provoceren met haar lichaam, waardoor ze van persoon gedegradeerd wordt tot 'dik lichaam'. Van de ene kant werpt het vanuit deze website een positief beeld op, van de andere kant is het een beetje spottend, ook door de tekst op het T-shirt. Maar al bij al vind ik het toch knap van deze adverteerders dat ze dit soort reclame aandurven.Maar de gevoelens blijven ambivalent. Klik hier voor de foto in het groot.
Klik hier om de reclamevideo te zien

20/06/2003 Trucks met lichaamstaal [Lotte Teuwen]Dat reclamemensen bewust trucks gebruiken om een product of idee aantrekkelijk te maken, is niet nieuw. Hóé bewust zij daar mee bezig zijn is wat anders. Interessant om weten zijn de verschillen tussen non-verbale signalen van mannen en vrouwen. Dé grote truck is lichaamstaal. Welke pose heeft de vrouw best? Hoe anders bewegen mannen hun armen? Welke blik is typisch voor vrouwen? Enzovoort. Niet alleen hoe iemand er uit ziet, maar ook hoe iemand zich gedraagt, heeft een onbewuste invloed op ons. Dit hebben we even onderzocht in de reclamewereld. De trucks en verschillen op een rijtje Lees hier verder

20/06/2003 Ze is 19 lentes jong, puur natuur en studeerde af als Polyvalent Administratief Bediende voor de KMO-sector aan het CVC te Antwerpen. Annelies Koekelbergh is een sterke, zelfzekere vrouw die stevig in haar schoenen staat, weet wat ze wil en heeft geen complexen met haar uiterlijk. Ze houdt zich bezig met zang, toneel en woordkunst, waarvoor ze afstudeerde met de grootste onderscheiding en op 20 juni de stadsprijs van Sint-Truiden in ontvangst mag nemen. Verder houdt ze van Chiro, lezen en van voetbal (STVV). Lees hier verder

18/06/2003 10 redenen om je borsten niet te laten vergroten [Chana Hermans] Steeds meer vrouwen vinden hun borsten te klein, dromen van een volle boezem in een diep uitgesneden topje. Borstvergroting lijkt een goede oplossing en is ook niet meer enkel bereikbaar voor Hollywoodsterren. Iedereen kent op dit moment wel iemand die haar borsten hebben laten vergroten en vaak is zij geen Hollywoodster die aan een fantasiewereld moet voldoen maar een gewone vrouw. Simpel en veilig? Maar is een borstvergroting wel een zo simpele ingreep en zo veilig? Misschien meer van belang voor vrouwen die een borstvergroting overwegen: is het wel zo mooi als je denkt? Enkele belangrijke puntjes die je moet overwegen voor je naar de dokter stapt. Gezondheidskwesties ? Lees hier verder

18/06/2003 Wanneer je klein bent speel je graag met Barbies. Wanneer je groot bent kijk je graag naar Barbies. Maar dan naar de Barbies die de hoofdrollen spelen in de talrijke Amerikaanse televisieseries die voor de doelgroep ontwikkeld worden. Elke leeftijd heeft zijn eigen Barbie. Lees hier verder

18/06/2003 Studie (V.S.A. - 2000): Video spelletjes bevatten ongezonde berichten voor meisjes [Koen Driesmans] Een studie wijst erop dat de meest populaire video spelletjes 'ongezonde' berichten naar meisjes toe bevatten. Dit houdt in dat de spelletjes een onrealistisch lichaamsbeeld en een gewelddadig gedrag voortbrengen en dat deze seksualiteit uitdagen. Lees hier verder

18/06/2003 Anorexia is niet enkel een vrouwenzaak [door Dave De Bie] Als men spreekt over anorexiepatiënten denk je niet meteen aan mannen. Nochtans komt deze ziekte ook voor bij mannen. Ongeveer 10% van de anorexia patiënten zijn mannen."Ik heb zelf nooit een verschil gevoeld tussen mijn eetprobleem en die van de vrouwen bij wie ik in de groep zat. Ik zag juist veel overeenkomsten.” Vertelt Fons uit een interview. Lees hier verder

18/06/2003 Het hedendaagse schoonheidsideaal: esthetische chirurgie [gepost op 18-06-03 door Marinka Van de Walle] Lees hier verder

11/06/2003 Macht van reclame is te groot. Uit een onderzoek bij 4000 jongeren tussen 14 en 16 jaar in Limburg blijkt dat de helft van de jongens en driekwart van de meisjes maakt zich zorgen over het gewicht. Ze willen vermageren, verdikken of hun gewicht behouden. Drie procent braakt soms opzettelijk na de maaltijd. Lees hier verder.

10/06/2003 Miss België. Bart Somers, Patricia Ceyssens en Marino Keulen leggen de eed af als nieuwe ministers in de Vlaamse regering. Eric Donckier maakt in zijn column een scherpe analyse over 'het is duidelijk : ministers moeten jong zijn, er goed uitzien en het goed kunnen uitleggen, de inhoud is van weinig tel.' Lees hier verder.

30/05/2003 Hoe mooier de man, hoe 'straffer' het sperma. Uit onderzoek blijkt dat de zaadkwaliteit van aantrekkelijke mannen hoger ligt dan het gemiddelde.Bericht in Het Belang van Limburg (30/05/2003) Lees hier verder.

25/05/2003 Het merendeel van de Vlamingen is tevreden over zijn/haar uiterlijk. Toch overweegt één op vijf twintigers een schoonheidsoperatie. De Vlamingen vinden zich mooi, maar het kost wel bloed, zweet en tranen. Bericht in Het Belang van Limburg (25/05/2003) Lees hier verder

22/05/2003 Bericht in Het Belang van Limburg 'Blondje verzekert zich tegen lelijkheid'. Blondje Nicole Jones ontvangt 150000 euro wanneer ze binnen 10 jaar lelijk zou worden. Lees hier verder

13/05/2003 Gerard Gielen beantwoordt enkele vragen in Flair nr.21/1187 over zijn onderzoek 'Onaantrekkelijkheid' met de studenten derdejaar en het belang van lichaamscultuur. Klik hier voor het interview

12/05/2003 De clip van Christina Aguilera Beautiful toont fragmenten van een anorexia patiënte, een tengere jongen die spieren wil kweken, enz. Een leuke illustratie van dit thema via muziek en beelden. Klik hier voor een link naar de site van Christina Aguilera waar je de clip kan bekijken en beluisteren.http://www.videoclic.com/multimedia/104254815439103.shtml

9/05/2003 Voorman Vlaams Blok komt intelligent over
BRUSSEL - Een van de voormannen van het Vlaams Blok blijkt het hoogst te scoren in een testje over het uiterlijk van Belgische politici. De Universiteit van Antwerpen legde twintig Nederlanders foto's voor van kandidaten voor de komende Belgische verkiezingen. De Nederlanders, die de personen niet van gezicht kenden, noemden Gerolf Annemans op basis van zijn uiterlijk het intelligentst. Annemans is de fractievoorzitter van het extreemrechtse Vlaams Blok in het Belgisch parlement. Op basis van de - anonieme - foto kenden de Nederlanders hem ook het predikaat van 'man met meeste leiderschap' toe, zo meldde dagblad De Standaard vrijdag. Bij de vrouwelijke politici kwam een 'Blokster' op de tweede plaats. © 1996-2002 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@telegraaf.nl

25/03/2003 Reclamecampagne van BEKA matrassen is ronduit shockerend. Lees meer over dit misplaatste initiatief en alle reacties erop via deze link. http://143.169.1.181/zorradiscussie/index.htm

 

24/03/2003 Mooi rond Large admitted pleit voor aanvaarden in plaats van afvallen. Uitzending van Kwesties : zelfhulpgroep Large admitted. Bericht in De Morgen Lees hier verder

 

22/03/2003 Steve Stevaert in Het Belang van Limburg (HBvL 22/03/2003) Lelijk en schoon In deze harde tijden van oorlog is het een fait divers. Er zijn momenteel belangrijkere dingen in de wereld dan vitten over concepten, maar toch stoorde de denigrerende uitspraak van Steve Stevaert in HBvL 22/03/2003 mij. Naar aanleiding van de relatie tussen Europa en Amerika omtrent Irak zegt hij ' Als je buurman een lelijke vrouw heeft, moet je hem daar niet elke dag aan herinneren. Ze wordt er toch niet mooier door. En als het een schone is, zwijg je ook beter'.
In feite laat Stevaert zich wellicht ongewild minachtend uit over de positie van de vrouw en verlaagt hij haar tot een instrumenteel geobjectiveerd wezen dat alleen maar uiterlijk schoon moet zijn. Met lelijk bedoelt hij wellicht dat ze fysiek niet aantrekkelijk is. Maar is ze daarom slecht , op dezelfde manier als Amerika nu wordt bestempeld? Het kan zijn dat de buurvrouw uiterlijk 'lelijk' is, en dan bedoelt Steve fysiek onaantrekkelijk, maar schoonheid kan van binnen zitten. Ze hoeft niet absoluut 'mooier' te worden. Dit kan je van de houding van de VS nu moeilijk zeggen. Door de vergelijking schoon-lelijk omtrent de vrouw te gebruiken, discrimineert hij de vrouw tot object dat alleen maar tot uiterlijk vertoon dient. Bij een appelsien is het binnenste toch ook lekkerder dan de schil.

17/03/2003 Het aantal mensen dat kampt met overgewicht of zwaarlijvigheid ligt 50% hoger dan eerder wordt verwacht. De Morgen 17/03/2003 Lees hier verder

13/03/2003 Vooral Belgen met normaal gewicht diëten. Drie Belgen op vier willen in 2003 iets doen aan hun gezondheid. 80% hoopt kilo's kwijt te gerakan. (Het Belang van Limburg, 13/03/2003) Lees hier verder

 

10/03/2003 Steun de actie van Opvang Tekort :De foto toont 3 jongens die een mentale handicap hebben : 2 jongens zitten in hun laatste 100 dagen op school. Ze zijn op zoek naar een opvangplaats maar alles is volzet. Hieronder vindt u de misplaatste affice van Kom op tegen Kanker. Met deze affiche bewijst Opvang Tekort dat ook gewone mensen fotogeniek kunnen zijn. En het moeten niet altijd BV's die in de media mogen verschijnen. Wij steunen hun actie voor meer opvangplaatsen volledig. Wilt u hen ook steunen door zoveel mogelijk affiches te verspreiden. Lees hier verder

 

 

5/03/2003Dikke lippen verhogen seksuele aantrekkingskracht. Dikke lippen roepen warmte en ontvankelijkheid op. Anders gezegd : hoe dikker, hoe sexier. Bron Het Belang van Limburg Lees hier verder

17/02/2003Het Schotse bedrijf Intelligent Earth heeft een robot ontwikkeld die de aantrekkingskracht van vrouwen kan beoordelen, zo deelt directeur David Cumming van het bedrijf mee. Bron : De Morgen Lees hier verder

12/02/2003 Misplaatste campagne-affiche van Kom op tegen Kanker.(12/02/2003) De actie van Kom op tegen Kanker om darmkanker te verminderen is op zich lovenswaardig. Maar de vraag is of het doel de middelen heiligt. 'Speel niet met je lichaam' staat op de affiche met de drie naakte en graatmagere BV's. Slanke Katja Retsin laat zich omringen door twee evenzo graatmagere bekende vlamingen. Het is een feit dat dik zijn gezondheidsrisico's inhoudt. Maar het is evenzo een groter feit dat slank zijn voor heel wat mannen en vrouwen gewoonweg anatomisch niet weggelegd is.Het accenteren van superslanke bv's op reuzengrote affiche zal misschien mensen drastisch tot vermageren aanzetten maar wellicht ook heel wat mensen die het al zo vaak geprobeerd hebben nog verder de depressiviteit induwen. Een vorige campagne waarin drie gewone vrouwen aanprezen om je borsten te laten nakijken was dan wel geslaagd, want ook al waren het bv's, het ging hier wel om gewone mensen met gewone maten. De keuze van de huidige modellen is misplaatst binnen de hele campagne. Heel Vlaanderen op de weegschaal, maar binnenkort ook in de wachtkamer van de psychiatrie ? Lees hier verder

11/02/2003 De kalender van GAIA van dit jaar. De opbrengsten gaan naar het welzijn van dieren en dierenmishandeling .
De modellen die op de kalender getoond worden zijn graatmager. Heeft GAIA er al eens bij stilgestaan of dit schoonheidsideaal dat ze weergeven in de foto's wel realistisch is? Veel van deze modellen moeten hiervoor hun eigen lichaam mishandelen. Dierenmishandeling kan niet… maar mensen die door zo'n kalenders en foto's als deze het respect voor eigen lichaam verliezen???
Bron : http://www.divazine.be/index.asp?module=media&id=50
Lees hier verder

 

 


11/02/2003 Anorexia bestaat niet
Nee, u hoeft zich niet meer te ergeren aan Ally McBeal, ze is geen anorexiapatiënte. Nee, er is geen toename van het aantal anorexiagevallen. Nee, het is geen typische fotomodellenziekte. Althans dat beweert Casper Schoemaker in zijn boek Anorexia bestaat niet. Waarom denken we dat dan allemaal? Omdat we volgens Schoemaker verkeerd zijn ingelicht door de media.
Bron : http://www.divazine.be/index.asp?module=media&id=49
Lees hier verder

 

     
     

11/02/2003 Vrouwen die de pil nemen, vallen voor macho's. (HBvL 11/02/2003) De zin die vrouwen in mannen hebben, kan variëren naargelang zij al of niet de pil nemen, aldus Schotse wetenschappers. Vrouwen die de pil namen, waren meer aangetrokken tot mannen met meer mannelijke kenmerken terwijl het omgekeerde waar was voor vrouwen die ze niet namen. Lees hier verder

11/02/2003 Dochter Steven Taylor showt buitenmaatjes (HBvL 6/02/2003). Ze schopte het tot topmodel in de zogenaamde plussizemode. Graatmagere Eva Herzigova doet vrienden schrikken (HBvL 11/02/2003). Ooit liep ze met haar ronde vormen in de kijker, maar tegenwoordig loopt ex-wonderbra model Eva Herzigova er ziekelijk bij.Eva is mannequin geworden voor defilés van modehuizen en moest daarom vermageren.Lees hier verder.

25/01/2003 Is de mooiste politicus ook de beste?(Bron De Standaard 25/01/2003) Bart Dobbelaere, Guy Fransen, Anja Otte De Nederlandse verkiezingen zijn gewonnen door de man met het mooiste kontje, Wouter Bos. Net zoals onze verkiezingen straks gewonnen worden door de dames en heren met het meeste charisma. Of vertellen we daar niets nieuws mee, en is charisma altijd al de belangrijkste aantrekkingspool van politici geweest? Lees hier verder

11/01/2003 Kate Winslet (Titanic ster) ijvert voor meer mollige vrouwen in de media. Voor de voorpagina van het tijdschrift GQ werd ze alleszins met de computer bijgewerkt. Bericht in HBvL 11/01/2003 Lees hier verder.

26/12/2003 Seksgodinnen in Playboy steeds minder rond. (De Standaard 26/12/2002) Het meisje op de middenpagina van Playboy is volgens onderzoekers door de jaren heen een stuk minder voluptueus geworden. Ze beantwoordt hiermee meer aan het heersende schoonheidsideaal, dat een eerder androgyn uiterlijk voorschrijft. Lees hier verder.

12/05/2002 Midden februari 2002 lanceerde Mieke Vogels van Agalev de lovenswaardige campagne 'Ik ben zoals ik ben, Ik mag gezien worden'. Je kan discussiëren over de aantrekkelijkheid van de modellen, volgens sommigen zagen ze er allemaal nog zeer aantrekkelijk uit en zijn ze zeker niet representatief voor de doorsnee van de bevolking, feit is dat Mieke Vogels door haar campagne wel op die manier een pleidooi houdt voor het waarderen van gewone mensen ipv de superslanke mooie modellen die we voortdurend in de media en reclame te zien krijgen. Maar wat blijkt : een recente verkiezingscampagne van Agalev waar Agalev aandacht vraagt voor voeding en gezondheid is niet consequent met het door Mieke Vogels gevoerde beleid. Op de foto hiernaast prijken de borsten van een zeer aantrekkelijke jonge dame. Dit zijn zeker geen gewone doorsneeborsten, zeker geen gewone maten en zeker geen pleidooi voor het aandacht vragen voor 'gewone mensen'. Mieke Vogels komt overigens haar afspraken op de persconferentie omtrent engagementen naar het beleid niet na. Lees verder voor het volledige bericht.

10/10/2002 Je ziet er goed uit...afslanken met plezier....alsof je er alleen goed uitziet als je slank bent. Mag je je dan niet gewoon goed in je vel voelen, zoals je bent. Waarom worden volslanke mensen altijd ongelukkig afgebeeld ?(nov.2002) Klik hier voor betreffende recente reclamecampagnes.

07/11/2002 Kinderstring is in. Meisjes kopen op steeds jongere leeftijd modieus ondergoed ! (HBvL; 7/11/2002) Zelfs in de opvoeding van onze kinderen brengen we het 'schoonheidsideaal' binnen. Zijn we op de juiste manier bezig ? Klik hier voor betreffend artikel.

05/10/2002Mollig mooi ? (HBvL 10/10/2002) Mollige vrouwen geraken weer in de mode, althans in de Verenigde Staten. /Mannen raken uitgekeken op vrouwelijke zandlopers (Gazet van Antwerpen 05/10/2002)


31/05/2002
Titel : Modeacademie steunt strijd tegen schoonheidsideaal Het Belang van Limburg Datum : 31/05/2002
De geklede en vervolgens poedelnaakte dames en heren die minister Vogels dezer dagen in de kranten liet aantreden, duiken nu ook op op de website van de modeshow van de Antwerpse Modeacademie. Plagiaat? Neen, de minister van Welzijn bestrijdt op diverse fronten de tirannie van het schoonheidsideaal.

21/05/2002 Ideale maten moeten wijken voor diversiteit Datum: 21 mei 2002
Deze week lanceert Mieke Vogels, minister van Gezondheid en Welzijn, een nieuwe campagne tegen het schoonheidsideaal. De actie wil het schoonheidsideaal relativeren. ‘Mensen willen beantwoorden aan de kleine maten die de reclame en de media als ideaal voorstellen. Daardoor worden ze ongelukkig en ontwikkelen ze een ongezond eetpatroon. Dat kan niet’, zo stelt Vogels. 'De modellen van vandaag hebben maatje 36, maar dat is maar voor vijf procent van de vrouwen bereikbaar’.Uit een onderzoek van de Gentse universiteit blijkt dat een op twee tienermeisjes haar lichaam als ‘problematisch’ ervaart. Een op tien kampt met eetstoornissen. ‘Ik ben minister van Gezondheid, en ik zie mijn portefeuille groeien omdat mannen en vrouwen aan dat onbereikbare schoonheidsideaal proberen te beantwoorden’, zegt Vogels. ‘Jonge meisjes beginnen te roken, omdat een sigaret het hongergevoel zou verminderen. Mannen doen aan ‘body-sculpting’ en grijpen naar gevaarlijke spierverstevigers. Men gaat op dieet, niet met een goede gezondheid als doel, maar wel om af te vallen’. (Bron : http://www.divazine.be/index.asp?module=lichaam&id=63)

22/05/2002 Zit model-Vlaming goed in zijn vel ? Modale supermodellen tegen slankheidsterreur. Mieke Vogels zet het supermodel in in haar strijd tegen de slankheidsterreur. Bron : De Morgen 22/05/2002

22/05/2002 Modale modellen in het straatbeeld. Vier mensen, vier maal anders gebouwd. Viermaal goed in hun vel. Gezond zijn, niet een perfect gestroomlijnd superslank lichaam hebben, moet volgens de minister opnieuw de norm worden.De Morgen 22/05/2002

22/05/2002 Ronde Ruby tegen schoonheidsideaal Ruby heet ze, een campagne van de Body Shop stelt het hedendaagse schoonheidsideaal, een bron van frustratie voor menige vrouw ter discussie. Bron : Het Belang van Limburg, 11/12 oktober 1997

22/05/2002 Train jezelf immuun tegen het slankheidsideaal. De boodschap is dat er nu eenmaal een slankheidsideaal is en dat dat beter verkoopt. Twee reacties uit sectoren die eveneens intensief met het menselijk lichaam bezig zijn : modeontwerpster Ann Demeulemeester en sportvrouw Kim Gevaert (De Morgen, 22/05/2002)

12/06/2002 Welke zijn de zeven schoonheden ? Echte schoonheid zit vanbinnen ? (HBvL 12/06/2002)

Bij een echte vrouw horen een mooi stel borsten, dus kreeg ik ze cadeau van mijn papa toen ik afstudeerde. Ik voel me nu heerlijk in mijn vel. Uitspraak van ex-Big Brother bewoonster Ester (HBvL 22/10/2002). Dit soort jongeren staan model voor al onze jongeren. Wat krijgen onze kinderen in de toekomst voor een goed rapport : een nieuwe neus, smalle billen, nieuwe borsten,...

01/11/2002 Het nieuws gevolgd ? Nee, Birgit las het. Vrouwelijke nieuwsankers leiden mannen van de inhoud van het journaal af. (HBvL, 1/11/2002)

31/10/2002 Ik heb eerst wel even in de spiegel gekeken. Vraagt u zich ook af of fotomodel Linda Deplacie opnieuw op de foto had mogen verschijnen voor de SPA-reclame, mocht ze nu 95kg wegen en volle borsten had gekregen.... Ik vermoed van niet. Zo ben je zuiver jezelf. Zo blijf je zuiver jezelf. Opnieuw een model waarin aantrekkelijkheid en schoonheid, zelfs na jaren wordt gekoppeld aan succes. Klik hier voor een interview (HBvL 31/10/2002)

19/04/2001 Cursus helpt 'lelijkerds' aan positiever zelfbeeld . Groningen - Klinisch psycholoog Bouman had eens een man in de praktijk, die erg bezig was met zijn borsten. ,,Onwillekeurig kijk je dan toch," zegt de klinisch psycholoog, ,,en ik zag niks. Maar dat is ook het kenmerk van deze stoornis."De Groninger geneesheer geeft als eerste in Nederland cursussen aan mensen die geobsedeerd zijn door hun vermeende lelijkheid. Hij legt de nadruk op vermeend. Want: ,,Die grote neus van jou kan een ander volstrekt normaal vinden." De opzet van de cursus is simpel. Zet mensen met dezelfde kwaal bij elkaar in een groep en het grootste deel van het leed is al geleden. Alkmaarsche Courant 19-4-01

20/11/2002 Kijken naar fotomodel kan vrouwen in depressie duwen. Artikel in Het Belang van Limburg 20/11/2002 Klik hier voor het artikel.

17/06/2002 Geen prijs voor slanke modellen. Minister Vogels boos op ideale maten bij modeacademie. (HBvL 17/06/2002) Klik hier voor het artikel

30/06/2002 Ik kan niet mager zijn. Houthalens model klaagt schoonheidsideaal aan. (HBvL 30/06/2002) Klik hier voor het artikel.

13/05/2002 Wij zijn rare snuiters. Kwesties herhaalt 'De Mensentuin'."Dit is geen seksistische gepraat, maar als u succes wilt hebben, kunt u er beter leuk uitzien....Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in een sollicitatiegesprek al na acht seconden is beslist of u de job krijgt of niet. U wordt onmiddellijkbeoordeeld op uw uiterlijk en uw gedrag. Al de rest is larie.(HBvL 13/05/2002) Klik hier voor het artikel.

03/06/2002 TV introduceert anorexie en boulimie op Fiji-eilanden. (HBvL 3/06/2002) Klik hier voor het artikel.

12/05/1995 Waarom is iemand gelukkig ?...De mens reageert over het algemeen enthousiast op een gave buitenkant en een mooi gezicht wordt al snel opgevat als een aanwijzing voor een goed karakter. (Psychologie, jg 1995) Klik hier voor het artikel.

15/12/2001 Mensen worden tot 25% mooier als u drinkt. (HBvL, 15/12/2001) Klik hier voor het artikel.

29/04/2002 Lelijke vrouwen hebben ook liefde nodig, maar die zullen ze niet van mij krijgen. Popster Shaggy in FHM (HBvL 29/04/2002) Klik hier voor het artikel.

09/02/2002 Vrouwen met make-up professioneler. Vrouwen die geen make-up dragen wekken de indruk datze geen moeite willen doen voor een fraai uiterlijk(HBvL, 9/02/2002)... Klik hier voor het artikel.

03/02/2000 Grote eieren na paren met mooiste mannetje... zelfs in de dierenwereld speelt het uiterlijk een rol (HBvL 3/02/2000) Klik hier voor het artikel.

22/04/1995 Erica Frans geeft vormingskursussen bij de Federatie van CGSO. Ze stelt : Er is nog één echt taboe : het uiterlijk. "Heel wat jongeren- en dan vooral meisjes- hebben een panische angst om buiten 'de groep' te vallen omdat ze te dik zijn. De druk om eruit te zien zoals de norm het voorschrijft is enorm groot. (De Morgen 22/04/1995) Klik hier voor het hele artikel.

17/09/2002 Oudere, hoogopgeleide mannen met een goed betaalde baan zijn voor jongere vrouwen vaak aantrekkelijker dan mannen van eigen hun leeftijd met een relatief lager inkomen. Fysieke aantrekkelijkheid speelt een ondergeschikte rol bij hun keuze.(De telegraaf 17 sep 2002) Klik hier voor het artikel.

20/03/2002 Chinezen door plastische chirurgie misvormd De telegraaf 20 maart 2002 Klik hier voor het artikel.

21/08/2002 Liever geen K3-truitje op dikke buik door Bert Felix (Artikel uit Apeldoornse Courant van 21-08-2002)

24/11/2002 Meisjes werpen sluier af op scholen in Teheran .
Op meer dan tien meisjesscholen in de Iraanse hoofdstad Teheran hoeven leerlingen en leraressen voor het eerst sinds de islamitische revolutie van 1979 geen sluier en lange jas meer te dragen. Gazet van Antwerpen Datum : 24/11/2002

09/11/2001 Uiterlijk voor man steeds belangrijker De Telegraaf 9 nov 2001

30/10/2002 Enquête: Lopez en Beckham de mooiste (De telegraaf -30 okt 2001 )
LONDEN - De Amerikaanse zangeres/actrice Jennifer Lopez heeft van de vrouwelijke beroemdheden in de wereld het mooiste lichaam.

02/12/2002 Barbie blijkt nog altijd razend populair bij kleine meisjes, maar nu is er een stevige concurrente: Emme. Stevig, want Emme heeft niet het perfecte lijntje van haar wereldberoemde zusje. Ontwerper Robert Tonner bedacht voor Emme meer realistische maten en noemde haar naar een 38-jarige Amerikaanse mannequin die voor de pop model stond.(Het Belang van Limburg 02/12/2002)

15/01/2003 Studente zoekt gulle gevers voor borstimplantaten
http://giveboobs.com Liefdadigheid kent geen grenzen. Een 23-jarige Amerikaanse studente die naar de naam Michel luistert, roept via een website mensen overal ter wereld op om geld te schenken voor haar borstvergroting. Het meisje moet 4500 dollar bijeenkrijgen. Michel noemt zichzelf geen 'psycho' en is best tevreden over haar lichaam. Alleen haar boezem zou wat gevulder mogen zijn. Bron HBvL 15/01/2003

19/11/2001 Man reageert 'primair' op vrouwelijk schoon (Bron De Standaard 19/11/2001)Een bouwvakker die een mooie vrouw langs zijn steiger ziet lopen, krijgt daarvan een goed gevoel, te oordelen aan zijn gesis en gefluit. Dat lekkere gevoel ontstaat in zijn hersenen op precies dezelfde wijze als eten hem genot verschaft wanneer hij honger heeft, of een shot cocaïne hem kalmeren zou als hij drugsverslaafd was, rapporteren Amerikaanse hersenwetenschappers. Lees hier verder

15/10/2001 In het oog, in het hart (Bron De Standaard 15/10/2001)Als u tijdens een feestje een steelse blik toegeworpen krijgt van iemand aan de overkant van de zaal en die iemand ziet er bovendien aantrekkelijk uit, dan wil er wel eens een aangename tinteling door uw lichaam trekken. Hoe dat komt, hebben onderzoekers van het University College in Londen achterhaald. Lees hier verder

01/10/2001 Gezonde vrouwenlijven het aantrekkelijkst (Bron De Standaard 01/10/2001) BRUSSEL -- Algemeen wordt aangenomen dat mannen de aantrekkelijkheid van een vrouw beoordelen aan haar figuur. Vooral de verhouding tussen borstomtrek, taille en heupen zou daarbij van belang zijn -- met haar 90-60-90 belichaamde Brigitte Bardot in haar glorietijd zowat het ideaal van iedere man. Lees hier verder

07/09/2001 Studie geeft lelijke burger moed (Bron De Standaard 07/09/2001) BRUSSEL - Lelijke mensen ondanks hun uiterlijk op zoek naar een partner, hoeven niet te wanhopen. De troostende volkswijsheden over deksel en potje of het chiquere -- want Latijnse -- de gustibus .. blijken immers een serieuze kern van wetenschappelijke waarheid te bevatten.
Lees hier verder

04/10/2000 Aantrekkelijke jongeren hebben minder kans op verkiezing Zo mooi, zo blond en... niet verkozen (Bron De Standaard 04/10/2000) Peter Dejaegher
BRUSSEL -- Kiezers vallen niet voor jonge, goedgeklede en bloedmooie vrouwen. Met andere woorden, het uiterlijk is geen voordeel in de verkiezingscampagne. Jonge kandidaten wekken doorgaans meer argwaan dan vertrouwen. En vrouwen noch mannen stemmen voor kandidaten van het eigen geslacht omwille van het geslacht.
Lees hier verder

12/05/2002 choonheidsindustrie ontdekt ook mannelijk schoonheidsideaal.Verstandige mannen weten wel beter.Beelden van mooie, lachende en viriele mannen zien we overal. Ze verleiden ons vanop glanzende tijdschriftcovers, in reclamespotjes op televisie en sinds kort ook vanop het internet. Volgens de media is de man gebruind, sportief, heeft hij een stevig, gespierd lichaam, een perfecte tandpasta-smile en is hij bovenal heel succesvol.Naargelang het imago van het merk ziet de ideale man er fysiek telkens lichtjes verschillend uit. Je hebt de vader, de zakenman, de sportieve jongere, de intellectueel en tot slot het buitenbeentje, de lieve sul. Eén kenmerk hebben al deze mannen gemeen (behalve de lieve sul, misschien): ze zien er perfect uit.Fysieke aantrekkelijkheid wordt gekoppeld aan intelligentie, zelfvertrouwen en succes. Gebruik je het juiste merk deodorant, dan kan je de vrouwen niet meer van je afslaan. Met het juiste merk pils word je een vent die alles durft. Het aanschouwen van deze stoet ‘perfecte’ mannen geeft de indruk dat een buikje of een kalende knikker niet aantrekkelijk zouden zijn. Terwijl echte schoonheid natuurlijk in the eye of the beholder zit (of door wiens oog je het maar bekijkt).Lees hier verder

26/04/2002 Flapoortjes zijn in (De Standaard 26/04/2002) Naomi Campbell, Claudia Schiffer en consorten mogen het binnenkort schudden. Modellen moeten niet langer de perfecte schoonheid incarneren. De consument ziet weer liever foutjes. Lees hier verder

27/04/2001 Vlaamse vrouwen door de ogen van buitenlandse mannen Het Vlaamse trekpaard (Bron De Standaard 27/04/2001 Rein Verhoeven)
Vlaamse vrouwen hebben geen lef, ze durven niet voor hun mening uit te komen en ze werken hard. Ze zijn bescheiden, braaf en bang om zich sexy te kleden. Ze zijn afwachtend en moeilijk te benaderen. En ze willen wel geëmancipeerd zijn, maar ze verlangen naar een doorsnee gezinnetje. Zes buitenlandse mannen die in Vlaanderen leven en werken, schetsen een beeld van de Vlaamse vrouw.
Lees hier verder

26/03/2001 Lichaam, uiterlijk Bij nacht zijn alle katjes grauw (Bron De Standaard 26/03/2001)Stephanie Suarez Van Dale Spreekwoordenboek: ,,De gedachte komt reeds in het klassieke Latijn voor. Erasmus kent het spreekwoord in een iets andere, aan het Grieks ontleende vorm 'Sublata laterna nihil interest inter mulieres'(als de lamp uit is, zijn alle vrouwen gelijk), in het donker ziet men namelijk bij het vrijen geen onderscheid tussen mooi en lelijk. Het spreekwoord heeft een sterk seksueel accent. Servilius (Antwerpen 1545:98):'Tnachts zijn alle katten grauw'. Servilius tekent erbij aan (in vertaling): 'Het spreekwoord wil zeggen dat geen enkele vrouw kuis is als ze maar de gelegenheid heeft zonder getuige te zondigen'. Lees hier verder

23/02/2001 Weer een seksonderzoek bij jongeren Meisjes hebben negatiever zelfbeeld (Bron De Standaard 23/02/2001) Jongens vinden seks belangrijker dan meisjes. Jongens vinden zichzelf eerder mooi, meisjes vinden zichzelf eerder lelijk (hoewel een grote meerderheid van alle bevraagden zichzelf ,,mooi noch lelijk'' vindt). Meer meisjes dan jongens vinden zichzelf niét aantrekkelijk.Lees hier verder

02/02/2001 Mag het iets meer zijn?
(Bron De Standaard 02/02/2001) Nigella Lawson Begin januari was er in de Britse pers (Channel 4, The Silicone Generation) heel wat te doen rond Jenna Franklin. De vijftienjarige tiener wou een borstvergroting. Franklins ouders waren bereid hiervoor een bedrag van 4.875 dollar te betalen. De chirurg weigerde een dergelijke ingreep uit te voeren onder de leeftijd van 18. Het tienermeisje dat borstimplantaten wil en de moeder die daarvoor wil betalen... Je kunt moeilijk anders dan verontrust reageren. Het meest verontrustende is wel dat er artsen zijn die dat soort ingrepen zonder problemen uitvoeren.
Lees hier verder

19/05/2000 Gezette vrouwen ook op ,,wings of love''? (Bron De Standaard 19/05/2000) Mia Doornaert ,,We hebben mei '68 gehad om niet te worden wat we nu zijn''. Dat schrijft mediavedette Philippe Bouvard in zijn Journal (Le Cherche-Midi) en wat hij daarmee bedoelt is oud worden. De zeventiger Bouvard is boos. Hij heeft geen tv-programma meer. En dit najaar verliest hij zijn dagelijks humoristisch (nou ja) radioprogramma Les grosses têtes . Dat is al 24 jaar een van de populairste programma's van RTL, de meest beluisterde radiozender van Frankrijk. Bouvard vindt dat hij het slachtoffer is van het jeunisme dat de westerse wereld teistert. Maar de zeventiger moet niet klagen. Als hij een vrouw was had men hem al decennia geleden naar de uitgang geduwd. De Franse media behandelen vrouwen boven de 35-40 of ze melaatsen zijn, op een paar uitzonderingen na, die uiteraard hyperslank en hypermodieus moeten zijn. Lees hier verder

10/10/1998 Een op vijf vrouwen altijd op dieet. De Morgen 10/10/1998 Twintig procent van de Britse vrouwen zegt altijd of bijna altijd op dieet te staan. Slechts één op vier is gelukkig met haar gewicht en 60 procent voelt zich soms schuldig als het onderwerp ter sprake komt. ....Veel vrouwen denken dat ze dik zijn, maar zijn het in feite niet. Het esthetisch ideale gewicht ligt een flink stuk lager dan het medische ideaal.

11/11/2002 Homo/lesbisch en eetstoornissen ? ( 11/11/2002) Uit onderzoek aan de universiteit van Harvard onder ruim duizend Amerikaanse jongens en meisjes in de leeftijd van twaalf tot zeventien jaar blijkt dat seksuele voorkeur het lichaamsbeeld beïnvloedt. Homoseksuele tienerjongens hebben vaker eetstoornissen dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Ook tieners die nog twijfelen aan hun seksuele voorkeur gaan vaker op dieet. Lesbische meisjes maken zich juist minder zorgen over hun figuur dan heteroseksuele meisjes. (Bron : http://www.sexynieuws.nl/article_1141.html)

20/05/2002 School kan eetstoornissen niet voorkomen 20/05/2002
Het is af te raden om kinderen in scholen voor te lichten over de gevaren van eetstoornissen. Dat zeggen klinisch psychologen in een conferentie over het lichaamsbeeld bij vrouwen. Bron : http://radio.weblogs.com/0107754/2002/05/20.html

Ingebeelde lelijkheid. Mensen die last hebben van ingebeelde lelijkheid,zien zichzelf niet zoals ze in werkelijkheid zijn. Ze vinden dat ze bijvoorbeeld extreem dik zijn of verafschuwen onderdelen van hun gezicht of lichaam (de vorm van neus, de haargroei, de tanden, de gelaatskleur, de handen of de voeten)

De schoonheden van internet (Face prints).Hoe zien mooie aantrekkelijke gezichten eruit als die door de computer worden samengesteld met behulp van internetgebruikers. Vrouwen gaven hun seksegenoten een sportief kort kapsel, terwijl mannen het andere geslacht mooier vinden met halflang haar.

Web Sites Promote Anorexia and Bulimia as a 'Lifestyle' Experts worry these sites may fuel eating disorder crisis By Jennifer Thomas HealthScoutNews Reporter (Bron :http://www.healthscoutnews.com/view.cfm?id=508938)

One minute to body dissatisfaction
Researchers found that women who looked at advertisements featuring stereotypically thin and beautiful women showed more signs of depression and were more dissatisfied with their bodies after only one to three minutes of viewing the pictures. The women who registered the biggest drop in self-image after viewing the pictures were those who already felt bad about themselves to begin with, said Laurie Mintz, lead author of the study and an associate professor of educational and counselling psychology at University of Missouri-Columbia. "It's like a vicious cycle for a lot of women," Mintz said. "Basically, women who already feel ashamed of themselves are the people who are going to be most impacted by those images." (Bron : http://www.about-face.org/r/press/healthscoutnews_103102.html)

Globalization of Beauty Makes Slimness Trendy October 3, 2002 By NORIMITSU ONISHI LAGOS, Nigeria - With no success, Nigeria had been sending contestants to the Miss World pageant for years. Winners of the Most Beautiful Girl in Nigeria went year after year to the Miss World competition, and year after year the beauty queens performed remarkably poorly. Guy Murray-Bruce, the executive director of Silverbird Productions, which runs the Most Beautiful Girl contest, said he had almost resigned himself to the fact that black African women had little chance of winning an international competition in a world dominated by Western beauty ideals. (Bron :http://www.about-face.org/r/press/)

A Secret Society of the Starving September 8, 2002 By MIM UDOVITCH Claire is 18. She is a pretty teenager, with long strawberry-blond hair, and she is almost abnormally self-possessed for a girl from a small town who has suddenly been descended upon by a big-city reporter who is there to talk to her, in secret, about her secret life. She is sitting on the track that runs around the field of her high school's football stadium, wearing running shorts and a T-shirt and shivering a little because even though we are in Florida -- in the kind of town where, according to Claire, during ''season'' when you see yet another car with New York plates, you just feel like running it down -- there's an evening chill. (Bron :http://www.about-face.org/r/press/nytmag_090802.html)

Jamie Lee Curtis has nothing to hide. 2002 San Francisco Chronicle Tuesday, August 27, 2002 Joan Ryan JAMIE LEE CURTIS called more magazine a few months ago. She had an idea for a story and photo shoot. The result is in the issue that hits newsstands today. The actress is photographed in her underwear as she looks in the privacy of her own bedroom, without benefit of stylists, makeup or flattering camera angles. Curtis, famously fit in movies such as "Perfect" and "True Lies," looks like what she is: a 43-year-old mother of two. Squishy in the middle. Chunky in the thighs. Flabby in the back. Thick at the knees and ankles. On the next page of the magazine is another photograph. It's Glam Jamie, as Curtis calls her gussied-up self. She's gorgeous in a sleek black dress -- carefully chosen to elongate and slim her torso -- and sling-back heels with ankle ties. The magazine reveals, at Curtis's request, that the transformation took 13 people and three hours. (http://www.about-face.org/r/press/chron_082702.html)

Idealized Women in TV Ads Make Girls Feel Bad Fri Jul 12, 5:35 PM ET By Alan Mozes NEW YORK (Reuters Health) - TV commercials that depict idealized images of rail-thin feminine beauty can send young female viewers--particularly those who place great importance on their appearance--into an immediate tailspin of increased anger and body dissatisfaction, Australian researchers say. "Viewing television commercials containing images of the unrealistic thin-ideal for women caused adolescent girls to feel less confident, more angry and more dissatisfied with their weight and appearance," said study lead author Duane Hargreaves of Flinders University in South Australia. Hargreaves and his team showed a compilation of TV commercials to a group of over 400 adolescent boys and girls attending high school in Adelaide, South Australia. The 40 clothing, food, cosmetic, movie and car commercials viewed were a one-week sample of spots airing on Australian networks in June 1999. (Bron :Journal of Social and Clinical Psychology 2002;21:287-308)

Teen Mag Editor Promotes Healthy Body Image By Carol Lee - WEnews correspondent NEW YORK (WOMENSENEWS)--When millions of teenage girls page through this month's issue of YM magazine, what they read--stories like "Girls' Night Out" and "Cat Got Your Tongue? It's Hard Being Shy"--may be less noteworthy than what they don't read. There is not a single dieting story, tip or "how to." Nor will there ever be as long as Christina Kelly is in charge. Kelly, 39, publicly announced last month her decision to ban dieting stories and to feature larger-size models in YM, which has 2.3 million readers. Her announcement came four months after her promotion to editor in chief of YM from executive editor. But Kelly says the policy unofficially began her first day on the job. "I always had this belief that as soon as I became editor in chief, diet stories would be gone," Kelly says. "I'm really aware of the body-image issue." Although they won't formally know about the changes until they read the editor's note in the April issue, readers and their parents have already noticed them. Rebecca Onion, who edits the letters section of the magazine, says she has sifted through volumes of grateful correspondence from readers who used to balk at skinny YM models. (Bron :http://www.about-face.org/r/press/wnews_012102.html)

Dance Instructor Wins Weight Discrimination Battle KPIX Monday May 06 09:39 PM EDT - By Joe Belden A 240-lb. dance instructor has claimed victory in her battle to be a Jazzercise instructor. Jennifer Portnick complained that Jazzercise discriminated against her based on her weight. Portnick's claim was the first of its kind mediated by the San Francisco Human Rights Commission. The commission ruled in Portnick's favor, and now Jazzercise has dropped all instructor weigh restrictions throughout its entire franchise system. "A lot of people are like me," Portnick said. "I'm eating a healthy diet, I'm working out, I should be able to do anything I want to do. And sometimes doors are closed. But the good news is, if we stand up for ourselves, there can be positive social change."

The Tyranny of Skinny, Fashion's Insider Secret By KATE BETTS The New York Times March 31, 2002 "It's the last unexplored opportunity in the fashion business," he said. "If I were Tom Ford or Miuccia Prada, I would make upscale, groovy, hip clothes for plus sizes." The problem is a prejudice against large sizes in the fashion business, he said.Everyone who works in fashion has heard the stories that point to the tyranny of the skinny archetype. There's the American design house where the byword is you needn't apply for a job if you are bigger than size 8. When the look of the moment was more anorexic than usual, there was supposedly a sign in the bathroom of one of the major American fashion magazines that said, "Don't vomit in here." And then there was the story of the fashion assistant who worked around the clock one night to organize a magazine party, only to be told the following day that her help was no longer needed. She was too "big" for the uniform that staff members would be wearing to the party.

Can You Be Both Fit and Fat? By KPIX - April Cummings San Francisco Cronicle With billions spent on the diet industry each year, it would seem Americans are obsessed with weight. But the number of people who think it's possible to be happy with your body -- even if it's fat -- is growing almost as quickly as the nation's waistband. "It's about time that people say I'm not going to take it anymore," said Francis White, Secretary of the National Association to Advance of Fat Acceptance, or NAAFA. "I'm very angry. I¹m skilled. I'm competent. I can do the same job as anybody else. I just may need an armless chair to sit in." They're coming forward to say they're fat as hell, and they're not going to take it anymore. (Bron : http://www.about-face.org/r/press/kpix_030102.html)

Overweight Teens May Go to Extremes to Shed Pounds NEW YORK (Reuters Health) Feb 18 - Nearly one in five adolescent girls who are very overweight may resort to extreme weight-control measures such as diet pills, laxatives, diuretics or vomiting, according to a new study. As obesity rates among US teens and adults continue to climb, experts are worried that many young people are ill-equipped to sensibly control their weight. And with the social pressure to be thin, many may resort to unhealthy means to shed excess pounds. In the new report, Dr. Dianne Neumark-Sztainer of the University of Minnesota in Minneapolis and colleagues call for prevention strategies that address the different aspects of weight control among teens. "For example, within interventions for overweight adolescents, there is a need to address body image issues and unhealthy dieting behaviors in addition to focusing on changes in eating and physical activity behaviors," they write in the February issue of the Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. (Bron : http://www.about-face.org/r/press/reuters_021802.html)

Golden Girl Uma admits to having Body Dysmorphic Disorder (BDD) By Sherry Kahn May 15th, 2001 -- In Snow White, the princess' evil stepmother gazes into the looking glass, asking, "Mirror mirror on the wall who's the fairest of them all?" Here in the real world, a person who gazes into a mirror thinking, "Mirror, mirror on the wall, I know I'm the ugliest of them all," may be suffering from BDD, or Body Dysmorphic Disorder - certainly something far more dangerous than the stepmother's vanity. In a recent interview with Talk Magazine, even beauty goddess Uma Thurman admitted to struggling with the disorder - one that has its victims feeling that they are simply not attractive. The lanky 6-foot blonde admitted to "being troubled about her weight" ever since giving birth to her daughter, Maya, in July 1998. Thurman, whose beauty and bodacious body are celebrated world-wide, has recently been named the spokesmodel for Lancome's Miracle perfume. She also stars in a new movie released this week, Golden Bowl. "I see myself as fat," Thurman confessed to Talk Magazine, adding that she has body dysmorphic . (Bron: http://canoe.talksurgery.com/consumer/new/new00000056_1.html)

Women's magazines are dead No, this isn't another diatribe about anorexia. The women's magazines' worst sin isn't their promotion of an "unrealistic body image" or excessive thinness. (Frankly, given the ballooning of the average American, male and female, the problem is in the opposite direction.) Their sin isn't even the promotion of consumerism as a substitute for real experience, or the insipid hedonism they purvey (we'll get to that later). (http://www.salon.com/media/feature/2000/05/05/mirabella )

New Kellogg's(R) Special K(R) Cereal Campaign Speaks Honestly About Body Image; Tells Women That Confidence, Not Dress Size, Is What CountsBATTLE CREEK, Mich., Feb. 2 /PRNewswire/ via Individual Inc. -- For decades, "perfect" models have been at the center of our mass media fantasies. But now, one advertiser intends to challenge the notion of the "ideal" woman so that women everywhere can accept the bodies they have. Through a national advertising campaign that launches today, Kellogg's(R) Special K(R) cereal will speak honestly about how women feel about their bodies, challenging the stereotypes that have fueled women's insecurities for years. Recognizing that self-esteem is largely determined by how people feel about their looks, Special K cereal's "Reshape Your Attitude" campaign encourages women by saying there is no ideal body weight, only a healthful lifestyle that will lead to a healthier weight. (Bron :http://www.about-face.org/r/press/kellog020298.html)

Pursuing Perfection, Dancing With Death: Eating Disorders Haunt Ballerina By Jennifer Dunning We were trying to see which girls developed or were predisposed to problems," said Dr. Warren, a professor of obstetrics and gynecology at Columbia Presbyterian Medical Center and the director of its Menopause and Hormonal Disorders Center. But 60 to 70 per cent of the students dropped out of the survey, and the study was canceled after a year. "Some dropped out because of injury, Dr. Warren said. "But basically when the girls started getting into trouble, they didn's want to answer questions." Denial, Dr. Hamilton said, is a large part of the problem of eating disorders, a problem that affects a large number of young ballerinas. Determined intervention might have helped avert the sudden death on June 30 of Heidi Guenther, no longer a student but a 22-year-old member of the Boston Ballet. The exact cause is not yet known. But Ms. Guenther had eating problems. She had complained to her family in recent weeks of a racing, pounding heart, but she refused to see a doctor. (Bron :http://www.about-face.org/r/press/nyt_071697.html)

A perfect body ? By Joan Ryan Twenty-two-year-old Heidi Geunther wanted what every ballet dancer wanted. A perfect, weightless body. The kind that seemed to float through the air. When she returned home to San Francisco several weeks ago during a break from the Boston Ballet, her mother worried that she had gotten too thin. Guenther was 5 feet 3 and 100 pounds, 15 pounds below normal for that height. Even an administrator at the Boston Ballet, who had told Guenther last year to lose weight, told her several months ago that she had gone too far. But the advice might have come too late. While driving with her family to Disneyland 11 days ago, Guenther abruptly slumped forward. Her mother thought at first it was some kind of joke. But Guenther's heart simply stopped beating. She died instantly. (Bron:http://www.about-face.org/r/press/chron_071197.html)

Verstoorde lichaamsbeelden. Mannen denken dat vrouwen spieren willen - maar dat doen ze niet. Alarm: modellen zijn onrealistisch. Afslankende moeders krijgen dikke kinderen. Bron : http://www.angelfire.com/ab/ergo/dismorfie.html

Bang om dik te worden (KLASSE voor leerkrachten oktober 1995)
Meer en meer schoolmeisjes raken verslaafd aan mager-zijn. Ze lijden aan magerzucht of anorexia nervosa. In de Westerse wereld hebben één tot twee jonge vrouwen op de 200 te maken met deze eetstoornis. Tussen 5 en 18 procent van de bekende anorexiegevallen sterft zelfs de hongerdood. De laatste decennia neemt het aantal eetstoornissen sterk toe. Ook in uw klas kunnen leerlingen zitten die bang zijn om dik te worden. Kan een leerkracht daar iets aan doen? Bron : http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?function=detail&nr=5155

Thin Models (Sunday Times 25 juni 2000, Images of thin models are bad for women) JOWELL's aim is to free young girls from the "tyranny" of feeling that to be attractive they must be as painfully thin as the diminishing actress Calista Flockhart, who plays Ally McBeal in the television series. This ambition arose, in part, from the concern that she and Jay (her co-minister) shared about the fact that although girls outperform boys at school they go into lower-paid jobs.

Physical Attractiveness and Impression Formation An important dimension of forming an impression of someone is what that person looks like. If he or she dresses sloppily, is clumsy, and is physically unattractive, we are inclined to dislike him or her, or in general think negatively about him or her. However, to many people, an attractive person can do no wrong. This is due partly to the halo effect. (The McGraw-Hill Companies. All rights reserved)

In de ban van de schoonheidskoorts. De Miss World verkiezingen doen heel wat stof opwaaien in India. Terwijl sommigen uit protest tegen de verkiezingen de hand aan zichzelf slaan, blijkt zowat het hele land in de ban van het schoonheidsideaal. Elk zichzelf respecterende stad richt een eigen schoonheidswedstrijd in en zowel de kosmeticasector als de plastische chirurgen doen gouden zaken. Bron : De Morgen (datum onbekend)

Body dissatisfaction and the media. Some studies have suggested that the media's portrayal of the "ideal body" for women has had a big impact on the increase in women's body dissatisfaction. Research also proposes that this media exposure is linked to the increasing prevalence of eating disorders and body image disturbances. We do know that eating disorders are not solely caused by the media and that other psychological, emotional, and developmental factors play a big role. It does appear necessary, however, to investigate the effect the media has on women and eating disorders. (Bron: http://www.findarticles.com/cf_0/m0887/5_19/62296769/print.jhtml)

New Survey on Obesity and Body Image Finds that it's a Matter of Smoke and Mirrors
Boston, MA; September 18, 1998 -- With rates of obesity escalating worldwide, a new survey of American women reports that 70% of overweight women (versus 41% of thin women) like their bodies less than they like themselves and report that this negative body image is fuelled by unrealistic images of women portrayed in the media. Conducted for the Teresa and H. John Heinz III Foundation with technical assistance from Shape Up America!, the survey findings will be discussed today at a major national forum in Boston, Mind Over Media: Women Health in the Cultural Environment, to underscore how cultural stereotypes about womens bodies affect their long term health. Comparing the attitudes and beliefs of overweight women aged 35 and over with their thin or normal weight same-aged counterparts, the survey clearly finds that many overweight women are stigmatized about body image. Specifically, the poll reveals that more than one in four overweight women identify images of women in the media as making them feel worse about their body. Most important, this negativity translates into a higher prevalence of unhealthy behaviors among overweight women. Bron : http://weightloss.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http%3A%2F%2Fhome.globaleyes.net%2Fcycrd%2Fbodyimag.htm

Positieve beeldvorming in de media. Deze reclame bewijst dat ook volslanke dames mooi kunnen zijn. Kijken naar deze reclame geeft je het gevoel dat iedere mens, hoe hij ook gevormd is, de moeite waard is om naar te kijken. Reclame van winkel Claudia Largo in Cosmos 12/12/2002

Een facelift voor de camera. Terwijl wij nog aan het bekomen zijn van alweer een Big Brother reeks, heeft Amerika weer een nieuwe rage: mensen die niet tevreden zijn over hun uiterlijk kunnen terwijl de camera draait een operatie van plastische chirurgie ondergaan (Bron : HBvL 16/12/2002)

Jongeren worden zwaarder en zijn daar trots op ook. De buiken bol en bloot, meisjes zijn de schaamte voorbij. `Een doorbraak in de meisjespsyche.' Het is winderig warm en koopavond. Op de terrassen aan de Oude Gracht in Utrecht hebben jongens met mobiele telefoons en meisjes met blote buiken plaats genomen. In elke navel priemt een piercing, maar opvallender is: de buiken zijn bol. Ze rollen over de broekriem. Ze praten mee en krijgen kippenvel als de zon zakt. Schaamteloos aanwezig.,,Dit is de correctie op de slankheidsmanie'', zegt gezondheidspsycholoog Greta Noordenbos, die aan de Leidse universiteit onderzoek doet naar eetstoornissen. ,,Dit is een bijzonder moment. Al die dikke buiken, maar vooral: dat ze gezien mogen worden. Dat is een doorbraak in de meisjespsyche.'' Bron : http://www.vrouweninnederland.nl/mainindex.html?onderzoek.html?onderzoekzelfbeeld.html

We zijn te fanatiek aan het afvallen
Mensen met een gezond gewicht willen gemiddeld 6,8 kilo afvallen, tegen 15,6 kilo voor te zware mensen. Dat is respectievelijk 9 en 16 procent van het gemiddelde gewicht, terwijl 5-10 procent genoeg is om gezondheidsproblemen te voorkomen. Bron : http://www.psycholoog.net/