Inhoudstafel boek

Dankwoord  


Personalia  


Inleiding  


Hoofdstuk 1 De machtige invloed van fysieke aantrekkelijkheid  


De alomtegenwoordige macht van schoonheid en het onrecht van lelijkheid

Enkele getuigenissen

Schoonheid in het gewone alledaagse leven.

Subtiliteit van aantrekkelijkheid

Invloed van aantrekkelijkheid op diverse terreinen van het sociaal maatschappelijke leven

Aantrekkelijkheid en muziekvoorkeur

Aantrekkelijkheid en justitie

Het seksueel aureool

Aantrekkelijkheid en hulpverlening

Mooi hoofd, meer kans op een goede job en meer poen?

Sport en aantrekkelijkheid

Schoonheid en politiek

Vooroordeel op school en in de opvoeding

Hoe belangrijk is fysieke aantrekkelijkheid voor kinderen zelf ?

De cultuur van aantrekkelijkheid

Conclusie

Hoofdstuk 2 Aantrekkelijkheid en partnerrelatie  


Hoe belangrijk is het uiterlijk in romantische situaties ?

Overeenkomst in aantrekkelijkheid tussen bestaande paren : het matching-fenomeen
Uit Mirror Mirror Hatfield & Sprecher State University of New York Press 1986, p.110-111
Verschillend belang in uiterlijk tussen mannen en vrouwen

Hecht iedereen evenveel belang aan het uiterlijk in de partnerkeuze ?

Nadelen van aantrekkelijkheid in partnerrelatievorming

Fysieke aantrekkelijkheid en relationele tevredenheid

Conclusie

Hoofdstuk 3 Wat is schoonheid en fysieke aantrekkelijkheid ?  


Op zoek naar universele schoonheid

Schoonheid in het verleden

Meting van aantrekkelijkheid

Het gezicht

Wat vinden mannen aantrekkelijk in vrouwen?

Wat vinden vrouwen aantrekkelijk in mannen?

Schoonheidsidealen bij homo's en lesbiennes

Aantrekkelijkheid in relatie tot sociale factoren

Religie en schoonheid

Enkele leuke weetjes
 Alcohol en late uur maken aantrekkelijker.
 Robot
 Hoe mooier de man, hoe straffer het sperma en macho's hebben meeste succes bij pilgebruiksters.
 Laat jezelf beoordelen op internet.

Conclusie

Hoofdstuk 4 Invloed van fysieke (on)aantrekkelijkheid op persoonlijkheid  


Typering op basis van uiterlijk in het verleden.

Bepaling van persoonlijkheidskenmerken op basis van (on)aantrekkelijkheid

Wat schoon is, is goed: schoonheden hebben alleen maar goede eigenschappen.

Onaantrekkelijkheid en ontstaan van depressies en zelfmoord en relatie met criminaliteit

Nadelen van aantrekkelijkheid

Conclusie

Hoofdstuk 5 Hoe kunnen we het belang van fysieke aantrekkelijkheid begrijpen ?  


Cultuurgebonden beïnvloeding

Socialisatieprocessen

Belang ontleend aan de onmiddellijke toegankelijkheid van fysieke aantrekkelijkheid Uit een oude brochure van Studie-advies KULeuven

De aanwezigheid van aantrekkelijkheid levert macht en prestige

Veronderstelde attitudessimilariteit en aanvaarding

Machtsuitoefening en misbruik van aantrekkelijkheid door vrouwen (en mannen?)

Evolutionaire theorie : genetische overwegingen

Schoonheid als onderdrukkingsmiddel

Schoonheid als genotmiddel

Waarom is aantrekkelijkheid bij vrouwen belangrijker dan bij mannen?

Conclusie

Hoofdstuk 6 Invloed van de media en reclame  


Hoe sterk is die invloed van de media?

De verslanking van de ideaalbeelden

Reclame en aantrekkelijkheid

Wordt eigenwaarde bepaald door de media ?

Kunnen de media het schoonheidsideaal veranderen ?

Ontstaan van eetstoornissen ?

Tips voor reclamemakers

Conclusie

Hoofdstuk 7 Lichaamsbeelden  


Ontwikkeling van lichaamsbeeld

Ontwikkelingstheorieën over lichaamsidentiteit

Lichaamsbeelden tijdens puberteit en adolescentie

Algemene bevindingen uit onderzoek van de laatste jaren

Conclusie

 Hoofdstuk 8 Stigmatisering door een afwijkend uiterlijk  


De impact van een stigma

Stigma door afwijkend gezicht

Conclusie

Hoofdstuk 9 Aan het uiterlijk gerelateerde psychische ziekteverschijnselen  


Eetstoornissen

   Wat is anorexia nervosa ?

   Wat is Boulimia Nervosa?

   Andere eetstoornissen? Binge eating disorder en Compulsive overeating

   Wat zijn de oorzaken van eetstoornissen?

Body dysmorphic disorder
   
   Wat is Body Dysmorphic Disorder ?

   Psychologische catalogisering

   Zijn personen met BDD ijdel of narcistisch ? Hoe vaak komt het voor ?

   Wat veroorzaakt BDD ?

   Het belang van schoonheid bij BDD?

   Behandeling van BDD

Conclusie

Hoofdstuk 10 Sleutelen aan je uiterlijk ethisch verantwoord ?  


Het lichaam als object of subject ?

De weldaden van het aantrekkelijker worden

De kosten van 'zelfverbetering'

Plastische chirurgie voor kinderen ?

Ethiek en uiterlijk

Conclusie

Hoofdstuk 11 Beeldvormingsonderzoek naar het belang van aantrekkelijkheid in media en hulpverlening.  


1. Beeldvormingsonderzoek naar het belang van aantrekkelijkheid bij de brede bevolking in Vlaanderen en Nederland

1.1. Doelen, methodiek en beschrijving van de populatie
1.2. Op zoek naar een definitie van aantrekkelijkheid en onaantrekkelijkheid
1.3. Invloed van aantrekkelijkheid met betrekking tot menselijke relaties
1.3.1. Zelfbeeld Dit project sluit perfect aan bij de 'Maggezien worden' campagne van ex-minister gelijke kansen Mieke Vogels
1.3.2. Partnerkeuze en aantrekkelijkheid
1.3.3. Samenleving zoals vrienden, school, werksituaties,….
1.4. Media en schoonheidsideaal
1.5. Politiek en uiterlijk
1.6. Je uiterlijk veranderen : een nieuwe trend ?
1.7. Discriminatie en pesten
Conclusie

2. Beeldvormingsonderzoek naar het belang van aantrekkelijkheid in de jeugdhulpverlening
2.1. Doelen, methodiek en beschrijving van de populatie.
2.2. Onderzoek bij de hulpverleners in de jeugdhulpverlening
2.2.1. Foto-experiment
2.2.2. Vragenlijst
2.2.2.1.Op zoek naar een definitie van aantrekkelijkheid
2.2.2.2. Zelfbeeld
2.2.2.3.Beeld van de eigen leefgroep
2.2.2.4. Aantrekkelijkheid binnen de hulpverlening
Conclusie

2.3. Onderzoek bij jongeren in de jeugdhulpverlening
2.3.1. Op zoek naar een definitie van aantrekkelijkheid
2.3.1.1. Zelfbeeld
2.3.1.2. Aantrekkelijkheid in relaties en partnerkeuze
2.3.1.3. Media en schoonheidsideaal.
2.3.2. Leefgroep en hulpverlening
Conclusie

 Afrondende bedenkingen  


 Inhoud van de CD-ROM Onaantrekkelijk  


Inhoudstafel