Inhoud van de CD-ROM

De bijhorende CD-ROM is opgevat als een off line website, waarbij de lezer alle pagina's kan openen via een browser zoals Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator. Alle teksten, opdrachten ,oefeningen, werkmodellen, verhalen en tekeningen zijn opgenomen in Acrobat Reader pdf-formaat zodat de lezer ze gemakkelijk kan lezen en de gewenste materialen met de eigen printer kan afdrukken. Voor wie Acrobat Reader niet zou bezitten is een gratis installatieversie mee op de CD-ROM opgenomen. Het oorspronkelijke onderzoeksmateriaal kan geopend worden met Microsoft Word, Excell en Access. Voor het lied 'Lelijk' is een Mp3-player nodig, maar die vindt men probleemloos gratis op internet (Realplayer, Winamp, Windows Mediaplayer,…). De CD-ROM opent spontaan in uw internetbrowser wanneer u de CD-ROM in de drive steekt. Mocht dit (bij oudere computers of browsers) niet gebeuren, klikt u op het bestand 'index.html' dat u naast de mappen in de hoofddirectory van de CD-ROM vindt. De startpagina zal dan openen in uw internetbrowser. Via allerlei menu's wordt u dan verder verwezen naar de door u gewenste onderdelen.Spelbord van het Spoba-spel : dit communicatiespel dient om jongeren te leren nadenken over het belang van uiterlijk bij partnerkeuze. Het spel met spelbord staat integraal op de CD-ROM

Deel 1 Aanvullende onderzoeksinformatie bij thema's uit het boek : voor wie meer wil weten.  

Waar de inhouden van het boek eerder algemeen zijn, vindt de geïnteresseerde lezer op de CD-ROM een aantal onderwerpen verder uitgediept en geïllustreerd met authentiek onderzoeksmateriaal.

Hoofdstuk 1 De machtige invloed van aantrekkelijkheid

-Goed en mooi in de sport
-Vrouwelijke politici over hun babe zijn.
-Vooroordeel op school en in de opvoeding
-Universele rechten van de mens in relatie tot aantrekkelijkheid

Hoofdstuk 2 Partnerkeuze en aantrekkelijkheid

-Factoren die een rol spelen bij de partnerrelatievorming
-Het aandeel van fysieke aantrekkelijkheid bij het ontstaan van een intieme relatie
-Het slankheidsidee in huwelijksadvertenties
-Nadelen van aantrekkelijkheid in partnerrelatievormingVertelplaten bij het verhaal 'De toverspiegel'. Klik hier voor een overzicht van alle vertelplaten (in A4 formaat op de CD-ROM)
-Onderzoek in Vlaanderen en Nederland naar relatie fysieke aantrekkelijkheid en huwelijkstevredenheid
-Verschillend belang in uiterlijk tussen mannen en vrouwen : achtergronden

Hoofdstuk 3 Wat is schoonheid en fysieke aantrekkelijkheid

-Blondjes : vanwaar de cliché's ?
-Bril of lenzen ?
-Dominantie van gezichten
-Wat is lichamelijk aantrekkelijk bij de ander ?
-Een nieuwere kijk op schoonheid
-Schoonheid in de Islam
-Schoonheid in de bijbel (Joods-Christelijke visie)
-Schoonheid in de oudheid
-Spreekwoorden, zegswijzen en citaten in verband met uiterlijk, aantrekkelijkheid en vrouwelijke charmes (ruim 150 spreekwoorden, citaten, enz rond uiterlijk, mooi zijn, enz.)
-Verschuivingen in het schoonheidsideaal in tijd en ruimte

Hoofdstuk 4 Invloed op de persoonlijkheid

-Aantrekkelijkheid, attitudes en fantasieën
-Onaantrekkelijkheid in relatie tot zelfmoord en depressie
-Typering op basis van uiterlijk in het verleden

Hoofdstuk 5 Hoe kunnen we het belang van fysieke aantrekkelijkheid begrijpen ?Tekening uit het educatief pakket Jonathan en Marijke : pakket om te werken met kleuters. Klik hier om een overzicht te krijgen van de vertelplaten. Op de CD-ROM zijn ze beschikbaar in A4-formaat samen met een groot gedrukte voorleestekst omtrent het verhaal.

Hoofdstuk 6 Invloed van de reclame en de media

-Onderzoeksgegevens omtrent de sterke invloed van de media
-Reacties tegen het schoonheidsideaal in Vlaanderen
-Hoe gebruikt reclame aantrekkelijkheid ?

Hoofdstuk 7 Lichaamsbeelden

-Berekening van BMI
-Body Image Zelftest
-De geobjectiveerde lichaamsbewustzijnsschaal
-Test belang aantrekkelijkheid
-Cultuur en lichaamsbeelden in relatie tot dik zijn.
-Het Adonis-complex
-Lichaamsattitudevragenlijst van Baardman
-Onderzoek naar lichaamsbeelden in Vlaanderen en daarbuiten
-Stadia van seksuele ontwikkeling in relatie tot lichaamsbeeld

Hoofdstuk 8 Stigmatisering door een afwijkend uiterlijkSpelbord van No Perfect Body : spel staat integraal op de CD-ROM

-Acné
-Brandwonden
-Constitutioneel eczeem
-Dystonie
-Goldenhar syndroom
-Moebius Syndroom
-Noonan Syndroom
-Spina Bifida
-Treacher Collins Syndroom
-Vereniging voor aangeboren gelaatsafwijkingen (Vlaanderen)
-Vitiligo
-Wijnvlekken, hemangiomen en het syndroom van Sturge-Weber
-Leven als hogeschoolstudent met spina bifida : een getuigenis van Valentijn

Hoofdstuk 9 Aan het uiterlijk gerelateerde psychische ziekteverschijnselen

-Aanvullende informatie over eetstoornissen (oa behandeling, oorzaken en verwijsadressen)
-Een anonieme getuigenis van een persoon met BDD op het forum
-Interview met Patrick, hij is gediagnosticeerd als BDD
-Diverse testen om het Adoniscomplex te meten.
-Checklist voor eetstoornissen
-Vragenlijst om obsessie omtrent voorkomen te meten
Voorpagina van de bundel met kindergedichten rond uiterlijk en aantrekkelijkheid
-Checklist voor spierdysmorphia bij mannen
-Diagnostische criteria voor lichaamsgeoriënteerde psychische stoornissen uit DSM IV
-My Life : een getuigenis van Stéphanie, anorexia patiënte, die met haar verhaal andere jongeren die het soms moeilijk hebben, een hart onder de riem wil steken.

Hoofdstuk 10 Sleutelen aan je uiterlijk ethisch verantwoord ?

-Van het lijf houden : een ethische bezinning omtrent schoonheidsoperaties

Uitvoerige bibliografie van alle gebruikte boeken, tijdschriften en internetpagina's.

 Deel 2 Onderzoeksrapporten  

Volledig onderzoeksrapport met alle tabellen, grafieken en interpretaties van het beeldvormingsonderzoek bij 3387 Vlamingen en Nederlanders met de oorspronkelijke vragenlijst.

Volledig onderzoeksrapport met alle tabellen, grafieken en interpretaties van het beeldvormingsonderzoek bij 79 hulpverleners/welzijnswerkers actief in 13 jeugdhulpverleningsinstellingen (bijzondere jeugdbijstand en kinderpsychiatrie) met de oorspronkelijke vragenlijst.

Volledig onderzoeksrapport met alle tabellen, grafieken en interpretaties van het beeldvormingsonderzoek bij 92 jongeren die verblijven in 13 jeugdhulpverleningsinstellingen (bijzondere jeugdbijstand en kinderpsychiatrie) met de oorspronkelijke vragenlijst.
Oorspronkelijke vragenlijst bij deze enquête

 Deel 3 Materialen om te werken rond onaantrekkelijkheid  
Fragment uit het stripverhaal Ik ben lelijk van Peter Olaerts terug te vinden op de CD-ROM : Joost is een dikkerd en wordt enorm geplaagd op school. Maar hij laat zich niet doen en overwint zijn angst en schaamte en komt met succes op voor zichzelf. Klik hier voor een overzichtsweergave van de hele strip.

Materialen om te werken met kleuters en jongere kinderen

-Kindergedichtenbundel met een 10 tal leuke nieuwe gedichten rond mooi zijn, aantrekkelijk en pesten. (met illustraties van Kathleen Ombelets)
-Verhaal : Jonathan en Marijke zijn anders (met aparte vertelprenten van Michaël Van Eeghem)
-Verhaal : De toverspiegel
-Lespakket met didactische fiche en werkbladen om te werken rond uiterlijk en pesten a.d.h.v. het verhaal van Jonathan en Marijke
-Verhaal 'Het lelijke eendje' in eigentijds kleedje
-Lespakket rond zelfvertrouwen en uiterlijk.
-Lespakket rond zelfconcept (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie) voor kinderen van kleuterleeftijd tot 12 jaar.

Materialen om te werken met oudere jongeren : elk lespakket is vergezeld van doelstellingen en methodieken hoe je ermee kan werken

-Lespakket met didactische fiche en werkbladen rond anorexia en het schoonheidsideaal.
-Lespakket met didactische fiche en werkbladen rond het schoonheidsideaal in media en reclame.
-Lespakket met didactische fiche en werkbladen rond de vraag : zijn borstvergrotingen ethisch verantwoord.
-Lespakket met didactische fiche en werkbladen rond stigmatisering van het uiterlijk.
-Lespakket met didactische fiche en werkbladen rond uiterlijk en religie : schoon geschapen ?
-Lespakket met didactische fiche en werkbladen rond 'Tevreden over je lijf'.

Diverse voor alle leeftijden bruikbare materialen

-Authentiek stripverhaal 'Ik ben lelijk' van Peter Olaerts (20pag.)
-Uitgebreide kinderboekenlijst omtrent dik zijn, anders zijn, uiterlijk, onaantrekkelijk en gepest worden
Spel : wie hoort bij wie : gouden bruiloftechtparen
-Songteksten rond aantrekkelijk + (Carnavals)lied 'Lelijk' van de groep Sterk Water in MP3-formaat.
-Spoba : een gezelschapsspel rond uiterlijk, aantrekkelijkheid en gevoelens daaromtrent : volledig spel
met afdrukbaar spelbord, opdrachtenkaartjes en didactische fiche.
-Kwartetspel Aantrekkelijkheid en Kwartetspel Pesten met afdrukbare kwartetkaartjes en didactische fiche.
-No perfect body : spel rond uiterlijk, aantrekkelijkheid en gevoelens op basis van het ganzenbordprincipe
met afdrukbaar spelbord, opdrachtenkaartjes en een didactische fiche.
-Taboe :taalspel waarbij bepaalde woorden niet gebruikt mogen worden rond seksualiteit, vriendschap, relaties,…
met afdrukbare opdrachtenkaartjes.
-Partnerkeuzespel : versie met pas gehuwde koppels en met koppels die hun 50 jarig jubileum vierden. Welke personen horen bij elkaar ?

Spelen en oefeningen om te werken rond uiterlijk en onaantrekkelijk in groepsverband (klas, jeugdbeweging, instelling,…) : elk spel is vergezeld van een didactische fiche met doelstellingen en hoe je er mee aan de slag kan

-Black box
-Collage
-Letterlijk uitbeelden
-Tekening raden
-Uitdrukken met je lichaam
-Verkenning van tastzin en ruimte
-Welke weg wil ik gaan
-Wilde contacten lichaam
-Woordassociatie
-Schoonheidsidealen en rolpatronen

Werken aan je eigen lichaamsbeeld (tieners en volwassenen) : deze informatie kan men zelfstandig doornemen, maar is ook bruikbaar voor hulpverleners en welzijnswerkers

-Werken aan je zelfconcept : zelftesten, achtergronden, opdrachten om individueel te werken aan een positiever lichaamsbeeld in 7 stappen
-50 manieren om te komen tot een positiever lichaamsbeeld : 50 nuttige tips !