Korte inhoud , dankwoord en personalia

Korte inhoud  

Beeldvormingsonderzoek omtrent het belang van fysieke aantrekkelijkheid in media en hulpverlening.

In onze samenleving wordt fysieke aantrekkelijkheid veel meer benadrukt dan wenselijk. De media, televisie, film en mode tonen voortdurend mooie mensen. Mensen die minder mooi zijn worden meer en meer gediscrimineerd op hun uiterlijk. In dit boek maakt de auteur een inventaris van het bestaande onderzoek over de thematiek. Onderwerpen die aan bod komen : wat is fysiek aantrekkelijk, welke invloed heeft aantrekkelijkheid op diverse aspecten van het leven én de partnerkeuze, relatie aantrekkelijkheid en persoonlijkheid, stigmatisering door een afwijkend uiterlijk, invloed van de media en reclame, gevolgen zoals eetstoornissen en Body Dysmorphic Disorder.

Er wordt ook verslag uitgebracht van een eigen onderzoek dat in het voorjaar 2003 plaatsvond. Er was een bevraging bij 3387 Vlamingen en Nederlanders over de houding t.a.v. (on)aantrekkelijkheid. Verder gaven 79 hulpverleners en 92 jongeren uit 13 voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand hun mening over (on)aantrekkelijkheid in relatie tot hulpverlening. Bij het boek hoort een CD-ROM met achtergrondsinformatie over de thematiek, zoals de rol van schoonheid in het verleden, het belang van aantrekkelijke gezichten, voorbije campagnes rond de thematiek en een uitvoerigere rapportage van het onderzoek.

Tenslotte vindt de lezer diverse direct bruikbare en afdrukbare werkmodellen, verhalen, educatieve spelen ,een stripverhaal en liederen geschikt voor zowel jonge kinderen, jongeren als volwassenen om zelftherapeutisch of in onderwijs en hulpverlening te werken rond de impact van (on)aantrekkelijkheid. Het boek wordt ondersteund door een website http://www.onaantrekkelijk.be.
De auteur, Gerard Gielen (1959) is pedagoog-seksuoloog van opleiding en werkzaam als lector in de Katholieke Hogeschool Limburg, dept.sociaal-agogisch werk. Hij is redactielid van het welzijnsmagazine SociaaL en publiceerde talrijke welzijnsartikels. Hij schreef ook een cahier rond interculturele hulpverlening (Kluwer).

Dankwoord boek  

Dit boek en de bijhorende CD-ROM zouden nooit mogelijk geweest zijn zonder de bereidwillige medewerking van heel wat mensen. Op de eerste plaats gaat mijn bijzondere dank naar Nancy Broers, Lisbeth Cartenstadt, Sarah Ombelets, Leen Smets, Bjorn Wertelaers en Geraldine Wijnen, afgestudeerde gegradueerden orthopedagogie van de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim). Het beeldvormingsonderzoek, beschreven in het laatste hoofdstuk van dit boek , was de hoofdopdracht van hun afstudeerproject in 2003. Ze werkten niet alleen met een enorm enthousiasme aan het onderzoek, maar waren ook een dankbaar klankbord voor het uitzuiveren van begrippen, opvattingen en methodieken. Ze verdienden bij de presentatie van hun onderzoekswerk voor de jury een terechte onderscheiding. Speciale dank ook aan Ben Nicolai en Elly Leus, lectoren KHLim voor het professioneel coachen van het groepsproces.
Een aantal mensen werkten belangeloos mee aan het inhoudelijk tot stand komen van de bijhorende CD-ROM en verdienen mijn oprechte waardering. Mijn dank gaat naar Peter Olaerts, die voor een bijzonder knap stripverhaal zorgde over een jongen die omwille van zijn uiterlijk wordt gepest op school. Verder dank aan Kathleen Ombelets die mooie illustraties maakte bij de kindergedichtenbundel en Michaël Van Eeghem die op professionele wijze instond voor de tekeningen bij het kleuterverhaal van Jonathan en Marijke. Classicus René Dumoulin deed voor ons heel wat opzoekingswerk naar schoonheid in de oudheid en in de religie. Van Stéphanie Salomez mochten we haar authentieke persoonlijke levensverhaal 'My Life' gebruiken, als getuigenis bij de anorexiaproblematiek. De Nederlandse muziekgroep 'Sterk Water' gaf toestemming om hun toepasselijke lied 'Lelijk' in MP3-formaat op de CD-ROM op te nemen. Dank ook aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en aan de Interdiocesane Jeugddienst omdat we hun reeds ontwikkeld materiaal op de CD-ROM mochten overnemen.
Ik wil verder de 3387 anonieme Vlamingen en Nederlanders en de diverse directies van hun (hoge)scholen en bedrijven bedanken omdat ze een inspanning deden om onze lange vragenlijst in te vullen en ook de directies, hulpverleners en gasten van 13 jongereninstellingen die het onderzoek in de hulpverleningssector mogelijk maakten.
Ik ben de directie van de Katholieke Hogeschool Limburg te Hasselt (België) en in het bijzonder het departementshoofd van sociaal-agogisch werk, Henk Goovaerts , erkentelijk omdat ze in het kader van het onderzoeksbeleid de nodige financiële middelen, praktische ondersteuning , kansen én stimulansen boden voor het beeldvormingsonderzoek en instaan voor het hosten van de website http://www.onaantrekkelijk.be.
Tenslotte mag ik mijn echtgenote Vera en mijn zonen Pieterjan en Martijn absoluut niet vergeten. Zij waren niet alleen een dankbaar proefpubliek voor het herhaaldelijk uittesten van de vragenlijsten, maar moesten ook zeer veel van hùn tijd delen met de computer. Zonder hun daadwerkelijke steun, geduld, begrip en aanmoediging was dit hele opzet nooit realiseerbaar geweest.

Gerard Gielen
September 2003


Personalia  

Gerard Gielen (°1959) is gehuwd, vader van twee zonen (13 en 10 jaar) en woont in Hasselt (België). Hij studeerde voor Lic. GHSO Pedagogische Wetenschappen en Lic. Familiale & Seksuologische Wetenschappen aan de KULeuven. Daarnaast volgde hij nog diverse bijscholingen op vlak van onderzoek en informatica. Hij is erkend seksuoloog bij de VVS (Vlaamse Vereniging van Seksuologen http://www.csfl.be/)
Hij is lector in de opleiding graduaat orthopedagogie van de Katholieke Hogeschool Limburg (Hasselt/België) en de GPB-opleiding (lerarenopleiding) van het CVO Hoger Instituut der Kempen in Geel. Hij doceert o.m. de vakken Pedagogiek, Psychologie, Mediakunde, ICT & Onderzoeksmethodologie en Multicultureel Werken. Hij is redactielid van het welzijnsmagazine Sociaal (Kluwer) en publiceerde talrijke artikels rond onderwijs en welzijn. Hij schreef een boek over interculturele hulpverlening in de reeks 'Cahiers voor het Welzijnswerk (Kluwer).
Klik hier voor een uitvoerige CV