Resultaten

Klik hier voor de pagina met correcties bij de diverse spelen, lespakketten en opdrachten op de CD-ROM behorend bij het boek 'Onaantrekkelijk' en de hand-outs van de powerpointpresentaties van de lezingen

Lezingen : Klik hier om de slides van de powerpoint van een lezing te downloaden.

 Inhoud van het boek 'Onaantrekkelijk'  

Meer info over het boek+CD-Rom 'Onaantrekkelijk' Uitgeverij Garant ISBN 90-441-1455-7: Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel in België en Nederland (let op : 302 blz 37 euro) : Of bij de uitgeverij zelf : klik hier voor online bestellen.

Korte samenvatting boek , dankwoord en personalia auteur

Inleiding van het boek

Inhoudstafel van het boek

Overzicht van de volledige inhoud van de CD-ROM horend bij het boek

Samenvatting van de voornaamste resultaten van de drie deelonderzoeken/enquêtes die afgenomen werden

 Oorspronkelijke enquêtes van het onderzoek  

Hieronder vindt u de vier oorspronkelijke enquêtes die verspreid werden. U hoeft ze niet meer in te vullen omdat het onderzoek afgesloten is en de verwerking achter de rug is. Let op : elke enquête opent in een nieuw venster en is een PDF-file.

Klik hier voor de enquête die naar alle Vlamingen van alle leeftijden is verspreid

Klik hier voor de Engelstalige enquête die in Engeland werd afgenomen

Klik hier voor de enquête die bij hulpverleners/begeleiders/welzijnswerkers werd afgenomen.

Klik hier voor de enquête die bij de jongeren in de jeugdvoorzieningen werd afgenomen.