Welkom

.
 

Nieuwsflash :  Voor recente nieuwsberichten en wetenschappelijke info omtrent uiterlijk, onaantrekkelijkheid, zelfbeeld, enz. klik op Media/Onderzoek

In onze samenleving wordt fysieke aantrekkelijkheid en er mooi uitzien veel meer benadrukt dan wenselijk. De media, televisie, film en mode tonen voortdurend aantrekkelijke mensen. Mensen die minder mooi zijn en lelijke mensen worden meer en meer gediscrimineerd op hun uiterlijk : ze vinden moeilijker werk, geraken niet aan een partner of moeten tevreden zijn met een partner die eveneens onaantrekkelijk is, krijgen minder carrièrekansen, krijgen geen kansen in de media (komen zelden aan bod in televisieprogramma's, soaps, enz.), verdienen gemiddeld minder dan mooie mensen met hetzelfde werk … Mooi zijn daarentegen is vooral voor vrouwen een visitekaartje tot succes zowel in de media als recent zelfs in de politiek. Aantrekkelijkheid wordt zelfs belangrijker geacht dan talent , zie het overdreven opduiken van vrouwen in mannenbladen, alleen maar met foto en korte nietszeggende boodschappen.

Anderzijds worden minder mooie mensen ook behept met negatieve kenmerken en de wijze waarop men deze vooroordelen uit naar betrokkenen doet ze ook uitkomen (self-fullfilling prophecy) : niet aantrekkelijke mensen zouden complexen hebben, een minderwaardigheidsgevoel, meer zelfmoordneigingen, zouden agressiever zijn, introverter, minder intelligent, enz.
Het dagelijkse onontkoombare mediabombardement van mooie mensen doet veel mensen collectief een minderwaardigheidscomplex krijgen : per slot van rekening gaat het vaak maar om een beperkt aantal mensen die opvallen door hun aantrekkelijkheid. De scheefgetrokken voorstelling in de media en het overmatig belang dat aan aantrekkelijkheid wordt gehecht, doet vele mensen zich ongelukkig voelen. Het gevaar dreigt echter dat zogenaamd lelijke mensen zich bewust worden van hun lelijkheid en daardoor ook effectief psychische stoornissen gaan ontwikkelen. Dit kan leiden tot zich uithongeren, massa's geld die verspild worden aan diëten, cosmetica en plastische chirurgie, depressies, zelfmoord of ziekelijk met het lichaam bezig zijn. Nieuwe welzijnsziekten zijn ontstaan : anorexia nervosa, boulimia, binge eating disorder (eetbuienstoornis), Body Dysmorphic Disorder (BDD) (zichzelf onterecht lelijk vinden), enz. Er is vanuit deze scheefgegroeide situatie een nieuwe miljardenbusiness ontstaan : fitnesstoestellen en zelfs apparaten waar je zelf geen inspanning meer moet leveren, schoonheids- en afslankcentra, borstvergrotingen, plastische chirurgie, liposuctie, rimpelbehandelingen met inspuitingen,... Vaders doen hun kinderen nieuwe borsten cadeau voor een goed rapport... (zie rubriek media/onderzoek)

 

Bron : http://www.beautyanalysis.com:80/index2_mba.htm

 

Lelijke mensen voldoen aan alle kenmerken van een achtergestelde groep in de samenleving. Niet alleen worden er denigrerende grappen over ze gemaakt, ze worden zelfs uitgelachen. Wetenschappelijke studies bevestigen dat het uiterlijk in hoge mate ons leven bepaalt. 'Achter een mooi uiterlijk gaat een mooi innerlijk schuil', denken veel mensen. Van fysiek aantrekkelijke mannen en vrouwen wordt verwacht dat zij betere banen zullen hebben, betere vrienden zijn en dat zij gelukkiger getrouwd zijn dan minder aantrekkelijke personen. Mooie mensen worden - op het eerste gezicht - gezien als intelligent, aardig, sociaal vaardig en interessant. Dit gegeven staat haaks op de algemene consensus dat iedereen gelijk is.  Onderzoek heeft echter bevestigd dat mooie mensen inderdaad vaak socialer, intelligenter en assertiever zijn  (zie rubriek media/onderzoek). Dit komt niet omdat mooie mensen zo geboren zijn, maar omdat we in ons contact met mooie mensen hen zo gemaakt hebben.

Onderzoek heeft aangetoond dat kleine kinderen reeds gevoel voor schoonheid hebben. Ze kijken bijvoorbeeld langer naar mooie gezichten dan minder mooie gezichten. Maar ze hechten in hun contacten en gedrag nog maar weinig belang aan uiterlijk. Hoe je eruit ziet speelt nog geen grote rol. Kinderen discrimineren nog niet op uiterlijk. Het feit dat tieners en volwassenen dit wel doen heeft dus te maken met opvoeding en maatschappelijke socialisatie.  Van kleinsaf aan vertellen we dat mooi goed is en lelijk slecht, denken we maar aan de sprookjes met de mooie prins en de lelijke heks. Meteen worden positieve en negatieve persoonlijkheidseigenschappen gekoppeld aan uiterlijke kenmerken.
Dat fysieke aantrekkelijkheid als kenmerk snel aangeleerd wordt, merken we bij onderzoeken waarin werd aangetoond dat kleuters onaantrekkelijke kinderen vrij snel met ander sociaal, vooral negatief gedrag opzadelen. (zie artikel in rubriek achtergrondsdocumenten van Drs. T de Vos-van der Hoeven; Spiegeltje, spiegeltje aan de wand )
Uit onderzoek blijkt ook dat onaantrekkelijke kinderen door volwassenen negatiever bejegend worden zodat ze zich ook negatiever gaan gedragen.

Deze spiraal van discriminatie op uiterlijk is zeer moeilijk te doorbreken. In 2002 lanceerde ex-minister Vogels een zeer bewonderenswaardige campagne in de media om de gemiddelde maten meer in de aandacht te brengen. Hoewel zeer goed bedoeld en wat persaandacht betreft zeer succesrijk moeten vele onaantrekkelijke mensen zich er slecht bij gevoeld hebben want de modellen die in de campagne opgevoerd werden, beantwoordden niet aan de kenmerken van onaantrekkelijke mensen met afwijkende maten. Uiteraard wilde de minister terecht vermijden dat men bijvoorbeeld zwaarlijvigheid en overgewicht als wenselijk zou gaan bestempelen door ze als model op te voeren. Maar de beeldvorming die met de campagne werd gevoerd, bereikte niet bij iedereen het gewenste effect. Het stigma van lelijkheid werd nog versterkt doordat de modellen die opgevoerd werden stuk voor stuk aantrekkelijke mensen waren, met wellicht ietwat afwijkende lichaamsmaten, maar zeker geen onaantrekkelijk uiterlijk. Desalniettemin verdient Mieke Vogels een dikke pluim dat zij het aandurfde hieromtrent haar nek uit te steken en in te gaan tegen wat media en reclame ons voortdurend opdringen.
 

Campagne van Maggezienworden

Op deze website proberen we alle gegevens te verzamelen die relevant zijn voor dit onderwerp. Tevens laten we u kennismaken met ons eigen onderzoeksproject. Op deze website vindt u de voornaamste conclusies. Voor uitvoerige informatie verwijzen we graag naar het boek met CD-ROM 'Onaantrekkelijk', uitgegeven bij Garant-Uitgevers en naar het recentere boek 'Mooie heksen en lelijke feeën. Hieronder  en verder op deze website vindt u meer informatie over beide boeken. 

Dit project is niet commercieel. De opbrengst van de boeken gaat naar een goed doel, zie hieronder. Al het materiaal van deze site mag  zonder enige vorm van toelating vrij gebruikt worden wanneer het dient voor sociale en/of pedagogische doeleinden. Indien u het wenst te gebruiken voor een commercieel doel, gelieve dan eerst even contact op te nemen.

We kijken uit naar uw reacties, ervaringen, opmerkingen en relevante bijdragen tot dit onderzoek.

Gerard Gielen


Confronterende uitspraken 20/05/2006 (HBvL) Tekenaar Klier : "De figuren die ik teken zijn met opzet lelijk : tanden die naar alle kanten uitsteken, zwevende ogen, bierbuiken, kale koppen, noem maar op....Een lelijk uiterlijk als symbool voor een lelijk innerlijk ? Euh ja. Mijn figuurtjes zijn gewoon dom./ Uit : Volgelingen van Satan Boek van Patrick Lagrou  "Bij jullie? Wie zijn jullie?""Ik ben Sue en samen met mijn ouders en een ander gezin woon ik op de Flying Witch Farm." "De Flying Witch Farm, de boerderij van de vliegende heks," herhaalde Kenneth. "Dat kan ik moeilijk geloven!" "Waarom?" "Omdat jij veel te mooi bent om uit een heksennest te komen." "Pas op," zei Sue, "mooie heksen zijn juist de gevaarlijkste. Voordat je het weet, hebben ze je veranderd in een lelijke kikker."

Laatste nieuwsberichten

Aankondiging : nieuwe boek van Gerard Gielen : Mooie heksen, lelijke feeën. Verrassende en gedurfde maatschappijkritische wendingen aan klassieke sprookjes. Garant Uitgevers. 276 blz

De maatschappijkritische en pedagogische betekenis die de klassieke sprookjes van Grimm en Andersen vroeger hadden voor kinderen én volwassenen, is in onzeAfbeelding cover boek Mooie heksen lelijke feeën huidige samenleving achterhaald. De nu vertelde sprookjes zijn door de geromantiseerde bewerkingen zeemzoet en ontdaan van hun oorspronkelijk parodiërende of waarschuwende karakter. Met sprookjes kan echter anders worden omgegaan. Het is immers zinvoller om kinderen via het sprookje van Hans en Grietje bewust te laten worden van het gevaar meegelokt te worden door meedogenloze pedofielen dan voor de onbestaande heks. In de klassieke sprookjes worden slechte karakters bijna altijd door onaantrekkelijke lichaamstrekken geaccentueerd: de 'lelijke' heks en de 'boze' stiefmoeder, terwijl de 'goede' fee, de prinses of de prins op het witte paard wondermooi én moreel goed zijn. Daarmee krijgen kinderen de verkeerde boodschap dat alleen uiterlijk mooi goed is én lelijk ethisch slecht. Sommige klassieke sprookjes zijn in hun oorspronkelijke betekenis vandaag pedagogisch gevaarlijk. In het oorspronkelijke sprookje Bontepels wordt de koning verliefd op zijn dochter en huwt haar op het einde van het verhaal: een vergoelijking van incest? Traditionele sprookjes bevestigen de klassieke man-vrouwrolpatronen; holebirelaties en racisme komen er niet in voor, maar zijn wel van deze tijd.
In het nieuwe boek van Gerard Gielen krijgen klassieke sprookjes verrassende wendingen, zodat ze hun oorspronkelijke, pedagogisch voorlichtende en maatschappijkritische functie terugkrijgen. Verder vindt de lezer achtergrondinformatie over het werken met sprookjes in opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Er wordt een eigen methodiek, STORIES, voorgesteld om sociale vaardigheden en attitudes bij kinderen met behulp van sprookjes te ontwikkelen.

Gerard Gielen, pedagoog-seksuoloog, doceert aan de Katholieke Hogeschool Limburg, Departement Sociaal-Agogisch Werk in Hasselt en aan de Lerarenopleiding van het Hoger Instituut der Kempen in Geel.

Inhoudstafel en inleiding van het boek Klik hier

De volledige opbrengst van dit boek (auteursvergoeding) gaat integraal naar het bouwproject de pASSer, een nieuwbouw voor normaalbegaafde en rand-normaalbegaafde jongeren met autisme-spectrumstoornis (ASS) van het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden (KIDS) te Hasselt. Meer info : www.kids.be  Meer info over het  bouwproject  en doel van de opbrengst: klik hier

Studiedag : op donderdag 7 december 2006 vond in het Cultuurcentrum Casino in Houthalen een studiedag plaats over het thema sprookjes en hulpverlening & onderwijs waar o.a. dit boek wordt voorgesteld en toegelicht, samen met andere auteurs die publiceerden over sprookjes en hulpverlening.
  Voor meer info over de (voorbije) studiedag
: klik hier.

Recensie :  voor een interessante (en eerlijke) boekbespreking, lees hier een recensie op www.politics.be : Klik hier
 

Boek online (26,9 euro) bestellen : klik hier
 


Gielen, G. (2003). Onaantrekkelijk. Antwerpen-Amersfoort : Garant-Uitgevers. 302 blz +CD-ROM

Beeldvormingsonderzoek omtrent het belang van fysieke aantrekkelijkheid in media en hulpverlening.

In onze samenleving wordt fysieke aantrekkelijkheid veel meer benadrukt dan wenselijk. De media, televisie, film en mode tonen voortdurend mooie mensen. Mensen die minder mooi zijn worden meer en meer gediscrimineerd op hun uiterlijk. In dit boek maakt de auteur een inventaris van het bestaande onderzoek over de thematiek. Onderwerpen die aan bod komen : wat is fysiek aantrekkelijk, welke invloed heeft aantrekkelijkheid op diverse aspecten van het leven én de partnerkeuze, relatie aantrekkelijkheid en persoonlijkheid, stigmatisering door een afwijkend uiterlijk, invloed van de media en reclame, gevolgen zoals eetstoornissen en Body Dysmorphic Disorder. Er wordt ook verslag uitgebracht van een eigen onderzoek dat in het voorjaar 2003 plaatsvond. Er was een bevraging bij 3387 Vlamingen en Nederlanders over de houding t.a.v. (on)aantrekkelijkheid. Verder gaven 79 hulpverleners en 92 jongeren uit 13 voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand hun mening over (on)aantrekkelijkheid in relatie tot hulpverlening. Bij het boek hoort een CD-ROM met achtergrondsinformatie over de thematiek, zoals de rol van schoonheid in het verleden, het belang van aantrekkelijke gezichten, voorbije campagnes rond de thematiek en een uitvoerigere rapportage van het onderzoek.
Tenslotte vindt de lezer diverse direct bruikbare en afdrukbare werkmodellen, verhalen, educatieve spelen ,een stripverhaal en liederen geschikt voor zowel jonge kinderen, jongeren als volwassenen om zelftherapeutisch of in onderwijs en hulpverlening te werken rond de impact van (on)aantrekkelijkheid. Het boek wordt ondersteund door een website http://www.onaantrekkelijk.be.

Korte inhoud van het boek, inhoudstafel, inleiding van het boek (302 blz) en inhoud van de CD-ROM  

Boek : het boek is uitverkocht. Enkel nog uit te lenen in bibliotheek of via tweedehandsmarkt.
 Het lelijke eendje.

‘Wat een kroost’ lachte moeder eend fier als een pauw, terwijl rondom haar de donzige, mooie eendjes trippelden.‘Maar jij, lelijk ding, jij hoort er niet bij’, kwaakte ze dan naar een klein lelijk eendje dat niets vermoedend bij de anderen waggelde.‘Bah, lelijk prutsding’, grienden nu ook de broertjes en zusjes en alsof het nog niet genoeg was stookte buurvrouw Mie Moeial, ‘Uit welk nest komt dat jong’. Bevend van schrik en verdriet kroop het lelijke eendje eerst ver weg in een hoekje, maar waggelde dan doodeenzaam de wijde wereld in. Geen enkel dier gaf het wat moed, allen riepen: ‘Wat lelijk, lelijk toch!’ Het lelijke eendje wenste al dat het verging, maar ook dat gebeurde niet. Het sleepte zich eenzaam door de dagen tot het op een dag hagelwitte veren kreeg en het geen eend maar een statige zwaan werd. Toen de anderen dat bemerkten, bogen zij beschaamd hun kop.p.
 Winner of the Print Advertisement  Jenna, 15, from Greenwich, CT


Talenten

Als je geen spar kunt zijn op de top van de rots, wees dan een struik in het dal.
Maar wees dan het beste struikje langs de kant van de beek.
Kun je geen boom zijn, wees dan een struik. Kun je geen snelweg zijn, wees dan een pad.
Kun je de zon niet zijn, wees dan een ster.Groot of klein, dik of dun, mooi of lelijk, arm of rijk,
Munt uit...in wat je ook bent.
Het bos zou stil zijn als alleen de mooiste vogels fluiten.


© Site geconstrueerd en onderhouden door Gerard Gielen Info of opmerkingen over deze site contacteer : gerardgielen@telenet.be

 

Disclaimer .
© De informatie op deze website is gebonden aan copyrights. Niets hiervan mag overgenomen worden zonder toestemming van de auteur/samensteller en zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteurs van de informatie die op deze site wordt aangeboden. Deze pagina's zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Ze dienen geen enkel commercieel belang. De Katholieke Hogeschool Limburg noch CVO HIK Geel kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of geleden verlies, van welke aard ook, door gebruik van deze website. Indien uw rechten aangetast worden door vermelding op deze site, mag u de auteur/samensteller contacteren zodat de info ogenblikkelijk verwijderd wordt. Deze website kun je enkel maar goed bekijken vanaf schermresolutie 800x600 en hoger .

 

 

Site Meter