Goede relaties en seksualiteit zijn de afgelopen decennia een belangrijk levensgebied geworden. Mensen leven langer en stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van hun leven.

Relaties en seksualiteit

Het aspect seksualiteit en relaties neemt  toe binnen de hulpverleningsvragen gezien het alsmaar groeiende aantal relatieproblematieken, echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, inclusief denken bij personen met een handicap waarbij recht op intimiteit en seksualiteit veel meer op de voorgrond komt, enz.

Relaties die stuk lopen of mensen die er niet in slagen gezonde intieme relaties aan te gaan met een medemens en daardoor vereenzamen of verbitterd geraken, plaatsen niet alleen een domper op het psychische en lichamelijke welzijn van de betrokkenen zelf en hun eventuele kinderen.  Naast de belangrijke psychologische en emotionele gevolgen voor de personen en hun omgeving, is er ook een groot economisch rendementsverlies dat wereldwijd wordt geleden omwille van het feit dat mensen door liefdesproblemen of liefdesverdriet niet meer efficiënt kunnen werken en niet meer optimaal kunnen functioneren in de maatschappij. Zo bekleedt bijvoorbeeld België in Europa momenteel de derde plaats inzake het aantal echtscheidingen. (www.deredactie.be 06/01/2014).

Relatieproblemen en problemen rond seksualiteit zijn daar vaak (mede)oorzaak van. Relatietherapie en hulpverlening voor paren die lang met problemen worstelen en/of individuele therapie en seksuologische hulp zijn dan aangewezen.

Je voelt, denkt of doet bepaalde dingen en je zou liever hebben dat dit niet zo was. Of je zou bepaalde dingen juist willen denken, voelen of doen, maar het lukt je niet.

Tegen een muur

Natuurlijk moet je niet met elk probleem naar een professional. Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met vervelende en pijnlijke moeilijkheden. Meestal vind je zelf wel een manier om ze op te lossen, of als dat niet lukt leer je er mee leven.

Maar af en toe loop je tegen een probleem aan dat blijft, wat je ook probeert. Het verdragen is geen optie meer. Je loopt tegen een muur op. In zo’n geval kan het helpen om een beroep te doen op een professionele hulpverlener

Bedrog, communicatie- of seksualiteitsproblemen, jaloezie, sleur, fysiek of verbaal geweld, teleurstellingen, pesten, cyberstalken, seksueel grensoverschrijdende gedrag … relatieproblemen kunnen als gevolg hebben dat je steeds moeilijker met elkaar communiceert en uit elkaar groeit. Mensen aarzelen soms om de stap naar relatietherapie/seksuologische hulpverlening te zetten, toch kan het je relatie redden.

Gustav Vigeland

Oorzaken voor de relationele of seksuele problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door verschillende achtergronden, karakters of sociale contacten van de partners. Het verhelderen en kaderen van deze achtergronden kan helpen dat de ene zich beter leert in te leven in de andere. De seksuologisch hulpverlener zegt niet wat ‘goed’ en wat ‘fout’ is. Hij leert het koppel naar elkaar luisteren en helpt zoeken naar oplossingen, compromissen,enz. Vaak is het allemaal heel simpel, maar alleen geraak je daar als koppel niet uit omdat men in een impasse is geraakt. Een neutrale derde kan daar helpen om de knoop te ontwarren en via gepast advies en eventuele oefeningen een uitweg helpen zoeken.

Seksuologische hulpverlening kan juist datgene zijn wat je nodig hebt om je relatie weer op de rails te zetten. Seksuologische hulpverleners schrijven specifieke , gestructureerde oefeningen voor het paar voor om samen te verkennen. In de volgende sessies krijgen ze daar dan feedback over en de hulpverlener zal hen helpen conflicten die onoplosbaar leken, uit te klaren.

Een seksuoloog/relatietherapeut zal altijd ruimer kijken dan alleen maar het relationeel of seksuologisch probleem waarmee de cliënt zich aanmeldt.

Hoe werkt een seksuoloog? (Meer info klik ook hier)

Een seksuoloog/relatietherapeut werkt via gesprekstherapie aangevuld met het verstrekken

Gustav Vigeland

van specifieke  informatie en oefeningen toegespitst op de hulpvraag. Een lichamelijk onderzoek maakt nooit deel uit van een consultatie bij een seksuoloog. Indien nodig kan het wel zijn dat er een doorverwijzing naar een gynaecoloog, androloog (mannelijke tegenhanger gynaecoloog), uroloog, huisarts, psychiater, kinesitherapeut aan de orde is. Dit gebeurt altijd in onderling overleg, en hierin wordt je telkens ondersteund.

Ook als individu kan je uiteraard met je seksualiteit of relaties in de knoei zitten. Misschien heb je al vele relaties achter de rug en lukt het maar niet om de keuze te maken voor die ene ware. Of je stort je telkens in ongelukkige liefdesrelaties waar de partner kwetst, psychisch of fysiek geweld gebruikt.  Iemand twijfelt omtrent zijn/haar geaardheid. Blijf ik als man met homoseksuele gevoelens bij mijn vrouwelijke partner of kies ik voor een nieuwe relatie met een man en hoe moet ik de consequenties daarvan voor mijn partner,  kinderen, familie of werk dragen. Een seksuologisch hulpverlener kan helpen bij singlescoaching, identiteitsproblemen, relatie-onzekerheid, enz.

Veilig kader

De therapeut biedt een veilig kader waarin de persoon of de beide partners gehoord worden en hun kant van het verhaal kunnen doen. Er wordt bij de hulpverlening nooit een schuldige aangewezen.

Vragen die in relatietherapie aan bod komen:
– Hoe worden de relatieproblemen in stand gehouden? Wat zijn de do’ en don’t die de problemen veroorzaken en bestendigen?
– Welke interactieve vicieuze cirkels spelen er tussen partners, en in hoeverre hebben partners inzicht in hun eigen aandeel?
– Hoe communiceren de partners met elkaar en hoe trachten zij hun problemen op te lossen? Wat loopt er fout in de communicatie?
– Wat zijn de sterke punten van de relatie? Wat houdt de partners bij elkaar? Via onderhandeling zoeken we uit wat je nog in de relatie wil investeren en wat niet.
– In hoeverre staan beide partners er nog voor open om er iets van te maken en aan de wensen van hun partner tegemoet te komen?

Infovideo’s

Als je wil weten hoe een seksuoloog bij individuele  of relatie- en seksuele problemen werkt, kan je best de onderstaande filmpjes bekijken.

Bekijk hier het filmpje1.

Bekijk hier het filmpje2.

Praktijk voor seksuologie en relatietherapie

Voor individuele psychotherapie, seksuologische hulpverlening/seksuele counseling/relatie- en echtpaartherapie klik hier
Je kan me om een afspraak te maken contacteren via het e-mailadres : gerardgielen@telenet.be
Telefonisch contact: 0476217042 (indien bezet spreek een boodschap in, ik bel je spoedig terug)
Zavelvennestraat 61
3500 Kiewit Hasselt
Ondernemingsnummer BE0707.474.448
Meer info : klik hier