Leraren vinden geen goede balans tussen werk en privé: “Werk voor school is nooit gedaan”

Bijna één op de vijf leraren heeft het moeilijk om een goede balans te vinden tussen zijn job en zijn gezin. Een cijfer dat de voorbije jaren stelselmatig is toegenomen. Dat lijkt vreemd, want leraren hebben veel vrije tijd, toch? De vakbonden zijn niet verbaasd. “Door alle bijkomende opdrachten is het werk nooit meer gedaan.”

Leerkracht. Het lijkt de job bij uitstek om te combineren met een gezin. Na de lesuren de kinderen oppikken van school, tijd doorbrengen met je kroost tot het bedtijd is en dan nog eens samen vakantie ook. Toch blijken leraren het bijzonder moeilijk te hebben om arbeid en privé te combineren. Liefst 19,2% signaleert er problemen mee te hebben, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Dat is 7% meer dan de gemiddelde werknemer op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Vreemd? De vakbonden vinden van niet. “Wat velen vergeten is dat de job een groot pak verborgen werk en zorgen met zich meebrengt”, zegt Marianne Coopman van vakbond COV. “Een leraar heeft nooit gedaan. ’s Avonds, na het piekuur in het gezin, gaat hij terug aan het werk en ook in het weekend en de vakanties ligt het schoolwerk niet stil. Dat weegt op het gezin.”

Leraren die vijftig tot zestig uur per week werken voor school, zijn volgens de vakbonden geen uitzondering. De SERV verwijst zelf ook naar de toenemende werkdruk als belangrijkste oorzaak. 37,2% van de leraren en het omkaderend personeel ervaart die als hoog, tegenover 27,8% in 2004.

Smartschool

“Leraren hebben er almaar meer taken bij gekregen”, zegt Koen Van Kerkhoven van vakbond COC. “Bovendien zijn er digitale leerplatformen bijgekomen, zoals Smartschool. Ook in hun vrije tijd krijgen leraren berichtjes van de directeur of van leerlingen. Ze antwoorden plichtbewust, maar het is hoog tijd dat leraren meer zuurstof krijgen.”

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) erkent de problemen en zegt ook dat de taakbelasting van leraren moet dalen. Ze heeft recent opdracht gegeven om die in kaart te brengen. Eenmaal de resultaten bekend zijn, praat ze verder met de koepels en de vakbonden om de loopbaan van leraren te hervormen.

Bronnen

http://www.hbvl.be/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Contact : Gerard Gielen Zavelvennestraat 61 3500 Hasselt gerardgielen@telenet.be 0476217042 Ondernemingsnummer BE0707.474.448