Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)

Vorige en huidige beroepsbezigheden

-van 1982 tot 1987: leerkracht in Instituut Mariaburcht PHO Stevoort sinds 1982, gefusioneerd tot KIPSHO in 1987, en tot Katholieke Hogeschool Limburg in 1995): leerkracht pedagogische vakken in de opleiding regentaat LO/Biologie en Bewegingsrecreatie

-van 1987 tot op heden :lector Praktische Onderzoeksvaardigheden/Management in de UC Leuven Limburg (voorheen Katholieke Hogeschool Limburg) Groep Gezondheid en welzijn (voorheen dept SAW)

-van 1983 tot op heden : lector SLO-opleiding CVO Hoger Instituut der Kempen Volwassenenonderwijs te Geel  (campus Thomas More Geel) lector algemene didactiek, didactische competentie praktijkinitiatie, psycho-pedagogische competentie & onderwijspsychologie, didactische competentie onderwijsbegeleiding

-van 2000 tot 2003 : freelance leerkracht in het Centrum voor Basiseducatie : NT2 aan allochtonen in Heusden Mommeplas en Lindeman en Opstapcursus computervaardigheden in Beringen

-vanaf 2014 coördinator Postgraduaat seksuologische hulpverlening UC Leuven Limburg (postacademische opleiding tot seksuologische hulpverlening) meer info http://www.seksuologischehulpverlening.info

Engagementen binnen de hogeschool(Engagements within the university college)

-lid van de academische raad van de Katholieke Hogeschool Limburg sinds 1995/vanaf 2015 academische raad UC Leuven Limburg
-lid van de departementale raad sinds 1995/vanaf 2015 groepsraad van Groep Gezondheid & Welzijn
-lid van het departementaal onderhandelingscomité SAW sinds 2011/plaatsvervangend lid hogeschoolonderhandelingscomité SAW sinds 2011 (sinds 2015 plaatsvervangend lid groepsonderhandelingscomité G&W  UCLL)
-redactielid van het hogeschooltijdschrift KHLim-focus sinds 1995 (opgedoekt na de fusie tot UCLL)
-departementaal ICT verantwoordelijke Welzijn Diepenbeek (voorheen dept SAW)
-projectcoördinator van het AASSAW-project 2000-2003 (Min. van gelijke kansen en Sociaal Fonds voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen)
-projectcoördinator van het ACOPH-project in samenwerking met Basiseducatie West-Limburg (Koning Boudewijnstichting en Cera Foundation)2002-2003
-projectverantwoordelijke BOBA : beeldvormingsonderzoek betreffende aantrekkelijkheid in relatie tot media en hulpverlening zie 2002-2003 http://www.onaantrekkelijk.be
-projectverantwoordelijke POLK : onderzoek naar de beeldvorming over pedofilie en mogelijkheden tot lichamelijk contact in de hulpverlening en onderwijs 2003-2004
-projectverantwoordelijke HEMKHLIM : onderzoek naar de relatie huwelijk en migratie, project gesteund door de Koning Boudewijnstichting 2005-2006
-coördinator Europees Leonardoproject ecommunication4schools2parents2010-2012  meer info http://ecom4s2p.mixxt.com
-coördinator Europees Grundtvigproject eTalents 2011-2013 meer info http://etalents.mixxt.com

Engagementen buiten de hogeschool (Engagements outside the university college)

-Lid van de Raad van Bestuur van het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden KIDS te Hasselt en onderwijsafgevaardigde in de diverse raden van bestuur van de scholen KIDS  sinds 2003 http://www.kids.be
-Lid en ondervoorzitter van Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap CASS  DUOO-centrum en Overkoepelend Comité ScholenGemeenschap OCSG DUOO-centrum sinds 2007 (samengaan van KIDS BLO Hasselt, Buidtelberg BLO Houthalen, De Berk BLO Hasselt)
-Lid van de Raad van Bestuur van vzw De Buidtelberg, school voor buitengewoon onderwijs type 3 te Houthalen sinds 2006 http://www.buidtelberg.be
-Lid van de Raad van Bestuur van vzw Sint-Quintinusschoolgemeenschap (secundair onderwijs) http://www.sgsq.be/welkom
-Lid van de Vlaamse Vereniging van Seksuologen sinds 1998 www.seksuologen-vlaanderen.be
Medewerker (recensent) Sociaal.net  http://sociaal.net/auteur/gerard-gielen/