Publicaties

Tijdschriften

1987

Gielen, G.(1987). Regent bewegingsrecreatie heeft kans op een leuke baan. Impuls, 17e jg.,nr.4
Gielen, G. (1987). Seksuele opvoeding bij kleuters : hoe een versje voor moederdag daartoe aanleiding kan geven. Brieven aan Gezinnen, KVLV,jg.1987,nr4 en 5 (2delen)

1988

Gielen, G.(1988). Leren van (psycho)motorische vaardigheden. Nova et Vetera, 56e jg., nr.3
Verbruggen Caroline, (1987).Seksualiteit bij kleuters, Brug,tijdschrift van NCOV,jg.30,nr.9(interview met Gielen G.)
Herremans, M. (1988). Gemengd op vakantie, Brug, Tijdschrift van NCOV, jg.31,mei 1988 (interview met Gielen Gerard)
Vandyck, J. (1988). Seksuele Opvoeding nog niet helemaal uit de taboesfeer. Interview met Gerard Gielen. Belang van Limburg 8-9 okt.1988.

1989

Gielen, G. (1989).Mijn kind van vijftien wil gemengd op vakantie, Eigen Aard, Maandblad KVLV, 76e jg, ,nr.6
Gielen, G. (1989). Seksuele opvoeding in het katholiek secundair onderwijs in Limburg anno 1985-1987. Literatuurstudie en descriptief-empirisch onderzoek. Impuls, 19e jg.,nr.3, (deel 1), nr.4 (deel 2).
Geladé R., Gielen,G. (1989) Een verdiepingspastoraal voor HOBU-studenten. Schoolpastoraal Concreet, Tijdschrift Bisdom-Hasselt,11e jg.,nr.1.
Gielen,G. (1989). Even nadenken over wat populaire jongerenbladen schrijven over seks. Eigen aard, maandblad KVLV,77,(9)

1990

Gielen, G., Swinnen, G. (1990). De integratie van natuursportdagen in een beroepsgericht curriculum. Impuls, 20e jg.,nr.3

1991

Gielen,G. (1991). Met de klas op vijfdaagse voettocht. Brug, Maandblad NCOV, jg.34,nr.3,maart 1991
Gielen, G. (1991) De ‘katholieke’ HOBU-instelling : dekt de vlag nog voldoende de lading ? Impuls, 21e jg., nr.4

1993

Gielen, G. (1993). Delibereren in het HOKT, Persoon en Gemeenschap, (46/9), 338-359
Gielen G., Jongen M. (1993) CM-Jongeren zijn ruim tevreden over de jeugdvakanties. ACV-Visie, 19 november 1993, nr.35, p.18

1994

Gielen G., Schoofs S. (1994). Meer dan de video aanzetten. Vibeg-echo’s, (2), 14-17
Gielen G., Schoofs S. (1994). Knoop in je zakdoek. Signaal, nr.8, jan., 38-40

1995

Gielen, G. (1995). De nieuwe wet op de privacy en de gevolgen voor de scholen. Persoon en Gemeenschap, (48/4-5), 157-176
Gielen G.,Lourdaux, G. (1995) Hoe het huiswerkmoment thuis efficiënter doen verlopen ? De katholieke schoolgids, maart, 56-62
Gielen G., Lourdaux, G. (1995) Hoe het huiswerkmoment thuis efficiënter doen verlopen ? Signaal. 4de jaargang, jan., 40-43
Gielen G. (1995). Doorlichting of oplichting. Persoon en Gemeenschap, 47ste jg., p.245-267
Gielen G., (1995). Help ik zie het niet meer zitten.Over psychosociale opvang in de Katholieke Hogeschool Limburg. Sociaal 10, 15-19

1996

Gielen, G. (1996). De privacy-wet. Vingerafdrukken van docenten en studenten eindelijk beschermd. H-ogelijn, VVKHO,, jg.4, nr.1.,10-14
Gielen G. (1996). Beeldvorming over thuislozen. Persoon en Gemeenschap, 49ste jg. , 156-166
Gielen G., Geladé, R., Goovaerts H.(1996). Integratief leren in de opleiding graduaat orthopedagogie. Persoon en Gemeenschap 48ste jg. mei 1996 (deel 1), 346-354, juni 1996,( deel 2), 395-404
Gielen G., Daele D, (1996) Integratie, maar niet teveel : Vlaamse jongeren over mensen met een verstandelijke handicap. Tijdschrift voor sociaal-pedagogische hulpverlening (Nederland). juni , nr.10, 2-38
Gielen G. & Daele D. (1996) Beeldvorming over personen met een mentale handicap en hun integratie. Informatie Vernieuwing Onderwijs. IVO 62, 17de jaargang, maart ,65-75
Gielen G., (1996). Twee opvoeders in spe op stage in Oostenrijk. Sociaal, 5, 12-15

1997

Gielen G. (1997). Krik Krak. Een privé-kinderdagverblijf opgericht door een gegradueerde orthopedagogie. Sociaal, 9, 12-14

1998

Gielen G., (1998).Helpen bij verlies en verdriet. Sociaal, 10,8-12

1999

Gielen G. (1999). Moderne missionarissen. Een orthopedagoge als jeugdpastor. Sociaal, 1,20-22
Gielen G. (1999). De dubbele uitdaging van de cliëntenrechten. Sociaal, 2, 3-10
Gielen G., (1999). Busbegeleiders buitengewoon onderwijs. Sociaal, 4, 14-16
Gielen G., (1999). Het meisje met het rode badpak. Over preventief jongerentheater. Sociaal, 4, 18-19
Gielen G., (1999).Echtscheiding en de gevolgen voor kinderen. Hoe denken kinderen daar zelf over. Sociaal,8,3-8
Gielen G., (1999).Freinetschool De toverfluit. Een afgestudeerd opvoeder verpacht zijn hart aan een eigen school. Sociaal,8,9-12
Gielen G., (1999). Een kennismaking met Basiseducatie West-Limburg,. Sociaal, 1999/10, 3-10
Gielen G., (1999). Omgaan met Marokkaanse en Turkse cliënten. Tips voor hulpverleners. Sociaal, 1,10-17

2000

Gielen G., (2000). Leven met een handicap. Sociaal, 2, 3-6
Gielen G., (2000). De jo-lijn, klachtenbank of luisterlijn ? Sociaal 3, 12-17
Gielen G., (2000).De last van het leven : analyse van het zelfmoordboek van Bart Demyttenaere. Sociaal 3, 19-21
Gielen G., (2000). Methodisch leren werken in de (semi-) residentiële hulpverlening. Sociaal 5, 3-5
Gielen G., (2000).Handleiding bij het kwaliteitsboek. Sociaal 5, 15-16
Gielen G., (2000).Een educatieve video voor het herinrichten van de managementfunctie. Sociaal 5, 20-21
Gielen G., (2000). Spelbegeleiders in ziekenhuizen. Sociaal 6, 7-9
Gielen G., (2000). Witte raven gezocht. Nood aan allochtone opvoeders. Sociaal 6, 13-16
Gielen G., (2000). Studietests online. Sociaal 6, 1920
Gielen G., (2000).Een instrument voor lokaal beleid op maat van mannen en vrouwen. (LEER-rapport). Sociaal 7, 10-12
Gielen G., (2000).Hulpverleners de boer op naar zomerfestivals. Sociaal 8, 6-10
Gielen G., (2000).Het pomphuis van de 21ste eeuw. Educatie in de actieve welvaartstaat. Sociaal 8, 14-17
Gielen G., (2000).Echtscheiding en de gevolgen voor kinderen. SPH, oktober,  nr.36, 24-27
Gielen G., (2000).Verslag van welzijnsconferentie. Leren loslaten van zoveel te willen om te ontdekken wat allemaal nog kan. Sociaal, 9, 3-9.
Gielen G., (2000). Het Basisinkomen als politieke idee. Vivant en de Basic Income European Network(BIEN). Deel 1 Sociaal, 9, 16-18
Gielen G., (2000).  Opvoedingswinkel in Genk. Sociaal 10, 10-13
Gielen G., (2000).BAAL, Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg. Sociaal 10, 14-17

2001

Gielen G., (2001). De plaats van de CLB’s. Tussen jeugdwelzijnswerk en onderwijs. Sociaal 1, 3-7
Gielen G., (2001). Het basisinkomen : zin of onzin ? Deel 2. Sociaal 1,8-15
Gielen G., (2001). Informatietechnologie in de orthopedagogische praktijk. Sociaal 1,18-21
Gielen G., (2001).Nederlands als thuistaal. Sociaal 2, 8-11
Gielen G., (2001).150 jaar KIDS in Hasselt. Sociaal 2,16-20
Gielen G., (2001).In Alken staat een (kinderrechten)huis. Sociaal 4, 8-13
Gielen G., (2001).Vlaams Gelijkekansenhuis. Sociaal 5, 16-17
Gielen G., (2001),Agogisch omgaan met probleemgedrag. Sociaal 6, 3-5
Gielen G., (2001),Muledo-Kid-project, Sociaal 7, 21-22
Gielen G., (2001). Arbeidszorg werkt. Sociaal 8, 3-8
Gielen G., (2001).Tiran-nie-soe. Sociaal 9, 19-20
Gielen G., (2001).Hulpverlening in Turkije, Sociaal,10, 7-8;17-18

2002

Gielen G., (2002). Dossier : interculturele diversiteit in de social-profit. Sociaal, 1, 15-20
Gielen G., (2002) Sociaal op Dranouter, Handicapvriendelijke festivals. Sociaal 2, 10-12
Gielen G., (2002),Training for an evolving profession, Stockholm Zweden :FESET-congres. Sociaal 2, 14-16
Gielen G., (2002). Dossier : Integrale jeugdhulpverlening en etnisch-culturele minderheden. Sociaal 3, 5-9
Gielen G., (2002). Inburgeren, onthalen of integreren ? Sociaal 3, 9-13
Gielen G., (2002). Levenslang, boekbespreking van het opzienbarende boek van Bart Demyttenaere. Sociaal 3, 16-19
Gielen G., (2002).Pygmalion anno 2002. Sociaal 4, 12-15
Gielen G., (2002). Welzijn, niet de dweil van de samenleving. Sociaal, 6,7-8
Gielen G., (2002).Kwaliteitszorg met PROZA. Sociaal, 6,9-10
Gielen G., (2002). Kracht en kwetsbaarheid van de hulpverlener. Sociaal, 7, 9-11
Gielen G., (2002).Sloop de hoge muren.Nood aan breed inzetbare sociale werkers. Sociaal, 10, 7-9

2003

Gielen G., (2003).Aysel naar dezelfde school als zoon Hakan. Sociaal, 01,16-18
Gielen G., (2003). Allochtonen, media en… welzijnswerkers. Sociaal, 03, 4-6
Gielen G., (2003). Leidt inclusie tot uitsluiting. Sociaal, 03, 7-10
Gielen G., (2003).Hoe toegankelijk is psychosociale hulpverlening. Sociaal, 05, 9-10
Gielen G., (2003).Hink-stap-sprong : opvoedingsondersteuning. Sociaal, 05, 14-15
Gielen G., (2003).Voor opvoeder ondanks spina bifida. Interview met Valentijn Desmedt. Sociaal, 07, 13-14
Gielen G., (2003).E-social care. Na online bankieren, e-commerce en e-health, nu e-social care. Sociaal, 08,7-10
Gielen G., (2003).Werkboek om in te kleuren : over instroom allochtone studenten in het hoger onderwijs. Sociaal 09, 4-6
Gielen G., (2003).Speltherapie met DUPLO-poppetjes binnen contextueel denken. Sociaal, 10,7-10

2004

Gielen G., (2004). Zorgzaam Vlaanderen : wissels moeten verlegd worden. Sociaal, 2,4-8
Gielen G., (2004).Limburgse hogeschool geeft sociale economie kansen. Sociaal, 4,9-10
Gielen G., (2004).Website voor misbruik door hulpverleners. Sociaal, 4,12-13
Gielen G., (2004).Forum voor sociale en multiculturele integratie in Euregio Maas-Rijn, Sociaal, 5,10-14
Gielen G., (2004).Oog in oog met Dutroux. Sociaal, 2004/6,4-5
Dauwe, P, Bernaer,P., Gielen,G. & Van der Wilt, A., (2004)Welzijn niet wandelen sturen. Sociaal, 6,6-8
Gielen G,, (2004).Agressie in de hulpverlening. Sociaal, 6,9-11
Gielen G., (2004).Hebben sociaal-agogische studierichtingen nog toekomst ?, Sociaal, 7,7-10
Gielen G., (2004). Master(of Science) in sociaal werk en sociaal beleid. Sociaal, 7,14-16
Gielen G., (2004). Zorg in partnerschap: animatieve functie in ouderenzorgvoorzieningen. Sociaal, 8,7-9
Gielen G., (2004).Ook slachtoffers van jongeren in beeld. Over alternatieve strafbemiddeling. Sociaal, 8,10-11
Gielen G., (2004).Grundtvig study visit Solleftea Zweden. Een verslag van een sociaal studiebezoek omtrent omgaan met werkloosheid aan Zweden. Sociaal,9,11-13

2005

Gielen G., (2005).Bescherming van stagiaires op de werkplek. Sociaal, 1, 4-6
Gielen G., (2005).Verkrachting als groepsactiviteit bij jonge daders. Sociaal,3,12-14
Gielen G., (2005).Vader en zoon samen student. Sociaal, 3,15-16
Gielen G., (2005).Studeren en werken, alternatieve route. Sociaal, 4,14-16
Gielen G., (2005). Klagen helpt niet. Relaties en seksualiteit bij een lichamelijke handicap. Boekbespreking. Sociaal, 5, 9-10
Gielen G., (2005).Triple P nieuwste hype in opvoedingsland. Sociaal, 8, 4-7
Gielen G., (2005).Jessica hoort met haar ogen. Sociaal, 9,11-12

2006

Gielen G., (2006).Partnerschap en coöperatie in sociale beroepen. Sociaal, 1,10-12
Gielen G., (2006).LSCI : praten met jongeren in crisis. Sociaal, 2, 11-13
Gielen G& Maes,J.(2006).Werken met SIMS in de opleiding Bachelor Orthopedagogie.Sociaal, 4,13-16
Gielen G., (2006).Nederland sloopt de beroepsmuren in welzijnswerk. Sociaal, 5,4-7
Gielen G., (2006).Physical unattractive : the excessive importance attached to “good looks” in our contacts with other people. European Journal of Social Education,  nr10/11,203-221
Gielen G., (2006).Mooie heksen en lelijke feeën. Interview n.a.v. nieuwe boek. Sociaal, 8,4-7  (zie ook http://www.onaantrekkelijk.be rubriek ‘persaandacht’
Gielen G., (2006). Cyberpesten en seksueel misbruik op internet. Sociaal, 10,10-13

2007

Gielen G., (2007). Huisarrest in jongerenhulpverlening. Sociaal, 1,15-17
Gielen G., (2007).Youth at risk nu ook in Vlaanderen. Sociaal,4,12-14
Gielen G., (2007).Banaba orthopedagogisch management. Sociaal, 6,4-6
Gielen, G., (2007) Jongeren seksueel over de grens. Sociaal,9, november 2007, 4-7

2008

Gielen, G.,(2008). Ongelofelijke(?) Thomashuizen. Sociaal,2, februari 2008,4-8
Gielen,G. (2008).Therapie via internet. Sociaal, 3, maart 2008,8-14
Gielen,G. (2008). Europees drugsproject voor en door jongeren. Sociaal, 4,9-13
Gielen,G. (2008). Ouderstage in de bijzondere jeugdzorg : straf of hulp ? Sociaal, 6,juni 2008,7-13
Gielen,G. (2008). Leerkrediet hoger onderwijs : zalm versus waterval. Sociaal, 7,september 2008, 8-12

2009

Gielen,G. (2009). Folk Dranouter : uitzonderlijk festival. Sociaal, 2, februari 2009,13-18
Gielen, G. (2009). Geweld in de welzijnssector : uitzonderlijk en alledaags. Sociaal, 4, april 2009. 12-16
Gielen, G.(2009) Schoolshootings niet onvermijdelijk. Sociaal, 6, juni 2009. 4-10
Gielen,G.(2009) Sociaal lokaal beleid Limburg met dorpsrestaurants. Sociaal 09, november 2009, 16-19
Gielen, G.(2009).Beleidsnota Welzijn, Volkgezondheid en Gezin 2009-2014. Sociaal 10, december 2009, 4-10

2010

Gielen,G.(2010).Wil je mijn vriend worden? Sociale netwerksites en hulpverlening. Sociaal 01, januari 2010, 4-9
Gielen,G.(2010).De digitale kloof dichten. Digitale week 2010. Sociaal 05, mei 2010,08-11
Gielen,G.(2010).Medische onderzoeken van stagiairs : nieuwe regelgeving op komst. Sociaal 05, mei 2010, 12-13
Gielen,G.(2010). E-communic@tion 4 Schools 2 Parents. Eden 2010 Annual Conference. Media Inspirations for Learning. 9-12 june 2010 Valencia. Book of abstracts,p74 (integral text  published on EDEN CD-ROM with all papers)
Gielen,G.(2010). I-talent-O, inzet van Talenten in Organisaties. Sociaal 07, september 2010, 07-10
Gielen,G. (2010). Perspectief 2020 voor personen met een handicap. Sociaal 08, oktober 2010, 04-08
Gielen,G. (2010). Werken als orthopedagoog én als vrijwilliger voor de straatkunst. Sociaal 08, oktober 2010, 18-19
Gielen,G. (2010). Meester in de duplo popologie. Sociaal 10, december 2010, 12-14
Gielen, G. (2010). E-mail vraagt om een eigen etiquette. Sociaal 10, december 2010, 14-20

2011

Gielen,G. (2011). E-communIC@Tion4socialwork. Sociaal, 03, maart 2011, 09-13
Gielen,G.,Huybrechts,M.(2011).Youth at Risk Vlaanderen op de effectladder. Sociaal 04, april 2011, 04-08
Gielen,G.(2011). Opvoeding terug aan ouders geven? Sociaal 05, mei 2011,08-11
Gielen,G.(2011). Study visit Bratislava Slowakije. Sociaal 08, oktober 2011, 15-17
Gielen,G.(2011). Visitatie of irritatie. Visitatie sociaal-agogisch werk. Sociaal 10, december 2011,18-21

2012

Gielen,G.(2012).E-mailetiquette. Impuls voor onderwijsbegeleiding. 42ste jg.,nr.4, april-juni 2012

2013

Gielen,G. & Jacobs,L., Digital textbooks. Advantages and disadvantages. Eden 2013 Annual Conference. Media Inspirations for Learning. june 2013 Oslo Norway Book of abstracts & integral text  published on EDEN CD-ROM and conferencebook.
Gielen,G.(2013). Cyberpesten. IVO. Informatie vernieuwing onderwijs. 34ste jg, nr.133, dec. 2013, 39-51
Gielen,G.(2013). Voor- en nadelen van digitale leerboeken/bordboeken. IVO. Informatie vernieuwing onderwijs. 34ste jg, nr.133, dec. 2013, 63-72

2014

Gielen,G.,Nijs,D.,Vandries,T. Social Media as a tool for teachers and student counselors. Eden 2014. Annual Conference. Zagreb.Croatia. Book of abstracts & integral text published on EDEN CD ROM and conferencebook.
Omwille van economische redenen werd het tijdschrift Sociaal per 31/12/2011 stopgezet!

Boeken

Gielen, G.(2003) Interculturele hulpverlening. Cahiers voor de welzijnswerker. Mechelen : Kluwer. 112 pp

lnkleuren,een werkboek voor diversiteit in het hoger onderwijs. (2003) Een samenwerking van de Arteveldehogeschool; de Katholieke Hogeschool Limburg en de Karel de Grote Hogeschool. Gent, Hasselt, Antwerpen,104 pp (G.Gielen als co-auteur)

Gielen, G. (2003) Onaantrekkelijk ? Beeldvorming over fysieke aantrekkelijkheid. Antwerpen-Apeldoorn :Garant-Uitgevers , 312 pp Boek + CD-ROM

Gielen, G. (2006) Mooie heksen en lelijke feeën. Verrassende en gedurfde maatschappijkritische wendingen aan klassieke sprookjes. Antwerpen-Apeldoorn :Garant-Uitgevers ,276 pp

Gielen,G. (2009).Warm lichaam, warm verlangen, hete chocolade, maar geen warme seks. In :  Penne, I. (red)  Warme seks en hete chocolade. Antwerpen-Apeldoorn. Garant-Uitgevers. 61-79

Nijs,D. Gielen G., van Rooij,T. (2015) Internetseksverslaving. In: Internetverslaving Kisjes,H,Nijs.D.van Rooij, T. (red) Amsterdam. Boom Pyschologie.109-123

 

Bezoek ons op facebook