Seksuologische hulpverlening/seksuele counseling/(partner)relatietherapie

Voor seksuologische hulpverlening, seksuele counseling, relatietherapie, sekstherapie, psychotherapie, begeleiding bij seksueel trauma, specifieke seksuele voorkeuren, seksuele oriëntatie, seksuele disfuncties (vaginisme, erectiestoornissen, verminderd seksueel verlangen,…) of andere vragen rond seksualiteit en relaties kan je me mailen of bellen voor een afspraak. Info via e-mail gerardgielen@telenet.be  of telefoon 0476217042 .

Bij hulpverleningsgesprekken, bij lesopdrachten of vergaderingen kan ik niet opnemen.  Spreek dan een boodschap in en ik bel je spoedig terug.

Indien telefonisch niet bereikbaar kan je ook altijd e-mailen naar gerard.gielen@telenet.be  Dan bezorg ik je via e-mail enkele voorstellen van afspraken.

Tenzij bij uitzonderlijke drukte en/of heirkracht kan je in principe altijd in maximum 7 dagen terecht voor een intakegesprek waarna je beslist of je verder wil gaan met de begeleiding.

Locatie

Het adres van de praktijk is Zavelvennestraat 61 3500 Praktijk voor seksuologie en relatietherapieHasselt  Kiewit (zijstraat Kempische steenweg) Meer info adres en aard hulpverlening klik hier.

Er is geen wachtruimte dus gelieve pas op het afgesproken uur naar de praktijkruimte te komen.

Wat kost het

Een sessie duurt vijftig minuten en kost 60 euro voor zowel individuele therapie als koppeltherapie. Er is enkel de mogelijkheid om contant (graag gepast) te betalen na elke sessie.

Een betalingsbewijs wordt bezorgd op eenvoudig verzoek.  Er is geen terugbetaling voorzien door het RIZIV. Sommige mutualiteiten voorzien een eigen regeling waarbij een deel door hen wordt vergoed, maar die regeling verschilt van organisatie tot organisatie. U neemt daarvoor best contact op met uw betreffende mutualiteit.

Duur van de therapie/begeleiding?

Naargelang de  aard en de ernst van je problemen, de situatie waarin je zit en wat je wilt bereiken en ook van de hulpbronnen waarover je beschikt varieert dit van één tot enkele sessies tot vijf à acht sessies.

Bij relatieproblemen kan je je als koppel aanmelden maar naargelang de aard van problematiek zijn er afzonderlijke sessies mogelijk of worden er gezamenlijke én afzonderlijke sessies voorzien.

Er wordt altijd gestart met een kennismakingsgesprek van 50 min.  Op basis daarvan wordt een begeleidingsplan opgesteld.  Naargelang de aard van de thematiek bestaat een begeleiding uit slechts één, tot vier tot acht sessies van vijftig minuten. In het begin van de therapie zijn de sessies wekelijks of tweewekelijks. Naarmate de behandeling vordert, kan er meer tijd verlopen tussen de sessies. Bij seksuele of relationele problemen als koppel worden er t)huiswerkopdrachten meegegeven. Je kan op elk moment beslissen om de begeleiding stop te zetten.

Bij annuleren van een sessie wordt er gevraagd om minstens 24u op voorhand te verwittigen via mail telefoon of sms.

Hoe wordt er gewerkt

Een seksuoloog werkt via gesprekstherapie aangevuld met het verstrekken van specifieke  informatie en oefeningen/vragenlijsten toegespitst op de hulpvraag. Een lichamelijk onderzoek maakt nooit deel uit van een consultatie bij een seksuoloog. Indien nodig kan het wel zijn dat er een doorverwijzing naar een gynaecoloog, androloog (mannelijke tegenhanger gynaecoloog), uroloog, huisarts, psychiater, kinesitherapeut aan de orde is. Dit gebeurt altijd in onderling overleg en nooit zonder je toestemming en hierin wordt je telkens ondersteund.

Info praktijk

Je kan me contacteren via het e-mailadres : gerardgielen@telenet.be
Praktijk voor seksuologie en relatietherapie ( relatietherapeut / sekstherapeut / psychotherapeut )
Zavelvennestraat 61
3500 Kiewit Hasselt
Telefonisch contact: 0476217042
Ondernemingsnummer BE0707.474.448
Meer info : klik hier
Kostprijs per sessie : 60 euro (gelieve gepast geld mee te brengen of via betaalapp)
Er is geen wachtruimte, dus gelieve enkel op het afgesproken uur naar de afspraak te komen.
Privacy, ethiek en deontologie

Alle informatie die verstrekt wordt tijdens de therapie is gebonden aan het beroepsgeheim. Inzake de verstrekte gegevens en hulpverlening is de beroepscode van de Vlaamse Vereniging van Seksuologen (www.seksuologen-vlaanderen.be)

De identificatiegegevens die je verstrekt maken deel uit van de begeleidingsovereenkomst. Deze gegevens zijn onderhevig aan de Belgische privacywetgeving van 8 december 1992 en de aanpassing (AVG) van 25 mei 2018 inzake GDPR (General Data Protection Regulation).
Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de invuller(s) en na controle kunnen therapiegegevens doorgegeven worden aan doorverwijzers en/of andere hulpverleners. De hulpvrager kan op elk moment van de begeleiding vragen om de gegevens in te kijken en/of te verwijderen.

Problematieken

Aard problematieken (zie ook hier)

Bezoek ons op facebook