Seksuologische hulp/Relatietherapie

Seksuologische hulpverlening/seksuele counseling/(partner)relatietherapie

Voor seksuologische hulpverlening, seksuele counseling, relatietherapie, sekstherapie,  begeleiding bij seksueel trauma, specifieke seksuele voorkeuren, seksuele oriëntatie, seksuele disfuncties (vaginisme, erectiestoornissen, verminderd seksueel verlangen,…) of andere vragen rond seksualiteit en relaties kan je me mailen of bellen voor een afspraak. Info via e-mail gerardgielen@telenet.be  of telefoon 0476217042 .

Bij hulpverleningsgesprekken, bij lesopdrachten of vergaderingen kan ik niet opnemen.  Spreek dan een boodschap in en ik bel je spoedig terug.

Locatie

Het adres van de praktijk is Zavelvennestraat 61 3500 Praktijk voor seksuologie en relatietherapieHasselt  Kiewit (zijstraat Kempische steenweg op de baan van Hasselt naar Zonhoven)

Wat kost het/Praktisch

Een sessie duurt tussen 50 min en 60 min en kost 60 euro (vast tarief) voor zowel individuele therapie als koppeltherapie. Er is enkel de mogelijkheid om contant (graag gepast) te betalen na elke sessie of via een betaalapp (QR code scannen via smartphone/payconiq). Er is geen bancontactapparaat.

Een betalingsbewijs wordt bezorgd op eenvoudig verzoek. Vraag ernaar als u dit wenst!   Er is geen terugbetaling voorzien door het RIZIV. Sommige mutualiteiten voorzien een eigen regeling waarbij een deel door hen wordt vergoed, maar die regeling verschilt van organisatie tot organisatie en geldt voorlopig enkel voor jongeren/kinderen onder 18 jaar . Meestal gaat het om een zeer klein eerder symbolisch bedrag en enkel na doorverwijzing door een arts.  U neemt daarvoor best contact op met uw betreffende mutualiteit. Klik  hier  ivm mogelijke terugbetalingen . Er is geen BTW verschuldigd. (Kleine onderneming)

Duur van de therapie/begeleiding?

Naargelang de  aard en de ernst van je problemen, de situatie waarin je zit en wat je wilt bereiken en ook van de hulpbronnen waarover je beschikt varieert dit van één tot enkele sessies tot vijf à acht sessies.

Bij relatieproblemen kan je je als koppel aanmelden maar naargelang de aard van problematiek zijn er afzonderlijke sessies mogelijk of worden er gezamenlijke én afzonderlijk sessies voorzien.

Er wordt altijd gestart met een kennismakingsgesprek van 50 min.  Op basis daarvan wordt een begeleidingsplan opgesteld.  Naargelang de aard van de thematiek bestaat een begeleiding uit slechts één tot vier  sessies van een uur. In het begin van de therapie zijn de sessies wekelijks of twee- tot driewekelijks. Naarmate de behandeling vordert, kan er meer tijd verlopen tussen de sessies. Bij seksuele of relationele problemen als koppel worden er t)huiswerkopdrachten meegegeven. Je kan op elk moment beslissen om de begeleiding stop te zetten.

Relatietherapie heeft alleen maar succes als beide partners bereid zijn om aan hun relatie te werken.  Als het verzoek tot relatieherstel van één kant komt en de andere partner wil hier niet gemotiveerd in meestappen, heeft het inschakelen van een relatietherapeut weinig zin.

Bij annuleren van een sessie wordt er gevraagd om minstens 24u op voorhand te verwittigen via mail telefoon of sms.

Hoe wordt er gewerkt

Een seksuoloog werkt via gesprekstherapie aangevuld met het verstrekken van specifieke  informatie en oefeningen/vragenlijsten toegespitst op de hulpvraag. Een lichamelijk onderzoek maakt nooit deel uit van een consultatie bij een seksuoloog. Indien nodig kan het wel zijn dat er een doorverwijzing naar een gynaecoloog, androloog (mannelijke tegenhanger gynaecoloog), uroloog, huisarts, psychiater, kinesitherapeut aan de orde is. Dit gebeurt altijd in onderling overleg en nooit zonder je toestemming en hierin wordt je telkens ondersteund.

Een seksuoloog is geen arts en kan/zal nooit geneesmiddelen of voedingssupplementen voorschrijven/bezorgen voor welk seksueel probleem ook.   Indien uw vraag een vraag is naar medicijnen (vb erectieproblemen/te vroeg klaarkomen, libidoproblemen, enz.) moet u een dokter (huisarts, specialist,…) raadplegen.  Een seksuoloog werkt met gesprekstherapie en geeft enkel adviezen/opdrachten.

We garanderen absolute anonimiteit en discretie inzake vragen tot hulpverlening.

Alle informatie die verstrekt wordt tijdens de therapie is gebonden aan het beroepsgeheim. Inzake de verstrekte gegevens en hulpverlening geldt de beroepscode van de Vlaamse Vereniging van Seksuologen  en Seksuologische Hulpverleners.

De identificatiegegevens die u verstrekt maken deel uit van de begeleidingsovereenkomst. Deze gegevens zijn onderhevig aan de Belgische privacywetgeving van 8 december 1992 en de aanpassing (AVG) van 25 mei 2018 inzake GDPR (General Data Protection Regulation).
Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de invuller(s) en na controle kunnen therapiegegevens doorgegeven worden aan doorverwijzers en/of andere hulpverleners. De hulpvrager kan op elk moment van de begeleiding vragen om de gegevens in te kijken en/of te verwijderen. Lees hier verder inzake onze privacyregels.

Problematieken

Aard problematieken (zie ook hier)

Bezoek ons op facebook